hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Information
    Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

    Handbok för uppgradering till Windows 11

  • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Felmeddelanden för fax

Felmeddelanden för fax

Ibland visas varningsmeddelanden. Då kan du behöva bekräfta meddelandet och fortsätta genom att trycka på OK eller avbryta jobbet genom att trycka på Avbryt . När vissa varningar visas slutförs inte utskriften eller också blir kvaliteten dålig. Om ett meddelande gäller utskrift och funktionen för automatisk fortsättning är aktiv och om användaren inte bekräftar meddelandet inom tio sekunder, försöker produkten fortsätta utskriften automatiskt.

Dokumentmatarluckan är öppen. Faxsändn. avbröts

Beskrivning
Dokumentmatarens lock är öppet och det går inte att skicka faxet.
Rekommenderad åtgärd
Stäng locket och skicka faxet igen.

Faxens minne är fullt. Avbryter faxmottagning.

Beskrivning
Det finns inte tillräckligt med faxminne för att spara inkommande fax.
Rekommenderad åtgärd
Om du använder funktionen Privatmottagning kan du frigöra minne genom att skriva ut alla mottagna fax.
Om du behöver ännu mer minne kan du ta bort fax från minnet. Öppna menyn Service. Välj alternativet Rensa faxlogg på menyn Faxtjänst.

Faxens minne är fullt. Avbryter faxsändning.

Beskrivning
Minnet i enheten tog slut under en faxöverföring. Alla sidorna i faxet måste finnas i minnet för att faxet ska skickas korrekt. Endast sidorna som ryms i minnet skickades.
Rekommenderad åtgärd
Avbryt det aktuella jobbet. Stäng av produkten och slå sedan på den igen. Försök skicka jobbet igen.
Om felet kvarstår avbryter du jobbet och stänger av produkten och slår sedan på den ytterligare en gång. Det är inte säkert att produkten har tillräckligt med minne för vissa jobb.

Faxmottagningsfel

Beskrivning
Ett fel inträffade när ett fax togs emot.
Rekommenderad åtgärd
Be avsändaren att skicka faxet igen.
Försök att faxa till avsändaren eller en annan fax.
Kontrollera att det finns en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på Starta fax.
Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten genom att koppla bort och koppla in den igen.
Kontrollera att du använder telefonsladden som levererades med produkten.
Öppna menyn Service och tryck på Faxtjänst. Tryck på knappen Kör faxtest. Med det här testet kan du kontrollera att telefonsladden är ansluten till rätt port och att telefonlinjen har en signal. Skrivaren skriver ut en resultatrapport.
Minska faxhastigheten. Be avsändaren att skicka faxet igen.
Stäng av felkorrigering. Be avsändaren att skicka faxet igen.
obs!
När du avaktiverar felkorrigeringen kan faxens bildkvalitet försämras.
Anslut produkten till en annan telefonlinje.
Om felet kvarstår kontaktar du HP. Se www.hp.com/support eller supportbroschyren som medföljde enheten.

Fax upptagen Sändning avbröts

Beskrivning
Numret som du faxade till var upptaget. Produkten har avbrutit sändningen av faxet.
Rekommenderad åtgärd
Kontakta mottagaren och fråga om den mottagande faxenheten är klar att ta emot faxmeddelanden.
Kontrollera att du ringer rätt nummer.
Kontrollera att alternativet Ring igen om upptaget är aktiverat.
Öppna menyn Service och tryck på Faxtjänst. Tryck på knappen Kör faxtest. Med det här testet kan du kontrollera att telefonsladden är ansluten till rätt port och att telefonlinjen har en signal. Skrivaren skriver ut en resultatrapport.
Om felet kvarstår kontaktar du HP. Se www.hp.com/support eller supportbroschyren som medföljde enheten.

Fax upptagen Återuppr. väntar

Beskrivning
Numret som du faxade till var upptaget. Enheten ringer automatiskt upp det upptagna numret igen.
Rekommenderad åtgärd
Vänta tills ett nytt försök har gjorts att skicka faxet.
Kontakta mottagaren och fråga om den mottagande faxenheten är klar att ta emot faxmeddelanden.
Kontrollera att du ringer rätt nummer.
Öppna menyn Service och tryck på Faxtjänst. Tryck på knappen Kör faxtest. Med det här testet kan du kontrollera att telefonsladden är ansluten till rätt port och att telefonlinjen har en signal. Skrivaren skriver ut en resultatrapport.
Om felet kvarstår kontaktar du HP. Se www.hp.com/support eller supportbroschyren som medföljde enheten.

Fel v. faxsändn.

Beskrivning
Ett fel inträffade när ett fax skickades.
Rekommenderad åtgärd
Skicka faxet igen.
Försök att skicka till ett annat faxnummer.
Kontrollera att det finns en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på Starta fax.
Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten genom att koppla bort och koppla in den igen.
Kontrollera att du använder telefonsladden som levererades med produkten.
Kontrollera att telefonlinjen fungerar genom att koppla bort produkten, koppla in en telefon och ringa ett vanligt röstsamtal.
Anslut produkten till en annan telefonlinje.
Ställ in faxupplösningen på värdet Standard i stället för standardvärdet Hög.
Om felet kvarstår kontaktar du HP. Se www.hp.com/support eller supportbroschyren som medföljde enheten.

Inga fax uppt.

Beskrivning
Produkten besvarade det inkommande samtalet, men inget fax hittades.
Rekommenderad åtgärd
Tillåt produkten att försöka ta emot faxet igen.
Försök med en annan telefonsladd.
Koppla produkten till ett jack för en annan telefonlinje.
Om felet kvarstår kontaktar du HP. Se www.hp.com/support eller supportbroschyren som medföljde enheten.

Ingen koppl.ton

Beskrivning
Enheten kan inte hitta någon kopplingston.
Rekommenderad åtgärd
Kontrollera att det finns en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på Starta fax.
Dra ur telefonsladden från både produkten och telefonjacket och anslut den sedan på nytt.
Kontrollera att du använder telefonsladden som levererades med produkten.
Dra ut telefonsladden från väggjacket, koppla en telefon till jacket och försök ringa ett samtal.
Kontrollera att telefonsladden från telefonjacket är ansluten till linjeingångsporten.
Koppla produktens telefonsladd till en port för en annan telefonlinje.
Testa telefonlinjen genom att välja alternativet Kör faxtest på menyn Service på kontrollpanelen.
Om felet kvarstår kontaktar du HP. Se www.hp.com/support eller supportbroschyren som medföljde enheten.
obs!
Den här produkten är inte avsedd att kopplas till ett digitalt PBX- eller VOIP-system. Inaktivera funktionen för detektering av kopplingston och försök igen.

Inget faxsvar Sändning avbröts

Beskrivning
Det gick inte att återuppringa ett faxnummer eller också är alternativet Ring igen om inget svar avaktiverat.
Rekommenderad åtgärd
Kontakta mottagaren och fråga om den mottagande faxenheten är klar att ta emot faxmeddelanden.
Kontrollera att du ringer rätt nummer.
Kontrollera att återuppringningsfunktionen är aktiv.
Dra ur telefonsladden från både produkten och telefonjacket och anslut den sedan på nytt.
Dra ut telefonsladden från väggjacket, koppla en telefon till jacket och försök ringa ett samtal.
Kontrollera att telefonsladden från telefonjacket är ansluten till linjeingångsporten.
Koppla produkten till ett jack för en annan telefonlinje.
Om felet kvarstår kontaktar du HP. Se www.hp.com/support eller supportbroschyren som medföljde enheten.

Inget faxsvar Återuppr. väntar

Beskrivning
Den mottagande faxlinjen svarade inte. Enheten försöker ringa upp numret igen efter ett par minuter.
Rekommenderad åtgärd
Vänta tills ett nytt försök har gjorts att skicka faxet.
Kontakta mottagaren och fråga om den mottagande faxenheten är klar att ta emot faxmeddelanden.
Kontrollera att du ringer rätt nummer.
Om produkten fortsätter att ringa upp, drar du ut telefonsladden från väggjacket, kopplar en telefon till jacket och försöker ringa ett samtal.
Kontrollera att telefonsladden från telefonjacket är ansluten till linjeingångsporten.
Koppla produkten till ett jack för en annan telefonlinje.
Försök med en annan telefonsladd.
Om felet kvarstår kontaktar du HP. Se www.hp.com/support eller supportbroschyren som medföljde enheten.

Kommunikationsfel.

Beskrivning
Ett fel i kommunikationen mellan produkten och avsändaren eller mottagaren har uppstått.
Rekommenderad åtgärd
Vänta tills ett nytt försök har gjorts att skicka faxet. Dra ut telefonsladden från väggjacket, koppla en telefon till jacket och försök ringa ett samtal. Koppla produkten till ett jack för en annan telefonlinje.
Försök med en annan telefonsladd.
Ställ in alternativet FaxhastighetLångsam (9600 bps) eller ställ in faxhastigheten på ett lägre värde.
Avaktivera funktionen Felkorrigering för att förhindra automatisk felkorrigering.
obs!
När du avaktiverar funktionen Felkorrigering kan det hända att bildkvaliteten försämras.
Skriv ut rapporten Faxaktivitetslogg från kontrollpanelen för att kontrollera om felet kan kopplas till något visst faxnummer.
Om felet kvarstår kontaktar du HP. Se www.hp.com/support eller supportbroschyren som medföljde enheten.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...