hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro MFP M521 and HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570 - Förbättra faxkvaliteten

Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt
Med tiden kan smutsfläckar ansamlas på skannerglaset och baksidan i vit plast, och det kan påverka resultatet. Använd följande steg om du vill rengöra skannern.
 1. Stäng av skannern genom att trycka på strömbrytaren och dra sedan ut strömkabeln ur eluttaget.
  Figur : Tryck på strömbrytaren
 2. Öppna skannerlocket.
 3. Rengör skannerglaset, dokumentmatarens glasremsa och baksidan i vit plast med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med glasputsmedel utan slipmedel.
  Figur : Rengör skannerglaset och den vita bakgrunden
    varning!
  Använd inte skurmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller karbontetraklorid på någon del av produkten eftersom den då kan skadas. Häll inte vätskor direkt på glaset eller plattan. De kan rinna in och skada enheten.
 4. Torka av glaset och de vita plastdelarna med ett sämskskinn eller en cellulosasvamp för att undvika fläckar.
 5. Anslut strömkabeln till ett eluttag och tryck sedan på strömbrytaren för att starta produkten.
  Figur : Tryck på strömbrytaren
Kontrollera upplösningsinställningarna för att skicka fax
Om produkten inte kan skicka ett fax på grund av att mottagarfaxen inte svarar, eller för att linjen var upptagen, försöker produkten att ringa upp igen baserat på inställningarna för automatisk återuppringning vid upptaget, inget svar eller kommunikationsfel.
 1. Tryck på Inställningar  på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Tryck på menyn Avancerade inst..
 4. Öppna menyn Faxupplösning.
Kontrollera inställningen Felkorrigering
Vanligtvis kontrollerar produkten signalerna från telefonlinjen under tiden som ett fax skickas eller tas emot. Om produkten känner av en felsignal under överföringen och inställningen för felkorrigering är kan produkten begära att en del av faxet skickas om. Standardinställningen för felkorrigering är .
Du bör endast inaktivera felkorrigering om du har problem med att skicka eller ta emot fax och du är beredd att godta fel i överföringarna. Det kan vara praktiskt att inaktivera den här inställningen när du skickar eller tar emot fax från andra kontinenter eller om du använder en satellittelefonanslutning.
 1. Tryck på Inställningar  på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på menyn Service.
 3. Tryck på menyn Faxtjänst.
 4. Tryck på knappen Felkorrigering och sedan på knappen .
Skicka till en annan fax
Skicka faxjobbet till en annan fax för att se om den kan ta emot faxjobbet.
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna
Om du får problem med att produktens dokumentmatare inte hanterar papper rätt, t.ex. papperstrassel eller matning av flera sidor samtidigt, rengör du dokumentmatarens valsar och separeringsdyna.
 1. Öppna luckan till dokumentmataren.
  Figur : Öppna luckan till dokumentmataren
 2. Använd en fuktad, luddfri trasa till att torka bort smuts från både inmatningsvalsarna och separeringsdynan.
    varning!
  Använd inte skurmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller karbontetraklorid på någon del av produkten eftersom den då kan skadas. Häll inte vätskor direkt på glaset eller plattan. De kan rinna in och skada enheten.
  Figur : Rengöra dokumentmatarens valsar
 3. Stäng luckan till dokumentmataren.
  Figur : Stäng luckan till dokumentmataren
Kontrollera inställningen Passa till sidan
Om produkten skrev ut ett faxjobb utanför sidan aktiverar du funktionen Passa till sidan från kontrollpanelen.
  obs!
Se till att standardpappersinställningen stämmer överens med storleken på det papper som placerats i facket.
 1. Tryck på Inställningar  på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på menyn Faxinställningar.
 3. Tryck på menyn Avancerade inst..
 4. Tryck på knappen Anpassa till sida och sedan på knappen .
Kontrollera avsändarens fax
Be avsändaren göra kontrastinställningen mörkare på avsändarfaxapparaten och skicka sedan om faxet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...