hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Skapa ett trådbundet hemnätverk (Windows 10, 8)

Det här dokumentet gäller för HP- och Compaq-datorer med Windows 10 och Windows 8.
Windows har stöd för anslutning av flera datorer i ett hemnätverk. Det är ett smidigt sätt att dela filer i hemmet. Det här dokumentet ger anvisningar för konfiguration och delning av mappar i ett kabelanslutet hemnätverk.
Konfigurera ett lokalt nätverk och fildelning
Använd stegen i den här sektionen för att konfigurera ett hemnätverk med standard RJ-45 maskinvara och kablar.
  obs!
När du utför steg i Windows ska du logga in med huvudadministratörskontot. Det är normalt det första kontot som skapades när datorn startades för första gången.
Innan du börjar
Innan du konfigurerar ditt lokala trådbundna nätverk kontrollerar du att du har följande maskinvara och följer stegen nedan:
 • Nätverkskort (NIC) eller en inbyggd nätverksport på moderkortet på varje dator. HP- och Compaq-datorer är nätverksklara med NIC installerade. Bekräfta att datorn har en RJ-45 nätverksport på baksidan.
  Figur : RJ-45-uttagets utseende
 • Nätverkshubb (eller router). Du kanske inte behöver använda en separat nätverkshubb om ditt hem redan är utrustat med RJ-45-uttag i väggarna eller om ditt DSL- eller kabelmodem har RJ-45-uttag (vissa modeller). Rådgör med en nätverksspecialist (på närmaste datorbutik) om du behöver en nätverkshubb för att vara säker på att hubben uppfyller dina behov.
    obs!
  En korsad kabel används för att ansluta två datorer utan hubb. Den kan dock endast ansluta två datorer och går inte att utöka.
 • Nätverkskablar till varje dator.
 • Koppla från Internet. Om du har ett DSL- eller kabelmodem kopplar du bort det.
 • Stäng av brandväggsprogram. Brandväggsprogram kan störa nätverkskonfigurationen. Du kan aktivera brandväggen när nätverksinställningen är klar.
Steg 1: Ansluta nätverkets maskinvara och kablarna
Gör följande för att konfigurera det trådburna nätverkets maskinvara och ansluta nätverkskablarna.
 1. Installera och slå på strömmen till nätverkshubben eller de andra nätverksenheterna. (Följ tillverkarens anvisningar).
 2. Anslut datorerna till nätverksenheten. Om du använder en korsad kabel ansluter du den till RJ-45-nätverksuttagen på båda datorerna.
  Figur : Exempel på en möjlig konfiguration
 3. Anslut datorns nätkabel och starta den.
Steg 2: Installera en hemgrupp
Skapa en hemgrupp för att dela bibliotek och enheter med andra datorer i det trådburna nätverket. Du kan också strömma media mellan enheter.
 1. I Windows söker du efter och öppnar Hemgrupp.
 2. Om en hemgrupp inte har skapats klickar du på Skapa en hemgrupp.
  Figur : Klicka på Skapa en hemgrupp
  Placering av knappen Skapa en hemgrupp
 3. I fönstret Skapa en hemgrupp klickar du på Nästa.
  Figur : Klicka på Nästa
  Placering av knappen Nästa
 4. I fönstret Dela med andra medlemmar i hemgruppen väljer du Delade i rutan bredvid mappar eller enheter som du vill dela och sedan klicka du på Nästa.
  Figur : Behörigheter för mappar och enheter
  Behörigheter för mappar och enheter
  Lösenordet visas i fönstret Använd det här lösenordet om du vill lägga till andra datorer i din hemgrupp. Klicka på Slutför.
  Figur : Fönstret Använd det här lösenordet om du vill lägga till andra datorer i din hemgrupp
   Lösenordet visas i fönstret Använd det här lösenordet om du vill lägga till andra datorer i din hemgrupp
    obs!
  Ange lösenordet för hemgruppen på varje dator eller enhet i hemgruppen.
Steg 3: Dela enheter, mappar och filer
För att få åtkomst till datorerna i ditt kabelanslutna nätverk måste du aktivera nätverksidentifiering. Du kan också ställa in så att filer och skrivare delas samt ange alternativ för specifika filer eller mappar.
Steg 4: Testa det trådburna nätverket
Testa nätverket genom att bläddra igenom de delade mapparna på varje dator i nätverket. Följ dessa steg för att kontrollera konfigurationen av ditt trådbundna nätverk och bläddra till de delade mapparna:
 1. I Windows söker du efter och öppnar Nätverk.
 2. Dubbelklicka på namnet på den dator eller enhet du vill få åtkomst till.
 3. Om du tillfrågas anger du användarnamnet och lösenordet för att ansluta till datorn eller enheten.
  Om datorn kan läsa in och har åtkomst till filer från en fjärransluten dator är den fjärranslutna datorn eller enheten korrekt konfigurerad. Bläddra fram till samtliga tillgängliga datorer eller enheter från var och en av datorerna i nätverket. Om problem uppstår går du igenom anvisningarna i det här dokumentet och kontrollerar att inställningarna stämmer.
  Om du är osäker på hur du bläddrar i delade mappar eller har andra problem kan du läsa avsnittet Öppna delade filer och kataloger.
  Gå vidare till nästa steg när alla datorer i nätverket kan kommunicera med alla andra datorer i det.
Steg 5: Aktivera Internetåtkomst och brandvägg
När du har kontrollerat att hemnätverket kan användas för filöverföring ansluter du Internetuppkopplingen och aktiverar den för samtliga datorer som ska ha tillgång till Internet.
  varning!
Kontrollera att alla datorer med tillgång till Internet har ett fullgott skydd mot säkerhetsrisker. Som ett minimikrav ska de enskilda datorernas Internetuppkoppling skyddas med en brandvägg. Vidare ska Windows uppgraderas med de senaste kritiska uppgraderingarna med hjälp av Windows Update. Om fientliga angrepp tar sig förbi en dator i nätverket kan denna skadliga aktivitet snabbt spridas i hela nätverket.
Öppna delade filer och kataloger
Så här öppnar du delade filer och kataloger:
 1. Se till att Nätverksidentifiering och fildelning är aktiverad.
 2. I Windows söker du efter och öppnar Nätverk.
 3. Fönstret Nätverk öppnas och visar datorerna i det lokala nätverket som har gemensamma mappar.
 4. Dubbelklicka på den dator du vill ha tillgång till.
 5. Vid uppmaning anger du användarnamnet och lösenordet för att få åtkomst till datorn.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...