hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Köra HP Systemåterställning (Windows 8)

Det här dokumentet gäller för HP- och Compaq-datorer som levererats med Windows 8 installerat.
Lär dig att ominstallera eller återställa en HP-dator med Windows 8 till ett tidigare tillstånd. Ta även reda på information om hur du utför en systemåterställning med HP Recovery Manager.
Stegen i Windows 8 för återställning av en stationär dator till dess ursprungliga tillstånd, skiljer sig från stegen för att återställer en notebook-dator till det ursprungliga tillståndet. De här anvisningarna skiljer sig också åt beroende på när datorn tillverkades. Försäkra dig om att du använder stegen för din datortyp. Om du inte vet när datorn tillverkades, kan du välja anvisningarna baserat på utseendet på fönstret för systemåterställning i följande tabeller.

Komma igång

I Windows söker du efter och öppnar Recovery Manager.
När Recovery Manager öppnas matchar du den på din dator till ett exempel i följande tabeller för att gå till din dators återhämtningsinstruktioner.
Säkerhetskopiera alla personliga filer och läs alla säkerhetsföreskrifter innan du utför en systemåterställning.
En fullständig återställning kan ta 4–6 timmar eller mer att utföra. För bästa resultat ska datorn inte vara ansluten till Internet. Datorn startas om flera gånger under processen. Stäng inte av strömmen och avbryt inte återställsprocessen, utan vänta tills du uppmanas att logga in i Windows.
obs!
Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss grafik och information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.

Typer av systemåterställning (Windows 8)

Datorn kanske hade tre typer av systemåterställning tillgängliga, eller kanske bara två. Använd den återställningstyp som löser problemet utan att göra fler ändringar än nödvändigt.
 • Systemåterställning: Detta alternativ formaterar om systemenheten (normalt C:), installerar om det ursprungliga operativsystemet samt alla ursprungliga maskinvarudrivrutiner och programvara.
    varning!
  Om storleken på partitionen med operativsystemet (vanligtvis C:) har reducerats under minimikravet för storlek, tas andra partitioner som skapats av användaren bort och lagrade data förstörs.
 • Fabriksåterställning: Fabriksåterställning tar bort alla partitioner, formaterar om hela hårddisken, installerar om det ursprungliga operativsystemet, alla ursprungliga maskinvarudrivrutiner och all programvara. Det här alternativet återskapar också den nödvändiga återställningspartitionen (normalt D:) och installerar om den nödvändiga programvaran. Fabriksåterställning återskapar den begärda återställnings-partitionen (vanligtvis D:) och övriga obligatoriska partitioner.
  Fabriksåterställningsalternativet återställer all programvara på datorn till det tillstånd den var i vid köpet. Alla ändringar eller tillägg som användaren har gjorts tas bort.
 • Minimerad återställningsavbildning: Minimerad återställningsavbildning finns i många av HP:s notebook-datorer och installerar om det ursprungliga operativsystemet samt maskinvarans drivrutiner och installerar om HP:s nödvändiga programvara så som HP Support Assistant och HP Recovery Manager.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...