hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s stationära datorer - Uppgradera från Windows 7 till Windows 8

Det här dokumentet avser uppgradering av HP:s stationära och allt-i-ett-datorer från Windows 7 med hjälp av en digital kopia av Windows 8. Du utför antingen en installation över den befintliga som behåller data och inställningar från Windows 7 eller en ren installation (anpassad) som tar bort alla data från hårddisken före installationen av Windows 8.
Läs den här viktiga informationen innan du startar uppgraderingen:
 • Alla Windows 8-funktioner finns inte i alla Windows 7-datorer. Det kan krävas extra maskinvara, programvara, inbyggd programvara och/eller en BIOS-uppgradering för att installera och köra Windows 8 på datorn.
 • Säker start är inte tillgänglig på någon av HP:s stationära konsumentdatorer eller All-in-One-datorer.
 • HP tillhandahåller anvisningar för uppgradering och drivrutiner för de flesta datorer som sålts efter 1oktober, 2011.
 • För information om Microsofts Windows 8 uppgraderingserbjudande, gå till Microsofts webbsida Vanliga frågor om uppdatering till Windows 8.1 (på engelska).
 • Om du köpte datorn före den 1oktober, 2011 har HP inte testat eller utvecklat drivrutiner för din datormodell. En uppgradering av datorn kan därför bli svår eller omöjlig.
 • HP rekommenderar att du installerar 64-bitarsversionen av Windows 8 för stationära datorer.
 • Alla Windows 8-funktioner kommer inte att vara tillgängliga i alla datorer och din upplevelse av Windows 8 beror på datorns kapacitet.
 • En uppgradering på plats går lättare och snabbare än en ren installation och är det bättre alternativet för de flesta. Hjälp att fastställa vilken metod som är bäst för din specifika dator finns nedan.
 • Programvara som har utformats för Windows 7 eller tidigare operativsystem fungerar eventuellt inte, efter installation av Windows 8.
 • HP har Windows 8-kompatibel programvara och uppdaterade drivrutiner som bara stöder vissa datormodeller.
 • Om du vill återställa det ursprungliga operativsystemet efter uppgradering måste du skapa HP:s återställningsmedium innan du uppgraderar. Mer information om hur du skapar återställningsmedier finns i Skapa återställningsskivor eller spara en återställningsavbildning på en USB-flashenhet (Windows 7).
 • Om du ber om supporthjälp från HP när du har uppgraderat kan HP:s tekniska support begära att det ursprungliga Windows 7-operativsystemet återställs för att verifiera produktfunktionerna. Om datorn skickas på service eller repareras efter uppgradering till Windows 8 kan datorn återställas med det ursprungliga Windows-operativsystemet och det uppgraderade Windows 8-operativsystemet tas bort. Efter reparation kan du installera om Windows 8.
 • Du bör alltid säkerhetskopiera alla viktiga data (personliga filer, foton, videor, dokument, program, osv.) innan du påbörjar en uppgradering för att undvika eventuell förlust av viktiga data.
 • Du kanske inte kan visa DVD-filmer efter uppgradering. Om du för närvarande använder en DVD-codec för att spela DVD-filmer, till exempel den avkodare som medföljer Windows 7 Professional, är den avkodaren eventuellt inte tillgänglig efter uppgradering till Windows 8. För att fortsätta spela DVD:skivor efter din uppgradering, gå till Microsofts webbsida Lägg till funktioner (på engelska) för att ladda ned Windows Media Center eller köpa programvara för DVD-uppspelning.
  Om du för närvarande använder HP:s programvara för DVD-uppspelning kan Windows 8:s installationsprocesser hjälpa dig att fastställa om uppspelningsprogramvaran är kompatibel med Windows 8 eller om du måste uppdatera. Om programvaran är kompatibel och du utför en uppgradering på plats kan du behålla programvaran under uppgraderingen. Om du utför en ren installation måste du installera om programvaran efter uppgraderingen.

Systemkrav

Microsoft-krav på datorns maskinvara: Den måste uppfylla följande systemkrav innan du kan installera Windows 8.
Windows 8 fungerar i samma maskinvara som driver Windows 7:
 • 1 GHz eller snabbare processor
 • Minst 2 GB RAM (64 bitar), helst 4 GB för full funktionalitet
 • Minst 20 GB hårddiskförvaring tillgänglig före installationen
Extra krav för vissa funktioner:
 • Windows 7-datorer med pekfunktioner kommer inte att ha fullständiga pekfunktioner i Windows 8 efter uppgraderingen. HP-datorer med maskinvara för inmatning via pekteknik för Windows 7 kan, efter uppgradering till Windows 8, endast jämföras med program som har två pekpunkter. HP:s Windows-datorer med inmatning via pekteknik kan inte hantera Windows 8-program som kräver fler än två samtidiga pekpunkter.
    varning!
  HP Linkup, HP Application Assistant, HP TouchSmart Magic Canvas och alla andra HP TouchSmart-program är inte kompatibla med Windows 8 och måste avinstalleras före uppgraderingen. Innehåll som skapats med TouchSmart-program, till exempel Graffiti, är inte tillgängligt efter uppgradering.
 • För åtkomst till Windows Store och för att hämta och köra appar behöver du en aktiv internetanslutning och en skärmupplösning på minst 1 024x768.
 • För att fästa appar behöver du en skärmupplösning på minst 1 366x768.
 • Internetanslutning (avgift till internetleverantören kan förekomma)
Microsoft har en installationsguide som kontrollerar möjliga kompatibilitetsproblem i datorn. Det är bra att använda installationsguiden innan du uppgraderar till Windows 8. Mer information finns på Microsoft kompatibilitetscenter för Windows 8 (på engelska).

Avgör den bästa metoden för att uppgradera din datormodell från Windows 7 till Windows 8

Windows 8 kan installeras på två olika sätt:
  varning!
Du måste säkerhetskopiera alla viktiga data (personliga filer, foton, videor, dokument, program, osv.) innan du uppgraderar för att undvika eventuell förlust av data.
 • Uppgradering på plats - Windows 8 installeras över en befintlig Windows 7-installation. Det är den lättare och snabbare uppgraderingsmetoden och vanligen det bättre alternativet. De flesta eller alla befintliga program, drivrutiner och personliga filer finns kvar även efter uppgraderingen. Du kan bara uppgradera om datorn har Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate Edition. För vissa modeller krävs en uppgraderad BIOS-version.
 • Ren installation (anpassad) - Raderar alla filer på hårddisken och tar bort alla hårddiskpartitioner innan Windows 8 installeras. Om datorn uppfyller Microsofts minimikrav på maskinvara kan du använda en ren installation. De ursprungliga drivrutiner och program som tillhandahålls av HP samt all annan installerad programvara kommer inte längre att vara tillgängliga.

Förbereda datorn för metoden Uppgradering på plats

Med det här installationsalternativet förbereds datorn för uppgradering, och Windows 8 installeras ovanpå en befintlig Windows 7-installation. De flesta eller alla befintliga program, drivrutiner och personliga filer finns kvar även efter uppgraderingen.

Steg 1: Uppdatera BIOS

Uppgradera till senaste BIOS innan du uppgraderar från Windows 7 till Windows 8. Använd följande steg för att uppdatera BIOS så att du undviker möjliga problem vid installationen:
 1. Klicka på Start, skriv system i sökfältet och välj Systeminformation i listan.
 2. Under Systemsammanfattning visas BIOS version/datum. Anteckna BIOS revisionsnummer.
 3. Gå till webbplatsen HP:s kundtjänst, välj Programvara och drivrutiner och ange datorns modellnummer för att söka efter programvara och uppdaterade drivrutiner.
 4. Använd alternativet SPARA för att hämta senast tillgängliga BIOS till hårddisken. Se till att du söker igenom alla tillgängliga hämtningar och att du väljer den BIOS-version som har det högsta versionsnumret.
    varning!
  Uppdatera BIOS till den senaste BIOS-versionen i samma serie. Uppdatera till exempel BIOS version 6.xx till en högre version 6.xx, INTE version 7.xx. Att uppdatera till en annan BIOS-serie kan orsaka skada på datorn.
 5. Om du vill installera (flash) BIOS stänger du av all programvara, kopplar bort alla anslutna enheter, tar bort alla externa lagringsenheter och dubbelklickar sedan på den hämtade BIOS.
    varning!
  Använd inte datorn eller stäng av strömmen förrän BIOS-uppdateringen har slutförts och datorn har startats om.

Steg 2: Införskaffa de senaste programvarorna och drivrutinerna för Windows 7

Du bör skaffa de senaste uppdateringarna för Windows 7-programvara och -drivrutiner innan du uppgraderar till Windows 8. Du kan använda HP Support Assistant för att kontrollera om programvaran och drivrutinerna på datorn är de senaste.
obs!
Du kan också söka på webbsidan HP:s kundtjänst för programvara och drivrutiner.
Följ de här stegen för att använda HP Support Assistant till att ladda ned och installera den senaste Windows 7-programvaran och drivrutinerna:
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Alla program.
 3. I programlistan klickar du på HP och sedan på HP Support Assistant.
 4. Klicka på knappen Underhåll.
 5. Klicka på Uppdatering så körs tillståndsanalysen.
  Figur : Knappen Uppdatera
  Knappen Uppdatera
  Fönstret Tillståndsanalys visas med förloppsindikatorn.
  Figur : Fönstret Tillståndsanalys
  Fönstret Tillståndsanalys
 6. När analysen har slutförts kan du se resultaten genom att klicka på Visa analys.
  Figur : Analysresultat
  Analysresultat
 7. Välj samtliga tillgängliga uppdateringar i listan och klicka sedan på Verkställ.

Steg 3: Införskaffa programvara och drivrutiner för Windows 8

När du uppgraderar från Windows 7 till Windows 8 är det bra att hämta all tillgänglig rekommenderad programvara och uppdateringar för drivrutiner medan datorn fortfarande kör Windows 7.
 1. Gå till webbsidan HP:s kundtjänst, välj Programvara och drivrutiner och ange datorns modellnummer. Hämta och spara Windows 8 maskinvarudrivrutiner och programfiler till hårddisken.
 2. Kopiera de hämtade filerna till CD-/DVD-skiva eller en USB-lagringsenhet för användning efter installation av Windows 8.

Steg 4: Skapa återställningsskivor och säkerhetskopiera dina viktiga filer

Om du inte redan har gjort det så skapar du en uppsättning Windows 7-systemåterställningsskivor eller sparar en återställningsbild till en USB-lagringsenhet. Om problem uppstår under uppgraderingen kan du använda HP Systemåterställning och återställa datorn till sin ursprungliga programvarukonfiguration. Information om hur du skapar en återställningslösning finns i Skapa återställningsskivor eller spara en återställningsavbildning på en USB-flashenhet (Windows 7).
Du kan använda Microsoft säkerhetskopierings-och återställningscenter eller Microsoft Windows Filöverföring för att säkerhetskopiera filerna och överföra dem till Windows 8. Microsoft Windows Filöverföring medföljer Windows 7 och underlättar säkerhetskopieringen.
Om du vill säkerhetskopiera filerna med ett annat program måste du först kontrollera att det är kompatibelt med Windows 8 innan du använder det. Du behöver också en kopia av programmets installationsfiler på en USB-enhet eller skiva. Använd bara programvara för säkerhetskopiering som är kompatibel med Windows 8!
När du är klar kontrollerar du att säkerhetskopieringen har lyckats och att du kan öppna dina filer.

Steg 5: Installera uppdateringar från Windows Update

Innan du försöker uppgradera från Windows 7 till Windows 8 bör du använda Windows Update och installera alla viktiga och rekommenderade uppdateringar.
 1. Om du inte redan är ansluten till internet ansluter du nu.
 2. Klicka på Start, skriv Windows Update i sökfältet och välj Windows Update i istan.
 3. Klicka på Installera uppdateringar. När du har klickat på OK skapar Windows 7 en återställningspunkt (om nödvändigt), hämtar uppdateringarna och ger mer information. Du kanske måste starta om datorn när du har installerat en uppdatering.
 4. Kör Windows Update igen tills det visar De senaste Windows-uppdateringarna är installerade eller Inga viktiga uppdateringar är tillgängliga.
Installera alla viktiga, rekommenderade och valfria drivrutinsuppdateringar.

Steg 6: Uppdatera Microsoft Office Starter Edition (valfritt)

Om du vill fortsätta använda Microsoft Office Starter Edition efter uppgradering från Windows 7 till Windows 8 måste du installera en korrigeringsfil från Microsoft innan uppgraderingen startas. Gå till följande webbsida hos Microsoft: Microsoft Download Center (på engelska), för att hämta och installera uppdateringen för Microsoft Office 2010 (KB2553141) korrigeringsfil, 32-bitars utgåva .
Om du inte installerar korrigeringen tas Microsoft Starter Edition bort från datorn under installationen och kan inte installeras om.

Steg 7: Hämtning av en digital kopia av Windows 8

Om du köpte en DVD-kopia av Windows 8 från en återförsäljare följer du Microsofts installationsinstruktioner i förpackningen.
Om du vill hämta en digital kopia av Windows 8 behöver du:
 • Windows 7-dator med minst 6 GB ledigt diskutrymme.
 • Nätverksanslutning till internet.
 1. Öppna en webbläsare och gå till Microsofts webbsida Möt Windows 8 (på engelska) för att hitta Windows 8 Upgrade Assistant.
 2. Kör Windows 8 Upgrade Assistant.
 3. Med hjälp av Windows 8 Upgrade Assistant kan du köpa Windows 8-uppgraderingen från Microsoft. När du har köpt Windows 8 tillhandahåller Upgrade Assistant en produktnyckel (5 grupper med alfanumeriska tecken). Anteckna produktnyckeln för framtida bruk.
  Figur : Produktnyckel i Windows Upgrade Assistant
  Windows 8 Upgrade Assistant
 4. Windows 8 Upgrade Advisor hämtar uppgraderingen av Windows 8-programvaran för datorn. När du uppmanas att “installera Windows 8” får du tre alternativ:
  • Installera nu - Fortsätter med uppgradering på plats.
  • Installera genom att skapa medium - Ger anvisningar och hjälp för att skapa en startbar dvd-skivbild eller USB-skivbild av Windows 8 Upgrade.
  • Installera senare från skrivbordet - Skapar en körbar fil på skrivbordet för att uppgradera till Windows 8 vid ett senare tillfälle.
  Figur : Alternativ för installation av Windows 8
  Fönstret Installera Windows 8
  Välj ett av de alternativ som visas. Anvisningarna för uppgradering på plats i det här dokumentet avser alternativet Installera nu. Anvisningarna för en ren installation i det här dokumentet avser alternativet Installera genom att skapa medium.

Vad som kan hända under installationen

 • Inkompatibla program - Vid installationen kontrolleras datorn för möjliga kompatibilitetsproblem. Vissa program måste avinstalleras och datorn startas om innan installationen kan fortsätta.
 • Avbryta installationen - Installationen kan stoppas och startas om vid vissa fördefinierade punkter. När du startar om datorn visas en uppsättning uppmaningar som låter dig: Fortsätt där du var eller Starta om.
 • UAC-säkerhet - Microsofts inställningar för kontroll av användarkonto uppmanar dig att verifiera om du vill att det visade programmet ska kunna göra ändringar i datorn. Detta hindrar skadlig programvara eller virus från att försöka installera programvara.
  Om du får uppmaningen Tillåter du att följande program kan användas för att ändra den här datorn? och programnamnet är Microsoft Windows och verifierad utgivare som Microsoft Corporation klickar du på Ja för att tillåta åtgärden.
 • Välj användarnamn och lösenord - Som standard är Windows 8 utformat för att fullständigt integrera din nya dator i internet eller molnet med andra sociala medier och enheter som använder ett Microsoft-anslutet användarkonto; till exempel snabbmeddelanden, Gmail eller Hotmail-konto.
  • Lokalt konto - Du kan ange ett unikt användarnamn och lösenord som bara är giltigt på den här lokala datorn om du vill behålla den här datorn som en oberoende enhet som inte länkas ihop med andra enheter. Du kan ändå dela filer vid ett senare tillfälle genom att ansluta till molnet manuellt.
  • Microsoft-konto - Om du använder ett Microsoft-anslutet användarkonto för inloggning länkas den här datorn automatiskt till alla övriga mobila enheter och den användarinformation som du har lagrat i alla dina sociala nätverkskonton.
 • Tillåt flera omstarter - Datorn startar om flera gånger under installationsprocessen. Du kan antingen ta bort installations-DVD:n under omstart eller ignorera uppmaningen tryck på en tangent på tangentbordet om du vill starta om från CD-skiva eller DVD.

Kontroll för potentiella problem innan du uppgraderar

Några problem kan fortfarande behöva lösas före eller under uppgraderingen. Följande information är tillgänglig som referens för att fastställa problem som kan ha samband med datorkonfigurationen.
HP bedriver samarbeten för att identifiera problem som kan inträffa under en uppgradering till Windows 8. Följande tabell innehåller en lista med kända problem samt möjliga åtgärder och provisoriska lösningar.
Problem
Lösning eller provisorisk lösning
HP:s Broadcom är inte kompatibelt med Windows 8.
Avinstallera Broadcom Bluetooth-profilerna före uppgradering till Windows 8.
Programvarorna HP Magic Canvas och HP TouchSmart är inte kompatibla med Windows 8.
Avinstallera alla HP Magic Canvas och HP TouchSmart- programvaror innan uppgradering till Windows 8.
HP My Display On-Screen Display (OSD) fungerar inte som det ska eller startas inte i Windows 8.
Använd programvaran HP My Display OSD för att ladda ned och installera den senaste versionen.
Intel C600 Series Chipset SATA RAID-styrenheten hindrar installation av Windows 8.
Ladda ned och installera drivrutinsuppdateringen för Intel Rapid Storage Technology och starta sedan om datorn innan du installerar Windows 8. Uppdatera drivrutinen igen efter uppgradering till Windows 8.
Norton Internet Security 2009, 2010 och 2011 är inte kompatibla med Windows 8.
Norton Internet Security 2009, 2010 och 2011 är inte kompatibla med Windows 8.
Om du har Norton Internet Security 2012 eller 2013, gå till Norton Internet Securitys webbsida för Windows 8 (på engelska) för information om vad som ska göras innan uppgradering till Windows 8 eller information om hur du återställer din Norton-produkt efter uppgradering till Windows 8.
Intel USB 3.0 eXtensible-drivrutin för värdstyrenhet är inte kompatibel med Windows 8.
Ladda ned och installera drivrutinsuppdateringen Intel USB Controller och starta om datorn innan du installerar Windows 8.
Ta bort alla USB-enheter från USB-3.0/2.0-portarna. Ha ingenting anslutet till USB 2.0 portarna utom ett tangentbord och en mus. Starta sedan uppgraderingen till Windows 8.
obs!
Om du startade uppgraderingsprocessen för Windows 8 utan att uppdatera till drivrutinsversion 1.0.6.254 eller högre och du ser en blåskärm med felet 0x7B, INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE, använd alternativet Reparera din dator när datorn försöker att starta, ladda ned och installera Intel USB 3.0 eXtensible-drivrutin för värdstyrenhet version 1.0.6.245, startar om datorn och sedan startar uppgraderingsprocessen för Windows igen.
Windows Security Essentials är inte kompatibelt med Windows 8.
Avinstallera Windows Security Essentials före uppgradering till Windows 8.
AMD Graphics Catalyst Control Center är inte kompatibelt med Windows 8.
Avinstallera Catalyst Control Center före uppgradering till Windows 8.
Om du inte har installerat Microsoft Office Starter eller köpt en annan version av Microsoft Office måste Office avinstalleras före uppgradering till Windows 8.
Om du inte har installerat Microsoft Office Starter eller någon annan version måste du avinstallera Microsoft Office 2010-paketet före uppgradering till Windows 8. Om du installerade Microsoft Office 2010 Starter eller köpte och installerade en annan version av Microsoft Office 2010 behöver du inte avinstallera det.
Stationära Allt-i-ett-datorerna HP ENVY 23-1000, stationära datorer i HP Omni 27-1000-serien och stationära datorer HP Touch 520 behöver ha den senaste inbyggda programvaran för videoingångspanelen installerad före uppgradering till Windows 8.
Installera den senaste versionen av den inbyggda programvaran för videoingångspanelen från HP:s kundtjänst före uppgradering till Windows 8. HP stationära allt-i-ett-datorer med en videoingångspanel har en HDMI (ingång) på sidan av systemet.
Du kan installera den inbyggda programvaran efter uppgradering, men om uppdateringsverktyget stängs kan du behöva starta om installationen.

Installera Windows 8 med metoden Uppgradering av befintligt

Med det här installationsalternativet installeras Windows 8 över en befintlig Windows 7-installation. De flesta eller alla befintliga program, drivrutiner och personliga filer finns kvar även efter uppgraderingen.
  varning!
Du bör säkerhetskopiera alla viktiga data (personliga filer, foton, videor, dokument, program, osv.) innan du påbörjar en uppgradering på plats för att undvika eventuell förlust av viktiga data.
 1. Anslut datorn till ett nätuttag.
 2. Avsluta alla program, koppla bort alla tillbehörsenheter och ta bort alla USB-lagringsenheter och SD-kort.
 3. Om du har internet ansluter du datorn till internet med hjälp av en Ethernet-kabel (kabelanslutet NIC) eller aktiverar knappen för trådlöst (trådlöst lokalt nätverk).
 4. Klicka på Nästa på installationsskärmen för Windows 8 när du vill starta installationen.
  Figur : Alternativ för installation av Windows 8
  Fönstret Installera Windows 8
 5. När du får uppmaningen Hämta de senaste uppdateringarna för datorn för installationen klickar du på Anslut till Internet och installera uppdateringar nu och sedan på Nästa. Tillåt att programmet ansluter till internet och hämtar de senaste uppdateringarna.
  Om du inte har internetanslutning väljer du Nej, tack och klickar på Nästa. Du kan utföra en Windows-uppdatering efter installationen.
 6. När du uppmanas att ange Produktnyckel följer du anvisningarna på skärmen och anger produktnyckeln (5 grupper med alfanumeriska tecken, utan streck). När korrekt produktnyckel anges visas bekräftelsen Produktnyckeln fungerar! Fortsätt när du är redo. Klicka på Nästa för att fortsätta.
  Om du inte lyckas ange produktnyckeln (efter flera försök), kontakta Microsoft support (på engelska) för hjälp med produktnyckeln.
  Figur : Produktnyckel
   Fönstret Produktnyckel och Skärmtangentbord
  Om du anger informationen på ett skärmtangentbord väljer du tangentbordsgrafiken som finns under inmatningsfältet. När du är klar klickar du på tangentbordgrafiken igen för att dölja visningen och klickar därefter på Nästa för att fortsätta.
 7. När du uppmanas att granska villkoren i slutanvändaravtalet läser du avtalet och väljer Jag accepterar licensvillkoren om du godkänner villkoren och klickar sedan på Acceptera.
 8. När du får uppmaningen Välj vad du vill behålla väljer du ett alternativ som motsvarar de filer och inställningar du vill spara och klickar sedan på Nästa.
  Figur : Välj vad som ska sparas
   Fönstret Välj vad som ska sparas
 9. I Windows 8-konfigurationen granskas därefter datorns inställningar och installerade program; skärmen Du behöver göra följande visas, om åtgärd krävs.
  Läs varje alternativ noga och agera om åtgärd krävs.
  Windows 8-installationen listar program som senare måste tas bort och installeras om och/eller uppdateras för Windows 8. För de flesta program markerar du rutan Avinstallera till höger om programmet för att starta avinstallationen. Några program begär en omstart men du kan ignorera omstarten tills alla listade program har avinstallerats. Vissa program (dvs. HP Protect Tools Security Manager) kräver att andra relaterade program tas bort först. Ta bort de relaterade programmen genom att klicka på Start, välj Kontrollpanelen, Program och funktioner och högerklicka sedan för att avinstallera de relaterade programmen.
  Figur : Måste uppmärksammas
  Fönstret Windows 8-installation
 10. När alla de identifierade programmen har avinstallerats och om en omstart krävs eller om uppmaningen ändras till Fortsätt installationen genom att starta om datorn klickar du på Starta om. Annars klickar du på Nästa för att fortsätta.
  När datorn startas om och en fråga om Redo att installera Windows 8? visas väljer du Fortsätt där jag slutade och klickar sedan på Nästa.
 11. Om ingen extra åtgärd som behövs visas Sammanfattning av vad du har valt att göra: .
    varning!
  Alla åtgärder fram till den här punkten kan återställas och du kan gå tillbaka till Windows 7. Beroende på tidigare val av filer att behålla kan data vara permanent borttaget. När du klickar på Installera måste installationen få fortsätta utan avbrott.
  Figur : Klar att installeras
   Fönstret Windows 8-installation
 12. Om du är nöjd med de visade alternativen klickar du på Installera och låter installationen fortsätta.
  Om de visade åtgärderna inte är vad du förväntade dig klickar du på Ändra valet varefter du får välja ett annat alternativ.
 13. Vänta medan Windows 8 installeras. Du behöver inte göra något på flera minuter medan Windows installerar filer och konfigurerar inställningarna.
 14. När Windows 8 har installerats visas uppmaningen Anpassa. Använd det horisontella skjutreglaget och välj bakgrund och textfärg, ange namn för datorn och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Anpassa Windows 8
  Fönstret Personlig anpassning
 15. När uppmaningen Trådlöst visas kan du välja att ansluta till nätverket nu eller senare.
  Figur : Trådlös nätverksanslutning
  Trådlösa nätverk
  Välj det trådlösa nätverket i listan och klicka på Anslut.
  Om du inte vill ansluta till ett trådlöst nätverk klickar du på alternativet Anslut till ett trådlöst nätverk senare.
  obs!
  Det trådlösa nätverksalternativet visas inte om datorn inte tidigare var ansluten till ett trådlöst nätverk eller om inget trådlöst nätverk hittas i området. Du kan ställa in det trådlösa nätverket senare när installationen har slutförts.
 16. När skärmen Inställningar öppnas granskar du listan över nätverk och delningsalternativ.
  Som standard, för att slutföra installationen så snabbt som möjligt, rekommenderar Microsoft att du använder Expressinställningar.
  Figur : Expressinställningar
   Fönstret Expressinställningar
  • Om du accepterar standardinställningarna och tillåter att Microsoft hanterar datorn väljer du alternativet Använd expressinställningar.
  • Om du vill granska alternativ och ändra inställningarna klickar du på Anpassa och väljer de enskilda alternativen.
 17. När du får uppmaningen Logga in på datorn måste du göra ett val om hur du vill hantera den här datorn:
  • Välj Lokalt konto om du vill ha den här datorn som en oberoende enhet, som inte länkas ihop med andra enheter. Du kan ändra inställningar vid ett senare tillfälle om du vill dela filer och resurser med andra enheter.
  • Välj Microsoft-konto om du vill länka ihop den här datorn med andra mobila enheter och den användarinformation som finns lagrad i Microsoft-nätverket.
  Figur : Logga in på datorn
  Fönstret Logga in på datorn
 18. När du har valt typ av konto och får uppmaningen Logga in på datorn anger du obligatoriskt Användarnamn och Lösenord och klickar på Nästa.
  Figur : Ange användarnamn och lösenord
  Fönstret Logga in på datorn
  Om du loggar in med hjälp av ett Microsoft-anslutet konto anger du information för verifiering av säkerhet. Nu kan du också ändra den visade telefonen och alternativ e-postinfo från ditt befintliga Microsoft-anslutna konto.
 19. Låt datorn fortsätta installationen. Meddelandet Datorn är klar visas i några sekunder när installationen har slutförts.
Installationen har slutförts när startskärmen för Windows 8 öppnas.
Figur : Startskärmen i Windows 8
 Startskärmen i Windows 8
När installation är klar uppdaterar du drivrutiner, installerar programvara och återställer säkerhetskopierade filer. Mer information finns i avsnittet Åtgärder efter uppgradering till Windows 8.

Förbereda datorn för grundinstallation (anpassad)

Med det här installationsalternativet förbereds datorn för installation, alla filer på hårddisken raderas och eventuella hårddiskpartitioner tas bort före installationen av Windows 8. För åtkomst till det här alternativet måste du stänga av datorn och använda installations-DVD:n eller USB-lagringsenheten för att starta datorn.
  varning!
Du måste säkerhetskopiera alla viktiga data (personliga filer, foton, videor, dokument, program, osv.) innan du startar en grundinstallation för att undvika förlust av viktiga data.

Steg 1: Uppdatera BIOS

Uppgradera till senaste BIOS innan du uppgraderar till Windows 8. Följ stegen nedan för att uppdatera BIOS så att du undviker möjliga problem vid installationen:
 1. Klicka på Start, skriv system i sökfältet och välj Systeminformation i listan.
 2. Under Systemsammanfattning visas BIOS version/datum. Anteckna BIOS revisionsnummer.
 3. Gå till webbplatsen HP:s kundtjänst, välj Programvara och drivrutiner och ange datorns modellnummer för att söka efter programvara och uppdaterade drivrutiner.
 4. Använd alternativet SPARA för att hämta senast tillgängliga BIOS till hårddisken. Se till att du söker igenom alla tillgängliga hämtningar och att du väljer den BIOS-version som har det högsta versionsnumret.
    varning!
  Uppdatera BIOS till den senaste BIOS-versionen i samma serie. Uppdatera till exempel BIOS version 6.xx till en högre version 6.xx, INTE version 7.xx. Att uppdatera till en annan BIOS-serie kan skada datorn.
 5. Om du vill installera (flash) BIOS stänger du av all programvara, kopplar bort alla anslutna enheter, tar bort alla externa lagringsenheter och dubbelklickar sedan på den hämtade BIOS.
    varning!
  Använd inte datorn eller stäng av strömmen förrän BIOS-uppdateringen har slutförts och datorn har startats om.

Steg 2: Hämtning av programvara och drivrutiner

Det är bra att hämta all tillgänglig rekommenderad programvara och drivrutinsuppdateringar medan datorn fortfarande kör Windows 7.
 1. Gå till webbsidan HP:s kundtjänst, välj Programvara och drivrutiner och ange datorns modellnummer. Hämta och spara Windows 8 maskinvarudrivrutiner och programfiler till hårddisken.
  obs!
  Om det finns ett Windows 8-operativsystem på listmenyn stöds datormodellen.
 2. Kopiera de hämtade filerna till CD-/DVD-skiva eller en USB-lagringsenhet för användning efter installation av Windows 8.

Steg 3: Skapa återställningsskivor och säkerhetskopiera dina viktiga filer

Skapa en uppsättning återställningsskivor för Windows 7-systemet, om du inte redan har gjort det. Om något problem uppstår under uppgraderingen kan du använda återställningsskivorna för att återställa datorn till sin ursprungliga programvarukonfiguration. Mer information om hur du skapar en egen uppsättning återställningsskivor finns i Skapa återställningsskivor eller spara en återställningsavbildning på en USB-flashenhet (Windows 7).
Du kan använda Microsofts Säkerhetskopierings-och återställningscenter eller Microsoft Windows Filöverföring för att säkerhetskopiera filerna och överföra dem till Windows 8. Microsoft Windows Filöverföring medföljer Windows 7 och underlättar säkerhetskopieringen.
Om du vill säkerhetskopiera filerna med ett annat program måste du först kontrollera att det är kompatibelt med Windows 8 innan du använder det. Du behöver också en kopia av programmets installationsfiler på en USB-enhet eller skiva. Använd bara programvara för säkerhetskopiering som är kompatibel med Windows 8!
När du är klar kontrollerar du att säkerhetskopieringen har lyckats och att du kan öppna dina filer.

Steg 4: Hämtning av en digital kopia av Windows 8

Om du köpte en DVD med Windows 8 från en återförsäljare följer du Microsofts installationsinstruktioner i förpackningen.
Om du vill hämta en digital kopia av Windows 8 behöver du:
 • Windows 7-dator med minst 6 GB ledigt diskutrymme.
 • Nätverksanslutning till internet.
 1. Öppna en webbläsare och gå till Möt Windows 8 (på engelska) för att hitta Windows 8 Upgrade Assistant.
 2. Kör Windows 8 Upgrade Assistant.
 3. Med hjälp av Windows 8 Upgrade Assistant kan du köpa Windows 8-uppgraderingen från Microsoft. När du har köpt Windows 8 tillhandahåller Upgrade Assistant en produktnyckel (5 grupper med alfanumeriska tecken). Anteckna produktnyckeln för framtida bruk.
  Figur : Produktnyckel i Windows Upgrade Assistant
  Windows 8 Upgrade Assistant
 4. Om du vill fortsätta med den rena installationen väljer du alternativet Installera genom att skapa medium och klickar på Nästa.
  Figur : Alternativ för installation av Windows 8
  Fönstret Installera Windows 8
 5. Du kan välja att skapa en startbar usb-flashenhet eller att bränna en DVD-skiva från en ISO-fil. Välj önskat alternativ och klicka på Nästa.
  Figur : Välj vilket media som ska användas
  Windows 8 Upgrade Assistant
 6. Om du väljer att bränna en DVD (ISO-fil) klickar du på Spara så sparas ISO-filen på skrivbordet.
  Figur : Spara ISO-filen på skrivbordet
  Windows 8 Upgrade Assistant
  Om du valde att skapa en USB-flashenhet väljer du USB-flashenheten i listan och klickar på Nästa.
  Figur : Välj en USB-flashenhet
  Windows 8 Upgrade Assistant
 7. Sätt i en tom, skrivbar DVD-skiva i DVD-RW-enheten och klicka på Slutför.
  Figur : Bränn ISO-filen på en DVD-skiva
  Windows 8 Upgrade Assistant
 8. När filerna har bränts på DVD-skivan eller en USB-lagringsenhet etiketterar du skivan eller lagringsenheten och förvarar på en säker plats.

Steg 5: Inaktivering av Acceleration i Intel Rapid Storage

Vissa HP-datorer konfigureras med snabba mSATA-SSD:er, förutom den primära hårddisken. mSATA-cacheenheten möjliggör snabbare starttid och ökar prestandan för datorns hårddisk. Innan du utför en ren installation måste du avaktivera cacheenhetens acceleration i Intel Rapid Storage Technology-gränssnittet. Efter den rena installationen måste du installera Intel Rapid Storage Technology och återaktivera accelerationen för mSATA-cacheenheten.

Steg 6: Avgöra om datorns hårddisk är formaterad med GPT eller MBR

Datorer som aktiverats med UEFI bör kontrolleras för att fastställa om den primära hårddisken formaterats med formatet GPT eller MBR före installationen av Windows 8. Om installationen startas med felaktiga startalternativ visas felmeddelanden och installationen måste startas om. Följ stegen nedan för att identifiera formateringen av datorns hårddisk.
 1. Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj Egenskaper.
 2. Klicka på Enhetshanteraren.
 3. Under Diskenheter högerklickar du på den visade hårddisken och väljer Egenskaper.
 4. Klicka på fliken Volym och sedan på Fylla i.
 5. Bredvid partitionsformat visas MBR (Master Boot Record) eller GPT (GUID-partitionstabell).
Anteckna hårddiskens partitionsformat och fortsätt till nästa steg.

Vad som kan hända under installationen

 • Avbryta installationen - Installationen kan stoppas och startas om vid vissa fördefinierade punkter. När du startar om datorn visas en uppsättning uppmaningar som låter dig: Fortsätt där du var eller Starta om.
 • UAC-säkerhet - Microsofts inställningar för kontroll av användarkonto uppmanar dig att verifiera om du vill att det visade programmet ska kunna göra ändringar i datorn. Detta hindrar skadlig programvara eller virus från att försöka installera programvara.
  Om du får uppmaningen Tillåter du att följande program kan användas för att ändra den här datorn? och programnamnet är Microsoft Windows och verifierad utgivare som Microsoft Corporation klickar du på Ja för att tillåta åtgärden.
 • Välj användarnamn och lösenord - Som standard är Windows 8 utformat för att fullständigt integrera din nya dator i internet eller molnet med andra sociala medier och enheter som använder ett Microsoft-anslutet användarkonto; till exempel snabbmeddelanden, Gmail eller AOL Mail-konto.
  • Lokalt konto - Du kan ange ett unikt användarnamn och lösenord som bara är giltigt på den här lokala datorn om du vill behålla den här datorn som en oberoende enhet som inte länkas ihop med andra enheter. Du kan ändå dela filer vid ett senare tillfälle genom att ansluta till molnet manuellt.
  • Microsoft-konto - Om du använder ett Microsoft-anslutet användarkonto för inloggning länkas den här datorn automatiskt till alla övriga mobila enheter och den användarinformation som du har lagrat i alla dina sociala nätverkskonton.
 • Tillåt flera omstarter - Datorn startar om flera gånger under installationsprocessen. Du kan ta bort installations-DVD:n under omstart eller ignorera uppmaningen Tryck på en tangent på tangentbordet om du vill starta om från CD-skiva eller DVD.

Kontroll för potentiella problem innan du uppgraderar

Några problem kan fortfarande behöva lösas före eller under uppgraderingen. Följande information är tillgänglig som referens för att fastställa problem som kan ha samband med datorkonfigurationen.
HP bedriver samarbeten för att identifiera problem som kan inträffa under en uppgradering till Windows 8. Följande tabell innehåller en lista med kända problem samt möjliga åtgärder och provisoriska lösningar.
Problem
Lösning eller provisorisk lösning
HP:s Broadcom är inte kompatibelt med Windows 8.
Avinstallera Broadcom Bluetooth-profilerna före uppgradering till Windows 8.
Programvarorna HP Magic Canvas och HP TouchSmart är inte kompatibla med Windows 8.
Avinstallera alla HP Magic Canvas och HP TouchSmart- programvaror innan uppgradering till Windows 8.
HP My Display On-Screen Display (OSD) fungerar inte som det ska eller startas inte i Windows 8.
Använd programvaran HP My Display OSD för att ladda ned och installera den senaste versionen.
Intel C600 Series Chipset SATA RAID-styrenheten hindrar installation av Windows 8.
Ladda ned och installera drivrutinsuppdateringen för Intel Rapid Storage Technology och starta sedan om datorn innan du installerar Windows 8. Uppdatera drivrutinen igen efter uppgradering till Windows 8.
Norton Internet Security 2009, 2010 och 2011 är inte kompatibla med Windows 8.
Norton Internet Security 2009, 2010 och 2011 är inte kompatibla med Windows 8.
Om du har Norton Internet Security 2012 eller 2013, gå till webbsidan för Norton Internet Security för Windows 8 för information om vad som ska göras innan uppgradering till Windows 8 eller information om hur du återställer din Norton-produkt efter uppgradering till Windows 8.
Intel USB 3.0 eXtensible-drivrutin för värdstyrenhet är inte kompatibel med Windows 8.
Ladda ned och installera drivrutinsuppdateringen Intel USB Controller och starta om datorn innan du installerar Windows 8.
Ta bort alla USB-enheter från USB-3.0/2.0-portarna. Ha ingenting anslutet till USB 2.0 portarna utom ett tangentbord och en mus. Starta sedan uppgraderingen till Windows 8.
obs!
Om du startade uppgraderingsprocessen för Windows 8 utan att uppdatera till drivrutinsversion 1.0.6.254 eller högre och du ser en blåskärm med felet 0x7B, INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE, använd alternativet Reparera din dator när datorn försöker att starta, ladda ned och installera Intel USB 3.0 eXtensible-drivrutin för värdstyrenhet version 1.0.6.245, startar om datorn och sedan startar uppgraderingsprocessen för Windows igen.
Windows Security Essentials är inte kompatibelt med Windows 8.
Avinstallera Windows Security Essentials före uppgradering till Windows 8.
AMD Graphics Catalyst Control Center är inte kompatibelt med Windows 8.
Avinstallera Catalyst Control Center före uppgradering till Windows 8.
Om du inte har installerat Microsoft Office Starter eller köpt en annan version av Microsoft Office måste Office avinstalleras före uppgradering till Windows 8.
Om du inte har installerat Microsoft Office Starter eller någon annan version måste du avinstallera Microsoft Office 2010-paketet före uppgradering till Windows 8. Om du installerade Microsoft Office 2010 Starter eller köpte och installerade en annan version av Microsoft Office 2010 behöver du inte avinstallera det.
Stationära Allt-i-ett-datorerna HP ENVY 23-1000, stationära datorer i HP Omni 27-1000-serien och stationära datorer HP Touch 520 behöver ha den senaste inbyggda programvaran för videoingångspanelen installerad före uppgradering till Windows 8.
Installera den senaste versionen av den inbyggda programvaran för videoingångspanelen från webbsidan HP:s kundtjänst före uppgradering till Windows 8. HP allt-i-ett stationära datorer med en videoingångspanel har en HDMI-ingång på sidan av systemet.
Du kan installera den inbyggda programvaran efter uppgradering, men om uppdateringsverktyget stängs kan du behöva starta om installationen.

Installera Windows 8

 1. Anslut datorn till ett nätuttag.
 2. Avsluta alla program, koppla bort alla tillbehörsenheter och ta bort alla USB-lagringsenheter och SD-kort.
 3. Om du har internet ansluter du datorn till internet med hjälp av en Ethernet-kabel (kabelanslutet NIC) eller aktiverar knappen för trådlöst (trådlöst lokalt nätverk).
 4. Sätt i DVD-skivan för Windows 8-installation eller USB-lagringsenhet i datorn och stäng av den.
 5. Starta datorn och tryck på F9 för att komma till menyn för startalternativ.
 6. Icke-UEFI-datorer - Använd piltangenterna för att välja CD-/DVD-enhet eller USB-hårddisk och tryck på Enter.
  UEFI-datorer med MBR-partitionsstil - Använd piltangenterna för att välja CD-/DVD-enhet eller USB-hårddisk och tryck på Enter.
  UEFI-datorer med GPT-partitionsstil - Använd piltangenterna för att välja CD-/DVD-enhet <UEFI> eller USB-hårddisk <UEFI> och tryck på Enter.
 7. När uppmaningen Tryck på valfri tangent för att starta från CD eller DVD och tryck på Enter.
 8. När uppmaningen visas väljer du önskat Språk, Tid och Tangenbord och klickar sedan på Nästa.
  Figur : Windows-installation
  Fönstret Windowsinstallation
 9. När de nödvändiga filerna har lästs in och installationsskärmen för Windows 8 visas klickar du på Installera nu för att starta installationsprocessen.
  Figur : Windows-installation
   Fönstret Windowsinstallation
 10. När du uppmanas att ange Produktnyckel följer du anvisningarna på skärmen och anger produktnyckeln (5 grupper med alfanumeriska tecken, utan streck). När korrekt produktnyckel anges visas bekräftelsen Produktnyckeln fungerar! Fortsätt när du är redo. Klicka på Nästa för att fortsätta.
  Om du inte lyckas ange produktnyckeln (efter flera försök), kontakta Microsoft support (på engelska) för hjälp med produktnyckeln.
  Figur : Produktnyckel
  Fönstret Produktnyckel och Skärmtangentbord
  Om du anger informationen på ett skärmtangentbord väljer du tangentbordsgrafiken som finns under inmatningsfältet. När du är klar klickar du på tangentbordgrafiken igen för att dölja visningen och klickar därefter på Nästa för att fortsätta.
 11. När du uppmanas att granska villkoren i slutanvändaravtalet läser du avtalet och väljer Jag accepterar licensvillkoren om du godkänner villkoren och klickar sedan på Acceptera.
 12. När slutanvändaravtalet har accepterats visas två installationsalternativ: en Uppgradering eller en ren Anpassad installation. Välj Anpassad installation.
  Figur : Vilken typ av installation vill du ha?
  Fönstret Windowsinstallation
 13. Verifiera att du har säkerhetskopierat alla dina viktiga filer och skapat en HP återställningslösning. När det här steget har slutförts förstörs alla filer utan ytterligare varning.
 14. En skärm öppnas med titeln Var vill du installera Windows?. På den här skärmen visas de enhetspartitioner som är tillgängliga på hårddisken, dvs. det lagringsutrymme som Windows-installationen kan använda för att installera Windows 8.
  Fortsätt genom att utföra någon av följande åtgärder för att installera Windows på en hårddiskpartition:
  • Ta bort alla partitioner och installera på en partition i maxstorlek (avancerad): Välj enhetsalternativ för att aktivera fler alternativ på skärmen och ta bort alla partitioner i listan. När alla partitionerna har tagits bort kan du skapa en ny partition i maximal tillgänglig storlek och formatera den. När du har en partition och den har formaterats väljer du partitionen och klickar på Nästa för att fortsätta.
  • Skapa flera partitioner och installera på någon av dem (avancerad): Välj enhetsalternativ för att aktivera fler alternativ på skärmen och ta bort alla partitioner i listan. När alla partitioner har tagits bort kan du skapa nya partitioner i olika storlekar och formatera dem. Någon av de här partitionerna måste vara på minst 20 GB för installationen av Windows 8. Om du använder den här metoden kan du avsätta separata partitioner av lagringsutrymme att använda i Windows 8 som extra enhetsvolymer (i Filhanteraren och Den här datorn). När du har en partition och den har formaterats väljer du en partition på minst 20 GB och klickar på Nästa för att fortsätta.
  Figur : Var vill du installera windows
  Fönstret Windowsinstallation
 15. När Windows 8 har installerats visas uppmaningen Anpassa. Använd det horisontella skjutreglaget och välj bakgrund och textfärg, ange namn för datorn och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Anpassa Windows 8
   Fönstret Personlig anpassning
 16. När uppmaningen Trådlöst visas, kan du välja att ansluta till nätverket nu eller senare.
  Figur : Trådlös nätverksanslutning
  Trådlösa nätverk
  Välj det trådlösa nätverket i listan och klicka på Anslut.
  Om du inte vill ansluta till ett trådlöst nätverk klickar du på alternativet Anslut till ett trådlöst nätverk senare.
  obs!
  Det trådlösa nätverksalternativet visas inte om datorn inte tidigare var ansluten till ett trådlöst nätverk eller om inget trådlöst nätverk hittas i området. Du kan ställa in det trådlösa nätverket senare när installationen har slutförts.
 17. När skärmen Inställningar öppnas granskar du listan över nätverk och delningsalternativ.
  Som standard, för att slutföra installationen så snabbt som möjligt, rekommenderar Microsoft att du använder Expressinställningar.
  Figur : Expressinställningar
  Fönstret Inställningar
  • Om du accepterar standardinställningarna och tillåter att Microsoft hanterar datorn väljer du alternativet Använd expressinställningar.
  • Om du vill granska alternativ och ändra inställningarna klickar du på Anpassa och väljer de enskilda alternativen.
 18. När du får uppmaningen Logga in på datorn måste du göra ett val om hur du vill hantera den här datorn:
  • Välj Lokalt konto om du vill ha den här datorn som en oberoende enhet, som inte länkas ihop med andra enheter. Du kan ändra inställningar vid ett senare tillfälle om du vill dela filer och resurser med andra enheter.
  • Välj Microsoft-konto om du vill länka ihop den här datorn med andra mobila enheter och den användarinformation som finns lagrad i Microsoft-nätverket.
  Figur : Logga in på datorn
  Fönstret Logga in på datorn
 19. När du har valt typ av konto och får uppmaningen Logga in på datorn anger du obligatoriskt Användarnamn och Lösenord och klickar på Nästa.
  Figur : Ange användarnamn och lösenord
  Fönstret Logga in på datorn
  Om du loggar in med hjälp av ett Microsoft-anslutet konto anger du information för verifiering av säkerhet. Nu kan du också ändra den visade telefonen och alternativ e-postinfo från ditt befintliga Microsoft-anslutna konto.
 20. Låt datorn fortsätta installationen. Meddelandet Datorn är klar visas i några sekunder när installationen har slutförts.
När installation är klar uppdaterar du drivrutiner, installerar programvara och återställer säkerhetskopierade filer. Mer information finns i avsnittet Åtgärder efter uppgradering till Windows 8.

Åtgärder efter uppgradering till Windows 8

Följ stegen i detta avsnitt för att få ut det mesta ur Windows 8.
 1. Anslut till internet om datorn inte redan är ansluten.
 2. Installera .NET Framework 3,5 - I många viktiga drivrutiner och program behövs .NET Framework 3,5.
  I Kontrollpanelen väljer du Program och funktioner, Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner och därefter Microsoft .NET Framework 3.5.1.
  Figur : .NET Framework i Windows - funktioner
  Fönstret Windowsfunktioner
  obs!
  Om du utförde uppgradering av befintligt är .NET Framework 3.5 redan installerat.
 3. Installera HP Support Assistant - HP Support Assistant genomsöker datorn, upptäcker och installerar automatiskt de senaste programmen och drivrutinerna som är tillgängliga från HP.
  Gå till webbsidan HP Support Assistant för att hämta och installera HP Support Assistant för Windows 8.
  När du har installerat HP Support Assistant, använd det för att installera den senaste programvaran och drivrutinerna. För mer information om att söka efter uppdateringar HP Support Assistant, se Använda HP Support Assistant (Windows 10, 8, 7) (på engelska).
 4. Installera uppdaterade videodrivrutiner - För bästa möjliga visningsupplevelse hämtar du och installerar de senaste grafikdrivrutinerna för datorn.
  Gå till webbsidan HP:s kundtjänst, välj Programvara och drivrutiner och ange din dators modellnummer. Hämta och installera Windows 8 videodrivrutiner för datorn.
 5. Installera uppdaterade Beats-ljuddrivrutiner - Ljud från högtalarna och hörlurar fungerar korrekt när Windows 8 har installerats men om Beats-ljud medföljde datorn måste du installera de senaste HP ljuddrivrutinerna för att få ut det mesta av ljudsystemet.
 6. Installera uppdateringar från Windows Update -
  När du har uppgraderat till Windows 8 bör du använda Windows Update och installera alla viktiga och rekommenderade uppdateringar. På startskärmen för Windows 8 skriver du Windows Update och väljer Windows Update i listan. Installera alla viktiga, rekommenderade och valfria drivrutinsuppdateringar. Kör Windows Update igen tills Windows är helt uppdaterat.
 7. Hämta programvara för DVD eller Blu-ray-uppspelning - Om du inte kan titta på DVD-filmer på datorn efter uppgraderingen, gå till Lägg till funktioner (på engelska) för att ladda ned Windows Media Center, eller installera ny programvara för DVD-uppspelning som är kompatibel med Windows 8.
  Mer information om Windows 8 Media Center-paket finns på Microsoft Store i Windows 8.
  Om en Blu-Ray-enhet medföljde datorn, hämta och installerar CyberLinks programvara för DVD-uppspelning för din dator från webbplatsen för HP:s kundtjänst.
 8. Återställ säkerhetskopierade filer - Om du uppgraderade till Windows 8 via en grundinstallation kan du återställa de filer du säkerhetskopierade före installationen. Anvisningar finns i Återställa filer från säkerhetskopia.
 9. Gå till Windows Store (på engelska) och sök efter HP:s app “Komma igång med Windows 8” (tillgänglig i november 2012). När du hittat appen, laddar du ned den till datorn och använder den som referens för att lära dig de bästa sätten att få igång och köra Windows 8.
Lär om hur Windows 8 används - Läs HP:s supportdokument Få veta mer om funktioner och appar i Windows 8 för information om nya Windows 8-funktioner, de appar som medföljer Windows 8, hur snabbknappar används för att söka efter programvara och få åtkomst till fler alternativ och mycket mer.

Kända problem efter uppgradering eller installation av Windows 8

Vissa problem kan behöva lösas efter uppgradering eller installation av Windows 8. I följande lista finns mer information om hur du fastställer problem som kan ha samband med datorkonfigurationen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...