hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-stationära datorer - Felsöka trådanslutet tangentbord (Windows 10, 8)

Detta dokument avser HP:s och Compaqs stationära datorer med Windows 10 och 8.
Använd den här informationen för att felsöka allmänna tangentbordsproblem.
  obs!
Du kan testa om tangentbordet har tangent- eller maskinvarufel med verktyget HP Hardware Diagnostic som medföljer datorn. Se HP:s supportdokument HP:s stationära datorer - Testa med avseende på maskinvarufel (Windows 10, 8).
  obs!
Om symptomet inte visas i detta dokument och tangentbordet är trådlöst, använder du supportdokumentet Felsökning av trådlöst tangentbord och mus.
Innan du börjar felsöka
Utfor följande steg innan du felsöker tangentbordet:
 1. Några av felsökningssteg i det här dokumentet kräver att du känner till hur tangentbordet ansluts till datorn. Ta reda på vilken typ av tangentbord du har genom att titta på kabelns kontakt och jämföra med följande bilder:
  Kontakttyp
  Bild på kontakten
  USB
  PS/2
 2. Om tangentbordet har slutat svara, ta reda på om problemet beror på tangentbordet eller på programmet du använder.
  I Windows 10, tryck på Windows + A-tangenten och anteckna vad som händer.
  • Om Åtgärdscentret öppnas fungerar tangentbordet och programmet du använder har slutat att svara. Välj programmet med muspekaren och tryck samtidigt på Alt + F4 för att stänga av det program som har slutat fungera.
  • Om Åtgärdscentret inte öppnas, har tangentbordet eller operativsystemet slutat svara. Gå till Tangentbordet fungerar inte (i det här dokumentet) för att kontrollera anslutningarna och synkronisera tangentbordet med BIOS och Windows.
  I Windows 8, tryck på Windows + C-tangenten och anteckna vad som händer.
  • Om snabbknappsmenyn öppnas fungerar tangentbordet och det program du använder har slutat att svara. Välj programmet med muspekaren och tryck samtidigt på Alt + F4 för att stänga av det program som har slutat fungera.
  • Om snabbknappsmenyn inte öppnas har tangentbordet eller operativsystemet slutat svara. Gå till Tangentbordet fungerar inte (i det här dokumentet) för att kontrollera anslutningarna och synkronisera tangentbordet med BIOS och Windows.
Tangentbordet fungerar inte
För att kontrollera tangentbordets anslutningar och synkronisera tangentbordet med BIOS och Windows, måste du återställa tangentbordet.
 1. Tryck på strömknappen för att stänga av datorn.
 2. När datorn är helt avstängd kopplar du bort alla enheter som är anslutna till datorn, utom bildskärmen.
 3. Undersök det trådanslutna tangentbordets kontakt och anslut igen. Titta i kontakten på datorn och kontrollera att det inte finns något i vägen för anslutningen i porten innan du ansluter igen.
  • För USB-tangentbord: Anslut tangentbordet till ett USB-uttag på datorns baksida som inte redan har använts, om ett sådant är ledigt.
  • För PS/2-tangentbord: Om stiften är böjda försöker du räta ut dem med spetsen på en kulspetspenna med indraget stift. Byt ut tangentbordet om stiften är böjda eller avbrutna och inte går att reparera.
 4. Undersök kontakten på kabeln till PS/2-tangentbordet. Om stiften är böjda försöker du räta ut dem med spetsen på en kulspetspenna med indraget stift. Byt ut tangentbordet om stiften är böjda eller avbrutna och inte går att reparera. Se till att det inte sitter några brutna stift inne i hålen i datorns PS/2-kontakt. Om det är så tar du bort det brutna stiftet ur hålet innan du ansluter ett nytt tangentbord.
 5. Återanslut tangentbordet. För USB-tangentbord ansluter du tangentbordet till ett annat USB-uttag på datorns baksida än det användes tidigare.
 6. Starta datorn och tryck på tangenten Esc upprepade gånger för att öppna startmenyn.
  • Om inställningsmenyn öppnas använder du piltangenterna för att navigera i menyerna. Om tangenterna fungerar i startmenyn men inte i Windows finns problemet i Windows.
  • Om inställningsmenyn inte öppnas fungerar inte det trådanslutna tangentbordets maskinvara. Det trådanslutna tangentbordet kan behöva få service eller bytas ut. Prova ett annat trådanslutet tangentbord om du har ett.
 7. Starta datorn med endast tangentbord och bildskärm anslutna. När Windows öppnas, utför det följande.
  I Windows 10, tryck på Windows + A-tangenten och anteckna vad som händer.
  • Om Åtgärdscentret öppnas, fungerar tangentbordet nu. Det var ett anslutningsproblem. Tryck på strömknappen för att stänga av datorn. Återanslut dina andra enheter, inklusive musen.
  • Om Åtgärdscentret inte öppnas, kan tangentbordet vara trasigt. Anslut tangentbordet till en annan dator och kontrollera om det fungerar. Byt ut tangentbordet om det inte fungerar på den andra datorn. Om tangentbordet fungerar på en annan dator trycker du på strömknappen för att stänga av din dator och fortsätter med följande steg.
  I Windows 8, tryck på Windows + C-tangenten och anteckna vad som händer.
  • Om snabbknappsmenyn öppnas fungerar tangentbordet. Det var ett anslutningsproblem. Tryck på strömknappen för att stänga av datorn. Återanslut dina andra enheter, inklusive musen.
  • Om Windows 8 snabbknappsmenyn inte öppnas kan tangentbordet vara trasigt. Anslut tangentbordet till en annan dator och kontrollera om det fungerar. Byt ut tangentbordet om det inte fungerar på den andra datorn. Om tangentbordet fungerar på en annan dator trycker du på strömknappen för att stänga av din dator och fortsätter med dessa steg.
 8. Återanslut tangentbordet till datorn.
 9. Slå på datorn.
 10. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.
 11. Klicka på Visa och välj Visa dolda enheter.
  Figur : Visa dolda enheter
  Visa dolda enheter
 12. Klicka på pilen intill Tangentbord, högerklicka på tangentbordets enhetsnamn och välj sedan Avinstallera för att ta bort enheten från Windows.
  Figur : Avinstallera tangentbord
  Avinstallera tangentbord
 13. Fortsätt ta bort enhetsnamn i tangentbordskategorin tills alla enhetsnamn har avinstallerats.
 14. Låt det trådanslutna tangentbordet vara anslutet till datorn och starta om den. Vänta medan datorn startas om och Windows öppnas. Använd sedan tangentbordet i ett program.
 15. Om det trådanslutna tangentbordet fortfarande inte fungerar testar du om tangentbordet har något tangent- eller maskinvarufel. Testa med avseende på maskinvarufel (Windows 10, 8).
Tangenttryckningar ger långsamma svar
Om det finns en kort fördröjning från när en tangent trycks ned tills tecknet visas på skärmen kan funktionen Filtertangenter vara aktiverad. Funktionen Filtertangenter ger ett större urval av tangenttryckningsalternativ för att fininställa fördröjningar och förhindra oavsiktliga tangenttryckningar. Följ stegen nedan för att stänga av Filtertangenter och återgå till tangentbordsstandard:
 1. I Windows söker du efter och öppnar Inställningar.
 2. I Inställningar klickar du på Hjälpmedel.
 3. Under Hjälpmedel klickar du på Tangentbord.
 4. Kontrollera att växlaren för Tangentfilter är inställd på Av.
  Figur : Inställningen Tangentfilter
  Tangentfilter inställt på Av
Tangenterna ska nu reagera snabbare.
Sifferknappsatsen fungerar inte
Se HP:s supportdokument HP-datorer - Sifferknappsatsen fungerar inte för något av följande problem:
 • Sifferknappsatsen fungerar inte, men resten av tangentbordet fungerar korrekt.
 • Sifferknappsatsen fungerar, men resten av tangentbordet fungerar inte korrekt.
En tangenttryckning ger flera tecken
Om två eller flera tecken visas när du trycker på en tangent gör du så här för att justera tangentupprepningens fördröjning:
 1. Sök efter tangentbord i Windows och klicka på Kontrollpanelen för tangentbord.
 2. Dra skjutreglaget för fördröjning av upprepning till Lång och klicka sedan på OK för att spara ändringen.
  Figur : Ändra inställning för fördröjning av tangentrepetition
  Inställning för fördröjning av tangentrepetition
 3. Om det trådanslutna tangentbordet fortfarande inte fungerar testar du om tangentbordet har något tangent- eller maskinvarufel. Du kan testa om tangentbordet har tangent- eller maskinvarufel med verktyget HP Hardware Diagnostic som medföljer datorn. Se HP:s supportdokument HP:s stationära datorer - Testa med avseende på maskinvarufel (Windows 10, 8).
    obs!
  Under UEFI-testet testar du tangentbordet genom att trycka på varje tangent på tangentbordet. Motsvarande tangent på skärmen lyser blått. Om du trycker på tangenterna flera gånger indikeras tangenttryckningarna genom att tangenterna ändrar färg från blått till lila till grönt. Om en tangent som du bara tryckt en gång på är en annan färg än blå finns det sannolikt ett maskinvaruproblem med tangentbordet.
Datorn piper när jag skriver
Om datorn emellanåt piper när du skriver är låstangenter eller tröga tangenter aktiverade. Låstangenter kan pipa till när Lock-tangenterna trycks ner. Funktionen Tröga tangenter kan pipa till när tangenterna Ctrl, Alt, Skift eller Lock trycks ner. Följ stegen nedan för att inaktivera låstangenter och tröga tangenter:
 1. I Windows söker du efter och öppnar Inställningar.
 2. Klicka på Hjälpmedel i Inställningar.
 3. Under Hjälpmedel klickar du på Tangentbord.
 4. Se till att växlaren för Tröga tangenter är inställd på Av.
  Figur : Inställningen Tröga tangenter
  Tröga tangenter inställt på Av
Fel tecken visas när jag skriver, ändrar tangentbordsspråk eller Dvorak
Om fel tecken visas när du skriver eller om du använder ett annat tangentbord än det som medföljde datorn följer du stegen för att synkronisera Windows med den typ av tangentbord du använder:
 1. Sök efter och öppna Kontrollpanelen.
 2. Skriv tangentbordslayout i kontrollpanelens sökruta.
 3. Under Språk klickar du på Ändra inmatningsmetoder.
  Figur : Ändra inmatningsmetoder
  Ändra inmatningsmetoder i Kontrollpanelen
 4. Bredvid ditt primära språk klickar du på Alternativ.
  Figur : Ändra språkinställningarna
  Ändra språkinställningarna
  Fönstret Språkalternativ öppnas.
 5. Klicka på Lägg till en inmatningsmetod om du vill visa en lista över inställningar för tangentbordslayout.
  Figur : Välj en inmatningsmetod
  Lägga till en inmatningsmetod i Språkalternativ
 6. Markera önskad skrivbordslayout i listan och klicka på Lägg till.
  Figur : Välja en tangentbordslayout
  Välja en tangentbordslayout
  Den nya tangentbordslayouten läggs till i listan för inmatningsmetoder i Språkalternativ.
 7. Klicka på Save (Spara).
 8. Växla tangentbordslayout genom att söka efter och öppna Inställningar.
 9. Öppna Tid och språk.
  .
 10. Klicka på Region och språk.
  .
 11. Under Relaterade inställningar klickar du på Fler datum-/tidsinställningar och nationella inställningar.
 12. Under Språk klickar du på Ändra inmatningsmetoder.
 13. Under Ändra språkinställningar dubbelklickar du på önskat språk och följer anvisningarna på skärmen.
Tangent sitter fast
Om en tangent fastnat i nedtryckt läge kanske du inte måste byta ut datorn. Många tangentbord har tangenter som kan tas bort genom att en smörkniv förs in under en kant på tangenten, och sedan försiktigt bänds uppåt. När tangenten har tagits bort rengör du undersidan av tangenten och tangentplatsen på tangentbordet med en bomullstopp fuktad med sprit. Sätt tillbaka tangenten genom att trycka den på plats.
  varning!
Om tangentbordet fortfarande omfattas av en garanti och en tangent sitter fast kontaktar du HP för att ta reda på om tangentbordet kan bytas ut innan du tar bort tangenten. Om tangenten har fastnat på grund av vätska eller annat som kommit in i tangentbordet kan rengöring vara det enda alternativet.
Andra tips om du har en tangent som fastnat:
 • Stäng av datorn innan du arbetar med tangentbordet.
 • Längre tangenter, till exempel blankstegs- och returtangenten, har troligen en liten metallstång som stöd. Metallstången måste sättas in i tangenten och tangentbordet innan tangenten sätts tillbaka i tangentbordet.
 • Tangenter på tunna, trådlösa tangentbord, till exempel de som används av Touch IQ-seriens datorer, kan vara svårare att byta ut. Överväg att byta ut tangentbord av denna typ.
Figur : Ta bort och rengöra en tangent som fastnat
Ta bort tangenten

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...