hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Datorn startar men skärmen är svart (Windows 10, 8)

Detta dokument avser bärbara datorer från HP och Compaq med Windows 10 och Windows 8.
Använd det här dokumentet för att lösa ett problem som gör att skärmen förblir tom när datorn startas.

Steg 1: Utföra en maskinvaruåterställning

En återställning av datorn kan lösa många problem som orsakar en tom skärm. Gå till Så här återställer du din bärbara dator för att få detaljerade steg för att återställa datorn.
Fortsätt till nästa steg om en maskinvaruåterställning inte löste problemet.

Steg 2: Ansluta en extern bildskärm för att testa visningen

Skärmen kan förbli svart om drivrutinen för grafiken är skadad eller om det är ett problem med LCD-skärmens bakbelysning. För att testa visningen lägg, till en extern skärm och starta om datorn. Det här testet är användbart om skärmen är svart, men du hör att datorn fungerar.
Bärbar dator som är ansluten till en extern monitor
 1. Anslut en extern bildskärm till notebook-datorn. Anvisningar finns i Ansluta en bildskärm, projektor eller TV (Windows 10, 8).
 2. Om datorns skärm inte visas på den externa bildskärmen trycker du på F4 (eller på tangenten med den här symbolen ) tills skärmbilden visas.
 3. Om en bild visas på den externa bildskärmen, kan problemet bero på en konflikt med grafikdrivrutinen med notebook-datorns LCD-skärm. Gå till HP:s kundsupport – Programvara och drivrutiner med den externa bildskärmen ansluten. Hämta och installera de senaste grafik- och chipset-drivrutinerna för den specifika datorn. Om det finns en uppdaterad BIOS-version går du till BIOS-uppdatering för installationssteg.
 • Om skärmen fortfarande är svart när du har uppdaterat chipset- och grafikdrivrutiner och BIOS kan LCD-skärmen vara defekt. Kontakta HP för teknisk assistans eller skicka notebook-datorn på service.
 • Om du kan höra ljud som indikerar att datorn fungerar utan någon bild på någon skärm fortsätter du till nästa steg.

Steg 3: Återställning av den bärbara datorns BIOS genom att trycka på en kombination av tangenter

När du uppgraderar BIOS på den bärbara datorn lagras en kopia av föregående BIOS-version. Så länge hårddisken fungerar kan du återställa och installera den senaste fungerande versionen av BIOS.
Gå igenom dessa steg även om du inte kan se något på skärmen:
 1. Stäng av datorn.
 2. Anslut den bärbara datorn till strömkällan med nätadaptern.
 3. Tryck ned och håll kvar tangenten Windows och tangenten och B samtidigt, medan datorn är avstängd.
 4. Håll ned båda tangenterna och tryck samtidigt ned strömknappen i en sekund. Släpp sedan upp strömknappen och de båda andra tangenterna.
  Strömlampans LED lyser med fast sken och skärmen är tom i ungefär 40 sekunder. Du kan eventuellt höra pipljud. Efteråt visas en HP BIOS-uppdateringsskärm och BIOS-uppdateringen startar.
Om en återställning av BIOS inte löste problemet med den tomma skärmen ska du gå vidare till nästa steg.

Steg 4: Installera om minnesmodulen

En lös minnesmodul kan orsaka att den bärbara datorn inte startar. Lös det här genom att ta ut minnesmodulen ur minnesplatsen och sätt tillbaka den.
Se din användarhandbok eller service- och underhållshandboken för placeringen av minnesmodulerna på den bärbara datorn.
obs!
Avlägsnande och ominstallation av minnesmoduler fordrar användning av verktyg och en delvis demontering av datorn. Om det behövs tar du datorn till en HP-auktoriserad återförsäljare för teknisk service.
Följ anvisningarna nedan för att ta bort och sätta tillbaka minnesmodulerna:
 1. Stäng av datorn och dra sedan ur strömsladden.
    varning!
  Elektrostatiska urladdningar kan skada elektroniska komponenter. Innan du påbörjar någon procedur trycker du på ett jordat metallföremål för att ladda ur statisk elektricitet.
 2. Ta bort höljet för att få åtkomst till minnet.
  Din dator kan se annorlunda ut än den som visas på bilden.
  obs!
  Vissa datorer kanske inte har ett hölje som ger åtkomst till minnet. Lämna in datorn på service om du inte kan komma åt minnet.
  Ta bort höljet
   Bild av modulluckan demonterad från datorn och med fästskruvarnas placering och riktning vid demontering
  1. Fästskruvar (2)
  2. Riktning för att ta bort lyckan
 3. Ta bort minnesmoduler i datorn.
  Dra ut RAM-minnet
 4. Sätt in alla minnesmoduler igen.
   Bild av remontering av minnesmodulen genom att rikta in den skårade kanten på modulen mot spåret, trycka in modulen ordentligt i facket och vrida övre kanten på modulen nedåt tills den snäpper fast på plats
  1. Inriktning för skåra
  2. Riktning för montering av modul
  3. Riktning för fästmodul
 5. Sätt tillbaka luckan, batteriet och strömsladden.
 6. Starta datorn.
 7. Utför eventuella tester för att kontrollera att datorn startar och kan köra operativsystemet Windows.
  Om datorn inte kan starta till skrivbordet i Windows kontaktar du HP för support.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...