hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro MFP - Lösa problem med att skicka eller ta emot fax (innefattar felmeddelanden för fax)

Inledning
Det här dokumentet innehåller felsökningsinstruktioner för vanliga felmeddelanden för fax.
FAXFEL – Kommunikationsfel.
Beskrivning
Ett faxkommunikationsfel inträffade mellan skrivaren och avsändaren eller mottagaren.
Rekommenderad åtgärd
 • Vänta tills skrivaren har gjort ett nytt försök att skicka faxet. Dra ut skrivarens telefonsladd från väggjacket, koppla in en telefon och försök att ringa. Koppla skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje.
 • Prova att använda en annan telefonkabel.
 • Ändra inställningen för Faxhastighet.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Avancerade inställningar
   • Faxhastighet
  3. Aktivera inställningen Långsam (V.29) eller inaktivera inställningen Snabb (V.34).
 • Inaktivera funktionen Felkorrigering.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
   • Felkorrigering
  3. Välj inställningen Av.
     obs!
   När du inaktiverar funktionen Felkorrigering kan bildkvaliteten försämras.
 • Skriv ut faxaktivitetsloggens rapport från kontrollpanelen för att avgöra om felet kan kopplas till ett visst faxnummer.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
FAXFEL – Dokumentmatarens lucka är öppen. Fax avbröts.
Beskrivning
Luckan till dokumentmataren är öppen och skrivaren kan inte skicka faxet.
Rekommenderad åtgärd
Stäng luckan till dokumentmataren och skicka faxet igen.
FAXFEL – Fax upptagen. Sändning avbröts.
Beskrivning
Faxlinjen som ska ta emot faxet var upptagen. Skrivaren avbröt sändningen av faxet.
Rekommenderad åtgärd
 • Ring mottagaren för att kontrollera att faxenheten är påslagen och redo.
 • Kontrollera att du slår rätt faxnummer.
 • Kontrollera att alternativet Återuppringning vid upptaget är aktiverat.
 • Kontrollera telefonlinjen genom att skriva ut rapporten för Kör faxtest.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
  3. Välj Kör faxtest. Skrivaren skriver ut en resultatrapport.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
FAXFEL – Fax upptagen. Återuppringning väntar.
Beskrivning
Faxlinjen som ska ta emot faxet var upptagen. Skrivaren ringer automatiskt upp det upptagna numret igen.
Rekommenderad åtgärd
 • Vänta tills skrivaren har gjort ett nytt försök att skicka faxet.
 • Ring mottagaren för att kontrollera att faxenheten är påslagen och redo.
 • Kontrollera att du slår rätt faxnummer.
 • Kontrollera telefonlinjen genom att skriva ut rapporten för Kör faxtest.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
  3. Välj Kör faxtest. Skrivaren skriver ut en resultatrapport.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
FAXFEL – Faxmottagningsfel.
Beskrivning
Ett fel inträffade när ett fax skulle tas emot.
Rekommenderad åtgärd
 • Be avsändaren att skicka faxet igen.
 • Försök att skicka tillbaka faxet till avsändaren eller en annan faxmaskin.
 • Kontrollera om det finns en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på knappen Starta fax.
 • Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten genom att koppla loss och sedan återansluta den.
 • Kontrollera att du använder telefonsladden som levererades med skrivaren.
 • Kontrollera telefonlinjen genom att skriva ut rapporten för Kör faxtest.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
  3. Välj Kör faxtest. Skrivaren skriver ut en resultatrapport.
 • Minska faxhastigheten och be avsändaren att skicka faxet igen.
  Gör följande för att minska faxhastigheten:
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Avancerade inställningar
   • Faxhastighet
  3. Välj korrekt inställning.
 • Inaktivera funktionen Felkorrigering.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
   • Felkorrigering
  3. Välj inställningen Av.
     obs!
   När du inaktiverar funktionen Felkorrigering kan bildkvaliteten försämras.
 • Anslut skrivaren till en annan telefonlinje.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
FAXFEL – Faxsändningsfel.
Beskrivning
Ett fel inträffade när ett fax skulle skickas.
Rekommenderad åtgärd
 • Försök att skicka faxet igen.
 • Försök att skicka till ett annat faxnummer.
 • Kontrollera om det finns en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på knappen Starta fax.
 • Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten genom att koppla loss och sedan återansluta den.
 • Kontrollera att du använder telefonsladden som levererades med skrivaren.
 • Kontrollera att telefonen fungerar genom att koppla bort skrivaren, ansluta en telefon till telefonjacket och ringa ett röstsamtal.
 • Anslut skrivaren till en annan telefonlinje.
 • Ställ in faxupplösningen till Standard.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Avancerade inställningar
   • Faxupplösning
  3. Välj Standard.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
FAXFEL – Faxminnet är fullt. Avbryter faxmottagningen.
Beskrivning
Skrivaren fick slut på minne under faxöverföringen. Endast sidorna som ryms i minnet kommer att skrivas ut.
Rekommenderad åtgärd
 • Skriv ut alla fax i faxminnet. Be avsändaren att dela upp faxjobbet i flera jobb och skicka sedan det igen.
 • Avbryt alla faxjobb
 • Rensa faxminnet.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
  3. Välj Töm sparade fax.
Beskrivning
Tillgängligt minne för att lagra fax räcker inte för att spara inkommande fax.
Rekommenderad åtgärd
 • Om du använder funktionen Privatmottagning kan du skriva ut alla mottagna fax för att frigöra minne.
 • Om du behöver ännu mer minne kan du rensa faxminnet.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
  3. Välj Töm sparade fax.
FAXFEL – Faxminnet är fullt. Avbryter faxsändningen.
Beskrivning
Minnet fylls under faxjobbet. Alla faxets sidor måste vara i minnet för att faxjobbet ska fungera korrekt. Endast sidorna som ryms i minnet skickades.
Rekommenderad åtgärd
 • Avbryta aktuellt jobb. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. Försök att skicka jobbet igen.
 • Om felet uppstår igen avbryter du jobbet och stänger av skrivaren för att slå på den en andra gång. Skrivaren kanske inte har tillräckligt med minne för vissa jobb.
FAXFEL – Inge kopplingston.
Beskrivning
Skrivaren kunde inte hitta en kopplingston.
Rekommenderad åtgärd
 • Kontrollera om det finns en kopplingston på telefonlinjen genom att trycka på knappen Starta fax.
 • Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten genom att frånkoppla telefonsladden från både skrivaren och telefonjacket och sedan återansluta telefonsladden.
 • Kontrollera att du använder telefonsladden som levererades med skrivaren.
 • Kontrollera att telefonen fungerar genom att koppla bort skrivaren, ansluta en telefon till telefonjacket och ringa ett röstsamtal.
 • Kontrollera att telefonsladden från telefonjacket är ansluten till faxporten på skrivarens baksida.
 • Anslut skrivarens telefonsladd till ett väggjack för en annan telefonlinje.
 • Kontrollera telefonlinjen genom att skriva ut rapporten för Kör faxtest.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
  3. Välj Kör faxtest. Skrivaren skriver ut en resultatrapport.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
FAXFEL – Inget faxsvar. Sändning avbröts.
Beskrivning
Försöken att ringa upp ett faxnummer på nytt misslyckades, eller så är alternativet Återuppringning vid ej svar inaktiverat.
Rekommenderad åtgärd
 • Ring mottagaren för att kontrollera att faxenheten är påslagen och redo.
 • Kontrollera att du slår rätt faxnummer.
 • Kontrollera att återuppringningsalternativet är aktiverat.
 • Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten genom att frånkoppla telefonsladden från både skrivaren och telefonjacket och sedan återansluta telefonsladden.
 • Kontrollera att telefonsladden från telefonjacket är ansluten till faxporten på skrivarens baksida.
 • Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
FAXFEL – Inget faxsvar. Återuppringning väntar.
Beskrivning
Den mottagande faxlinjen svarade inte. Skrivaren försöker att ringa upp igen efter ett par minuter.
Rekommenderad åtgärd
 • Vänta tills skrivaren har gjort ett nytt försök att skicka faxet.
 • Ring mottagaren för att kontrollera att faxenheten är påslagen och redo.
 • Kontrollera att du slår rätt faxnummer.
 • Om skrivaren fortsätter att ringa upp ska du dra du ut telefonsladden från väggjacket, koppla in en telefon och försöka att ringa ett röstsamtal.
 • Kontrollera att telefonsladden från telefonjacket är ansluten till faxporten på skrivarens baksida.
 • Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje.
 • Prova att använda en annan telefonkabel.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
FAXFEL – Inget fax upptäcktes.
Beskrivning
Skrivaren besvarade det inkommande samtalet, men upptäckte inte att en faxmaskin ringde.
Rekommenderad åtgärd
 • Vänta tills skrivaren har gjort ett nytt försök att ta emot faxet.
 • Prova att använda en annan telefonkabel.
 • Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
SÄNDER – Faxen sänds långsamt
Beskrivning
Skrivaren har fått dålig kvalitet på telefonlinjen.
Rekommenderad åtgärd
 • Prova att sända faxet när telefonlinjens kvalitet har förbättrats.
 • Kontrollera med telefontjänstleverantören att linjen kan hantera fax.
 • Inaktivera inställningen Felkorrigering.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
   • Felkorrigering
  3. Välj inställningen Av.
     obs!
   När du inaktiverar funktionen Felkorrigering kan bildkvaliteten försämras.
 • Använd vitt papper för originalet. Använd inte färger som grå, gul eller rosa.
 • Öka inställningen för Faxhastighet.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Avancerade inställningar
   • Faxhastighet
  3. Välj korrekt inställning.
 • Dela upp stora faxjobb i mindre delar och faxa dem sedan separat.
 • Ändra faxupplösningsinställningen.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Avancerade inställningar
   • Faxupplösning
  3. Välj korrekt inställning.
SÄNDER – Faxkvaliteten är dålig
Beskrivning
Faxen är suddiga eller ljusa.
Rekommenderad åtgärd
 • Öka faxupplösningsinställningen. Upplösningen påverkar inte mottagna fax.
    obs!
  Ökad upplösning gör att överföringen går långsammare.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Avancerade inställningar
   • Faxupplösning
  3. Välj korrekt inställning.
 • Inaktivera inställningen Felkorrigering.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
   • Felkorrigering
  3. Välj inställningen Av.
     obs!
   När du inaktiverar funktionen Felkorrigering kan bildkvaliteten försämras.
 • Kontrollera tonerkassetterna och byt ut dem om det behövs.
 • Be avsändaren att göra kontrastinställningen mörkare på avsändarfaxapparaten och skicka sedan om faxet.
SÄNDNING – Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen
Meddelandet Kommunikationsfel visas
 • Vänta tills skrivaren har gjort ett nytt försök att skicka faxet. När faxet skickas på nytt sänks faxhastigheten tillfälligt.
 • Koppla ur telefonsladden till skrivaren från vägguttaget, anslut en telefon till jacket och försök att ringa ett samtal. Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje.
 • Prova att använda en annan telefonkabel.
 • Ändra inställningen för Faxhastighet.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Avancerade inställningar
   • Faxhastighet
  3. Aktivera inställningen Medel (V.17) eller inställningen Långsam (V.29).
 • Inaktivera inställningen Felkorrigering.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
   • Felkorrigering
  3. Välj inställningen Av.
     obs!
   När du inaktiverar funktionen Felkorrigering kan bildkvaliteten försämras.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
Ingen rington
 • Kontrollera att telefonsladden sitter i rätt port på skrivaren.
 • Kontrollera att telefonsladden från skrivaren är ansluten direkt till vägguttaget.
 • Kontrollera om det finns en kopplingston på telefonlinjen med knappen Starta fax.
 • Kontrollera att telefonlinjen fungerar genom att koppla bort skrivaren, ansluta en telefon till telefonjacket och ringa ett röstsamtal.
 • Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten genom att frånkoppla telefonsladden från både skrivaren och telefonjacket och sedan återansluta telefonsladden.
 • Kontrollera att du använder telefonsladden som levererades med skrivaren.
 • Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje.
 • Kontrollera telefonlinjen genom att skriva ut rapporten för Kör faxtest.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
  3. Välj Kör faxtest. Skrivaren skriver ut en resultatrapport.
Meddelandet Fax är upptagen visas
 • Försök att skicka faxet igen.
 • Ring mottagaren för att kontrollera att faxenheten är påslagen och redo.
 • Kontrollera att du slår rätt faxnummer.
 • Kontrollera om det finns en kopplingston på telefonlinjen med knappen Starta fax.
 • Kontrollera att telefonlinjen fungerar genom att koppla bort skrivaren, ansluta en telefon till telefonjacket och ringa ett röstsamtal.
 • Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje och skicka faxet igen.
 • Prova att använda en annan telefonkabel.
 • Skicka faxet vid ett senare tillfälle.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
Meddelandet Inget faxsvar visas
 • Försök att skicka faxet igen.
 • Ring mottagaren för att kontrollera att faxenheten är påslagen och redo.
 • Kontrollera att du slår rätt faxnummer.
 • Kontrollera om det finns en kopplingston på telefonlinjen med knappen Starta fax.
 • Kontrollera att telefonlinjen fungerar genom att koppla bort skrivaren, ansluta en telefon till telefonjacket och ringa ett röstsamtal.
 • Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje och skicka faxet igen.
 • Prova att använda en annan telefonkabel.
 • Kontrollera att telefonsladden från telefonjacket är ansluten till faxporten på skrivarens baksida.
 • Kontrollera telefonlinjen genom att skriva ut rapporten för Kör faxtest.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
  3. Välj Kör faxtest. Skrivaren skriver ut en resultatrapport.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
Papperstrassel i dokumentmataren
 • Kontrollera att papperet uppfyller skrivarens storlekskrav. Skrivaren kan inte faxa sidor som är längre än 381 mm.
 • Kopiera eller skriv ut originalet i Letter-, A4- eller Legal-pappersstorlek och skicka sedan faxet igen.
Meddelandet Faxminne fullt visas
 • Stäng av och sätt på skrivaren.
 • Skriv ut sparade fax som inte har skrivits ut.
  1. Tryck på knappen Fax och tryck sedan på knappen Faxmeny.
  2. Öppna menyn Mottagningsalternativ.
  3. Välj alternativet Skriv ut privata fax.
  4. Ange lösenordet när du uppmanas av skrivaren.
 • Ta bort sparade fax från minnet.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
  3. Välj Töm sparade fax.
 • Dela upp det stora faxjobbet i mindre delar och faxa dem sedan separat.
Skannerfel
 • Kontrollera att papperet uppfyller skrivarens storlekskrav. Skrivaren kan inte faxa sidor som är längre än 381 mm.
 • Kopiera eller skriv ut originalet i Letter-, A4- eller Legal-pappersstorlek och skicka sedan faxet igen.
SÄNDER – På kontrollpanelen visas ett Redo-meddelande utan att försöka skicka faxet
 • Kontrollera faxaktivitetsloggen för fel.
  1. Tryck på knappen Fax och tryck sedan på knappen Faxmeny.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxrapporter
   • Faxaktivitetslogg
  3. Välj Skriv ut logg nu.
 • Om en telefon har anslutits till skrivaren ska du kontrollera att luren ligger på.
 • Koppla bort alla andra linjer mellan faxet och skrivaren.
 • Anslut skrivaren direkt till telefonjacket i väggen och skicka faxet igen.
SÄNDER – På Kontrollpanelen visas meddelandet ”Sparar sidan 1” och inget förlopp utöver det
Ta bort sparade fax från minnet.
 1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Service
  • Faxtjänst
 3. Välj Töm sparade fax.
SÄNDER – Fax kan tas emot, men inte skickas
 • Kontrollera om det finns en kopplingston på telefonlinjen med knappen Starta fax.
 • Stäng av och sätt på skrivaren.
 • Använd kontrollpanelen eller HP:s faxinställningsguide för att konfigurera faxtid, -datum och faxrubrikinformation.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Grundinställning
   • Faxrubrik
  3. Ange rätt inställningar.
 • Kontrollera att alla anknytningstelefoner på linjen ligger på.
 • Om du använder en DSL-tjänst ska du se till att det finns ett högpassfilter på telefonlinjen som är ansluten till skrivaren.
SÄNDER – Produkten är lösenordsskyddad
Om nätverksadministratören har angett ett skrivarlösenord måste du hämta lösenordet för att kunna använda faxfunktionerna.
SÄNDER – Det går inte att använda faxfunktioner från kontrollpanelen
 • Skrivaren kan vara lösenordsskyddad. Om nätverksadministratören har angett ett skrivarlösenord måste du hämta lösenordet för att kunna använda faxfunktionerna.
 • Kontrollera med systemadministratören att faxfunktionen inte har inaktiverats.
SÄNDER – Det går inte att använda kortnummer
 • Se till att faxnumret är giltigt.
 • Om en extern linje kräver ett prefix ska du aktivera alternativet Uppringningsprefix eller ta med prefixet i kortnummer.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Grundinställning
   • Uppringningsprefix
  3. Välj inställningen .
    obs!
  Om du vill skicka ett fax utan ett prefix ska du skicka faxet manuellt när alternativet Uppringningsprefix är aktiverat.
SÄNDER – Det går inte att använda gruppuppringningar
 • Se till att faxnumret är giltigt.
 • Om en extern linje kräver ett prefix ska du aktivera alternativet Uppringningsprefix eller ta med prefixet i kortnummer.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Grundinställning
   • Uppringningsprefix
  3. Välj inställningen .
    obs!
  Om du vill skicka ett fax utan ett prefix ska du skicka faxet manuellt när alternativet Uppringningsprefix är aktiverat.
 • Konfigurera alla poster i gruppen med kortnummerposter.
  1. Öppna en ledig kortnummerpost.
  2. Ange ett faxnummer för kortnumret.
  3. Tryck på knappen OK för att spara kortnumret.
SÄNDER – Tar emot ett registrerat felmeddelande från telefonbolaget när du försöker att skicka ett fax
 • Kontrollera att du slår rätt faxnummer och kontrollera att telefontjänsten inte är blockerad. Vissa telefontjänster kanske t.ex. inte tillåter långdistanssamtal.
 • Om en extern linje kräver ett prefix ska du aktivera alternativet Uppringningsprefix eller ta med prefixet i kortnummer.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Grundinställning
   • Uppringningsprefix
  3. Välj inställningen .
    obs!
  Om du vill skicka ett fax utan ett prefix ska du skicka faxet manuellt när alternativet Uppringningsprefix är aktiverat.
 • Skicka fax till ett utländskt nummer
  1. Om det krävs ett prefix ska du slå telefonnumret manuellt med prefixet.
  2. Ange lands-/regionkoden innan du slår telefonnumret.
  3. Invänta pauser när du hör tonerna i telefonen.
  4. Skicka faxet manuellt från kontrollpanelen.
SÄNDER – Det går inte att skicka ett fax när en telefon är ansluten till produkten
 • Se till att telefonen ligger på.
 • Kontrollera att telefonen inte används på linjen som används för ett röstsamtal när du faxar.
 • Koppla ur telefonen från linjen och försök att skicka faxet igen.
TAR EMOT – Faxen klipps av eller skrivs ut på två sidor
 • Ställ in inställningarna för Standardpappersstorlek. Faxen skrivs ut på en enda pappersstorlek baserat på inställningarna för Standardpappersstorlek.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Systeminstallation
   • Pappersinställning
   • Standardpappersstorlek
  3. Välj korrekt inställning.
 • Ställ in papperstyp och -storlek för det fack som används för fax.
 • Aktivera inställningen Anpassa till sida om du vill skriva ut längre fax på Letter- eller A4-papper.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Avancerade inställningar
   • Anpassa till sida
  3. Välj inställningen .
  obs!
Om inställningen Anpassa till sida är inaktiverad och inställningen Standardpappersstorlek är inställd på Letter, skrivs ett original i Legal-storlek ut på två sidor.
TAR EMOT – Faxen svarar inte
Faxen har en dedikerad telefonlinje
Ställ in alternativet Svarsläge till inställningen Automatisk.
 1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Faxinställning
  • Grundinställning
  • Svarsläge
 3. Välj Automatisk.
En telefonsvarare är ansluten till skrivaren
 • Ställ in alternativet Svarsläge till inställningen TAM och anslut telefonsvararen till ”telefonporten”.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Grundinställning
   • Svarsläge
  3. Välj inställningen TAM.
  Om inställningen TAM inte är tillgänglig ställer du in alternativet Svarsläge till Automatisk.
 • Ställ in inställningen Ringsignaler till svar till minst en signal mer än för motsvarande inställning på telefonsvararen.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Grundinställning
   • Signaler före svar
  3. Välj korrekt inställning.
 • Anslut telefonsvararen till telefonporten.
 • Om en telefonlur är ansluten till skrivaren kan du ställa in alternativet Svarsläge till inställningen Fax/Tel för att vidarekoppla samtal till rätt enhet. Vid röstsamtal kommer skrivaren att avge en ringsignal som gör dig uppmärksammad på att svara i telefonluren.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Grundinställning
   • Svarsläge
  3. Välj Fax/Tel.
Inställningen Svarsläge är inställd till Manuell
Tryck på knappen Starta fax på skrivarens kontrollpanel.
Röstbrevlådan är tillgänglig på faxlinjen
 • Lägg till en distinkt ringsignalstjänst för telefonlinjen och ändra inställningen Distinkt ringsignal på skrivaren så att den matchar ringsignalen som tillhandahålls av telefonbolaget. Kontakta telefonbolaget för mer information.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna menyn.
   • Faxinställning
   • Grundinställning
   • Signalmönster
  3. Välj korrekt inställning.
 • Köp en dedikerad linje för fax.
 • Ställ in alternativet Svarsläge till inställningen Manuell.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Grundinställning
   • Svarsläge
  3. Välj Manuell.
    obs!
  Du måste vara närvarande för att ta emot fax.
Skrivaren är ansluten till en DSL-telefontjänst
 • Kontrollera installationen och funktionerna. Ett DSL-modem kräver ett högpassfilter på telefonlinjens anslutning till skrivaren. Du kan antingen kontakta DSL-leverantören för ett filter eller så kan du köpa ett.
 • Kontrollera att filtret är anslutet.
 • Byt ut befintligt filter för att kontrollera att det inte är defekt.
Skrivaren använder en FoIP- eller VoIP-telefontjänst
 • Ställ in alternativet Faxhastighet till inställningen Långsam(v.29) eller Medel(V.17).
  • Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  • Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Avancerade inställningar
   • Faxhastighet
  • Välj korrekt inställning.
 • Kontakta leverantören och kontrollera att det går att använda faxfunktionerna samt vilka faxhastighetsinställningar som rekommenderas. Vissa företag kräver adapter.
TAR EMOT – Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen
Meddelandet Inget fax upptäcktes. visas
  obs!
Det här felet beror inte alltid på att du har missat ett fax. Om någon av misstag ringer ett röstsamtal till ett faxnummer och den som ringer lägger på visas meddelandet Inget fax upptäcktes. på kontrollpanelen.
 • Be avsändaren att skicka faxet igen.
 • Kontrollera att telefonsladden från skrivaren är ansluten till vägguttaget.
 • Prova att använda en annan telefonkabel.
 • Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje.
 • Kontrollera att telefonlinjen och telefonjacket fungerar genom att ansluta en telefon och kontrollera att det finns en kopplingston.
 • Kontrollera att telefonsladden från telefonjacket är ansluten till faxporten på skrivarens baksida.
 • Kontrollera telefonlinjen genom att skriva ut rapporten för Kör faxtest.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer
   • Service
   • Faxtjänst
  3. Välj Kör faxtest. Skrivaren skriver ut en resultatrapport.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
Meddelandet Kommunikationsfel visas
 • Be avsändaren att skicka faxet igen eller vid ett senare tillfälle när telefonlinjens kvalitet har förbättrats.
 • Koppla ur telefonsladden till skrivaren från vägguttaget, anslut en telefon till jacket och försök att ringa ett samtal. Anslut skrivarens telefonsladd till ett jack för en annan telefonlinje.
 • Prova att använda en annan telefonkabel.
 • Ställ in alternativet Faxhastighet till inställningen Långsam(v.29) eller Medel(V.17).
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Avancerade inställningar
   • Faxhastighet
  3. Välj korrekt inställning.
 • Inaktivera funktionen Felkorrigering för att förhindra automatisk felkorrigering.
  1. Tryck på knappen Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
   • Felkorrigering
  3. Välj inställningen Av.
     obs!
   När du inaktiverar funktionen Felkorrigering kan bildkvaliteten försämras.
 • Skriv ut faxaktivitetsloggens rapport från kontrollpanelen för att avgöra om felet kan kopplas till ett visst faxnummer.
  1. Tryck på knappen Fax och tryck sedan på knappen Faxmeny.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxrapporter
   • Faxaktivitetslogg
  3. Välj alternativet Skriv ut logg nu.
 • Om felet kvarstår kontaktar du HP. Besök HP:s supportsida för kontaktalternativ: www.hp.com/support
Meddelandet Faxminne fullt visas
 • Stäng av och sätt på skrivaren.
 • Skriv ut alla fax och be sedan sändaren att skicka faxet igen.
 • Be avsändaren att dela upp stora faxjobb i mindre delar och sedan faxa dem separat.
 • Kontrollera att upplösningen för avsändarfaxmaskinen inte är inställd till Foto eller Superfin.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Avancerade inställningar
   • Faxupplösning
  3. Välj korrekt inställning.
 • Avbryt alla faxjobb.
 • Rensa faxen från minnet.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Service
   • Faxtjänst
  3. Välj Töm sparade fax.
Meddelandet Fax är upptagen visas
 • Skrivaren kan inte ta emot ett fax samtidigt som den försöker att skicka ett. Avbryt faxsändningen och försök att skicka vid ett senare tillfälle.
 • Vänta tills skrivaren har gjort ett nytt försök att skicka faxet igen.
TAR EMOT – Ett fax tas emot, men skrivs inte ut
Beskrivning
Funktionen Privatmottagning är aktiverad.
Rekommenderad åtgärd
 • När funktionen Privatmottagning är aktiverad sparas mottagna fax i minnet. Det krävs ett lösenord för att skriva ut sparade fax.
 • Ange lösenordet för att skriva ut faxet. Om du inte kan lösenordet ska du kontakta skrivaradministratören.
  obs!
Minnesfel kan uppstå om faxen inte skrivs ut. Skrivaren svarar inte om minnet är fullt.
TAR EMOT – Avsändaren får en upptagetton
Beskrivning
En telefonlur är ansluten till skrivaren
Rekommenderad åtgärd
 • Se till att telefonen ligger på.
 • Ställ in alternativet Svarsläge så att det matchar skrivarinställningarna.
  1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Faxinställning
   • Grundinställning
   • Svarsläge
  3. Välj inställningen som stämmer överens med skrivarinställningarna.
   Ställ in alternativet Svarsläge till inställningen Fax/Tel om du vill ta emot fax automatiskt. Inställningen Fax/Tel upptäcker automatiskt om den inkommande överföringen är ett fax eller ett röstsamtal och vidarekopplar samtalet till rätt enhet.
Beskrivning
En telefonlinjedelare används.
Rekommenderad åtgärd
 • Om du använder en telefonlinjedelare ska du bort delaren och konfigurera telefonen till att vara en nedströmstelefon.
 • Se till att telefonen ligger på.
 • Kontrollera att telefonen inte används för ett röstsamtal när du faxar.
TAR EMOT – Ingen kopplingston
Om du använder en telefonlinjedelare ska du ta bort telefonlinjedelare och konfigurera telefonen till att vara en nedströmstelefon.
TAR EMOT – Kan inte skicka eller ta emot ett fax på en PBX-linje
Om du använder en PBX-telefonlinje ska du kontakta PBX-administratören om du vill konfigurera en analog faxlinje för skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...