hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro MFP M521 and HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570 - Checklista för problemlösning

Försök att lösa problem med produkten genom att följa de här stegen.

Steg 1: Kontrollera att produkten är rätt konfigurerad

 1. Tryck på strömbrytaren för att starta produkten eller inaktivera läget för automatisk avstängning.
 2. Kontrollera anslutningarna för nätkabeln.
 3. Se till att nätspänningen är rätt för produktens strömspecifikationer. (Kontrollera spänningskraven på etiketten på skrivarens baksida.) Om du använder ett grenuttag och dess spänning inte uppfyller kraven, kopplar du skrivaren direkt till ett vägguttag. Om den redan är kopplad till ett uttag provar du ett annat uttag.
 4. Om ingen av dessa åtgärder återställer strömmen kontaktar du HP Kundtjänst.

Steg 2: Kontrollera anslutningen (kabel eller trådlös)

 1. Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn. Kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt.
 2. Kontrollera att kabeln i sig inte är defekt genom att använda en annan kabel om det är möjligt.
 3. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk kontrollerar du följande:
  • Kontrollera lampan bredvid nätverksanslutningen på skrivaren. Om nätverket är aktivt är lampan grön.
  • Kontrollera att du använder en nätverkskabel och inte en telefonsladd till att ansluta till nätverket.
  • Kontrollera att nätverksroutern, hubben eller switchen är påslagen och att den fungerar korrekt.
  • Om datorn eller skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk kan låg signalkvalitet eller störningar fördröja utskriftsjobben.
  • Om produkten är trådlöst ansluten skriver du ut en testrapport för trådlöst nätverk och bekräftar att den trådlösa anslutningen fungerar som den ska.
   1. Tryck på Inställningar  på startskärmen på produktens kontrollpanel.
   2. Tryck på Självdiagnostik.
   3. Tryck på Kör trådlöst test om du vill skriva ut rapporten.
 4. Om du använder ett personligt brandväggssystem på datorn kanske det blockerar kommunikationen med skrivaren. Prova med att tillfälligt stänga av brandväggen och se om detta är orsaken till problemet.

Steg 3: Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen

Kontrollpanelen bör ange att produkten är redo. Åtgärda felet om ett felmeddelande visas.

Steg 4: Kontrollera papperet

 1. Kontrollera att det papper som du använder uppfyller kraven i specifikationerna.
 2. Kontrollera att papperet är rätt ilagt i inmatningsfacket.

Steg 5: Använda programvaran

 1. Kontrollera att programvaran för produkten är korrekt installerad.
 2. Kontrollera att du har installerat skrivardrivrutinen för enheten. Kontrollera i programmet att du använder skrivardrivrutinen för enheten.

Steg 6: Testa utskriftsfunktionen

 1. Skriv ut en konfigurationsrapport.
  1. Tryck på Information  på startskärmen på produktens kontrollpanel.
  2. Tryck på Rapport om du vill skriva ut konfigurationsrapporten.
 2. Om sidan inte skrivs ut kontrollerar du om inmatningsfacket innehåller utskriftsmaterial.
 3. Om papperstrassel uppstår tar du bort det.

Steg 7: Testa kopieringsfunktionen

 1. Lägg konfigurationssidan i dokumentmataren och gör en kopia. Om papperet inte matas som det ska genom dokumentmataren kan du bli tvungen att rengöra dokumentmatarens valsar och separeringsdyna. Kontrollera att papperet uppfyller produktspecifikationerna.
 2. Lägg konfigurationssidan på skannerglaset och gör en kopia.
 3. Om kopiorna inte håller tillräckligt hög kvalitet rengör du skannerglaset och den lilla glasremsan.
    varning!
  Använd inte slipmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller koltetraklorid på någon del av produkten. De kan skada den. Häll inte vätskor direkt på skannerglaset. De kan läcka ut och skada produkten.

Steg 8: Testa faxfunktionerna

 1. Tryck på Inställningar  på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Service
  • Faxtjänst
 3. Tryck på knappen Kör faxtest när du vill skriva ut faxtestrapporten som innehåller information om faxfunktionalitet.

Steg 9: Kontrollera tonerkassetten

Skriv ut en statussida för förbrukningsmaterial och se hur mycket som är kvar i tonerkassetten.
 1. Tryck på Förbrukningsmaterial  på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Tryck på Rapport om du vill skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial.

Steg 10: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator

 1. Försök skriva ut från en annan dator som har produktprogrammet installerat.
 2. Kontrollera att USB- eller nätverkskabeln är rätt ansluten. Omdirigera produkten till rätt port, eller installera om programvaran och välj den typ av anslutning du använder.
 3. Om utskriftskvaliteten inte är bra kontrollerar du att utskriftsinställningarna är korrekta för det papper som du använder.

Steg 11: Kontrollera att produkten finns med i nätverket

Öppna en webbläsare på datorn, skriv in produktens IP-adress (från utskriven konfigurationssida) i adressfältet och tryck sedan på Retur för att öppna HP:s inbäddade webbserver (EWS). Om HP EWS inte öppnas måste du installera om produkten i nätverket.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...