hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OFFICEJET PRO X451 AND X551 MFP SERIES - Ekonomiinställningar

Skriva ut i det allmänna kontorsläget

I läget för allmän kontorsutskrift används mindre bläck, vilket kan förlänga bläckpatronens livslängd.
 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut.
 2. Välj produkten och klicka sedan på knappen Egenskaper eller Inställningar.
 3. Klicka på fliken Papper/kvalitet .
 4. Välj Allmänt kontors i listrutan Utskriftskvalitet.

Energihantering

Produkten har funktioner som kan bidra till att minska strömförbrukningen
I vänteläge och viloläge efter vänteläge minskar strömförbrukningen när produkten har varit inaktiv under en längre tid. Du kan ange efter hur lång tid produkten ska gå in i vänteläge eller viloläge efter vänteläge.
Funktionen Schemalägg på/av stänger av produkten efter en viss tid. Du kan justera tidsinställningen.
Funktionen Autoströmavst. stänger av produkten efter en viss tid. Du kan justera tidsinställningen.

Ställa in vänteläge

 1. Gå till hemskärmen och tryck (X451 Series) eller peka på (X551 Series) knappen Installation.
 2. Öppna följande menyer:
  • Enhetsinstallation
  • Energihantering
  • Vänteläge
 3. Välj tid fram till vänteläge.
  obs!
  Standardvärdet är 10 minuter.

Ställa in viloläge efter vänteläge

 1. Gå till hemskärmen och tryck (X451 Series) eller peka på (X551 Series) knappen Installation.
 2. Öppna följande menyer:
  • Enhetsinstallation
  • Energihantering
  • Viloläge efter vänteläge
 3. Välj tid fram till viloläge efter vänteläge.
  obs!
  Som standard gäller 2 timmar efter det att produkten gått in i vänteläge.

Schemalägg på/av

 1. Gå till hemskärmen och tryck (X451 Series) eller peka på (X551 Series) knappen Installation.
 2. Öppna följande menyer:
  • Enhetsinstallation
  • Energihantering
  • Schemalägg på/av
 3. Aktivera Schemalägg på eller Schemalägg av och ställ in vid vilka tidpunkter dessa händelser ska äga rum.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...