hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Skapa och använda USB-återställningsenhet (Windows 8)

Detta dokument avser HP- och Compaq-datorer med Windows 8.
Du kan använda en USB-återställningsenhet till att starta datorn om du får problem. Enheten innehåller även Windows-verktyg för systemåterställning som hjälper dig återställa Windows vid allvarliga fel eller att återställa datorn från en systemavbildning.
  obs!
Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss grafik och information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.
Skapa en Microsoft USB-återställningsenhet i Windows 8
En återställningsenhet kan felsöka problem med datorn även om operativsystemet inte öppnas. Du kan även kopiera HP:s återställningspartition till enheten. Följ de här anvisningarna om du vill skapa en USB-återställningsenhet:
 1. Anslut en USB-enhet till datorn.
    obs!
  Allt som finns på enheten tas bort när du skapar återställningsenheten.
    obs!
  När du kopierar återställningspartitionen krävs det mycket utrymme och du behöver en USB-enhet med stor kapacitet.
 2. Gå till startskärmen, skriv återställningsenhet för att öppna snabbknappen Sök. Välj sedan Skapa en återställningsenhet bland sökresultaten.
  Figur : Söka efter återställningsenhet
  Sökresultat för återställningsenhet
 3. Välj Kopiera återställningspartitionen från datorn till återställningsenheten om du vill kopiera återställningspartitionen till USB-enheten. När du kopierar återställningspartitionen krävs det mycket utrymme och du behöver en USB-enhet med stor kapacitet.
  Figur : Skapa en återställningsenhet
  Bild på fönstret för återställningsenheten
 4. Klicka på Nästa.
  När återställningsenheten skapas bestäms det hur mycket utrymme som krävs för att skapa återställningsenheten.
 5. Välj den USB-enhet du vill använda och klicka på Nästa.
  Figur : Välj USB-flashenheten
  Bild på fönstret för återställningsenheten
 6. Klicka på Skapa.
  Återställningsenheten skapas.
 7. Klicka på Slutför när enheten är klar.
  Figur : Återställningsenheten är klar
  Bild på fönstret för återställningsenheten
 8. Lagra återställningsenheten på en säker plats.
Använda USB-återställningsenheten i Windows 8
Följ de här anvisningarna för att använda en USB-återställningsenhet:
 1. Stäng av datorn.
 2. Sätt in USB-återställningsenheten i en USB-port på datorn och starta datorn igen.
 3. Använd nedåtpilen och välj USB-enheten (till exempel UEFI: HP v220w 2.0PMAP) och tryck på Enter.
 4. Klicka på språket för tangentbordet.
 5. Klicka på Felsök.
  Försök att lösa problemet med hjälp av följande lösningar:
 • Återställ datorn utan att dina filer påverkas
  Genom att återställa datorn på det här sättet installeras Windows om utan att dina personliga filer, appar och många av inställningarna påverkas. Du kan återställa datorn med det här alternativet för att lösa problem, till exempel om datorn inte startar.
  Följ anvisningarna nedan för att återställa datorn:
  1. Klicka på Återställ datorn utan att ta bort filer på felsökningsskärmen.
  2. Klicka på Nästa.
  3. Klicka på ditt operativsystem (Windows 8).
  4. Klicka på Återställ om du vill börja.
 • Återställ datorn
  Om datorn återställs helt installeras Windows om och alla dina personliga filer och inställningar tas bort.
    varning!
  Dina personliga filer och inställningar försvinner när det här steget genomförs. Se till att ha säkerhetskopierat alla viktiga filer innan du fortsätter. Fortsätt inte om du har viktiga filer på hårddisken som inte har säkerhetskopierats. Gå till nästa avsnitt och använd systemåterställningsfunktionen för att säkerhetskopiera filer. Du kanske vill använda en professionell dataåterställningstjänst för återställning av filerna.
  1. På felsökningsskärmen klickar du på Återställ datorn.
  2. Klicka på Nästa.
  3. Klicka på ditt operativsystem (Windows 8).
  4. Klicka på Ta bara bort mina filer för att börja.
 • Systemåterställning
  Du kan använda USB-återställningsenheten till att öppna HP-systemåterställning och återställa datorn till dess ursprungliga status eller säkerhetskopiera viktiga filer. Följ anvisningarna nedan för att öppna HP-systemåterställning:
  1. På felsökningsskärmen klickar du på Systemåterställning.
  2. Klicka på Systemåterställning om du vill återställda datorn till dess ursprungliga fabriksläge eller klicka på Program för säkerhetskopiering av filer om du vill säkerhetskopiera filer på en tom skiva eller en USB-enhet.
   Figur : Återställningshanteraren
   Bild på Återställningshanteraren
   Du hittar mer information om Systemåterställning i HP Guidad Lösning - Utföra HP System Recovery.
 • Systemåterställning
  Du kan använda USB-återställningsenheten till att öppna Microsoft Systemåterställning och återställa datorn till föregående status. Följ anvisningarna nedan för att öppna systemåterställningen:
  1. På felsökningsskärmen klickar du på Avancerade alternativ och sedan på Systemåterställning.
  2. Klicka på ditt operativsystem (Windows 8).
   Systemåterställning öppnas.
  3. Klicka på Nästa.
   Välj en återställningspunkt och klicka på Nästa.
  4. Klicka på Slutför för att återställa datorn till den valda återställningspunkten.
   Om du behöver hjälp med Systemåterställning, se HP:s supportdokument Använda Microsoft Systemåterställning (Windows 8).
 • Återställning av systemavbildning
  En systemavbildning är en personlig säkerhetskopia av den partition som innehåller Windows och inkluderar program och användardata, som dokument, bilder och musik. Återställning av systemavbildning ersätter alla data på en enhetspartition med en annan avbildning av denna enhetspartition. Du måste ha skapat en systemavbildning för att kunna använda detta alternativ.
  Om du behöver hjälp med Återställning av systemavbildning, se HP:s supportdokument Skapa och använda en systemavbildning för att återställa datorn.
 • Automatisk reparation
  Automatisk reparation korrigerar automatiskt vissa problem, till exempel systemfiler som saknas eller är skadade, som kan förhindra att Windows startar korrekt. Automatisk reparation kan endast korrigera vissa problem, till exempel systemfiler som saknas eller är skadade. Maskinvaruproblem kan inte korrigeras på det här sättet, till exempel en hårddisk som kraschar eller ett inkompatibelt minne, och virusattacker undviks inte.
  Om ett startproblem upptäcks startar Automatisk reparation och försöker korrigera problemet. Om problemet är så allvarligt att Automatisk reparation inte startar på egen hand kan du köra den via USB-återställningsenheten.
  1. På felsökningsskärmen klickar du på Avancerade alternativ och sedan på Automatisk reparation.
  2. Klicka på ditt operativsystem (Windows 8).
   Automatisk reparation kontrollerar om det förekommer problem på datorn som skulle kunna förhindra Windows från att laddas.
 • Kommandotolken
  Avancerade användare kan använda kommandotolken i en WinRE-miljö och ange kommandorader för att diagnostisera och felsöka problem. Klicka på Kommandotolk för att öppna ett kommandotolkfönster. Det finns många kommandorader att mata in. Kontrollera att du vet vilka kommandon du skriver in och de risker som medföljer. Om du vill visa en lista med tillgängliga kommandon och beskrivningar av dessa skriver du help i kommandotolken.
 • Inställningar för inbyggd UEFI-programvara
  UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) är gränssnittet mellan Windows 8-operativsystemet och den inbyggda programvaran i datorn under systemstart. Du bör inte ändra inställningarna i den inbyggda UEFI-programvaran.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...