hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Använda Microsofts systemåterställning (Windows 10, 8)

Det här dokumentet gäller HP- och Compaq-datorer med Windows 10 och 8.
I det här dokumentet beskrivs hur du använder och felsöker systemåterställningsfunktionen i Windows 10 och Windows 8.
För business-datorer, om alternativ inte är aktiverade eller inte återställs som förväntat, kontakta IT-avdelningen på ditt företag eller din lokala IT-service, eftersom datorns administrativa behörighet kan överskridas på grund av begränsningar av Globala policy objekt (GPO, Global Policy Object).

Om Systemåterställning

Systemåterställning är en programvara som är tillgänglig i alla versioner av Windows 10 och Windows 8. Med Systemåterställning skapas återställningspunkter, ett minne av systemfilerna och inställningarna på datorn vid en viss tidpunkt. Du kan även skapa återställningspunkter själv. När du sedan använder Systemåterställning för att återställa datorn till en tidpunkt innan ett problem började returnerar Systemåterställning datorn till filerna och inställningarna från återställningspunkten. Dina personliga filer och dokument påverkas inte.
Du kan också ångra en Systemåterställning om återställningen inte löser problemet eller förvärrar problemet.
obs!
Beroende på vilken version av Windows du har kan viss grafik och information i det här dokumentet skilja sig åt något.

Skillnader mellan Systemåterställning och HP Recovery Manager

Microsofts Systemåterställning blandas ibland ihop med HP Recovery Manager.
 • Systemåterställning gör det möjligt för dig att ändra en samling med Microsoft Windows systemfiler till en konfiguration som fanns vid en viss tidpunkt. Inga av dina personliga datafiler, till exempel e-post, dokument eller foton går förlorade eller ändras.
 • HP Recovery Manager gör det möjligt för dig att återställa datorns hela programkonfiguration till dess ursprungliga fabriksinställning. Den installerar om det ursprungliga operativsystemet (till exempel Windows) och tar bort all annan programvara och personliga datafiler. När återställningen har slutförts är bara den programvara som ursprungligen medföljde datorn tillgänglig. Du måste installera om extra program och personliga filer som säkerhetskopierats.
När ett problem plötsligt uppstår med datorn bör du först köra Systemåterställning för att försöka lösa problemet innan du utför en fullständig återställning av systemet med HP Recovery Manager.

Aktivera Systemåterställning

Microsofts systemåterställning är aktiverad som standard på de flesta HP-datorer som levereras med Windows. Microsofts systemåterställning kan inaktiveras och kan orsaka problem om du försöker återställa från en tidigare tidpunkt. Kontrollera att Systemåterställning är aktiverad genom att utföra nedanstående steg.
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Sök efter återställning i Windows och öppna sedan Skapa en återställningspunkt i resultatlistan.
  Skapa en återställningspunkt
  Systemegenskaper öppnas med fliken Systemskydd vald.
 3. På fliken Systemskydd väljer du din hårddisk och klickar sedan påKonfigurera.
   Fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemskydd öppnas.
 4. Klicka på Aktivera systemskydd och därefter på OK.
  Fönstret Systemskydd från lokal disk med Aktivera systemskydd och OK markerat

Skapa en återställningspunkt

Windows skapar automatiskt återställningspunkter regelbundet och ofta inför programvaruinstallationer. Följ anvisningarna nedan om du vill skapa en återställningspunkt manuellt.
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Sök efter återställning i Windows och öppna sedan Skapa en återställningspunkt i resultatlistan.
  Skapa en återställningspunkt
  Systemegenskaper öppnas med fliken Systemskydd vald.
 3. I fliken Systemskydd, klicka på Skapa.
  Fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Skapa en återställningspunkt öppnas.
 4. Skriv ett beskrivande namn på återställningspunkten som hjälper dig att komma ihåg när du skapade den i textrutan. Klicka sedan på Skapa skiva.
  Fönstret Skapa en återställningspunkt i Systemskydd
  Datorn skapar återställningspunkten.
  Fönstret Systemskydd med en förloppsindikator för återställningspunkten
 5. När processen har slutförts och ett meddelande visas om att återställningspunkten har skapats klickar du på Stäng.
  Bekräftelsemeddelandet i fönstret Systemskydd

Återställ datorn när Windows startar normalt

Om datorn slutar fungera som den ska kan du återställa den till en tidigare tidpunkt då den fungerade. Följ stegen nedan för att återställa datorns konfiguration.

Den här videon visar hur du återställer datorn när Windows startar normalt

 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Sök efter återställning i Windows och öppna sedan Skapa en återställningspunkt i resultatlistan.
  Skapa en återställningspunkt
  Systemegenskaper öppnas med fliken Systemskydd vald.
 3. I fliken Systemskydd, klicka på Systemåterställning.
  Välja Systemåterställning i fliken Systemskydd
  Fönstret Systemåterställning öppnas.
 4. Klicka på Nästa.
  Fönstret Systemåterställning med Nästa omgivet av en röd cirkel
 5. Klicka på den Återställningspunkt som du vill använda och klicka sedan på Nästa.
  Fönstret för bekräftelse visas.
 6. Klicka på Slutför för att återställa datorn till en tidigare punkt.
  Fönstret Bekräfta din återställningspunkt i Systemegenskaper, med Slutför omgivet av en röd cirkel
 7. Avbryt inte Systemåterställning när den startat. Det kan skada hårddisken och kan skapa mer problem. Klicka på Ja i varningsrutan som visas.
  Den varning som visas innan en systemåterställning påbörjas
 8. Systemåterställning returnerar datorkonfigurationen till en tidigare tidpunkt och startar om.

Återställ datorn när Windows inte startar normalt

Följ stegen nedan för att återställa datorn när Windows inte öppnas normalt.

Den här videon visar hur du återställer datorn när Windows inte startar normalt

 1. Stäng av datorn och vänta minst fem sekunder med datorn avstängd.
 2. Starta datorn och tryck på F11-tangenten flera gånger, ungefär en gång per sekund, tills Windows-inläsningsskärmen visas.
 3. Om en språkvalsskärm öppnas väljer du det språk du vill använda.
 4. På skärmen Välj tangentbordslayout väljer du den tangentbordslayout som överensstämmer med ditt tangentbord.
  Skärmen Välj tangentbordslayout
 5. På skärmen med texten Välj ett alternativ, klicka på Felsök.
  Skärmen Välj ett alternativ, med alternativet Felsök markerat
 6. På skärmen Felsök klickar du på Avancerade alternativ.
  Skärmen Felsök med Avancerade alternativ valt
 7. På skärmen Avancerade alternativ klickar du på Systemåterställning.
  Skärmen Avancerade alternativ med Systemåterställning valt
 8. Klicka på Windows 8, på Windows 8.1 eller på Windows 10 som måloperativsystem.
  Skärmen Systemåterställning med ett måloperativsystem valt
  Fönstret Systemåterställning öppnas.
 9. Klicka på Nästa.
  Fönstret Systemåterställning med Nästa omgivet av en röd cirkel
 10. Klicka på den Återställningspunkt som du vill använda, och klicka sedan påNästa.
  Fönstret Bekräfta återställningspunkt öppnas.
 11. Klicka på Slutför för att återställa datorn till en tidigare punkt.
  Fönstret Bekräfta din återställningspunkt, med Slutför omgivet av en röd cirkel
 12. Avbryt inte Systemåterställning när den startat. Det kan skada hårddisken och skapa mer problem. Klicka på Ja i varningsrutan som visas.
  Den varning som visas innan en systemåterställning påbörjas
 13. Systemåterställning returnerar datorkonfigurationen till en tidigare tidpunkt och startar om.

Ångra en Systemåterställning

Följ de här stegen för att ångra återställningen och ställa tillbaka filer och program på datorn till hur de var innan du använde Systemåterställning.

Den här videon visar hur ångrar en systemåterställning i Windows 8

 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Sök efter återställning i Windows och öppna sedan Skapa en återställningspunkt i resultatlistan.
  Skapa en återställningspunkt
  Systemegenskaper öppnas med fliken Systemskydd vald.
 3. I fliken Systemskydd, klicka på Systemåterställning.
  Fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemåterställning öppnas.
 4. Välj Ångra Systemåterställning och klicka sedan på Nästa.
  Skärmen för att ångra en systemåterställning med Nästa omgivet av en röd cirkel
 5. Bekräfta att datum och tid är rätt och klicka sedan på Slutför.
  Fönstret Bekräfta din återställningspunkt, med Slutför omgivet av en röd cirkel
 6. Avbryt inte Systemåterställning när den startat. Det kan skada hårddisken och kan skapa mer problem. Klicka på Ja i varningsrutan som visas.
  Den varning som visas innan en systemåterställning påbörjas
 7. Med Systemåterställning ångras återställningen och datorn startas om.

Ta bort återställningspunkter

Du kan ta bort systemåterställningspunkter för att tillfälligt skapa mer utrymme på datorn. Du kan ta bort antingen alla återställningspunkter eller alla men inte den senaste återställningspunkten. Du kan inte ta bort alla utom en specifik återställningspunkt utöver den senaste. Det lediga diskutrymmet används igen när datorn skapar nya återställningspunkter.
obs!
När du tar bort återställningspunkter, tar datorn även bort tidigare versioner av filerna.

Ta bort alla återställningspunkter

Följ dessa steg för att ta bort alla systemåterställningspunkter på datorn.
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Sök efter återställning i Windows och öppna sedan Skapa en återställningspunkt i resultatlistan.
  Skapa en återställningspunkt
  Systemegenskaper öppnas med fliken Systemskydd vald.
 3. I fliken Systemskydd klickar du på Systemåterställning för att visa alla aktuella återställningspunkter. Klicka sedan på Nästa.
  Klicka på Systemåterställning
 4. En lista med alla befintliga återställningspunkter visas. Kontrollera att det är de återställningspunkter som du vill ta bort och klicka sedan påAvbryt för att stänga fönstret.
  En lista med aktuella återställningspunkter
 5. I fliken Systemskydd, klicka på Konfigurera.
   Fönstret Systemegenskaper
 6. I fönstret Systemskydd klickar du på Ta bort bredvid Ta bort alla återställningspunkter för den här enheten.
  Ta bort alla återställningspunkter för den här enheten
 7. Om du blir uppmanad, klicka på Fortsätt.
  obs!
  När du har tagit bort återställningspunkterna, kan du återställa dem.
  Fortsätt

Ta bort alla utom den senaste återställningspunkten

Följ dessa steg för att ta bort alla utom den senaste återställningspunkten.
 1. I aktivitetsfältet på skrivbordet, klicka på Utforskaren.
  Utforskaren
 2. Klicka på Den här datorn, högerklicka på C: enheten och väljd sedan Egenskaper.
  Visa C: Enhetsegenskaper
 3. I fönstret Egenskaper, klicka på Diskrensning.
  Egenskaper med Diskrensning valt
 4. I fönstret Diskrensning klickar du på Rensa systemfiler.
  Välj alternativet för att rensa systemfiler
 5. I fönstret Diskrensning, klicka på fliken Fler alternativ och klicka sedan på Rensa under avsnittet Systemåterställning och skuggkopior.
  Rensa systemåterställningsfiler
 6. Vid uppmaning ska du klicka på Ta bort.
  obs!
  När du har tagit bort återställningspunkterna, kan du återställa dem.
  Är du säker på att du vill radera, med Radera valt

Vad du gör när Systemåterställning misslyckas

Följ stegen nedan om Systemåterställning inte lyckas skapa någon återställningspunkt eller inte lyckas återställa systemet till den önskade punkten.

Steg ett: Inaktivera virusskyddet

Program som skyddar mot skadlig programvara kan ha inbyggda skyddssystem som förhindrar att annan programvara (inklusive Systemåterställning) ändrar dess struktur. När Systemåterställning inte kan använda filerna i antivirusprogrammet fungerar inte systemåterställningsfunktionen och följande meddelande visas:
Felmeddelande om systemåterställning
För att återställa ditt system, avaktivera temporärt virusskanning och det inbyggda skyddet. Följ anvisningarna nedan för att göra detta.

Den här videon visar hur du avaktiverar virusskanningsskyddet i Windows 8

De flesta antivirusprogram har en ikon i systemfältet. I sådana fall växlar du till skrivbordvisning och högerklickar på systemfältsikonen för antivirusprogrammet och letar upp det alternativ som tillfälligt låter dig avaktivera skanning och virusskydd. Det är en god idé att dra ur alla nätverkskablar och koppla från Internet medan virusskyddet är avaktiverat.

Steg två: Aktivera Systemåterställning

Om Systemåterställning inte fungerar följer du anvisningarna nedan för att se till att Systemåterställning är aktiverad och aktiv.
 1. Spara alla öppna filer och stäng alla öppna program.
 2. Sök efter återställning i Windows och öppna sedan Skapa en återställningspunkt i resultatlistan.
 3. I Systemegenskaper i fliken Systemskydd, välj din hårddisk och klicka sedan påKonfigurera.
   Fönstret Systemegenskaper
  Fönstret Systemskydd öppnas.
 4. Klicka på Aktivera systemskydd och därefter på OK.
  Fönstret Systemskydd från lokal disk, med Aktivera systemskydd och OK valt

Steg tre: Skapa en återställningspunkt

Om ingen återställningspunkt finns på datorn kan Systemåterställning inte slutföras. Felmeddelandet Inga återställningspunkter har skapats på datorns systemenhet visas.
Det felmeddelande som visas när inga återställningspunkter har skapats på datorn
Det här meddelandet anger också att det inte finns några data att återställa från och att du inte kan återställa till en tidigare punkt. Men det kan vara möjligt att skapa en återställningspunkt från det aktuella systemet och göra en återställning med de systemfiler som för närvarande finns på datorn. Att göra så kan lösa ett flertal problem genom att filstrukturen återuppbyggs. Följ anvisningarna i avsnittet Skapa en återställningspunkt för att skapa en återställningspunkt.

Steg fyra: Starta Systemåterställning från startfönstret

Följ anvisningarna i avsnittet Återställ datorn när Windows inte startar normalt för att återställa datorn utanför den normala Windows-operativsystemmiljön.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...