hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Musfunktioner och inställningar (Windows 10, 8)

Detta dokument avser HP- och Compaq-datorer med Windows 10 eller 8.
Det här dokumentet förklarar hur du använder musfunktioner och ändrar eller anpassar musinställningarna i Windows 10 or 8-miljön.

Använda musen

Musen är en handhållen enhet eller en pekplatta som används i Windows-miljö. I följande lista beskrivs grundläggande musfunktioner:
 • Peka på och välja objekt på skärmen.
 • Välja och/eller flytta datafiler genom att dra och släppa.
 • Starta program och genvägar eller öppna filer.
 • Rulla programfönster eller webbsidor genom att klicka och hålla ned en rullningslist eller genom att flytta mushjulet (tredje hjulknappen på en del musmodeller).
Använd följande avsnitt för att få mer information om hur du använder musen.

Ändra utseendet på muspekaren

Ändra muspekarens (markörens) bild:
 1. I Windows söker du efter och öppnar Ändra hur muspekaren ser ut.
 2. I fönstret för Musegenskaper klickar du på fliken Pekare.
  • För att välja en ny pekarbild: Klicka på pekarfunktionen (t.ex Normal vald) i rutan Anpassa och klicka på Bläddra. Välj ett pekaralternativ från listan.
   Figur : Anpassa musegenskaper
   Anpassningsalternativ i Mouse Properties (Musegenskaper)
  • För att ändra hela pekarschemat: Klicka på nedåtpilen i fältet Schema och välj ett nytt pekarschema från listan.
 3. Klicka på OK om du vill spara ändringarna.

Ändra muspekarens hastighet

Använd dessa steg för att ändra muspekarens hastighet:
 1. I Windows, sök efter och öppna Ändra muspekarens bildskärm eller hastighet.
 2. I fönstret för Musegenskaper klickar du på fliken Pekare.
 3. I fältet Motion (Rörelse) håller du ned skjutreglaget samtidigt som du flyttar musen åt höger eller vänster för att justera musens hastighet.
  Figur : Skjutreglage för pekarhastighet Pointer Options (Pekaralternativ)
  Skjutreglage för pekarhastighet Pointer Options (Pekaralternativ)
 4. Klicka på OK om du vill spara ändringarna.

Justera musen för användning med höger eller vänster hand

Använd följande steg för att justera musen för användning med höger eller vänster hand:
 1. I Windows, sök efter och öppna Ändra muspekarens inställningar.
 2. Klicka på pilen i rutan Välj din primära knapp och välj sedan Vänster om du vill använda den vänstra knappen för primära funktioner som att välja och dra eller välj Höger om du vill använda den högra knappen för primära funktioner.
  Figur : Ändra musknapparna (exempel för Windows 10)
  Ändra musknapparna

Justera hastighet för dubbelklick

Använd dessa steg för att justera hastigheten för dubbelklick. Om du föredrar att öppna mappar med ett enkelklick i stället för dubbelklick går du till nästa avsnitt, Ange ett enkel- eller dubbelklick för att öppna mappar.
 1. I Windows, sök efter och öppna Ändra muspekarens bildskärm eller hastighet.
 2. I fönstret för Musegenskaper klickar du på fliken Knappar.
 3. I fältet Hastighet för dubbelklick håller du ned skjutreglaget samtidigt som du flyttar musen åt höger eller vänster för att justera hastigheten för dubbelklick.
  Figur : Justera hastighet för dubbelklick
  Bild på skjutreglaget för hastighet för dubbelklick
 4. Testa den justerade hastigheten genom att dubbelklicka på mappen till höger om skjutreglaget.
  Figur : Hastighetstest för dubbelklick
  Bild på hastighetstest för dubbelklick
 5. Klicka på OK om du vill spara ändringarna.

Ange ett enkel- eller dubbelklick för att öppna mappar

Använd följande steg för att ändra hur du klickar med musen när du vill öppna mappar och filer:
 1. I Windows söker du efter och öppnarMappalternativ.
 2. I fönstret Mappalternativ klickar du på fliken Allmänt.
 3. I fältet Click items as follows (Klickningsalternativ) väljer du ett av följande alternativ:
  • Enkelklicka för att öppna (peka för att markera)
  • Dubbelklicka för att öppna (enkelklicka för att markera)
  Figur : Välj enkelklicks- eller dubbelklicksalternativet
  Fliken Allmänt med enkelklicks- och dubbelklicksalternativen
 4. Klicka på OK om du vill spara ändringarna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...