hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Checklista för felsökning och problemlösning

Försök att lösa problem med produkten genom att följa de här stegen.

Steg 1: Kontrollera att produkten är påslagen

 1. Kontrollera att produkten är ansluten till elnätet och påslagen.
 2. Kontrollera att strömkabeln är ansluten till produkten och till eluttaget.
 3. Kontrollera strömkällan genom att ansluta strömkabeln till ett annat eluttag.
 4. Om produktens motorer inte roterar bör du kontrollera att bläckpatronerna har installerats och att alla luckor är stängda. Meddelanden om denna typ av problem visas på kontrollpanelen.
 5. Om dokumentmatarens motor inte snurrar öppnar du locket till dokumentmataren och tar bort eventuellt förpackningsmaterial eller tejp.
 6. Om skannerlampan inte tänds vid kopiering, skanning eller faxning uppmanas du att kontakta HP Support.

Steg 2: Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen

Kontrollpanelen bör ange att produkten är redo. Om ett felmeddelande visas åtgärdar du felet.

Steg 3: Testa utskriftsfunktionen

 1. Tryck på knappen Installation på kontrollpanelens hemskärm.
 2. Öppna menyn Skriv ut rapporter och välj alternativet Status för skrivare för att skriva ut rapporten.
 3. Om rapporten inte skrivs ut kontrollerar du att det finns papper i facket och ser efter på kontrollpanelen om det verkar ha uppstått papperstrassel inuti produkten.
  obs!
  Kontrollera att papperet i facket uppfyller produktspecifikationerna.

Steg 4: Testa kopieringsfunktionen

 1. Lägg konfigurationssidan i dokumentmataren och gör en kopia. Om papperet inte matas som det ska genom dokumentmataren kan du bli tvungen att rengöra dokumentmatarens valsar och separeringsdyna. Kontrollera att papperet uppfyller produktspecifikationerna.
 2. Lägg konfigurationssidan på skannerglaset och gör en kopia.
 3. Om kopiorna inte håller tillräckligt hög kvalitet rengör du skannerglaset och den lilla glasremsan.

Steg 5: Testa funktionen för att skicka fax

 1. Tryck på knappen Installation på kontrollpanelens hemskärm.
 2. Öppna menyn Faxinställningar och öppna sedan menyn Faxverktyg. Tryck på knappen Kör faxtest för att testa faxfunktionen.
 3. Tryck på knappen Faxa på kontrollpanelen och tryck därefter på knappen Starta fax.

Steg 6: Testa funktionen för att ta emot fax

 1. Tryck på knappen Installation på kontrollpanelens hemskärm.
 2. Välj menyn Faxinställningar och sedan menyn Faxverktyg. Tryck på knappen Kör faxtest för att testa faxfunktionen.
 3. Skicka ett fax till produkten från en annan fax.
 4. Kontrollera och återställ faxinställningarna.

Steg 7: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator

 1. Skicka en utskrift från ett ordbehandlingsprogram till produkten.
 2. Om jobbet inte skrivs ut kontrollerar du att du har valt rätt skrivardrivrutin.
 3. Avinstallera och installera sedan om programvaran.

Steg 8: Testa funktionen för koppla-in-och-skriv-ut-utskrift från en USB-enhet

 1. Spara ett dokument i PDF-format eller en JPEG-bild på en USB-lagringsenhet och sätt i lagringsenheten i produkten.
 2. Menyn USB-utskrift öppnas. Försök skriva ut dokumentet eller fotot.
 3. Om inga dokument hittas kan du försöka med en annan typ av USB-lagringsenhet.

Faktorer som påverkar produktens prestanda

Det finns flera faktorer som påverkar hur lång tid det tar att skriva ut ett dokument.
 • Vilken programvara du använder och vilka inställningar du har gjort
 • Användningen av specialpapper (till exempel OH-film, tungt papper och papper i egen storlek)
 • Produktens bearbetnings- och hämtningstid
 • Bildernas komplexitet och storlek
 • Datorns hastighet
 • USB- eller nätverksanslutningen
 • Huruvida du skriver ut i svartvitt eller i färg
 • Typen av USB-lagringsenhet, om du använder en sådan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...