hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro MFP M521 and HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570 - Utskriftsmetoder (Mac OS X)

Använda en förinställning för utskrift (Mac OS X)

 1. Klicka på menyn Fil och därefter på alternativet Utskrift.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Välj förinställning i menyn Förinställningar.
 4. Klicka på knappen Utskrift.
obs!
Om du vill använda skrivarens standardinställningar väljer du alternativet standard.

Skapa en förinställning för utskrift (Mac OS X)

Använd förinställningar om du vill spara de aktuella utskriftsinställningarna så att du kan använda dem igen.
 1. Klicka på menyn Fil och därefter på alternativet Utskrift.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Som standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menyns listruta och öppna sedan en meny som du vill ändra utskriftsinställningarna för.
 4. På varje meny väljer du de utskriftsinställningar som du vill spara för återanvändning.
 5. På menyn Förinställningar klickar du på alternativet Spara som... och anger namnet på förinställningen.
 6. Klicka på knappen OK.

Skriva ut på båda sidor automatiskt (Mac OS X)

 1. Klicka på menyn Fil och därefter på alternativet Utskrift.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Som standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menyns listruta och klicka sedan på menyn Layout.
 4. Välj ett bindningsalternativ i listrutan Dubbelsidig.
 5. Klicka på knappen Utskrift.

Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X)

 1. Klicka på menyn Fil och därefter på Utskrift.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Enligt standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menylistorna och klicka sedan på menyn Manuell dubbelsidig utskrift.
 4. Klicka i rutan Manuell dubbelsidig utskrift och välj ett bindningsalternativ.
 5. Klicka på knappen Utskrift.
 6. Gå till skrivaren och ta bort eventuellt tomt papper som finns i fack 1.
 7. Hämta den utskrivna bunten i utmatningsfacket och placera den med den utskrivna sidan vänd uppåt i inmatningsfacket.
 8. Om du uppmanas trycka på en knapp på kontrollpanelen för att fortsätta ska du göra det.

Skriva ut flera sidor per ark (Mac OS X)

 1. Klicka på menyn Fil och därefter på alternativet Utskrift.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Som standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menyns listruta och klicka sedan på menyn Layout.
 4. I listrutan Sidor per ark väljer du det antal sidor som du vill skriva ut på varje ark.
 5. I området Layoutriktning väljer du ordning och placering för sidorna på arket.
 6. I menyn Sidramar väljer du den typ av ram som du vill skriva ut runt varje sida på arket.
 7. Klicka på knappen Utskrift.

Välja sidorientering (Mac OS X)

 1. Klicka på menyn Fil och därefter på alternativet Utskrift.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Klicka på knappen Utskriftsformat på menyn Kopior och sidor.
 4. Klicka på ikonen för den sidorientering du vill använda och klicka sedan på knappen OK.
 5. Klicka på knappen Utskrift.

Välja papperstyp (Mac OS X)

 1. Klicka på menyn Fil och därefter på alternativet Utskrift.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Som standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menyns listruta och klicka sedan på menyn Efterbehandling.
 4. Välj en typ i listrutan Material.
 5. Klicka på knappen Utskrift.

Skriva ut ett försättsblad (Mac OS X)

 1. Klicka på menyn Fil och därefter på alternativet Utskrift.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Som standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menyns listruta och klicka sedan på menyn Omslagssida.
 4. Välj var du vill skriva ut försättsbladet. Klicka på knappen Före dokument eller Efter dokument.
 5. I menyn Typ av omslagssida väljer du det meddelande som du vill skriva ut på försättsbladet.
  obs!
  Om du vill skriva ut ett tomt försättsblad väljer du alternativet standard i menyn Typ av omslagssida.
 6. Klicka på knappen Utskrift.

Anpassa ett dokument till sidstorleken (Mac OS X)

 1. Klicka på menyn Fil och därefter på alternativet Utskrift.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Som standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menyns listruta och klicka sedan på menyn Pappershantering.
 4. Klicka i rutan Anpassa till pappersstorlek i området Pappersstorlek för mottagare och välj sedan storlek i listrutan.
 5. Klicka på knappen Utskrift.

Skapa ett häfte (Mac OS X)

 1. Klicka på menyn Fil och därefter på alternativet Utskrift.
 2. Välj produkten på menyn Skrivare.
 3. Som standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menyns listruta och klicka sedan på menyn Layout.
 4. Välj ett bindningsalternativ i listrutan Dubbelsidig.
 5. Öppna menyns listruta och klicka sedan på menyn Utskrift av häfte.
 6. Klicka i rutan Formatera utskriften som häfte och välj ett bindningsalternativ.
 7. Välj pappersstorlek.
 8. Klicka på knappen Utskrift.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...