hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära HP-datorer - Titta på och spela in TV-program med Hauppauge TV-spelare (Windows 8)

Det här dokumentet avser stationära HP-datorer med en WinTV-mottagare och Hauppauge TV-spelarprogramvara i Windows 8.
Med en TV-spelare från Hauppauge kan du titta på TV, pausa sändningar och spela in program på datorn.
obs!
HP stöder laglig användning av teknik och vare sig rekommenderar eller uppmuntrar inte till användning av företagets produkter i syften som inte tillåts enligt upphovsrättslagstiftningen.
obs!
Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss grafik och information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.

Innan du börjar

Datorn måste vara ansluten till en signalkälla om du vill titta på TV med Hauppauge TV-spelaren. Det kan hända att du behöver några av dessa tillbehör:
 • Antenn.
 • RF-modulator.
 • Koaxialkabel (RF). Bäst resultat får du om du använder en kort kabel.
 • Kompositvideokabel (RCA).

Ansluta till en signalkälla

Välj mellan följande anslutningsalternativ:

Konfigurera WinTV-mottagaren och Hauppauge TV-spelaren

Följ anvisningarna i det här avsnittet för att konfigurera datorns TV-mottagarenhet, söka efter TV-kanaler och börja titta på TV med Hauppauge TV-spelaren.
 1. Skriv hauppauge på startskärmen i Windows 8 för att öppna snabbknappen Sök.
  Figur : Sök
  Söka efter Hauppauge
 2. Välj Hauppauge TV-spelaren i resultatlistan.
 3. På skärmen för enhetskonfiguration väljer du vilka typer av kanaler du vill ställa in och klickar på Next (Nästa).
  Figur : Konfigurationsguide för enheten
  Kanalalternativ i konfigurationsguiden för Hauppauge TV-spelaren
 4. Välj eller ange obligatoriska uppgifter och börja söka (exempel: ange postnummer för ATSC-konfigurering).
  Figur : Exempel: ATSC Setup (ATSC-inställning)
  Skärmen ATSC Setup (ATSC-inställning) med angivet postnummer
 5. Vänta medan Hauppauge TV-spelaren söker efter tillgängliga kanaler.
 6. Om mer än en kanaltyp valdes klickar du på Next (Nästa) för att fortsätta till nästa sökning när en sökning har slutförts.
  Figur : Exempel: Digital ATSC-sökning har slutförts
  Enhetskonfigurationsguiden med Next (Nästa) markerat
  obs!
  Om du konfigurerar analog TV (kabel/antenn) för att använda en digitaldekoder, måste du se till att kanal 3 finns i listan när sökningen har slutförts.
 7. Klicka på Next (Nästa) när den sista sökningen har slutförts.
 8. På skärmen för att slutföra enhetsinstallation klickar du på Next (Nästa) för att slutföra installationen och börja titta på TV.
  Figur : Slutföra enhetsinstallation
  Skärmen för att slutföra enhetsinstallationen med Next (Nästa) valt

Titta på TV

Följ anvisningarna i det här avsnittet och titta på TV-sändningar på datorn med Hauppauge TV-spelaren.
Figur : Hauppauge TV-spelare
Hauppauge TV-spelare
Öppna Hauppauge TV-spelaren på något av följande sätt:
 • Dubbelklicka på ikonen Hauppauge TV-spelare på skrivbordet i Windows.
  Figur : Skrivbordsikonen för Hauppauge TV-spelaren
  Hauppauge TV-spelarikonen på skrivbordet i Windows
 • Skriv hauppauge på startskärmen i Windows 8 för att öppna snabbknappen Sök. Välj sedan Hauppauge TV-spelaren i resultatlistan.
  Figur : Sök
  Söka efter Hauppauge
Anpassa visningen:
 • Skärmstorlek: Om du vill göra bilden större eller mindre klickar och drar du i hörnen på TV-spelaren, eller så klickar du på knappen för helskärmsläge högst upp till höger i fönstret.
  Lämna helskärmsläget genom att trycka på Esc-tangenten.
 • Kanallista: Visa en lista över tillgängliga kanaler genom att högerklicka i fönstret för TV-spelaren och välja Find Channel (Sök efter kanal).
  Klicka på knappen Dock channel list (Fäst kanallista) (i hörnet längst upp till vänster) för att visa kanallistan på höger sida i TV-spelarens fönster.
 • TV-spelare överst: För att visa TV-spelarens bild framför andra öppna fönster högerklickar du inuti TV-spelarens fönster och väljer Stay on top (TV-spelare överst).
Hauppauge TV-spelarkontroller: Använd kontrollpanelen längst ned på skärmen om du vill byta kanal, justera volymen och mycket mer.
obs!
Om du använder en digitaldekoder ställer du in Hauppauge TV-spelaren på kanal 3 och byter kanal på själva digitaldekodern.
Figur : Kontrollpanel för Hauppauge TV-spelaren
Kontrollpanel för Hauppauge TV-spelaren
 • Inställningar: Om du vill komma åt inställningarna klickar du på knappen för inställningar . Mer information om konfigurationsalternativ finns i avsnittet Inställningar.
 • Skärmmeny: Om du vill visa eller dölja kanalinformation på skärmen klickar du på OSD-knappen .
 • Ögonblicksbild: Om du vill ta en ögonblicksbild av den aktuella skärmbilden klickar du på ögonblicksbildknappen .
 • Textning: Om du vill stänga av eller slå på textning klickar du på knappen för att aktivera/avaktivera den här funktionen.
 • Gå framåt och bakåt: Gå framåt eller bakåt i intervaller genom att klicka på respektive pil bakåt eller framåt .
 • Pausa/spela upp: Pausa TV-sändningen genom att klicka på pausknappen .
  Klicka på uppspelningsknappen när du vill fortsätta titta igen.
 • Kanaler: Byt kanal genom att klicka på knapparna för kanal ned och kanal upp .
 • Stäng av ljudet: Om du vill stänga av ljudet trycker du på ljudavstängningsknappen .
  Klicka på knappen igen för att slå på ljudet igen.
 • Volymen: Om du vill höja eller sänka volymen klickar och drar du volymreglaget till vänster eller höger.
 • Flytta med pausbuffring: Om du vill hoppa till någon del av programmet placerar du muspekaren på den gröna pausbufferindikeringen längst ned på skärmen och klickar på önskad plats.

Spela in TV-sändningar

Följ anvisningarna i det här avsnittet om du vill spela in live-TV och schemalägga inspelningar.
obs!
Datorn måste vara påslagen för att sändningen ska spelas in. Program som schemalagts för inspelning när datorn är avstängd kommer inte att spelas in. Hauppauge TV-spelarprogrammet behöver inte vara igång för att spela in en schemalagd inspelning.
Spela in live-TV: Spela in live-TV manuellt när som helst genom att välja önskad kanal och klicka på inspelningsknappen . Klicka bara på stoppknappen när inspelningen är klar.
Schemalägg enstaka eller återkommande inspelningar:
 1. Högerklicka inuti TV-spelarens fönster och välj Scheduler (Schemaläggaren).
  Fönstret WinTV Scheduler öppnas och fliken Scheduler (Schemaläggaren) har valts.
 2. Klicka på Add (Lägg till).
  Figur : WinTV Scheduler
  WinTV Scheduler med Add (Lägg till) valt
  Fönstret för att lägga till/redigera inspelningar öppnas.
 3. I fältet Name (Namn) anger du ett namn på din inspelning eller låter standardnamnet stå kvar. Standardnamnet blir namnet på inspelningsfilen och är kanalens namn på sändningen.
  Figur : Inspelningens namn
  Ett inspelningsnamn i fönstret Add/Edit Recording (Lägg till/redigera inspelning) i WinTV Scheduler
 4. Klicka på listmenyn bredvid Channel (Kanal) och välj vilken kanal du vill spela in.
  obs!
  När du planerar en analog TV-inspelning väljer du kanal 3 på kanalmenyn och ställer sedan in digitaldekodern på kanalen där programmet kommer att sändas. Digitaldekodern måste vara på och inställd på rätt kanal under den schemalagda inspelningen.
 5. Endast analog TV: Klicka på listmenyn bredvid Recording Quality (Inspelningskvalitet) för att ändra inspelningskvaliteten vid behov. Med standardinställningen As Broadcast (Som sändning) spelas programmet in i samma kvalitet som originalsändningen.
 6. Ange tiden när programmet sänds i fältet Start Time (Starttid) med 24-timmarsformat. Om du till exempel spelar in ett program som börjar vid midnatt anger du 00:00 som starttid.
 7. Ange End Time (Sluttid) eller välj Duration (Varaktighet) (i minuter) för inspelningen. För bästa resultat kan det vara bra att ställa in några extra minuter före och efter själva programmet.
 8. Klicka på listmenyn bredvid At Completion (Vid programslut) och bestäm vad som ska hända efter att inspelningen avslutats.
 9. Ställ in återkommande inspelningar genom att välja Record Once (Spela in en gång), Record Daily (Spela in varje dag) eller Record Weekly (Spela in varje vecka).
 10. Välj Start Date (Startdatum).
 11. Om programmet ska spelas in varje dag eller varje vecka väljer du End Date (Slutdatum) och klickar i kryssrutan bredvid varje dag som sändningen ska spelas in.
 12. Klicka på OK för att spara inställningarna.
  Inspelningen läggs till i WinTV Scheduler.
Redigera eller avbryta en schemalagd inspelning:
 • Om du vill redigera inspelningsinställningarna högerklickar du inuti TV-spelarens fönster och väljer Scheduler (Schemaläggaren). Välj inspelningen och klicka på Edit (Redigera).
 • Om du vill ta bort en schemalagd inspelning högerklickar du inuti TV-spelarens fönster och väljer Scheduler (Schemaläggaren). Markera inspelningen och klicka på Delete (Ta bort).
 • Om du vill stoppa en pågående inspelning högerklickar du inuti TV-spelarens fönster och väljer Scheduler (Schemaläggaren). Välj önskad inspelning och klicka på Cancel Recording (Avbryt inspelning). Om sändningen har schemalagts för återkommande inspelningar påverkas inte framtida inspelningar av att det här inspelningstillfället avbryts.

Titta på inspelade program

Följ anvisningarna här och titta på TV-program som spelats in med Hauppauge TV-spelaren.
Spela upp ett inspelat program:
 1. Högerklicka inuti TV-spelarens fönster och välj Recordings (Inspelningar).
  WinTV Scheduler-fönstret öppnas med fliken Recordings (Inspelningar) öppen.
 2. Klicka på önskat inspelat program.
  Figur : Inspelningar i WinTV Scheduler
  Lista med inspelningar i WinTV Scheduler
 3. Klicka på Watch (Titta).
 4. Om du vill ta bort en inspelning väljer du den i listan och klickar på Delete (Ta bort).
Hantera videouppspelningar med knapparna på kontrollpanelen:
 • Om du vill ta fram en inspelning bland filerna med hjälp av kontrollpanelen, klickar du på knappen för att öppna inspelning , går till önskad inspelning och dubbelklickar på videofilen så att den spelas upp.
 • Om du vill pausa uppspelningen klickar du på pausknappen .
 • Om du vill starta eller återuppta uppspelningen klickar du på uppspelningsknappen .
 • Gå framåt eller bakåt i intervaller genom att klicka på respektive pil bakåt eller framåt .
 • Om du vill återgå till någon del av programmet eller hoppa framåt, placerar du muspekaren i tidsfältet längst ned på skärmen och klickar på önskad plats.
 • Återgå till live-TV genom att klicka på TV-knappen .

Inställningar

Konfigurera inställningar genom att klicka på inställningsknappen i Hauppauge TV-spelarens kontrollpanel. Välj en av följande flikar:

Söka i TV-tablåer (inom USA och Kanada)

På Zap2It-webbplatsen kan du söka efter TV-program där du bor.
 1. I USA och Kanada går du till www.zap2it.com (på engelska).
 2. I sökfältet FIND IT FAST (SNABBSÖKNING) anger du ditt postnummer och klickar på knappen TV Listings (TV-tablåer).
  Figur : Sökfältet FIND IT FAST (SNABBSÖKNING)
  Sökfältet FIND IT FAST (SNABBSÖKNING) på zap2it.com
 3. Välj din TV-leverantör i listan.
  Figur : Välj din leverantör
  Sökresultaten för zap2it.com med en lista över leverantörer

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...