hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - Använda och felsöka TouchPad eller ClickPad (Windows 8)

Detta dokument gäller för HP:s bärbara datorer med Windows 8.
  obs!
Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss grafik och information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.
En TouchPad eller ClickPad är ett pekdon med en tryckkänslig yta placerad vid handledsstödet på den bärbara datorn. På vissa bärbara datorer finns, på den högra sidan av TouchPad, en vertikal linje som indikerar rullningsfunktionen. Dessutom har även två eller flera knappar som fungerar som vänster och höger knapp på en vanlig mus en pekenhet som i vanliga fall medföljer med TouchPad. På ClickPads, klickar du på nedre vänstra eller nedre högra hörnfunktioner som vänstra eller högra knappar på en vanlig muspekdon.
  Figur : Exempel på TouchPad – Alla funktioner finns inte på alla datorer.
  Bild på en fullutrustad Touchpad.
 1. TouchPad LED
 2. Pekkänsligt område
 3. Knapp för vänsterklick
 4. TouchPad på/av-knapp
 5. Vertikal rullningszon
 6. Knapp för högerklick
Figur : Exempel på ClickPad
Exempel på ClickPad
TouchPad kan konfigureras till att tolka olika gester på ytan som olika åtgärder. Till exempel, om TouchPad har konfigurerats för att göra detta, tar en svepning med två fingrar åt vänster dig till en tidigare visad sida, vid bläddring på en webbplats; eller så kan två knackningar med fingret på TouchPad när musmarkören svävar över en textfil öppna filen i standardprogrammet för textfiler.
Du kan justera känsligheten för TouchPad, aktivera eller inaktivera funktioner och gester och ändra knapparnas funktionalitet.
  obs!
HP förbättrar fortlöpande sina produkter och tillhandahåller programuppdateringar. HP rekommenderar att du med jämna mellanrum söker efter uppdateringar för program, drivrutiner och system-BIOS för att säkerställa att du får mesta möjliga nytta av din bärbara dator och ditt TouchPad-pekdon. För information om hur du hittar de senaste programmen och drivrutinerna, se avsnittet Uppdatera drivrutinen via Windows Update eller HP-dokumentet Hämta programvara och drivrutiner (på engelska).
Vanliga TouchPad-gester
De vanligaste TouchPad-åtgärderna baseras på gester och är genvägar för snabb navigering i filer och vid arbete med fönster och filer. De flesta TouchPad-modeller och TouchPad-program kan utföra alla gester som finns i listan. I vissa fall är de här funktionerna inaktiverade i programmet för TouchPad och behöver bara aktiveras eller konfigureras.
För fingret över TouchPad när du vill flytta markören på skärmen.
Knacka en gång på TouchPad för att enkelklicka och två gånger för att dubbelklicka med markören.
Om du vill rotera en bild eller en del av skärmen sätter du två fingrar på TouchPad och vrider dem.
TouchPad-rotation fungerar endast i program som redan har en rotationsfunktion, till exempel ett bildprogram.
För att dra och släppa ett objekt knackar du två gånger på TouchPad för att markera objektet, för med fingret för att flytta det och lyft sedan fingret för att släppa det.
Om du vill rulla i ett fönster, en skärm eller en lista placerar du två finger på TouchPad och sveper från sida till sida eller uppåt och neråt. Lyft på fingrarna för att sluta rulla.
Om du vill zooma in eller ut när du arbetar i ett fönster placerar du två fingrar på TouchPad och för dem utåt för att zooma in och inåt för att zooma ut.
TouchPad-zoom fungerar endast i program som redan har en zoomfunktion, till exempel ett bildprogram eller ett ordbehandlingsprogram.
Öppna sidan för TouchPads eller ClickPads egenskaper i Windows 8
Konfigurationsalternativen för TouchPad och ClickPad finns på TouchPads egenskapssida. Använd följande steg för att öppna egenskapssidan och aktivera eller inaktivera enskilda gester.
 1. Gå till startskärmen, skriv anpassa för att öppna snabbknappen Sök. Välj sedan Anpassa datorn bland sökresultaten.
  Figur : Anpassa din dator
  Söka efter Anpassa datorn:
 2. I fönstret Anpassa klickar du på länken Ändra muspekare för att öppna Musegenskaper.
  Figur : Ändra muspekare
  Länken Ändra muspekare i Anpassning
  Skärmen Musegenskaper öppnas.
 3. Klicka på Enhetsinställningar eller fliken ClickPad-inställningar på Egenskaper för musen. Om du har en Synaptics-enhet, omfattar fliken ikonen Synaptics .
  Figur : Enhetsinställningar
  Bild av sidan Musegenskaper med Inställningar och Enhetsinställningar markerade.
 4. Klicka på Inställningar för att öppna fönstret Egenskaper.
  Du kan justera TouchPad-inställningarna för rullning, för att klicka, beröringskänslighet, kantkänslighet och gester, så att den passar dina egna önskemål.
    obs!
  Alla bärbara datorer använder inte Synaptics TouchPad eller ClickPad; däremot har alla pekplattor liknande egenskaper och konfigurationsalternativ.
  Figur : ClickPad-egenskapssida
  Bild på TouchPad-egenskapssida för Synaptics TouchPad.
 5. Fönstret Egenskaper är indelat i tre områden för att hjälpa dig med konfigurationen av TouchPad eller ClickPad.
  • Den vänstra sidan av fönstret listar gester och åtgärder. Klicka för att markera enskilda gester eller åtgärder. När de är markerade väljer du Hjälp för att ta reda på mer information eller väljer ikonen Inställningar för att ändra inställningarna.
  • Det nedre högra hörnet visar fingerrörelser som är förknippade med gesten eller åtgärden.
  • På höger sida visas det på skärmen svaren till fingerrörelserna.
 6. Aktivera eller avaktivera individuella gester genom att klicka på kryssrutan bredvid varje objekt. Ett kryss i kryssrutan anger att gesten är aktiverad.
Aktivera TouchPad eller ClickPad i Windows 8
Följ de här stegen för att starta eller aktivera TouchPad eller ClickPad i Windows 8.
 1. Klicka på Enhetsinställningar eller fliken ClickPad-inställningar på Egenskaper för musen. Om du har en Synaptics-enhet, omfattar fliken ikonen Synaptics .
  Figur : Enhetsinställningar
  Bild av sidan Musegenskaper med Inställningar och Enhetsinställningar markerade.
 2. Välj önskad pekplatta i listan över enheter och klicka sedan på Aktivera för att slå på enheten.
    obs!
  Om du vill stänga av TouchPad klickar du på Inaktivera.
Knappklickning med hjälp av en TouchPad eller ClickPad i Windows 8
TouchPad har särskilda knappar för höger- och vänsterklick som har samma funktion som knapparna på ett externt pekdon. ClickPad använder det nedre vänstra och nedre högra hörnet av pekplattan som knappar för höger- och vänsterklick. Du kan även knacka och dra ett objekt på samma sätt som du klickar och håller ned vänsterknappen på ett externt pekdon för att dra runt ett objekt på skärmen. Att klicka och knacka är aktiverat och förkonfigurerat som standard.
Rulla med en TouchPad eller ClickPad i Windows 8
Särskilda gester för horisontell och vertikal rullning som du kan använda för att rulla i ett programfönster. Dessa är aktiverade och förkonfigurerade som standard. Du kan anpassa och justera hur du bläddrar med ett finger eller två fingrar och hur TouchPad eller ClickPad svarar på pekgester nära kanten.
Navigera med flerfingersgester i Windows 8
Gester med flera fingrar tillhandahåller genvägar till ofta använda program eller för att enkelt navigera i ett program. Om du vill anpassa dessa gester från egenskapssidan, klicka på pil-ikonen ,till vänster om rutan Gester med flera fingrar för att öppna alternativen Flera fingrar. Om rutan bredvid Gester med flera fingrar inte är markerad, markerar du rutan tills det visas en kryssmarkering.
Justera pekkänslighet för TouchPad eller ClickPad i Windows 8
Pekande-inställningar tillåter dig att justera hur pekaren rör sig vid svar på dina gester. Pekande omfattar Känslighet, Momentoch Tillgänglighet-funktioner.
Om du vill anpassa dessa inställningar från egenskapssidan, klickar du på pil till vänster om Pekande för att öppna alternativen för Pekande. Gå till avsnittet TouchPad eller ClickPad-egenskapssida i Windows 8 i det här dokumentet för mer information om hur du öppnar egenskapssidan.
Förhindra oavsiktliga klickningar (muspekaren rör sig vid tangentinmatning) i Windows 8
Känsligheten på pekplattan kan ge upphov till oavsiktliga klickningar eller att markören hoppar runt på skärmen. För att minska sannolikheten för att markören hoppar till på grund av misstag vid oavsiktlig beröring av pekplattan, prova någon av de följande rekommendationerna.
Anpassa pekplattans inställning för fördröjning, för att minska oavsiktligt beröringar. Att justera inställning för fördröjning:
 1. På startskärmen, skriv pekplatta för att öppna snabbknappen Sök och välj sedan Inställningar för mus och pekplatta bland sökresultaten.
  Figur : Inställningar för mus och pekplatta
  Inställningar för mus och styrplatta
 2. Klicka för att öppna menyn under Pekplatta.
  Figur : Öppna menyn för pekplatta
  Öppna menyn för styrplatta
 3. Välj en längre fördröjning för att minska sannolikheten för oavsiktliga hopp med markören och klickningar.
  Figur : Fördröjning med medelhastighet för pekplatta valt
  Fördröjning med medelhastighet för styrplatta valt
 4. Om problemet kvarstår, minska känsligheten för TouchPad. Använd informationen i avsnittet TouchPad:ens eller ClickPad:ens känslighet i Windows 8 i det här dokumentet för att minska styrplattans känslighet.
Slå alla styrplattegester av och på i Windows 8
Om du vill att TouchPad ska fungera som en standardmus till en notebook-dator som inte använder gester kan du inaktivera dessa funktioner.
Inaktivera alla gester:
 1. Från skrivbordet, högerklicka på Synapticspekdon eller annan pekenhet-ikon i Windows-systemfältet.
 2. Välj Inaktivera gester.
  Figur : Inaktivera gester
  Bild på aktivitetsfältsikonen för pekdonsegenskaper med Inaktivera gester markerad.
  Om du vill aktivera gester igen avmarkerar du Avaktivera gester i popup-menyn.
Inaktivera TouchPade:en eller ClickPad:en
På vissa notebook-datorer kan TouchPad inaktiveras genom att man trycker på på/av-knappen nära TouchPad. Om notebook-datorn inte har en på/av-knapp kan du fortfarande inaktivera TouchPad med skärmen Musegenskaper.
  obs!
Du måste använda en extern mus eller något annat pekdon för att styra markören när TouchPad är inaktiverad.
För att avaktivera TouchPad, gå igenom följande steg.
 1. Gå till startskärmen, skriv anpassa för att öppna snabbknappen Sök. Välj sedan Anpassa datorn bland sökresultaten.
  Figur : Anpassa din dator
  Söka efter Anpassa datorn:
 2. I fönstret Anpassa klickar du på länken Ändra muspekare för att öppna Musegenskaper.
  Figur : Ändra muspekare
  Länken Ändra muspekare i Anpassning
  Skärmen Musegenskaper öppnas.
 3. Klicka på fliken Enhetsegenskaper på skärmen Musegenskaper och sedan på Inaktivera för att stänga av TouchPad.
  Figur : Inaktivera TouchPad
  Bild på Musegenskaper med Inaktivera markerad.
  TouchPad kan aktiveras igen när så önskas.
Felsökning när TouchPad inte fungerar i Windows 8
Det finns flertalet alternativ för felsökning av TouchPad när den inte fungerar. Använd följande steg, tills du finner en lösning.
 1. På vissa styrplattor kan du aktivera eller stänga av TouchPad genom att dubbelknacka i det övre vänstra hörnet på TouchPad. Dubbeltryck för att aktivera TouchPad; upprepa för att stänga av TouchPad.
  Figur : Exempel på TouchPad på/av-knapp
  TouchPad på/av-växlare
 2. Utför en hård återställning genom att följa stegen i HP:s dokumentUtföra en hård eller framtvingad återställning. En hård återställning rensar anvisningar för drivrutiner. Datorn läster igen in alla instruktioner från de drivrutiner och den programvara som lagras i operativsystemet, vilket kan lösa vissa problem.
 3. Se till att du har de senaste drivrutinerna för din TouchPad. Installera senaste drivrutinerna med hjälp av följande steg.
  1. Gå till webbsidan HP Drivrutiner och programvara. Ange din dators modellnummer och klicka sedan på .
  2. Välj din datormodell från listan med resultat.
  3. Markera operativsystemet från menyn och klicka på Nästa.
  4. Bläddra nedåt och välj Drivrutin – tangentbord, mus och inmatningsenheter.
  5. Klicka på Hämta bredvid den tillämpliga drivrutinen för TouchPad eller ClickPad. Filen hämtas till din mapp för hämtade filer
  6. Öppna din mapp för hämtade filer och dubbelklicka för att installera den senaste drivrutinen. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.
 4. Återställa datorn till en programvarukonfiguration när TouchPad fungerade genom att återställa systemet till en tidpunkt då pekplattan fungerade korrekt. För mer information, gå till Använda Microsoft Systemåterställning i Windows 8.
Uppdaterar drivrutinen genom Windows Update
Om det inte går att starta TouchPad eller ClickPad på din bärbara dator, följer du dessa steg för att hitta och installera uppdaterade program och maskinvarudrivrutiner för datorer med Windows 8:
 1. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanelen.
  Figur : Öppna Kontrollpanelen
  Snabbknappen Sök med Kontrollpanelen vald
 2. Klicka på System och Säkerhet.
  Figur : Kontrollpanelen
  Kontrollpanelen med System och Säkerhet valt
 3. Klicka på Windows Update i fönstret System och Säkerhet.
  Figur : System och Säkerhet
  System och Säkerhet med Windows Update valt
 4. Klicka på något av följande alternativ om de visas i Windows Update-fönstret:
  • Viktiga uppdateringar: Installera säkerhetsuppdateringar eller uppdateringar som är viktiga för datorns funktioner.
  • Valfria uppdateringar: Välj valbara uppdateringar. Det är en god idé att hämta och att installera valfria drivrutinsuppdateringar, speciellt om du har bytt datorns Windows-version.
  Figur : Windows Update
  Windows Update med viktiga och valfria uppdateringsval markerade
 5. Välj uppdateringar som du vill installera och klicka på OK.
 6. Klicka på Installera uppdateringar.
  Uppdateringar installeras.
  Figur : Installera uppdateringar
  Bild: Installera uppdateringar
 7. Starta om datorn.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...