hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Datorn kan ha infekterats av ett virus eller skadlig programvara (Windows 10, 8)

Detta dokument avser datorer och surfplattor från HP med Windows 10 eller Windows 8.
Detta dokument ger förklaringar om virus och skadlig programvara, innehåller anvisningar för att ta bort virus och skadlig programvara, och innehåller förslag på att förhindra framtida infektioner. Det finns tusentals virus, program och säkerhetshot som kan skada din Windows-dator, göra din privata information tillgänglig för andra och göra datorn långsam.
Utför stegen i det här dokumentet när datorn visar tecken på att den kan vara påverkad av ett virus eller skadlig programvara, efter att datorn återkommer från service eller efter en systemåterställning. När datorn har varit inlämnad på service eller genomgått en fullständig systemåterställning har datorns programvara återställts till ursprungskonfigurationen, vilket innebär att den är i samma skick som när du köpte datorn. Alla uppgraderingar av programvara och drivrutiner som hade installerats på datorn sedan den togs i bruk första gången är borta. I detta nyliknande tillstånd är datorn mer utsatt för virus eftersom alla säkerhetsuppgraderingar också har avlägsnats.
obs!
För business-datorer med konfigurerat antivirus och brandvägg kan kanske en domänmiljö ha en specifik konfiguration eller skannern som hjälp. Informera företagets IT-avdelningen eller din lokala IT-service om problemet så att de kan säkerställa att andra användare i miljön är skyddade.
obs!
HP SmartFriend är en tjänst för support som kan hjälpa dig öka säkerheten och stärka svagheter på din dator. Mer information finns under HP SmartFriend (endast Nordamerika).

Steg 1: Aktivera brandväggen

Installera en brandvägg innan du ansluter till Internet för att tillhandahålla ett grundläggande skydd mot hot och säkerhetsrisker innan du ansluter till Internet. Du kan använda Windows Defender eller något annat brandväggsprogram som t.ex McAfee Personal Firewall.
obs!
Aktivera inte fler än en brandvägg. Om flera brandväggar körs samtidigt kan de komma i konflikt med varandra.
 1. Använd sökrutan i aktivitetsfältet, sök efter och öppna Kontrollpanelen.
 2. Kontrollera att Visa efter är inställt på Kategori.
 3. Klicka på System och säkerhet.
  System och säkerhet
 4. Välj Säkerhet och underhåll från listan.
  Säkerhet och underhåll
 5. Kontrollera sedan meddelandet under Granska nya meddelanden och lösa problem.
  • Om meddelandet är Inga problem har upptäckts av säkerhet och underhåll är säkerhetsinställningarna uppdaterade.
  • Om en säkerhetsvarning visas klicka på Aktivera nu för att aktivera brandväggen.
   Aktivera brandväggen

Steg 2: Hämta Windows säkerhetsuppgraderingar

Microsoft ger regelbundet ut viktiga uppdateringar som gör Windows säkrare. Uppdateringarna är viktiga eftersom de skyddar datorn. Om du har en bredbandsanslutning som alltid är på bör du ställa in Windows Update-verktyget så att sökningen efter uppgraderingar sker automatiskt varje dag. Windows sänder automatiskt ut säkerhetsuppdateringar då de krävs.
Om du inte har en bredbandsanslutning som alltid är på eller om du vill söka efter uppdateringar, kan du manuellt söka efter och installera säkerhetsuppdateringar.
 1. Med hjälp av sökrutan i Aktivitetsfältet, sök efter och öppna Sök efter uppdateringar.
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar.
  • Windows 10:
   Söka efter uppdateringar (Windows 10)
  • Windows 8:
   Söka efter uppdateringar (Windows 8)
 3. När sökningen har slutförts, installera de uppdateringar som hittats.
  • Windows 10: Uppdateringar installeras automatiskt.
   Enheten är uppdaterad (Windows 10)
  • Windows 8: Om det finns uppdateringar, klicka på installera uppdateringar.
   Sammanfattning av uppdateringar (Windows 8)

Steg 3: Kontrollera programvaran för virussökning för korrekt installation

Använd någon av metoderna nedan för att kontrollera att antivirusprogrammet är korrekt installerat och igång.
obs!
Det kan hända att ett provabonnemang på McAfee VirusScan eller Norton Internet Security medföljer datorn. HP rekommenderar att du förnyar abonnemanget genom att följa anvisningarna på skärmen. Genom att förnya abonnemanget hjälper du till att skydda systemet mot nya hot.

Steg 4: Installera antivirusprogram

Om datorn inte har något antivirusprogram rekommenderar HP att du installerar ett. Nya virus skapas och sprids hela tiden och utan ett antivirusprogram utsätter du såväl datorn som datorns filer och mappar för stora risker. Om du hittade antivirusprogram på datorn i föregående steg, går du till nästa steg.
Windows Defender medföljer många HP- och Compaq-datorer med Windows. Andra HP- och Compaq-datorer kan levereras med gratis testversioner av antivirusprogram. Dessa testversioner är normalt begränsade versioner som endast hålls uppdaterade under en kortare period. När denna inledande period löper ut är datorn åter utsatt för nya virus och säkerhetsrisker. Det är viktigt att uppgradera eller förnya abonnemanget för att se till att virusdefinitionerna är aktuella och fortsätter skydda datorn.
Om enheten inte levererades med antivirusprogram, kontrollera med din Internetleverantör (ISP). Många internetleverantörer erbjuder kostnadsfria eller dyra antivirusprogram till deras prenumeranter.
obs!
Om du har ett antivirusprogram installerat, men vill installera ett annat program, ska du avinstallera det gamla programmet innan du installerar det nya antivirusprogrammet. Att ha flera program kan göra datorn långsam, ojämn och potentiellt oskyddad.

Steg 5: Uppdatera definitioner för antivirusprogram

Eftersom nya virus utvecklas och sprids hela tiden är det viktigt att regelbundet uppdatera virusdefinitionsfilerna till antivirusprogrammet. En virusdefinitionsfil är en lista över kända virus som används i antivirusprogrammet för att identifiera och eliminera virus.
Följande steg har en allmän översikt för att uppdatera antivirusprogram, men om du behöver ytterligare hjälp, gå till antivirusprogrammets tillverkarens webbplats för mer information. För en lista med supportwebbplatser för antivirusprogram, se Supportplatser för säkerhetsprogram och andra antivirusprogram (inte HP) i detta dokument.
 1. Öppna antivirusprogrammet.
 2. Klicka knappar eller menyposter där det står uppdatera eller liveuppdatering.
  Ett uppdateringsfönster öppnas.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera antivirusprogramvaran.

Steg 6: Söka efter virus och skadlig programvara

När du har uppdaterat definitionerna för antivirusprogram, sök efter virus och skadlig programvara i datorn.
Normalt söker man dock efter virus genom att öppna programmet och klicka på en knapp för virussökning. För steg hur du söker efter virus och skadlig programvara med Windows Defender, välj ditt operativsystem nedan.
Om du inte använder Windows Defender, gå till webbplatsen av programvarans tillverkare för ytterligare hjälp med skanning, eftersom antivirusprogram varierar. För en lista med supportwebbplatser för antivirusprogram, se Supportplatser för säkerhetsprogram och andra antivirusprogram (inte HP) i slutet av detta dokument.
obs!
Om ett virus har hittats och avlägsnats öppnar du Systemåterställning och raderar återställningspunkter från de datum då viruset var aktivt. På så sätt förhindrar du att datorn oavsiktligt infekteras på nytt. Gå till Använda Microsoft-systemåterställning (Windows 10, 8) för information om användning av Microsoft-systemåterställning.
Om felet kvarstår efter att du tar bort eller placerar förekommande hot i karantän fortsätter du med nästa steg.

Steg 7: Ta bort virus eller skadlig programvara genom att återställa datorn

Om ett virus hittas finns det risk för att det redan har skadat eller förstört filer på datorn. Antivirusprogrammet kan eventuellt inte reparera skadan. Om det inte går kanske du måste utföra en fullständig systemåterställning.
Beroende på din version av Windows, gå till någon av följande HP-supportdokument för mer information:

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...