hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Testa med avseende på maskinvarufel

Det här dokumentet gäller för HP-datorer.
HP tillhandahåller diagnostisk programvara för testning av maskinvarukomponenter på din dator och bekräfta maskinvarufel.
Börja med snabbtestetet för att snabbt identifiera problem med maskinvaran. Om testet inte upptäcker några fel, men datorn fortfarande uppvisar symptom på ett hårdvaruproblem, ska du köra det omfattande testet.
Om någon komponent inte klarar ett test skriver du ned fel-ID:et (24-siffrig kod) så att du har det tillgängligt när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar i huvudmenyn.
obs!
Bilderna i detta dokument kan se annorlunda ut beroende på vilken version av verktyget du använder.

Utför snabbtestet (cirka 4 minuter)

Öppna HP PC Hardware Diagnostics och kör snabbtestet.
 1. I Windows söker du efter och öppnar appen HP PC Hardware Diagnostics för Windows.
  Om denna app inte finns installerad på datorn hämtar du den senaste versionen från webbplatsen för HP Hardware Diagnostics.
 2. I huvudmenyn klickar du på Systemtester.
 3. Klicka på fliken Snabbt systemtest.
 4. Klicka på Kör en gång.
  När testet är igång visas den återstående tiden och testresultatet för varje komponent på skärmen.
 5. Om någon komponent inte klarar ett test skriver du ned fel-ID:et (24-siffrig kod) så att du har det tillgängligt när du kontaktar HP:s kundsupport. Informationen blir även tillgänglig i Testloggar i huvudmenyn.
  Om det inte finns något fel på någon systemkomponent, kör det Omfattande testet.

Installera HP PC Hardware Diagnostics

HP PC Hardware Diagnostics finns tillgänglig i två versioner. Windows-versionen är avsedd för Windows. UEFI-versionen ska användas när Windows inte startar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...