hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro - Konfigurera IP-nätverksinställningar

Inledning

Med hjälp av följande avsnitt konfigurerar du skrivarens nätverksinställningar.

Ansvarsbefrielse för skrivardelning

HP ger ingen support för peer to peer-nätverk, då detta är en funktion i Microsofts operativsystem och inte på något sätt ingår som en del i HP:s skrivardrivrutiner. Besök Microsoft på www.microsoft.com.

Visa och ändra nätverksinställningar

Använd den inbäddade HP-webbservern när du vill visa eller ändra inställningarna för IP-konfiguration.
obs!
Stegen varierar beroende på vilken typ av kontrollpanel skrivaren har.
 1. Öppna HP EWS (Embedded Web Server):
  1. Kontrollpaneler med två rader: På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen OK. Öppna menyn Nätverksinställningar och välj Visa IP-adress för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
   Figur : Kontrollpanel med två rader
   Pekkontrollpaneler: Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Anslutningsinformation och sedan på knappen Nätverksansluten eller Nätverk Wi-Fi PÅ för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
   Figur : Pekkontrollpanel
  2. Öppna en webbläsare och skriv in IP-adressen eller värdnamnet på adressraden, exakt så som det visas på skrivarens kontrollpanel. Tryck på Retur på tangentbordet. Den inbyggda webbservern öppnas.
   Figur : Exempel på en IP-adress i ett webbläsarfönster
   obs!
   Om meddelandet Ett problem har uppstått med den här webbplatsens säkerhetscertifikat visas när du försöker öppna den inbäddade webbservern klickar du på Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas inte).
   Om du väljer Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas inte) skadas inte datorn när du navigerar på den inbyggda webbservern för HP-skrivaren.
 2. Klicka på fliken Nätverk när du vill visa nätverksinformation. Gör de ändringar som behövs.

Byta namn på skrivaren i ett nätverk

Om du vill byta namn på skrivaren i ett nätverk så att den får en unik identifiering, kan du använda HP:s inbyggda webbserver.
obs!
Stegen varierar beroende på vilken typ av kontrollpanel skrivaren har.
 1. Öppna HP EWS (Embedded Web Server):
  1. Kontrollpaneler med två rader: På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen OK. Öppna menyn Nätverksinställningar och välj Visa IP-adress för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
   Figur : Kontrollpanel med två rader
   Pekkontrollpaneler: Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Anslutningsinformation och sedan på knappen Nätverksansluten eller Nätverk Wi-Fi PÅ för att visa IP-adressen eller värdnamnet.
   Figur : Pekkontrollpanel
  2. Öppna en webbläsare och skriv in IP-adressen eller värdnamnet på adressraden, exakt så som det visas på skrivarens kontrollpanel. Tryck på Retur på tangentbordet. Den inbyggda webbservern öppnas.
   Figur : Exempel på en IP-adress i ett webbläsarfönster
   obs!
   Om meddelandet Ett problem har uppstått med den här webbplatsens säkerhetscertifikat visas när du försöker öppna den inbäddade webbservern klickar du på Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas inte).
   Om du väljer Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas inte) skadas inte datorn när du navigerar på den inbyggda webbservern för HP-skrivaren.
 2. Klicka på fliken System.
 3. På sidan Enhetsinformation visas standardskrivarnamnet i fältet Enhetsstatus. Du kan ändra namnet så att skrivaren får en unik identifiering.
  obs!
  Övriga fält på sidan är valfria.
 4. Klicka på Verkställ så sparas ändringarna.

Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen

Via kontrollpanelsmenyerna kan du manuellt ange en IPv4-adress, subnätmask och standardgateway.
obs!
Stegen varierar beroende på vilken typ av kontrollpanel skrivaren har.
Kontrollpaneler med två rader
 1. På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen OK.
  Figur : Kontrollpanel med två rader
 2. Öppna följande menyer:
  • Nätverksinstallation
  • TCP/IP-konfiguration
  • Manuell
 3. Med hjälp av pilknapparna och OK-knappen anger du IP-adress, subnätmask och standardgateway. Spara sedan ändringarna genom att trycka på OK.
Pekkontrollpaneler
 1. Tryck på knappen Konfiguration på hemskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  Figur : Pekkontrollpanel
 2. Öppna följande menyer:
  • Nätverksinstallation
  • TCP/IP-konfiguration
  • Manuell
 3. Använd knappsatsen på pekskärmen för att ange IP-adressen och tryck sedan på knappen OK. Bekräfta genom att trycka på knappen Ja.
 4. Använd knappsatsen på pekskärmen för att ange delnätmasken och tryck sedan på knappen OK. Bekräfta genom att trycka på knappen Ja.
 5. Använd knappsatsen på pekskärmen för att ange standardgateway och tryck sedan på knappen OK. Bekräfta genom att trycka på knappen Ja.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...