hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Systemfläkt (90b, 90f), felmeddelande vid start

Dokumentet avser bärbara HP- och Compaq-datorer.
När datorn startas snurrar systemfläkten kanske snabbare och låter mer och ett av följande felmeddelanden kanske visas på skärmen:
 • Systemet har upptäckt att en kylfläkt inte fungerar som den ska.
 • Du bör inte fortsätta använda datorn, eftersom det kan göra att systemet uppträder på oväntat sätt, vilket kan leda till slumpvis avstängning, dataförlust eller möjlig systemskada. Systemet stängs av om 15 sekunder. För att förhindra avstängningen och fortsätta använda systemet trycker du på Retur nu.
 • Systemfläkt (90b)
 • Systemfläkt (90f) Det här felet indikerar att det finns ett problem som har att göra med borttagning av värme.
Det här meddelandet anger att systemfläkten går inte med den förväntade hastigheten eller att det föreligger ett problem relaterat till ventilation. Det här felmeddelandet visas för att förhindra dyrbar skada på datorn.
Följ anvisningarna nedan för att lösa problemet:
 1. Tryck på Retur för att rensa felmeddelandet och låt systemet starta tills skrivbordet i Windows visas.
 2. Stäng av datorn och inspektera sedan och rengör de utvändiga ventilerna för att ta bort dammansamlingar genom att blåsa luft genom ventilationshålen. Damm kan ansamlas inuti ventilationshålen och runt de inre kylkomponenterna, vilket gör att värmen inte har någonstans att ta vägen.
  Mer information om hur du minskar värmen inuti datorn finns i Reducera värme inuti datorn.
 3. Efter att du har tagit bort dammet, slå på datorn. Fortsätt följa anvisningarna nedan om feletmeddelandet kvarstår.
 4. Utför en maskinvaruåterställning. Om du utför en hård återställning återställs termiska värden i minnet så att du kan använda datorn igen, även om det bara är under en kort tid för att få åtkomst till och spara alla viktiga filer före service.
  Mer information om hur du utför en hård återställning finns i Använda hård återställning för att lösa maskinvaru- och programvaruproblem.
 5. I vissa fall kan uppdatering av BIOS hjälpa till att förhindra det här felet inträffar.
  Mer information om hur du uppdaterar BIOS finns i Uppdatera BIOS.
 6. Serva datorn för att rengöra inre komponenter och för att byta ut systemfläkten vid behov. Se till att utföra följande vid underhåll:
  • Damm måste tas bort ordentligt från alla inre kylningskomponenter.
  • Kontrollera att ledningarna från systemfläktar och CPU-fläktar är ordentligt anslutna till moderkortet.
  • Kontrollera att systemfläktsbladen snurrar på rätt sätt och fläkten får inte skapar högt buller. I annat fall byter du ut systemfläkten.
  • Ta bort gammal kylpasta från integrerade kretsar och kylelement och byt ut den mot ny.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...