hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Använda fax

Faxprogram

Faxprogram som stöds

Datorfaxprogrammet som följer med produkten är det enda datorfaxprogram som fungerar med produkten. För att kunna fortsätta använda ett datorfaxprogram som tidigare har installerats i datorn använder du det modem som redan är anslutet till datorn. Det fungerar inte med produktens modem.

Avbryta ett fax

Följ anvisningarna nedan för att avbryta sändning av ett fax eller det fax som du håller på att skicka eller ta emot.

Avbryt aktuellt fax

Tryck på knappen Avbryt  på kontrollpanelen om skärmen med det aktuella jobbet inte har passerat tidsgränsen. Du kan även gå till statusfältet och välja jobbet så att det avbryts när tidsgränsen har nåtts.

Avbryta en väntande faxsändning.

Använd den här proceduren för att avbryta en faxsändning i följande situationer:
 • Produkten väntar på att ringa upp igen efter ett upptaget nummer, obesvarat samtal eller kommunikationsfel.
 • Faxet är schemalagt att skickas vid ett senare tillfälle.
Använd följande metod för att avbryta en faxsändning med hjälp av menyn Faxstatus:
 1. Gå till hemskärmen och tryck på Faxa.
 2. Tryck på knappen Faxstatus.
 3. Tryck på faxnumret för det jobb som du vill avbryta.

Använda fax i ett DSL-, PBX- eller ISDN-system

HP-produkter är utformade speciellt för att användas med traditionella analoga telefontjänster. Med rätt konfigurering och utrustning fungerar de även med DSL-, PBX-, ISDN-linjer eller VoIP-tjänster, även om de inte är avsedda för det.
obs!
HP rekommenderar att du diskuterar konfigureringsalternativ för DSL, PBX, ISDN och VoIP med den aktuella tjänstens leverantör.
HP Officejet-produkten är en analog enhet som inte är kompatibel med alla digitala telefonmiljöer (såvida inte en digital-till-analog omvandlare används). HP garanterar inte att produkten är kompatibel med digitala miljöer eller digitala-till-analoga omvandlare.

DSL

I en DSL-linje används digital teknik över en vanlig telefonledning. Den här produkten är inte direkt kompatibel med dessa digitala signaler. Om konfigurationen anges vid DSL-installationen kan signalen separeras så att viss bandbredd används till att överföra en analog signal (för röst och fax) medan resterande bandbredd används för att överföra digitala data.
obs!
Alla faxar är inte kompatibla med DSL-tjänster. HP garanterar inte att produkten är kompatibel med alla DSL-tjänster.
DSL-modemet använder vanligen ett filter för att separera de högre DSL-modemfrekvenserna från de lägre frekvenserna hos analoga telefon- och faxmodem. Om du använder en analog telefon eller en analog faxprodukt ansluten till en telefonlinje som används av ett DSL-modem krävs vanligen ett filter. Det kan du normalt få av din DSL-leverantör. Kontakta DSL-leverantören om du vill få mer information eller hjälp.

PBX

Produkten är en analog enhet som inte är kompatibel med alla digitala telefonmijöer. Digitala-till-analoga filter eller omvandlare kan behövas för faxfunktionerna. Om faxningsproblem inträffar i en PBX-miljö kan det vara nödvändigt att kontakta PBX-leverantören och be om hjälp. HP garanterar inte att produkten är kompatibel med digitala miljöer eller digitala-till-analoga omvandlare.
Kontakta PBX-leverantören om du vill få mer information eller hjälp.

ISDN

Produkten är en analog enhet som inte är kompatibel med alla digitala telefonmiljöer. Digitala-till-analoga filter eller omvandlare kan behövas för faxfunktionerna. Om faxningsproblem inträffar i en ISDN-miljö kan du bli tvungen att kontakta ISDN-leverantören och be om hjälp. HP garanterar inte att produkten är kompatibel med digitala ISDN-miljöer eller digitala-till-analoga omvandlare.

Använda fax i VoIP-system

VoIP-tjänster (Voice over Internet Protocol) är ofta inte kompatibla med faxar såvida inte leverantören särskilt anger att fax över IP-tjänster stöds.
Om du får problem med att få fax att fungera i ett VoIP-nätverk kontrollerar du att alla sladdar och inställningar är korrekta. Genom att minska faxhastigheten kan du eventuellt få produkten att skicka fax över ett VoIP-nätverk.
Om VoIP-leverantören erbjuder s.k. Pass through-läge (genomströmningsläge) för anslutningen ger detta bättre faxfunktionalitet med VoIP. Om leverantören tillhandahåller s.k. bekvämlighetsbrus på linjen kan du öka faxfunktionaliteten genom att avaktivera den funktionen.
Om faxproblemen fortsätter kontaktar du VoIP-leverantören.

Faxminne

Faxminnet bibehålls i händelse av strömavbrott

Produktens NAND-minne skyddar den mot dataförlust när ett strömavbrott inträffar. I NAND RAM kan data bibehållas i flera år utan att ström tillförs.

Tömma sparade fax

Använd den här åtgärden om du är orolig för att någon annan som har tillgång till produkten ska skriva ut de senast mottagna faxen från minnet.
  varning!
Med åtgärden tar du bort alla fax som kan skrivas ut igen, d.v.s. fax som håller på att skrivas ut, fax som väntar på att skickas, schemalagda fax och fax som inte har skrivits ut eller vidarebefordrats.
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Välj menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Faxverktyg
 4. Tryck på knappen Rensa faxlogg.

Skicka ett fax

Faxa från flatbäddsskannern.

 1. Placera dokumentet med framsidan nedåt på skannerglaset.
  Figur : Skannerglaset
 2. Gå till hemskärmen och tryck på Faxa.
 3. Ange faxnumret med hjälp av knappsatsen.
 4. Tryck på knappen Starta sv. eller Starta färg.
 5. Produkten skannar endast den första sidan. Om dokumentet innehåller flera sidor lägger du i nästa sida och trycker på knappen Ja. Fortsätt tills du har läst in alla sidor.
 6. När du är klar med den sista sidan trycker du på Nej när du uppmanas till detta. Nu skickas faxet.

Faxa från dokumentmataren

 1. Sätt in originalen i dokumentmataren vända uppåt.
  obs!
  Dokumentmataren rymmer upp till 50 ark med vikten 75 g/m2 eller 20 lb.
    varning!
  För att undvika att skada produkten bör du inte använda original med korrigeringstejp, korrigeringsvätska, gem eller klamrar. Du bör inte heller använda fotografier, små original eller ömtåliga original i dokumentmataren.
  Figur : Dokumentmataren
 2. Justera styrskenorna tills de ligger tätt an mot papperet.
  Figur : Dokumentmatarguider
 3. Gå till hemskärmen och tryck på Faxa.
 4. Ange faxnumret med hjälp av knappsatsen.
 5. Tryck på knappen Starta sv. eller Starta färg.

Använda kortnummer och gruppkortnummer

 1. Lägg dokumentet i dokumentmataren eller på skannerglaset.
  Figur : Dokumentmataren
 2. Gå till hemskärmen och tryck på Faxa.
 3. Tryck på symbolen för kortnummer på knappsatsen.
  Figur : Kortnummerknapp
 4. Tryck på namnet på den person eller grupp som du vill använda.
 5. Tryck på knappen Starta sv. eller Starta färg.

Skicka ett standardfax från datorn

Du kan skicka ett dokument på datorn som ett fax utan att behöva skriva ut en kopia av det och faxa det från skrivaren.
obs!
Vid den här metoden att skicka fax från datorn används skrivarens faxanslutning och inte din internetanslutning eller ditt datormodem. Därför måste du se till att skrivaren är ansluten till en fungerande telefonlinje och att faxfunktionen är konfigurerad och fungerar som den ska.
För att du ska kunna använda den här funktionen måste du installera skrivarprogramvaran med hjälp av installationsprogrammet som finns på den cd med HP-programvara som medföljde skrivaren.
Windows
 1. Öppna det dokument på datorn som du vill faxa.
 2. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv i programmet.
 3. I listan Namn väljer du den skrivare som har "fax" i namnet.
 4. Om du vill ändra inställningarna (t.ex. orientering, sidordning, antal sidor per ark) klickar du på den knapp som öppnar dialogrutan Egenskaper. Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta Egenskaper, Alternativ, Skrivarinställningar, Skrivare eller Inställningar.
 5. När du ändrat önskade inställningar klickar du på OK.
 6. Klicka på Skriv ut eller OK.
 7. Ange faxnumret och övriga uppgifter om mottagaren, ändra eventuella ytterligare inställningar för faxet (t.ex. att skicka dokumentet som ett svartvitt fax eller ett färgfax) och klicka sedan på Skicka fax. Skrivaren börjar slå faxnumret och faxa dokumentet.
Mac OS X
 1. Öppna det dokument på datorn som du vill faxa.
 2. På menyn Arkiv i programvaran klickar du på Skriv ut.
 3. Välj den skrivare som har "(Fax)" i namnet.
 4. Välj Faxinformation i listrutan.
  obs!
  Om du inte hittar popup-menyn kan du försöka med att klicka på triangeln intill alternativen för Skrivare.
 5. Ange faxnumret och annan information i lämpliga rutor.
  obs!
  För att skicka ett färgfax väljer du Faxalternativ i popup-menyn och klickar sedan på Färg.
 6. Välj eventuella andra faxalternativ som du vill ha och klicka sedan på Fax för att börja slå faxnumret och faxa dokumentet.

Skicka ett fax från programmet

Det här avsnittet innehåller grundläggande information för att skicka fax med hjälp av programvaran som medföljde produkten. Mer information om programfunktionerna finns i hjälpen till programvaran som du kommer åt via menyn Hjälp.
Du kan faxa elektroniska dokument från en dator om du uppfyller följande krav:
 • Produkten är ansluten direkt till datorn eller till ett nätverk där datorn är ansluten.
 • Programvaran för produkten har installerats på datorn.
 • På datorn används ett operativsystem som kan hanteras av produkten.
Skicka ett fax från programmet
 1. Klicka på Start, klicka på Program (eller Alla program i Windows XP) och klicka sedan på HP.
 2. Klicka på produktens namn och klicka sedan på HP Printer Assistant.
 3. Klicka på ikonen Skicka ett fax för att öppna faxprogramvaran.
 4. Lägg dokumentet på skannerglaset.
 5. Ange en mottagare eller lägg till en från adressboken.
 6. Klicka på knappen Lägg till försättsblad och klicka sedan på knappen Lägg till skanning för att skanna dokumentet på skannerglaset och lägga till det till faxjobbet.
 7. Klicka på knappen Skicka fax för att skicka faxet.

Skicka ett fax genom att slå numret från en telefon ansluten till faxlinjen

Ibland vill du kanske slå ett faxnummer på en telefon som är ansluten till samma linje som produkten. Om du exempelvis ska skicka ett fax till en person vars faxmaskin är inställd på manuell mottagning kan du först ringa upp personen för att tala om att du ska skicka ett fax.
obs!
Telefonen måste vara kopplad till samma telefonlinje som skrivaren (men via en separat port).
 1. Placera dokumentet i dokumentmataren.
 2. Gå till hemskärmen och tryck på Faxa.
 3. Lyft luren från en telefon som är ansluten till samma linje som produkten. Slå faxnumret med telefonens knappsats.
 4. När mottagaren svarar ber du honom/henne starta sin faxapparat.
 5. När du hör faxtonerna trycker du på knappen Starta fax på kontrollpanelen, väntar tills Ansluter visas på kontrollpanelen och lägger sedan på luren.

Skicka fax med bekräftelse

Du kan ställa in så att du får ett meddelande där du uppmanas att slå in faxnumret en gång till för att bekräfta att du verkligen skickar faxet till rätt nummer.
 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Välj menyn Avancerade faxinställningar.
 4. Bläddra till och välj menyn Faxbekräftelse och tryck sedan på knappen .
 5. Skicka faxet.

Schemalägga ett fax för senare sändning

Använd produktens kontrollpanel för att schemalägga ett fax så att det automatiskt skickas vid en senare tidpunkt till en eller flera mottagare. När du har angivit den schemalagda tidpunkten skannas dokumentet till minnet och därefter återfår produkten statusen Redo.
obs!
Om produkten inte kan skicka faxet vid den schemalagda tidpunkten syns det i rapporten över faxfel (om den funktionen är aktiverad) eller i faxaktivitetsloggen. Överföringen kanske inte initieras på grund av att faxsamtalet inte besvaras eller på grund av upptagetton.
Om ett fax har schemalagts att skickas vid ett senare tillfälle men behöver uppdateras, skickas den nya informationen som ett annat jobb. Alla fax som är schemalagda att skickas till samma faxnummer på samma datum och vid samma tidpunkt skickas som separata fax.
 1. Placera dokumentet i dokumentmataren.
  Figur : Dokumentmataren
 2. Gå till hemskärmen och tryck på Faxa.
 3. Tryck på knappen Faxmetoder.
 4. Tryck på knappen Skicka senare.
 5. Ange vilken tid faxet ska skickas med hjälp av knappsatsen. Tryck på knappen OK.
 6. Ange vilket datum faxet ska skickas med hjälp av knappsatsen. Tryck på knappen OK.
 7. Använd knappsatsen för att skriva faxnumret eller välja ett nummer från telefonboken/kortnummerlistan. Tryck på knappen OK. Dokumentet läsas in och filen sparas i minnet tills det är dags.

Skicka ett fax med övervakad uppringning

Med övervakad uppringning kan du slå ett nummer på skrivarens kontrollpanel precis som om du ringde till en vanlig telefon. När du skickar ett fax med övervakad uppringning kan du höra kopplingstoner, uppmaningar från telefonen eller andra ljud via skrivarens högtalare. På så sätt kan du svara på uppmaningar medan du ringer och bestämma takten i uppringningen.
obs!
Om du använder ett telefonkort och inte anger PIN-koden snabbt nog kanske skrivaren börjar skicka faxsignaler för snabbt, vilket gör att PIN-koden inte känns igen av telefonkortstjänsten. Om så är fallet kan du skapa ett kortnummer för telefonkortets PIN-kod.
obs!
Se till att volymen är påslagen, annars hörs ingen kopplingston.
Så här skickar du ett fax med övervakad uppringning från skrivarens kontrollpanel
 1. Lägg i originalen.
 2. Tryck på Faxa och sedan på Start Svart eller Start Färg.
  Om skrivaren känner av att det finns ett original i den automatiska dokumentmataren hörs en kopplingston.
 3. När du hör kopplingstonen slår du numret på knappsatsen på skrivarens kontrollpanel.
 4. Följ eventuella meddelanden som visas.
  obs!
  Om du använder ett telefonkort för att faxa och har lagrat PIN-koden som ett kortnummer, trycker du på Kortnummer för att välja det kortnummer där du lagrat PIN-koden när du ombeds ange denna.
  Faxet skickas när den mottagande faxenheten svarar.

Använda linjekoder, kreditkort eller telefonkort

Om du vill använda linjekoder, kreditkort eller telefonkort, ringer du upp manuellt så att du kan tillåta pauser och uppringningskoder.

Skicka fax internationellt

Om du vill skicka ett fax till en internationell destination, slår du numret manuellt så att du kan tillåta pauser och internationella uppringningskoder.

Ta emot ett fax

Skriva ut ett fax

Produkten har cirka 2 MB minne för lagring. Detta motsvaras av ca 100 svartvita A4-sidor med FIN upplösning.
Dessa fax sparas kontinuerligt. Även om du skriver ut dem igen tas de inte bort ur minnet.

Skriva ut ett fax en gång till

 1. Tryck på knappen Installation på hemskärmen.
 2. Tryck på knappen Faxinställningar.
 3. Tryck på knappen Faxverktyg.
 4. Tryck på knappen Skr. ut fax igen.
 5. Tryck på det fax som du vill skriva ut på nytt.

Ta emot fax när faxsignal hörs på telefonlinjen

Om du har en telefonlinje som tar emot både fax- och telefonsamtal och det hörs en faxton när du svarar kan du starta mottagningen av faxet på två sätt:
 • Om du befinner dig i närheten av produkten kan du trycka på Starta fax på kontrollpanelen.
 • Om den inte gör det trycker du på 1-2-3 i ordningsföljd på telefonens knappsats, lyssnar i luren efter den karaktäristiska faxöverföringssignalen och lägger sedan på luren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...