hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet 3510-skrivare - Felet "Papperstrassel"

Det här dokumentet avser e-All-in-One-skrivarna HP Deskjet 3510, 3511, 3512, Deskjet Ink Advantage 3515, och 3516.
Under utskrift slutar skrivaren att mata ut sidor och felmeddelandet “Papperstrassel. Åtgärda papperstrasslet och tryck på OK” visas på skrivarens kontrollpanel. Strömbrytaren på skrivarens kontrollpanel kan även blinka snabbt. Detta indikerar att det finns papper som kan ha fastnat inuti skrivaren.
obs!
Meddelanden om papperstrassel kan vara verkliga eller falska. Det kan hända att skrivaren rapporterar ett papper som fastnat när det inte finns något. Följande steg gäller både verkliga och falska papperstrassel.

Videoöversikt

Följande video visar hur du åtgärdar papperstrassel.
obs!
Den här videon visar en HP Deskjet 3512 e-All-in-One-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.

Steg 1: Leta efter papper som har fastnat

Papperstrassel kan inträffa på flera ställen i skrivaren. Om du inte hittar något papperstrassel på ett ställe, fortsätt till nästa ställe tills du hittar trasslet.
Om du har markerat och tagit bort allt papper som har fastnat på alla ställen i skrivaren och felet kvarstår, fortsätt till nästa steg.

Steg 2: Se till att vagnen kan röra sig fritt

Kontrollera att skrivarvagnen kan röra sig fritt längs hela skrivarens bredd.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 4. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
    varning!
  Strömsladden måste kopplas bort för att du ska kunna flytta vagnen för hand och återställa pappersmatningsmekanismen utan risk för elektriska stötar.
 5. Kontrollera om det finns papper eller föremål som kan vara i vägen för vagnen och ta bort eventuella pappersrester eller föremål som du hittar.
    varning!
  Om papperet går sönder när du tar bort det från valsarna bör du kontrollera att det inte finns några pappersrester i valsarna och vid hjulen. Om pappersbitar sitter kvar inuti skrivaren finns det risk för nya papperstrassel.
 6. För in handen i skrivaren genom åtkomstluckan till bläckpatronen och flytta sedan vagnen manuellt.
  • Om skrivarvagnen har fastnat på höger sida av skrivaren flyttar du den till vänster sida.
  • Om skrivarvagnen har fastnat på vänster sida av skrivaren flyttar du den till höger sida.
  • Om skrivarvagnen har fastnat i mitten av skrivaren flyttar du den till höger sida.
 7. Ta bort alla pappersbitar eller hinder som du hittar.
 8. Kontrollera att vagnen kan röra sig fritt längs hela skrivarens bredd. Tryck vagnen kraftigt åt vänster och sedan åt höger.
 9. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 10. Återanslut strömsladden och alla andra kablar på baksidan av skrivaren igen och slå på skrivaren.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 3: Rengör inmatningsvalsarna för papper

Damm, pappersfibrer och annat skräp kan samlas på matarvalsarna och leda till pappersstopp och problem med pappersmatningen. Rengör valsarna inuti skrivaren och försök sedan att skriva ut igen.
 1. Stäng av skrivaren och dra sedan ur strömsladden.
    varning!
  Koppla från strömsladden innan du för in händerna i skrivaren, för att undvika risken för skador eller elektriska stötar.
 2. Fäll upp inmatningsfacket.
  Fälla upp inmatningsfacket
 3. Titta in i inmatningsfacket och leta reda på de grå pappersplockningsvalsarna. Du kanske behöver en ficklampa för att se ordentligt.
  Pappersplockvalsarnas placering
 4. Fukta en ren och luddfri duk lätt med destillerat vatten och vrid sedan ur överflödigt vatten.
 5. Tryck trasan mot valsarna och rotera dem uppåt med fingrarna. Tryck lagom hårt för att ta bort damm eller ansamling av smuts.
 6. Låt valsarna bli helt torra (tar cirka 10 minuter).
 7. Anslut strömsladden och alla kablar på baksidan av skrivaren igen och slå på skrivaren.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 4: Rengör pappersvalsarna

Rengöra pappersmatningsvalsarna kan hjälpa vid papperstrassel.
 1. Ta bort allt papper från inmatningsfacket.
 2. Tryck på nedåtpilen för att välja Inställningar och tryck sedan på OK.
 3. Tryck på nedåtpilen för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på nedåtpilen för att välja Clean Paper Feed (rengör pappersmatning) och tryck sedan på OK.
  Skrivaren låter under cirka en minut.
 5. Vänta tills skrivaren har slutat göra ljud innan du fortsätter.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 5: Rengör spillt bläck

Rengöring av bläckfläckar kan hjälpa till att rensa papperstrassel och optimera utskriftskvaliteten.
 1. Lägg i papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på nedåtpilen för att välja Inställningar och tryck sedan på OK.
 3. Tryck på nedåtpilen för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på nedåtpilen för att välja Clean Ink Smears (rengör bläckkladd) och tryck sedan på OK.
  Skrivaren matar en sida och låter under cirka en minut.
 5. Vänta tills sidan har matats ut från skrivaren innan du går vidare till nästa steg.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 6: Återställ skrivaren

Ibland kan meddelandet om papperstrassel kvarstå, trots att det inte finns något papper som fastnat. Återställ skrivaren, vilket kan ta bort ett falskt meddelande om papperstrassel och försök sedan att skriva ut igen.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren står stilla och har tystnat innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömsladden på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
  obs!
  HP rekommenderar att du sätter i strömsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
 9. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.

Steg 7: Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.
Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.
För att bekräfta din garantistatus går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...