hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Använda CyberLink Media Suite för att titta på filmer, bränna skivor och använda webbkamera (Windows 8)

Det här dokumentet gäller för stationära och bärbara HP-datorer med CyberLink Media Suite och Windows 8.
  obs!
Om du inte använder den senaste versionen av Windows 8, kan viss grafik och information i det här dokumentet variera. Du kan skaffa den senaste versionen från Microsoft Store.
CyberLink Media Suite är en infopanel med snabb och enkel åtkomst till varje enskild CyberLink-app. Till exempel kan du använda CyberLink Media Suite för att gå direkt till en appfunktion som spela en filmskiva (i appen PowerDVD) eller skapa en filmskiva (i appen PowerDirector). Du kan även skapa en favoritmeny med de funktioner som du använder mest. För mer detaljerad information, använd menyn Hjälp i programmet CyberLink Media Suite. Öppna menyn Hjälp genom att klicka på ikonen Hjälp längst upp till höger.
I det här dokumentet förklarar vi hur du använder CyberLink Media Suite för att navigera till andra CyberLink-appar. Följ stegen i det här dokumentet för att öppna CyberLink-medieappar direkt till den önskade funktionen inom varje app.
Öppna CyberLink Media Suite
Skriv CyberLink Media Suite på startskärmen för att öppna snabbknappen Sök. Klicka påCyberLink Media Suite från listan över resultat.
När CyberLink Media Suite öppnas visas fliken Favoriter.
Använd CyberLink Media Suite-flikarna – Favoriter, Video, Foto, Ljud och Verktyg – för att visa menyer för åtkomst till olika CyberLink-appar.
Varje meny innehåller knappar för snabb åtkomst till fönstren CyberLink-produkter, Om och Preferenser.
  Figur : Startsidan för Media Suite
  Media Suite-portalen
 1. Media Suite-flikarna
 2. Knappar för snabb åtkomst
Använda knapparna för snabb åtkomst
Klicka på en snabbåtkomstknapp för att öppna fönstret CyberLink-produkter, Om eller Preferenser.
 • CyberLink Media Suite-produktmenyn: Klicka på ikonen Produkter för att öppna CyberLink-produktmenyn.
  Figur : Produktmenyn
  Produktmenyn
  Klicka på en CyberLink Media Suite-produkt för att öppna appen. Du kan till exempel klicka på länken PowerDVD för att öppna appen CyberLink PowerDVD.
  Klicka på ikonen för Högerpil för att bläddra till nästa sida med CyberLink Media Suite-produkter.
    obs!
  Vilka CyberLink-appar som finns i CyberLink Media Suite beror vilka appar som installerats på datorn samt vilken version du har.
 • Fönstret Om i CyberLink Media Suite: Klicka på ikonen Om för att öppna fönstret Om i CyberLink Media Suite.
  Figur : Om
  I fönstret Om finner du information om vilken version av CyberLink Media Suite du har.
 • Preferenser i CyberLink Media Suite: Klicka på ikonen Preferenser för att öppna menyn Preferenser i CyberLink Media Suite.
  Figur : Menyn Preferenser
  Menyn Preferenser
  Använd menyn Preferenser för att välja åtgärder i CyberLink Media Suite för olika scenarion:
  • Återgå till Media Suite när du stänger ett program: Välj det här alternativet för att återgå till huvudfönstret för Media Suite när du stänger ett program som du öppnat i programportalen.
  • Sök automatiskt efter den senaste versionen: Välj det här alternativet om du vill att Media Suite varannan vecka ska söka automatiskt efter nyare versioner av de installerade programmen. När det finns nya versioner aktiveras motsvarande knappar för uppdatering och uppgradering i fönstret Uppgradering.
  • Ta emot CyberLink-produktinformation: Välj det här alternativet för att aktivera banderoller och löptext i fönstret Om.
  • Språk för skärmen: Välj alternativet Använd systemets standardspråk för att använda samma språk som det aktuella operativsystemets språk, eller välj det andra alternativet och välj sedan manuellt rätt språk i den nedrullningsbara listan.
     obs!
   Om språkinställningen för operativsystemet inte stöds av CyberLink Media Suite, övergår appen till engelska.
Navigera bland CyberLink Media Suite-flikarna
Navigera bland CyberLink Media Suite-funktionerna med flikarna längst ned på appskärmen. Varje flik ger enkel åtkomst till funktionerna för den typ av media du arbetar med för stunden.
 • Favoriter: Använd fliken Favoriter för att skapa och få åtkomst till en lista med länkar till de CyberLink Media Suite-funktioner som du använder mest.
  Figur : Menyn Favoriter
  Menyn Favoriter
  Klicka på fliken Favoriter för att öppna menyn Favoriter, och välj sedan något av följande alternativ:
  • Så lägger du till en funktion i menyn Favoriter: Klicka på någon av flikarna för att öppna en av menyerna Video, Foto, Ljud och Verktyg. Klicka på ikonen för en stjärna bredvid den funktion som du vill lägga till i menyn Favoriter. Då visas den funktionen i menyn Favoriter.
  • Så tar du bort en funktion från menyn Favoriter: Klicka på fliken Favoriter för att öppna menyn Favoriter. Välj ikonen för en stjärna bredvid den funktion som du vill ta bort från menyn Favoriter. Då visas den funktionen inte längre i menyn Favoriter.
 • Video: Använd menyn Video för att gå direkt till CyberLink-videofunktionerna.
  Figur : Videomenyn
  Videomenyn
  Klicka på fliken Video för att öppna menyn Video och välj sedan något av följande alternativ:
  • Välj Spela upp en filmmapp, Spela upp videofiler eller Spela upp en filmskiva från videomenyn i Media Suite för att spela upp en film från en skiva, YouTube eller en fil. Den markerade CyberLink PowerDVD-funktionen öppnas direkt i Media Suite. Se HP:s supportdokument Spela upp videor, musik och filmer (Windows 8) med CyberLink PowerDVD för mer information.
  • Välj skapa en filmskiva, Enkel videoredigeringeller Avancerad videoredigering från videomenyn i Media Suite för att skapa videor eller lägga till ljud, text och specialeffekter till dina videor och bildspel. Den markerade CyberLink PowerDirector-funktionen öppnas direkt i Media Suite. Se HP:s supportdokument Digital videoredigering (Windows 8) med CyberLink PowerDirectorför mer information.
  • Välj Visa online-filminformation i videomenyn i Media Suite för att få information om filmer samt hämta filmer. Webbsidan MoovieLive (på engelska) öppnas i Media Suite.
     obs!
   För funktionen Konvertera videor krävs en uppgradering till Media Suite. Vill du uppgradera Media Suite klickar du på ikonen Uppgradera för att öppna uppgraderingsmenyn.
 • Foto: Använd menyn Foto för att gå direkt till CyberLink-fotofunktionerna.
  Figur : Fotomeny
  Fotomeny
  Klicka på fliken Foto för att öppna menyn Foto, och välj sedan något av följande alternativ:
  • Skapa eller spela upp en skiva med bildspel: Välj Skapa eller spela upp en skiva med bildspel i fotomenyn i Media Suite för att skapa eller spela upp en skiva med bildspel. Den markerade CyberLink PowerDVD-funktionen öppnas direkt i Media Suite. Se HP:s supportdokument Spela upp videor, musik och filmer (Windows 8) med CyberLink PowerDVD för mer information.
  • Skapa en skiva med bildspel: Välj Skapa en skiva med bildspel i fotomenyn i Media Suite för att skapa en skiva med bildspel. Den markerade CyberLink PowerDirector-funktionen öppnas direkt i Media Suite. Se HP:s supportdokument Digital videoredigering (Windows 8) med CyberLink PowerDirector för mer information.
  • Importera och organisera foton samt redigera och förbättra foton: Välj Importera och organisera foton eller Redigera och förbättra foton i fotomenyn i Media Suite för att importera, organisera, redigera eller förbättra foton. Den markerade CyberLink PhotoDirector-funktionen öppnas direkt i Media Suite. Se HP:s supportdokument Hantera, redigera och dela foton (Windows 8) med CyberLink PhotoDirector för mer information.
 • Ljud: Använd menyn Ljud för att gå direkt till CyberLink-ljudfunktionerna.
  Figur : Ljudmeny
  Ljudmeny
  Klicka på fliken Ljud för att öppna menyn Ljud och välj sedan något av följande:
  • Välj rippa en ljud-CD i ljudmenyn i Media Suite för att kopiera en ljud-CD till din dator. Rippa ljud-funktionen för CyberLink Power2Go öppnas direkt i Media Suite.
  • Välj Konvertera en ljudfil i ljudmenyn i Media Suite för att konvertera en ljudfil till WAV- eller WMA-format. Ljudkonverteringsfunktionen för CyberLink Power2Go öppnas direkt i Media Suite.
  • Välj Bränn en musikskiva i ljudmenyn i Media Suite för att skapa en musik-CD. Funktionen för att skapa en musikskiva för CyberLink Power2Go öppnas direkt i Media Suite.
     obs!
   Funktionerna Spela in ljudfiler och Redigera ljudfiler kräver en uppgradering till CyberLink Media Suite. Vill du uppgradera Media Suite klickar du på ikonen Uppgradera för att öppna uppgraderingsmenyn.
     obs!
   Se HP:s supportdokument Skapa, bränna och kopiera skivor (Windows 8) med CyberLink Power2Go för mer information.
 • Verktyg: Använd fliken Verktyg för direktåtkomst till CyberLink LabelPrint (skapa och skriva ut skivetiketter, omslag och "jewel"-fickor.) och CyberLink Power2Go (skapa, kopiera och radera skivmedier samt använda ISO-filer på en virtuell hårddisk.).
  Figur : Menyn Verktyg
  Menyn Verktyg
  Klicka på fliken Verktyg för att öppna menyn Verktyg, och välj sedan något av följande alternativ:
  • Välj Skriv ut en skivetikett i verktygsmenyn i Media Suite för att skapa och skriva ut skivetiketter, omslag och "jewel"-fickor. CyberLink LabelPrint-appmenyn öppnas i Media Suite. Se HP:s supportdokument Skriva ut etiketter, omslag och "jewel"-fickor (Windows 8) med CyberLink LabelPrint för mer information.
  • Välj Skapa en dataskiva i verktygsmenyn i Media Suite för att skapa en dataskiva. Funktionen för att skapa en dataskiva för CyberLink Power2Go öppnas i Media Suite.
  • Välj Kopiera en skiva eller bränn en skivbild i verktygsmenyn i Media Suite för att kopiera en skiva eller bränna en skivbild (ISO-fil). Skivkopieringsfunktionen för CyberLink Power2Go öppnas i Media Suite.
  • Välj Extrahera filer från en skivbild i verktygsmenyn i Media Suite för att extrahera filer från en skivbild (ISO-fil). ISO-visningsfunktionen för CyberLink Power2Go öppnas i Media Suite.
  • Välj Radera en skiva i verktygsmenyn i Media Suite för att radera en skiva. Funktionen för att radera återskrivbara medier för CyberLink Power2Go öppnas i Media Suite.
  • Välj Montera en virtuell hårddisk i verktygsmenyn i Media Suite för att montera en virtuell hårddisk där du kan använda skivbilder och ISO-filer. Virtuell hårddisk-funktionen för CyberLink Power2Go öppnas i Media Suite.
  • Välj Bränn en DVD-mapp i verktygsmenyn i Media Suite för att bränna skivinnehåll inom en DVD-mapp till en DVD-skiva. Funktionen Bränn en DVD-mapp för CyberLink Power2Go öppnas i Media Suite.
     obs!
   Funktionen Säkerhetskopiera och återställa filer kräver en uppgradering till CyberLink Media Suite. Vill du uppgradera Media Suite klickar du på ikonen Uppgradera för att öppna uppgraderingsmenyn.
     obs!
   Se HP:s supportdokument Skapa, bränna och kopiera skivor (Windows 8) med CyberLink Power2Go för mer information.
Uppdaterings- och uppgraderingsmenyn i CyberLink Media Suite
Se den senaste informationen och produktversionen för CyberLink-program som finns installerade på datorn. CyberLink-programmen listas med det aktuella versionsnumret och en ikon som indikerar när det finns en uppgradering eller programuppdatering tillgänglig.
Det är viktigt att känna till skillnaden mellan en "programuppdatering" och en "programuppgradering". Med en programuppdatering ändras den programversion du har på datorn. Uppdateringar är vanligtvis kostnadsfria. Med en programuppgradering får du en nyare, fullständig version av samma program. Uppgraderingar går i allmänhet att köpa från programmets leverantör
Figur : Menyer Uppdateringar och Uppgraderingar
Menyer Uppdateringar och Uppgraderingar
Klicka på ikonen Uppgraderingar för att öppna uppgraderingsmenyn där du ser information om produktversionen för de CyberLink-appar som är installerade på datorn. De anges i en tabell, tillsammans med det aktuella versionsnumret och knappar som anger huruvida kostnadsfria uppdateringar finns att tillgå. Du kan även köpa och hämta produktuppgraderingar i den här menyn.
 • Uppdateringar: När den är aktiverad klickar du på ikonen Uppdateringar i kolumnen Uppdateringar för att öppna ett fönster där du kan hämta den senaste kostnadsfria uppdateringen för motsvarande CyberLink-app.
 • Uppgraderingar: Klicka på ikonen Uppgraderingar i kolumnen Uppgraderingar för att öppna ett fönster där du kan hämta en CyberLink-produktuppgradering (om någon sådan finns tillgänglig).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...