hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Felmeddelandet "Vagnstopp" visas på HP Deskjet 3510 och HP Deskjet Ink Advantage 3510 e-allt-i-ett-skrivarserien

Problem

Meddelandet “Skrivarvagnstopp: Åtgärda skrivarvagnstopp” visas på skrivarens kontrollpanel. Skrivarvagnen där bläckpatronerna sitter fastnar i skrivaren. Ett papperstrassel kan ha inträffat tidigare.
Du kan även uppleva följande symptom:
 • Skrivaren skriver inte ut.
 • En utskrift avbryts oväntat.
Viktigt! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.
När en av lösningarna löser problemet kan du avsluta felsökningen.

Videoklipp som visar hur du åtgärdar att skrivarvagnen fastnat

Följande video visar hur du åtgärdar att skrivarvagnen fastnat.
obs!
Den här videon visar en HP Deskjet 3512 e-All-in-One-skrivare, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.

Lösning ett: Återställ allt-i-ett-skrivaren

Följ dessa steg för att starta om skrivaren och sedan skriva ut en testsida.

Steg ett: Återställ allt-i-ett-skrivaren

Följ stegen här nedanför för att återställa skrivaren.
 1. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 2. Dra ut elnätssladden ur vägguttaget.
 3. Vänta i minst 15 sekunder.
 4. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 5. Återanslut strömsladden till skrivaren.
 6. Slå på skrivaren.

Steg två: Skriv ut en testsida

Kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska genom att följa de här stegen för att skriva ut en testsida.
 1. Lägg i vanligt papper med formatet U.S. Letter eller A4 i facket om det inte redan ligger där.
 2. Tryck på nedåtpilen () för att välja Inställningar och tryck sedan på OK.
 3. Tryck på nedåtpilen () för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på OK för att skriva ut en statusrapport för skrivaren.
  Figur : Exempel på testsida
  Bild: Exempel på testsida
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.

Lösning två: Ta bort eventuellt papper som har fastnat

Papperstrassel kan göra att vagnen stannar. Följ stegen nedan för att ta bort papperstrassel.

Steg ett: Avlägsna papper som har fastnat i inmatningsfacket

Följ stegen nedan för att avlägsna papper som har fastnat i inmatningsfacket.
 1. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömknappen ().
 2. Koppla bort strömsladden från skrivarens baksida.
    varning!
  Du måste koppla bort strömsladden innan du för in händerna i skrivaren för att undvika risk för skador eller elektrisk stöt.
 3. Leta upp inmatningsfacket på skrivarens baksida.
 4. Dra varsamt ut papperet ur inmatningsfacket för att åtgärda papperstrasslet.
  Figur : Ta bort allt löst papperstrassel från inmatningsfacket.
  Bild: Ta ut papperet ur inmatningsfacket
 5. Avlägsna försiktigt allt papper och eventuella pappersbitar som fastnat från facket. Undvik att riva sönder hela pappersark genom att dra ut papperet med båda händerna.
  obs!
  Kontrollera med en ficklampa att det inte finns några pappersrester inne i facket. Om pappersrester finns kvar i skrivaren är det troligt att det uppstår fler trassel.

Steg två: Åtgärda papperstrassel från utmatningsfacket.

Följ stegen nedan för att avlägsna papper som har fastnat i utmatningsfacket.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att stänga av skrivaren, om den inte redan är avstängd.
 2. Dra ur strömsladden på skrivarens baksida om den inte redan kopplats bort.
 3. Leta rätt på utmatningsfacket på framsidan av skrivaren.
 4. Dra papperet varsamt ut ur utmatningsfacket för att ta bort det.
  Figur : Ta ut papperet ur utmatningsfacket
  Bild: Ta ut papperet ur utmatningsfacket
 5. Avlägsna försiktigt allt papper och eventuella pappersbitar som fastnat från facket. Undvik att riva sönder hela pappersark genom att dra ut papperet med båda händerna.
  obs!
  Kontrollera med en ficklampa att det inte finns några pappersrester inne i facket. Om pappersrester finns kvar i skrivaren är det troligt att det uppstår fler trassel.

Steg tre: Åtgärda papperstrassel via patronområdet

Om du inte kan avlägsna papperstrasslet från skrivarens undersida eller insida, följer du dessa steg för att ta bort papperet från framsidan.
 1. Stäng av skrivaren och dra sedan ur strömsladden.
    varning!
  Koppla från strömsladden innan du för in händerna i skrivaren, för att undvika risken för skador eller elektriska stötar.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Ta försiktigt bort allt papper som har fastnat inuti skrivaren.
  Bild: Ta ut papper som fastnat i skrivaren
 4. Stäng luckan till bläckpatronen.
 5. Återanslut strömsladden och alla andra kablar på baksidan av skrivaren igen och slå på skrivaren.

Steg fyra: Ta bort papper som fastnat under allt-i-ett-produkten

Använd följande steg för att leta efter och ta bort papper som fastnat från undersidan av HP-skrivaren.
 1. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömknappen ().
 2. Koppla bort strömsladden från skrivarens baksida.
    varning!
  Du måste koppla bort strömsladden innan du för in händerna i HP-skrivaren för att undvika risk för skador eller elektrisk stöt.
 3. Dra ut USB-kabeln från skrivarens baksida om du har en USB-anslutning till datorn.
 4. Vänd skrivaren så att du kommer åt undersidan (basen).
    varning!
  Innan du vänder skrivaren ska du säkra skannerns lock med handen.
 5. Tryck på flikarna på rensningsluckans sidor för att öppna den.
  Figur : Öppna rensningsluckan på skrivarens undersida
  Bild: Öppna rensningsluckan
 6. Avlägsna försiktigt allt papper som fastnat inuti skrivaren.
  obs!
  Kontrollera med en ficklampa att det inte sitter några pappersrester inne i skrivaren. Om pappersrester finns kvar i skrivaren är det troligt att det uppstår fler trassel.
  Figur : Avlägsna papper som fastnat i skrivaren
  Bild: Avlägsna papper som fastnat i skrivaren
 7. Sätt fast rensningsluckan igen. Tryck försiktigt luckan framåt tills du känner att den snäpps fast på plats.
  Figur : Sätt fast rensningsluckan igen
  Bild: Sätt fast rensningsluckan igen
 8. Vänd tillbaka skrivaren till dess normala läge.
 9. Öppna patronåtkomstluckan och titta sedan inne i skrivaren för att se om några lösa föremål förflyttades när du vände på skrivaren. Avlägsna alla lösa föremål.
 10. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.
 11. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 12. Tryck på strömknappen () för att slå på skrivaren.

Steg fem: Skriv ut en testsida

Skriv ut en testsida för att kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska.
 • Om stegen löste problemet och testsidan skrivs ut kan du avbryta felsökningen. Anslut USB-kabeln och försök sedan att skriva ut igen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.

Lösning tre: Kontrollera att skrivarvagnen kan röra sig fritt

Gå igenom dessa steg för att kontrollera att vagnen rör sig obehindrat.

Steg ett: Kontrollera att inga hinder finns i vagnbanan

Följ dessa steg för att kontrollera att inga hinder finns i vagnbanan.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 4. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
    varning!
  Strömsladden måste kopplas bort för att du ska kunna flytta vagnen för hand och återställa pappersmatningsmekanismen utan risk för elektriska stötar.
 5. Kontrollera om det finns papper eller föremål som kan vara i vägen för vagnen och ta bort eventuella pappersrester eller föremål som du hittar.
    varning!
  Om papperet går sönder när du tar bort det från valsarna bör du kontrollera att det inte finns några pappersrester i valsarna och vid hjulen. Om pappersbitar sitter kvar inuti skrivaren finns det risk för nya papperstrassel.
 6. För in handen i skrivaren genom åtkomstluckan till bläckpatronen och flytta sedan vagnen manuellt.
  • Om skrivarvagnen har fastnat på höger sida av skrivaren flyttar du den till vänster sida.
  • Om skrivarvagnen har fastnat på vänster sida av skrivaren flyttar du den till höger sida.
  • Om skrivarvagnen har fastnat i mitten av skrivaren flyttar du den till höger sida.
 7. Ta bort alla pappersbitar eller hinder som du hittar.
 8. Kontrollera att vagnen kan röra sig fritt längs hela skrivarens bredd. Tryck vagnen kraftigt åt vänster och sedan åt höger.
 9. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 10. Återanslut strömsladden och alla andra kablar på baksidan av skrivaren igen och slå på skrivaren.

Steg två: Skriv ut en testsida

Skriv ut en testsida för att kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska.
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.

Lösning fyra: Ta ut bläckpatronerna och sätt i dem igen

Felaktig placering eller installation av bläckpatronerna kan göra att skrivaren visar ett felmeddelande som indikerar skrivarvagnfel. Följ stegen nedan för att ta bort och sedan sätta i bläckpatronerna igen.
 1. Starta skrivaren, om den inte redan är igång, genom att trycka på strömknappen. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Lossa bläckpatronen genom att trycka den nedåt och sedan dra ut den från hållaren.
  Bild: Ta ut bläckpatronen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 4. Sök efter hinder under och runt vagnen. Ta bort alla hinder som du hittar. Du kan behöva en ficklampa för att kunna se ordentligt.
 5. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och för sedan in den på plats. Kontrollera att ikonen på bläckpatronen matchar ikonen i hållaren.
  • Sätt in trefärgspatronen i den vänstra hållaren
  • Sätt in den svarta bläckpatronen i den högra hållaren
  Bild: Föra in patronen i hållaren
 6. Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
  Bild: Snäpp fast bläckpatronen på plats
 7. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Bild: Stäng bläckpatronens åtkomstlucka

Steg två: Skriv ut en testsida

Skriv ut en testsida för att kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska.
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.

Lösning fem: Anslut All-in-One-enheten direkt till ett vägguttag

Följ dessa steg för att ansluta skrivaren direkt till ett vägguttag och sedan skriva ut en testsidesrapport.

Steg ett: Anslut All-in-One-enheten direkt till ett vägguttag

Anslut skrivaren direkt till ett eluttag för att kontrollera att strömförsörjningen fungerar som den ska.
 1. Koppla bort strömsladden från skrivarens baksida.
 2. Dra ut strömsladden ur eventuellt grenuttag och överspänningsskydd.
 3. Koppla in strömkabeln direkt till ett eluttag.
 4. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 5. Tryck på strömknappen () för att slå på skrivaren.

Steg två: Skriv ut en testsida

Skriv ut en testsida för att kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska.
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen. Anslut USB-kabeln och försök sedan att skriva ut igen.
 • Om testsidan skrivs ut som den ska, men problem fortsätter att uppstå på skrivaren, beror inte problemet på maskinvaran.
 • Om skrivaren inte skriver ut en testsida är det fel på maskinvaran. Fortsätt med nästa lösning.

Lösning sex: Lämna in All-in-One-skrivaren på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...