hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP bärbara datorer - Felsökningsproblem med dockningsstationer

Det här dokumentet avser HP:s och Compaqs bärbara datorer med dockningsstation.
Det här dokumentet innehåller rekommendationer för att lösa problem som du kan stöta på vid användning av datorn med valfri modell av HP-dockningsstation. Använd informationen i detta dokument för att bekräfta att datorn är kompatibel med dockningsstationen och strömadaptern, för att lösa anslutningsproblem och uppdatera enhetsdrivrutiner.
HP tillverkar en rad olika dockningsstationmodeller med olika metoder för dockning och för anslutning av externa enheter. Bilderna nedan visar två testmodeller.
I test ett dockar du datorn i anslutningen på dockningsstationen. De återstående anslutningarna sitter på baksidan och sidorna av dockningsstationen.
Figur : Test ett - Dockningsstationmodell
Bild: Test ett - Dockningsstationstil
I test två dockar du datorn genom att skjuta på den på en visningspanel på dockningsstation. Dockningsstationen är ansluten till datorn med en anslutningskabeln som finns på baksidan av skärmpanelen. De återstående anslutningarna sitter på baksidan och sidorna av dockningsstationen.
Figur : Test två - Dockningsstationmodell
Bild: Test två - Dockningsstationmodell
Om du stöter på problem med en HP-dockningsstation, provar du följande lösningar.
Se till att dockningsstationen är kompatibel med datorserien/-modellen
Om du använder en dockningsstation som inte är kompatibla med din dator kan du få problem. Datorns dockningsanslutningar som sitter på datorns undersida varierar mellan datormodeller. För att dockningsstationen ska fungera korrekt måste dockningsenheter, utmatningsmekanismer och elektriska anslutnignar på dockningsstationen vara kompatibla med anslutningarna på din datormodell.
  Figur : Dockingsstationsanslutningar
  Bild: Dockingsstationsanslutningar
 1. Datordockningsmekanismer (publiceringar)
 2. Datorutmatningsmekanismer
 3. Datoranslutning
Figur : Datoranslutningar som är inställda mot dockningsstationsanslutningar
Bild: Datoranslutningar som är inställda mot dockningsstationsanslutningar
För att verifiera att datorn är kompatibel med en dockningsstation gör du något av följande:
 1. Om du har produktmanualen som medföljde dockningsstationen kan du söka efter en lista som är kompatibel med datorerna i den här manualen.
 2. Om du saknar produktmanualen kan du leta upp modellnamnet på dockningsstationen. Vanligtvis finns det här numret på en etikett på undersidan, baksidan eller sidan av dockningsstationen.
  Figur : Serviceetiketten med produktnamn och produktnummer
  Bild: Serviceetiketten med produktnamn och produktnummer
  Figur : Serviceetiketten med produktnamn och artikelnummer
  Bild: Serviceetiketten med produktnamn och artikelnummer
    obs!
  Om du inte har modellnamnet, följ stegen i Hitta dockningsstationen utan ett modellnamn.
 3. Om dockningsstationen inte är kompatibel med din bärbara dator, se i Hitta en kompatibel dockningsstation för din bärbara dator för steg för att hitta en kompatibel dockningsstation.
Hitta dockningsstationen utan ett modellnamn
Om du använder en dockningsstation som inte är kompatibla med din dator kan du få problem. För att avgöra om du har en kompatibel dockningsstation för din dator utan modellnamnet, leta upp artikel- eller produktnumret på baksidan av dockningsstationen. Vanligtvis finns det här numret på en etikett på undersidan, baksidan eller sidan av dockningsstationen.
Figur : Serviceetiketten med produktnamn och produktnummer
Bild: Serviceetiketten med produktnamn och produktnummer
Figur : Serviceetiketten med produktnamn och artikelnummer
Bild: Serviceetiketten med produktnamn och artikelnummer
Om du har produktens namn eller artikelnummer kan du söka efter den från HP:s webbplats, och om du har produktens nummer söker du från en webbläsare.
 • Från Microsofts webbplats
  1. Gå till HP:s webbplats och ange dockningsstationstypen i sökfältet.
  2. Välj Handla dockningsstationslösningar för din verksamhet från toppen av resultatlistan.
  3. Sök efter dockningsstationen via namn eller artikelnummer (till exempel VB041AA #ABA), om tillgängligt.
  4. Under kompatibilitet, klicka på Visa alla och sök sedan efter din dator från listan med kompatibla enheter.
     obs!
   Om dockningsstationen inte är kompatibel med din bärbara dator, se i Hitta en kompatibel dockningsstation för din bärbara dator för steg för att hitta en kompatibel dockningsstation.
 • Från en webbläsare
  1. Öppna webbläsaren och skriv in produktnumret tillsammans med HP.com i sökfältet.
  2. Öppna den länk som innehåller information om "Detaljerade specifikationer och garantiinformation".
  3. Klicka på Visa alla kompatibla produkter finns en lista över alla kompatibla datorer för den arbetsstationen och sök sedan efter din dator från listan med kompatibla enheter.
     obs!
   Om dockningsstationen inte är kompatibel med din bärbara dator, se i Hitta en kompatibel dockningsstation för din bärbara dator för steg för att hitta en kompatibel dockningsstation.
Hitta en kompatibel dockningsstation för din bärbara dator
Om du använder en dockningsstation som inte är kompatibla med din dator kan du få problem. Du kan hitta en lista med dockningsstationer som är kompatibla med din bärbara dator på databladet för din bärbara dator. Gå till HP:s webbplats, skriv in namnet på din bärbara modell och datablad för att hitta databladet eller sök efter datormodellen och se sedan under fliken Tillbehör för en lista över kompatibla dockningsstationer.
Kontrollera att strömadaptern är kompatibel med dockningsstationen
Strömförsörjningen varierar mellan olika datorer. En dockningsstaion kan exempelvis kräva 90 W och en annan 120 W. Användning av en inkompatibel strömadapter kan orsaka att dockningsstationen inte fungerar som den ska. Användning av en inkompatibel strömadapter kan dessauom skada dockningsstationens strömtillförsel, antingen direkt eller över tid.
  Figur : Strömadapter, sladd och vägguttag
   Bild: Strömadapter och sladd
 1. Nätadapter
 2. Strömkabel
Se till att använda den strömadapter som levererades med dockningsstationen. Strömadaptrar och anslutningar på många datorenheter ser liknande ut; men de är inte utbytbara.
Om du är säker på om adaptern är kompatibel med datorn, se guiden för underhåll och service för dockningsstationen. För vissa modeller kan du hitta den här guiden på webbsidan för HP Support med följande instruktioner:
 1. Klicka på den här länken för att öppna webbsidan för HP Consumer Support och skriv sedan in namnet eller modellen för dockningsstationen i sökrutan.
    obs!
  Om du inte har modellnamnet följer du anvisningarna för Hur du hittar dockningsstationen utan en modellnamn.
 2. I listan över sökresultat väljer du alternativet Manualer för dockningsstationen.
 3. Klicka på Service- och underhållsguiden.
 4. I Service- och underhållsguiden öppnar du avsnittet Specifikationer.
    obs!
  Om du inte kan söka information om strömkällan i avsnittet Specifikationer kan du prova att söka efter information genom att skriva in strömsladd eller strömkälla i rutan Sök längst upp på sidan.
 5. Jämför informationen om strömkällan med informationen om strömkälla på sidan eller undersidan av dockningsstationen.
  Figur : Informationen om strömkällan finns på dockningsstationens undersida
  Bild: Informationen om strömkällan finns på dockningsstationens undersida
Kontrollera att datorn är ordentligt dockad
Datorn kanske är korrekt inriktad mot dockningsstationen, men kanske inte komplett dockad i dockningsstationen. Se till att justerstiften på dockningsstationen är inriktade mot hålen på datorns undersida.
Figur : Datoranslutningar som är inställda mot dockningsstationsanslutningar
Bild: Datoranslutningar som är inställda mot dockningsstationsanslutningar
Figur : Datoranslutningar som inte är inställda mot dockningsstationsanslutningar
Bild: Datoranslutningar som inte är inställda mot dockningsstationsanslutningar
Dockningsprocesserna varierar mellan olika typer av dockningsstationer. Vanligtvis sker dockningen i två steg:
 1. Placera datorn i rätt vinkel och rikta in datorn över dockningsstationen. Ibland har datorn och dockningsstationen inriktningsmärken.
  Figur : Rikta in datorn över dockningsstationen
  Bild: Rikta in datorn över dockningsstationen
 2. Tryck in datorn på plats. Du kan höra ett klickljud när datorn sitter ordentligt.
  Figur : Trycka datorn in i dockningsstationen
  Bild: Trycka datorn in i dockningsstationen
Se till att dockningsstationens kablar är korrekt anslutna
Om du får problem med dockningsstationen, se till att varje kabel sätts in i dockningsstationen och eventuella nätanslutningar är säkert och ordentligt anslutna.
 • Se till att dockningsstationens strömsladd är ordentligt ansluten till strömkällan (strömadapter eller vägguttag) och att strömadaptern sitter fast ordentligt i dockningsuttaget.
   Figur : Test - Strömadapter, sladd och vägguttag
   Bild: Test - Strömadapter och sladd
  1. Nätadapter
  2. Strömkabel
  3. Vägguttag
 • Om dockningsstationen har en datorkabel ska du se till att anslutningen är säker.
  Figur : Test - Anslutning med kabel till datorn
  Bild: Test - Anslutning med kabel till datorn
 • Om du använder en nätverksanslutning eller externa enheter, såsom skrivare eller högtalare, ska du se till att varje kabel är riktigt ansluten till rätt anslutning på dockningsstationen.
  Figur : Test ett - Dockningsstationsanslutningar
  Bild: Test ett - Dockningsstationsanslutningar
  Figur : Test två - Dockningsstationsanslutningar
  Bild: Test två - Dockningsstationsanslutningar
 • Se till att inga kablar, eller andra föremål, hindrar datorn från att sitta ordentligt i dockningsstationen.
 • Se till att stiften på alla stiftanslutningar är raka. Över tid kan vissa stift böjas lite.
  Figur : Se till att stiften är raka
  Bild: Se till att stiften är raka
Rengör anslutningarna på dockningsstationen
Om du får problem med dockningsstationen, rengör anslutningarna på stationen. Ansamlingar av damm och partiklar i och runt kontakterna på dockningsstationen kan orsaka anslutningsproblem melland atorn, de externa enheterna och dockningsstationen.
 1. Docka av datorn från dockningsstationen.
 2. Stäng av dockningsstationen.
 3. Koppla ur dockningsstationen ur vägguttaget.
 4. Koppla bort andra enheter som är anslutna till dockningsstationen.
 5. Rengör anslutningarna genom att använda tryckluft och torka av området runt anslutningen med en mjuk, antistatisk trasa.
  Figur : Rengöra en anslutning med tryckluft
  Bild: Rengöra en anslutning med tryckluft
    varning!
  Använd rengöringsprodukter som är utformade för rengöring av elektronisk utrustning.
    varning!
  Vid användning av tryckluft ska du noggrant följa anvisningarna som medföljer produkten.
Starta om datorn för att felsöka problem med dockningsstationen
Om du har kontrollerat och rengjort anslutningarna och dockningsstationen fortfarande inte fungerar ordentligt, starta om datorn. Omstarten gör det möjligt för datorn att köra konfigurationsprocessen igen och söker alla anslutningar som behövs för korrekt körning.
 1. Docka av datorn från dockningsstationen.
 2. Stäng av datorn.
 3. Docka datorn i en dockningsstation.
 4. Starta datorn.
Uppdatera enhetsdrivrutiner för dockningsstationen
I vissa fall kanske externa enheter inte fungerar initialt med en dockningsstation. Om du har problem med en skrivare, externa högtalare, mus, tangentbord, skärm eller andra externa enheter, ska du skaffa och installera de senaste drivrutinerna från tillverkaren. För att hitta de senaste drivrutinerna från HP, öppna webbplatsen för HP Consumer Support och skriv in datormodellen i rutan Sök. Från resultatlistan, välj Drivrutin för dockningsstation under Programvarulösningar, om tillgängligt.
  obs!
Om du inte har modellnamnet följer du anvisningarna för Hur du hittar dockningsstationen utan en modellnamn.
Uppdatera BIOS för att felsöka problem med dockningsstationen
I sällsynta fall kanske olika energisparlägen, såsom vilo- och strömsparläge, inte fungerar som de ska med alla modeller av dockningsstationer eller datorer. För att lösa det här problemet, eller några andra fel med en dator som inte kan återupptas från energisparläget, ska du hämta och installera den senaste BIOS-versionen för datorn. För att hitta den senaste BIOS-versionen, öppna webbplatsen för HP Consumer Support och skriv in datormodellen i rutan Sök. I resultatlistan väljer du den senaste BIOS-uppdateringen.
  obs!
Om du inte har modellnamnet följer du anvisningarna för Hur du hittar dockningsstationen utan en modellnamn.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...