hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Datorn är långsam (Windows 8)

Det här dokumentet avser HP- och Compaq-datorer med Windows 8.
Gå till HP guidade felsökning för att lösa problem relaterade till din dators prestanda, eller följ stegen nedan.
Med hjälp av det här dokumentet ser du till att Windows och annan programvara fungerar bättre. Följ anvisningarna nedan för att frigöra resurser och på så sätt förbättra systemets prestanda.
Vanliga orsaker till långsam systemprestanda:
 • Temporära filer, kakor, full papperskorg leder till mindre diskutrymme
 • Inget ledigt diskutrymme eller diskfel
 • Program som kräver mer systemresurser
 • För många aktiviteter körs på samma gång
 • Onödiga grafiska funktioner
 • Inte tillräckligt med minne
 • Överhettning på grund av grafikintensiva program eller damm i lufthålen
 • Kör en skanning med antivirusprogrammet medan andra program eller applikationer körs i bakgrunden
obs!
HP SmartFriend är en tjänst för support som kan hjälpa dig att felsöka dålig prestanda och förbättra din dators hastighet (endast tillgänglig i USA och Kanada). Mer information finns i Windows 7 Felsäkert läge (på engelska).

Videoöversikt

Använd HP Support Assistant för att få datorn att fungera optimalt

HP rekommenderar att du använder HP Support Assistant regelbundet enligt schema. Om HP Support Assistant inte är installerad på din dator eller om du inte är säker på att du använder den senaste versionen kan du hämta den senaste versionen av HP Support Assistant från HP:s webbplats.
obs!
Om datorn inte har stöd för HP Support Assistant går du till avsnitt Utföra systemrensning utan att använda HP Support Assistant för steg som inte berör HP Support Assistant.

Utföra diskrensning av systemet utan att använda HP Support Assistant

En dators hårddisk kan ha stark påverkan på systemets prestanda. Med tiden blir hårddisken full med oönskade eller temporära filer, data kan bli fragmenterade och lagras på ett oeffektivt sätt eller diskfel kan finnas på enheten. Alla dessa problem kan påverka systemets prestanda och alla är lätt att underhålla. Det här avsnittet beskriver metoder för att underhålla hårddiskens prestanda genom att ta bort oönskade och temporära filer, kontrollera fel på hårddisken och defragmentera enheten.

Utföra kritiska Windows-uppdateringar

Programvara och drivrutiner som är inaktuella kan minska systemets prestanda. Använd Windows Update för att installera kritiska uppdateringar, gå till HP-datorer - Uppdatera drivrutiner och programvara med Windows Update (Windows 8).

Ta bort virus och spionprogram

Om datorn arbetar långsamt när du är ansluten till Internet kan det hända att annons- eller spionprogram installerats på datorn. Spion- och annonsprogram använder Internet för att hämta och ladda upp information i bakgrunden. Sådan information kan vara känslig eller oönskad reklam. Genom att ta bort dessa virus förbättrar du systemets prestanda.
obs!
Datorn kan ha levererats med en fri utvärderingsversion av McAfee. När provperioden upphört, är datorn kanske oskyddad. Välj antingen en ny antivirus och avinstallera McAfee, eller aktivera den fullständiga versionen av McAfee. Datorn bör bara ha ett antivirus installerad i taget. Avinstallera en innan du installerar den andra.
Sök efter virus och spionprogram med antivirus- eller antispionprogram. Ta bort alla virus och spionprogram som upptäcks. Mer information finns i HP-datorer - Datorn kan ha infekterats av ett virus eller skadlig programvara (Windows 10, 8).

Video om att använda Windows Defender för att förhindra problem med virus och spionprogram

Ta bort virus med Microsoft Defender. Se Använda Windows Defender för att förhindra problem med virus- och spionprogram (Windows 8), för mer information..

Hantera program för att återgå från långsam systemprestanda

Om för många appar eller program körs i bakgrunden, kan systemets prestanda påverkas. Det här avsnittet beskriver olika sätt att hantera vilka program eller appar körs i bakgrunden.

Förhindra problem med minnesallokering

Minne som allokerats till program som inte längre är öppna kan orsaka problem. Med tiden ökar mängden oanvänt minne, vilket gör att Windows arbetar långsammare och tvingas använda hårddisken mer. Dessa minnesläckage gör att datorn fungerar långsammare om datorn fungerar bra när den startas, men börjar arbeta långsammare efter att du har öppnat och stängt ett antal program.
Minnesläckage kan uppstå om ett program stängs innan det har öppnats helt. Var därför noga med att alltid låta program öppnas helt innan du stänger dem igen. Som regel bör du vänta fem sekunder efter att ett program har öppnats innan du stänger det igen, även om programmet öppnades oavsiktligt.
I sällsynta fall kan ett inkompatibelt program fortsätta att allokera minne medan det körs, vilket gör att systemet blir långsammare och till slut låser sig.
Starta om datorn för att omedelbart korrigera minnesläckor. För att åtgärda problemet permanent kan du försöka isolera det program som orsakar läckaget så här:
obs!
För information om krav på datorns minne, se specifikationerna för din datormodell.
För att isolera appar som orsakar läckaget:
 1. Starta om datorn.
 2. Gå till startskärmen, skriv aktivitetshanteraren för att öppna snabbknappen Sök. Välj sedan Aktivitetshanteraren bland sökresultaten.
  Sökning efter aktivitetshanteraren
  Aktivitetshanteraren öppnas.
 3. Längst ned i fönstret Aktivitetshanteraren, klickar du på Mer information.
  Fönstret Aktivitetshanteraren med knappen Mer detaljer markerad
 4. Klicka på fliken Prestanda och klicka sedan på Minne för att visa mängden tillgängligt fysiskt minne.
  Fliken Prestanda i Aktivitetshanteraren
 5. Klicka på Öppna Resursövervakaren för att se hur datorn använder minnet.
  Öppna Resursövervakaren
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
 6. På fliken Översikt klickar du på pilen bredvid Minne och bläddrar nedåt för att se vilka program som använder minnet.
   Resursskärm som visar valet av minnet
 7. Öppna det program som du tror är orsaken till att datorn arbetar långsammare.
 8. Kontrollera procenten av Använt fysiskt minne, och skriv sedan ned det.
 9. Stäng och öppna det misstänkta programmet upprepade gånger och kontrollera procenten för det Använda fysiska minnet, och jämför detta nummer med det inspelade. Låt det gå ca tio sekunder mellan varje gång du öppnar programmet.
  • Om procenten för det använda fysiska minne fortsätter att öka beror det på en minnesläcka. Kontakta programvarutillverkaren och hör dig för om tillgängliga korrigeringar.
  • Om procenten för det använda fysiska minnet återgår till samma eller ett liknande värde varje gång orsakar antagligen inte det misstänkta programmet en minnesläcka.

Inaktivera onödiga grafikfunktioner för att förbättra systemets prestanda

Grafikfunktioner och program kan ta upp stora mängder systemresurser och minska prestandan. Systemets prestanda kan förbättras om du inaktiverar dem. Det här avsnittet förklaras hur du justerar visuella effekter för exempelvis menyer och fönstergrafik för bästa prestanda.
Justera visuella effekter:
 1. På startskärmen skriver du utforskaren för att öppna snabbknappen Sök. Sedan väljer du Utforskaren bland sökresultaten.
  Sökfältet för Utforskaren
 2. Klicka på fliken Dator och klicka sedan på Egenskaper.
  Fliken Dator med Egenskaper vald
 3. Klicka på Avancerade systeminställningar i aktivitetsfönstret till vänster.
  Avancerade systeminställningar
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
  Fönstret Systemegenskaper öppnas och visar fliken Avancerat.
 4. Klicka på Inställningar under Prestanda.
  Systemegenskaper, fliken Avancerat med Inställningar vald
  Fönstret Prestandaalternativ öppnas.
 5. Klicka på fliken Visuella effekter.
 6. Välj justera för bästa prestanda och klicka på OK.
  Fönstret Prestandaalternativ med Justera för bästa prestanda vald

Minska värmen inuti datorn för att förhindra överhettning

Överhettning orsakar problem för alla datorer. Generellt gäller att när temperaturerna inuti datorns hölje går över 35 °C ökar risken för att viktiga interna komponenter skadas väsentligt. Den vanligaste orsaken till överhettning är ansamling av damm inuti datorn. De elektriska komponenterna i en dator genererar värme och fläktarna inuti datorn cirkulerar luften så att komponenterna hålls vid normal driftstemperatur. Bristfällig kylning kan orsaka att hög värme alstras inuti höljet, vilket kan skada komponenter. Ljudet från en fläkt som konstant är igång kan indikera att datorn inte arbetar så effektivt som möjligt och att det kan vara problem med dammansamlingar som täpper igen luftventilerna.

Video om hur du minskar värmen inuti din bärbara dator

Video om hur du minskar värmen inuti datorn

Justera inställningarna för systemåterställning

Systemåterställning är en Windows-funktion som du kan använda för att återställa systemprogramvara och inställningar till de som gällde vid ett visst datum. Detta är möjligt genom att funktionen sparar ändringar av systemfiler i särskilda återställningspunkter. Systemåterställningen använder upp till fyra procent av hårddisken om återställningspunkterna inte justeras, oavsett hur stor hårddisken är.
  varning!
Om du har problem med systemet och kanske måste återställa datorn till en tidigare tidpunkt, ska du INTE ta bort återställningspunkterna.
  varning!
Genom att välja Stäng av systemskydd hindras systemet från att skapa framtida återställningspunkter. Du kan inte återställa hårddisken utan återställningspunkter.
Minska utrymmet med systemåterställning som du använder för återställningspunkter
 1. På startskärmen skriver du utforskaren för att öppna snabbknappen Sök. Sedan väljer du Utforskaren bland sökresultaten.
  Sökfältet för Utforskaren
 2. Klicka på fliken Dator och klicka sedan på Egenskaper.
  Fliken Dator med Egenskaper vald
 3. Klicka på Systemskydd i aktivitetsfönstret till vänster.
  Systemskydd
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
  Fönstret Systemegenskaper öppnas och visar fliken Systemskydd.
 4. Klicka på Konfigurera.
  Fliken Systemskydd i Systemegenskaper
 5. Minska mängden hårddiskutrymme som systemet reserverar för systemåterställningar genom att skjuta reglaget Maximal användning: till 2 %. Du kan välja en högre eller lägre procent beroende på hur många återställningspunkter du vill ha och hårddiskens kapacitet.
  Max. skjutreglage för användning i Systemskydd
 6. Klicka på OK.

Testa hårddisken

HP tillhandahåller diagnostisk programvara som du kan använda för att testa maskinvarukomponenterna på din dator. För instruktioner, se avsnittet Hårddisktester i Testa med avseende på maskinvarufel.

Uppgradera minnet

När du uppgraderar minnet förbättras datorns systemprestanda. Du kan uppgradera RAM-minnet (RAM) på de flesta HP- och Compaq notebook-datorer. Se bruksanvisningen för din datormodell för att ta reda på om ditt RAM-minne kan uppgraderas.
För detaljerade anvisningar om uppgradering av RAM-minnet finns hjälpdokumentet HP notebook-datorer - Uppgradera minnet (RAM). eller stationära HP-datorer - Uppgradera RAM-minne.

Utför en HP-systemåterställning

Om de ovanstående stegen inte förbättrar problem med långsam systemprestanda på datorn, installera om operativsystemet till fabriksinställningarna. Se Köra HP Systemåterställning (Windows 8)

Schema för rekommenderat underhåll

För att frigöra resurser och se till att datorn fungerar som den ska bör du följa ett underhållsschema som det nedan.
Schema för rekommenderat underhåll
Dagliga aktiviteter
Veckoaktiviteter
Månadsaktiviteter
Kvartalsaktiviteter
E-posthantering
 • Radera e-post från okända avsändare.
 • Öppna inte misstänkta bilagor.
 • Sortera dina e-postmeddelanden.
Skydda datorn mot virus och annons- och spionprogram
Använd Windows Update i HP Support Assistant
Se anvisningar för Support Assistant.
Byt lösenord
Optimera systemets prestanda
Se över Startmenyn
Ställ in Startmenyn så att den endast öppnar nödvändiga program.
Rengör datorn, bildskärmen, tangentbordet och musen
Du hittar mer information om hur du rengör din stationära dator på rätt sätt i supportdokumentet PC stationära datorer - Rengöra din stationära dator..
Du hittar mer information om hur du rengör din Notebook-dator på rätt sätt i supportdokumentet PC Notebook-datorer - Rengöring av din Notebook-dator..
Rensa webbläsarfiler
 • Ta bort cookies.
 • Töm cacheminnet.
 • Radera historikfiler.
Rensa upp på skrivbordet
Ta bort eller avinstallera onödiga ikoner och program.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...