hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-produkter - Ändra bildskärmsinställning, skrivbordsbakgrund, ikoner och skärmsläckare (Windows 8)

Det här dokumentet avser HP-datorer med Windows 8.
Lär dig att ändra ikonstorlek, skärmsläckare, skrivbordsbakgrund, textstorlek och andra skrivbords- eller bildskärmsinställningar i Windows 8.
Figur : Startskärmen i Windows 8
 Bild på startskärmen i Windows
obs!
Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss grafik och information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.

Ändra storleken på bildskärmen i Windows 8

I Windows är bildskärmsstorleken som standard angiven till den inbyggda upplösningen (den sanna upplösningen för en LCD-bildskärm). Utför stegen nedan om du vill ändra skärmupplösningen eller för att återställa den inbyggda upplösningen (standardupplösningen). På en LCD- eller LED-bildskärm kan objekt i Windows verka ur fokus när du använder en skärmupplösning som inte överensstämmer med bildskärmens inbyggda upplösning.

Anpassa din startskärm i Windows 8

Anpassa startskärmen i Windows 8 för att passa din personliga stil och dina behov.

Ändra Windows-skrivbordet i Windows 8

Utför stegen nedan för att anpassa Windows-skrivbordet:

Justera skärmens ljusstyrka i Windows 8

För att justera skärmens ljusstyrka från inställningarna i snabbknappsmenyn, följ dessa anvisningar.
 1. Flytta markören till det övre högra hörnet för att öppna snabbknappsmenyn på startskärmen.
 2. Klicka på Inställningar.
  Figur : Snabbknappsmenyn
  Du har valt snabbknappmenyn med Inställningar
 3. Klicka på Ljusstyrka. Om ljusstyrkan inte är tillgänglig, se anvisningarna för att justera ljusstyrkan från HP My Display.
  Figur : Inställningar
  Windows 8-inställningar med Ljusstyrka valda
 4. Klicka på skjutreglaget och dra den uppåt eller nedåt för att justera ljusstyrkan på skärmen.
  Figur : Kontrollfält för ljusstyrkan
  Kontrollfält för ljusstyrkan
Om funktionen för ljusstyrka inte är tillgänglig i inställningarna, använd HP My Display för att justera ljusstyrkan.
När du har klickat på Inställningar i snabbknappsmenyn och ljusstyrka visas som Otillgänglig, fortsätter du med dessa anvisningar.
 1. På startskärmen, skriv HP My Display
 2. Klicka på HP My Display.
  Figur : HP My Display
  Söka med HP My Display valt
 3. Klicka på Justera.
  Figur : Lägesskärmen HP My Display
  Lägesskärmen med Justera valt
 4. För att justera ljusstyrkan på skärmen, klicka och dra skjutreglaget till önskad ljusstyrka.
  Figur : Skärmen Justera
  Fönstret Justera med knappen ljusstyrka vald

Avancerade bildskärmsinställningar i Windows 8

obs!
Det kan hända att datorn har fler flikar än de som visas här. Många grafikkortstillverkare tillhandahåller särskilda inställningar för sin grafikmaskinvara. Dessa extra inställningar varierar beroende på den aktuella maskinvaran och tas därför inte upp här.
Ställ in de avancerade bildskärmsinställningarna enligt anvisningarna nedan:
 1. Högerklicka på en fri yta på skrivbordet och välj Anpassa.
 2. Klicka på Bildskärm för att öppna fönstret med samma namn.
 3. Klicka på Ändra bildskärmsinställningar. Fönstret med samma namn öppnas.
  Figur : Ändra bildskärmsinställningar
  Bild på skärmen Skärmupplösning med alternativet Ändra bildskärminställningar markerat.
 4. Klicka på Avancerade inställningar.
  Figur : Bildskärmsinställningar
  Fönstret Skärmupplösning med alternativet Avancerade inställningar.

Använda en skärmsläckare i Windows 8

Windows har ett antal skärmsläckare förinstallerade. Syftet med skärmsläckaren är att förhindra att statiska bilder på skärmen bränner in en fantombild på skärmen som inte går att få bort. Dessutom har de ett visst underhållningsvärde när datorn inte används. Följ anvisningarna nedan för att byta skärmsläckare:
 1. Högerklicka på en fri yta på skrivbordet och välj Anpassa.
 2. Klicka på Skärmsläckare.
  Figur : Fönstret Anpassning
  Fönstret Anpassning med alternativet Skärmsläckare
 3. Välj önskad skärmsläckare från menyn.
  Figur : Fönstret Inställningar för skärmsläckare
  Bild på inställningarna för skärmsläckare.
 4. Klicka på Inställningar för att öppna ett fönster för den valda skärmsläckaren (om inställningar är tillgängliga).
 5. Klicka på Exempel för att se hur skärmsläckaren kommer att se ut på skärmen. Flytta muspekaren för att återgå till panelen Bildskärmsegenskaper när du är klar med förhandsgranskningen.
 6. Välj önskat antal minuter i fältet Vänta. Detta värde anger det antal minuters inaktivitet som fordras för att skärmsläckaren ska aktiveras.
  obs!
  Väntetiden för skärmsläckaren måste understiga den tid det tar innan en inaktiv bildskärm går över i viloläge.
 7. Välj Återvänd till inloggningsskärmen om du vill att inloggningsskärmen ska öppnas om någon försöker använda datorn när skärmsläckaren har aktiverats.
 8. Klicka på OK för att spara inställningarna och stänga fönstret Bildskärmsegenskaper.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...