hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Använda Microsofts systemkonfiguration (Windows 10, 8)

Detta dokument avser HP- och Compaq-datorer med Windows 10 och Windows 8.
Microsofts systemkonfigurationsverktyg (msconfig) är ett Microsoft-program som används till att ändra konfigurationsinställningar, t.ex. vilka program som öppnas med Windows. Det innehåller flera användbara flikar: Allmänt, Systemstart, Tjänster, Autostart och Verktyg. I det här dokumentet beskrivs hur dessa flikar används för att åtgärda problem med datorn.
obs!
För business-datorer kan ändringar som utfördes med Microsoft System Configuration återställas efter omstart, eller så objekt kan vara otillgängliga eller gråmarkerade. Dessa ändringar kan vara relaterade till hantering av datorn, där principer kan vara inställda. Kontakta IT-avdelningen på ditt företag eller din lokala IT-service för mer information.
Figur : Fönstret Systemkonfiguration
Fönstret Systemkonfiguration med flikarna Allmänt, Systemstart, Tjänster, Autostart och Verktyg inringade i rött

Öppna msconfig för att felsöka programvarufel i Windows 10 och 8

I Windows, skriv msconfig i sökfältet och välj sedan Systemkonfiguration från sökresultaten i Windows 10 eller msconfig i Windows 8.
Fönstret Systemkonfiguration öppnas.

Fliken Allmänt i fönstret msconfig

I felsökningssyfte kan du på fliken Allmänt antingen förhindra all onödig programvara och tjänster från att läsas in eller så kan du förhindra enskilda program från att läsas in.
Förhindra all onödig programvara och tjänster från att läsas in
I felsökningssyfte följer du stegen nedan för att förhindra alla program från att öppnas automatiskt när Windows startar. Det ökar det användbara minnet och processortiden.
  varning!
Följ stegen nedan för att förhindra alla startobjekt från att öppnas, inklusive antivirusprogram och andra program med viktiga funktioner. Stegen nedan ska endast utföras i felsökningssyfte. Om förhindrande av samtliga startobjekt från att läsas in löser problemet kan du använda fliken Autostart (se följande avsnitt) till att förhindra enskilda programvaruobjekt från att läsas in.
 1. Klicka på fliken Allmänt.
 2. Välj Selektiv start och avmarkera Läs in startobjekt.
  Figur : Avmarkera Läs in startobjekt
  Avmarkera Läs in startobjekt i fliken Allmänt
 3. Klicka på fliken Tjänster.
  Välj Dölj alla Microsoft-tjänster så att de inte inaktiveras och klicka sedan på Inaktivera alla för att inaktivera återstående objekt på fliken Tjänster.
  Figur : Fliken Tjänster
  Fliken Tjänster
 4. Starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft.
  Om problemet inte inträffar igen efter att du förhindrat all programvara från att läsas in kan du använda fliken Autostart till att försöka hitta det specifika program som orsakar problemet. Välj alla program utom ett från fliken Autostart och starta om. Fortsätt med förfarandet där du avmarkerar program och startar om tills problemet inte längre inträffar. När du fastställt vilket program som orsakar problemet kan du avinstallera det eller förhindra det från att läsas in när Windows öppnas.
 5. När du är klar med att använda systemkonfigurationsverktyget öppnar du det igen, väljer Normal start och klickar på OK.
Förhindra att enskilda program läses in
På fliken Allmänt kan du hindra specifika program från att öppnas med Windows. Följande alternativ finns på fliken Allmänt:
 • Normal start – instruerar Windows att öppna alla program som normalt är inställda på att starta med Windows.
 • Diagnostikstart – Windows startar med endast grundläggande tjänster och drivrutiner. I det här läget kan du fastställa om problemet ligger hos en grundläggande Windows-fil.
 • Selektiv start – välj vilka program och tjänster som ska öppnas och vilka som ska hindras från att öppna på fliken Autostart.
Figur : Fliken Allmänt
Fliken Allmänt

Fliken Systemstart i fönstret msconfig

Fliken Systemstart används för att ändra på vilket sätt Windows startas. Alternativet på fliken Systemstart visar konfigurationsalternativ från systeminformationsfilen. Några av alternativen på fliken Systemstart är:
 • Felsäker start: Minimal – nätverket inaktiveras. Start sker till Windows användargränssnitt (Utforskaren) i säkert läge, endast viktiga systemtjänster körs.
 • Felsäker start: Alternativt gränssnitt – nätverket inaktiveras. Start sker till kommandotolken i säkert läge, endast viktiga systemtjänster körs.
 • Felsäker start: Active Directory-reparation – som minimal felsäker start, men med Active Directory aktiverad.
 • Felsäker start: Nätverk – som minimal felsäker start, men med nätverket aktiverat.
 • Start utan grafiskt gränssnitt – Windows välkomstskärm är inaktiverad vid start.
 • Startloggning – all information från startprocessen lagras i en fil.
 • Enkel grafik – startar till Windows användargränssnitt i minimalt VGA-läge.
 • Startinformation – varje drivrutinsnamn visas allteftersom respektive drivrutin blir inläst under startprocessen.
 • Gör alla startinställningar permanenta – ändringar i systemkonfigurationen spåras inte. Om du vill göra ändringar senare måste du göra dem manuellt. Alternativet Normal start på fliken Allmänt kan inte användas om den här funktionen aktiverats.
 • Fältet Timeout – när du använder Msconfig kan operativsystemets urvalsskärm visas i trettio sekunder; därför läggs trettio sekunder till den totala starttiden. Ange 0 i fältet Timeout om du inte vill visa urvalsskärmen i trettio sekunder vid start.
  Figur : Fliken Systemstart
  Fliken Systemstart

Fliken Tjänster i fönstret msconfig

På fliken Tjänster visas integrerade Windows-tjänster och -program som startas när Windows 8 startas eller körs periodvis av Windows. Var försiktig när du inaktiverar tjänster då många är viktiga för datorns funktion. Aktivera eller inaktivera start av program eller tjänster genom att markera eller avmarkera kryssrutan bredvid programnamnet.
Figur : Fliken Tjänster
Fliken Tjänster

Fliken Autostart i fönstret msconfig

På fliken Autostart klickar du på Öppna Aktivitetshanteraren.
I autostarttabellen visas program som öppnas automatiskt när Windows läses in. Använd den här fliken för att förhindra enskilda program från att öppnas när Windows startas. Det kan vara mycket användbart när du försöker hitta en programvara som eventuellt orsakar prestandaproblem.
Figur : Fliken Start
Fliken Start
I följande lista visas några av de typer av program som öppnas via fliken Aktivitetshanteraren:
 • Antivirusprogram – inaktivera endast antivirusprogram vid felsökning. Kom ihåg att aktivera antivirusprogrammet när du är klar med felsökningen.
 • Tangentbordshanterare – inaktivera för att hindra utökade multimedietangenter och volymkontroller från att fungera.
 • Systemfältsikoner – inaktivera om du inte vill att en programikon ska visas i systemfältet (bredvid klockan).
På fliken Autostart i Aktivitetshanteraren visas de program som för närvarande öppnas automatiskt efter att Windows öppnats samt status för vart och ett av programmen. Inaktivera enskilda program genom att markera programmet och klicka på Inaktivera.
obs!
Listan är inte fullständig. En mer detaljerad lista med programaktiviteter finns i Hindra program från att öppnas när Windows startar (Windows 8).
Inaktivera bara följande startobjekt i felsökningssyfte:
 • Kontrollpanelen HD-ljud
 • HP KBD EXE
 • hp digital bildbearbetning - hp all-i-ett-serie
 • HPRun
 • hpsysdrv
 • HP Total Care Advisor
 • Microsoft Windows-operativsystem
 • NVIDIA-produkter
 • Symantec Technologies-produkter
Figur : Aktivitetshanteraren

Fliken Verktyg i fönstret msconfig

På fliken Verktyg visas en lista med diagnostikverktyg och andra avancerade verktyg som du kan använda för att förbättra datorns prestanda. Innan du öppnar ett verktyg läser du beskrivningen bredvid verktygets namn för att bättre förstå dess funktion. Om du vill öppna ett verktyg markerar du verktygets namn i listan och klickar på Starta.
Figur : Fliken Verktyg
Fliken Verktyg

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...