hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - Datorn startar inte (Windows 8)

Detta dokument avser HP:s och Compaqs bärbara datorer som kör med Windows 8.
Det här dokumentet innehåller möjliga lösningar på många vanliga problem med datorstart.
Utför en maskinvaruåterställning
Utför en hård återställning av din bärbara dator innan du försöker med några andra felsökningssteg.
Orsaker till en hård återställning
En hård återställning har följande effekter:
 • Rensar minnet.
 • Återskapar anslutningen mellan BIOS och maskinvaran
Följande omständigheter kan vara åtgärdas med en maskinvaruåterställning:
 • Windows slutar svara.
 • Skärmen blir plötsligt tom.
 • Datorn vaknar inte från vänteläget eller viloläget.
 • Programmet fryser eller svarar inte.
Kör det omfattande systemtestet
Systemtestet körs från startmenyn. Det kontrollerar huvudkomponenterna på datorn för att kontrollera att de fungerar korrekt. Använd följande steg för att testa systemet och kontrollera om det finns problem.
 1. Tryck och håll Strömknappen tills datorn stängs av helt.
 2. Starta datorn. Tryck omedelbart på tangenten Esc upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden, tills Startmenyn visas.
 3. Tryck på F2. Skärmen Systemdiagnostik visas.
    obs!
  Diagnostikskärmarna kan variera i utseende och färg, men menyerna och valen är desamma.
 4. Klicka på Systemtester.
  Figur : Systemtest
  Systemtest
  Sidan Systemtest öppnas.
 5. Klicka på Omfattande test.
  Figur : Omfattande test
  Omfattande test
  Fönstret Omfattande systemtest öppnas.
 6. Klicka på Kör en gång. Testet kan ta flera timmar, beroende på konfigurationen av systemet.
Kontakta HP:s support
Om du inte hittar en lösning i det här dokumentet kontaktar du HP, så får du mer hjälp eller möjlighet att lämna in datorn på service.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...