hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ENVY 120 e-All-in-One-skrivarserie - Hur man skannar: Från Kontrollpanelen

Inledning
Det här dokumentet förklarar hur du skannar en bild eller ett dokument med användning av skrivarens kontrollpanel.
Före skanning kontrollerar du att datorn är på, skrivarens programvara är installerad och att skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel eller genom en trådlös nätverksanslutning.
Skanna från skrivaren till datorn.
Följ de här stegen för att skanna från skrivaren till datorn.
Steg ett: Lägg dokumentet eller bilden på skannerglaset
Följ de här stegen för att placera dokumentet eller bilden på skannerglaset.
 1. Öppna skannerlocket.
  Figur : Öppna skannerlocket
  Bild: Öppna skannerlocket.
 2. Placera dokumentet eller bilden med utskriftssidan uppåt i det vänstra främre hörnet på skannerglaset.
  Figur : Lägg dokumentet eller bilden på skannerglaset
  Bild: Lägg dokumentet eller bilden på skannerglaset.
 3. Stäng skannerlocket.
Steg två: Skanna från skrivarens kontrollpanel
Följ de här stegen för att skanna från skrivarens kontrollpanel.
 1. Från startskärmen på skrivarens kontrollpanel trycker du på Skanna ().
 2. Tryck på datorikonen för att skanna till den anslutna datorn.
 3. Tryck på namnet för den dator som du vill spara skanningen till.
 4. Tryck på något av följande skanningsalternativ som gäller för dokumentet eller bilden som du vill skanna.
  Alternativ för skanning
  Beskrivning
  Foto
  Använd den här inställningen för att skanna bilder.
  Dokument
  Använd den här inställningen när du ska skanna textdokument som inte är redigerbara.
 5. Tryck på den Filtyp du vill skanna till och sedan på OK.
 6. Tryck på Skanna. Skrivaren skannar dokumentet eller bilden och sparar sedan resultatet på den plats som finns angiven i inställningarna.
Skanna från skrivaren till e-post (endast nätverksanslutning)
Du kan använda funktionen Skanna till e-post på skrivaren för att skanna dokument och foton och automatiskt skicka dem till en eller flera e-postadresser som bilagor.
Den här skrivaren kan skanna till en lokal e-postklient som Microsoft Outlook eller Mozilla Thunderbird. Den kan också skanna till en webbaserad klient som Gmail, Yahoo Mail eller Hotmail.
  obs!
Före skanning kontrollerar du att skrivarens programvara är installerad och att skrivaren är igång och ansluten till datorn via en nätverksanslutningen eller genom en aktiv internetanslutning.
Du måste konfigurera tjänsten HP ePrint för att kunna använda funktionen Skanna till e-post. Följ dessa steg för att konfigurera HP ePrint på din skrivare och skanna sedan direkt från skrivaren till e-post.
Steg ett: Aktivera webbtjänster
 1. Aktivera Webbtjänster direkt från skrivarens kontrollpanel genom att trycka på ePrint-ikonen () elle trycka på ePrint-knappen.
  Viktigt! Webbtjänster måste vara aktiverat på din skrivare för att du ska kunna använda tjänsten ePrint. Om webbtjänster är inaktiverat fungerar inte ePrint.
 2. Tryck på Acceptera för att acceptera tjänstens villkor och tryck sedan på Ja för att uppdatera skrivaren.
 3. På skärmen Inloggning krävs trycker du på OK. En informationssida skrivs ut.
    obs!
  Informationssidan listar koden för din skrivaren. Använd denna kod för att registrera din skrivare i nästa steg.
Ursprungligen användes HP ePrintCenter för att hantera utskrifter, ändra dina HP ePrint-inställningar och hämta skrivarens e-postadress. HP ePrintCenters hemsida på www.hpeprintcenter.com har lagts ner och är inte längre tillgänglig. För fler alternativ, gå till HP ePrintCenter är borttagen.
Steg tre: Konfigurera profilen Skanna till e-post
 1. På skrivarens kontrollpanel trycker du på Skanna och sedan trycker du på ikonen E-post. Ett meddelande “Mitt konto listas inte” visas.
 2. Tryck på Lägg till användare och sedan tryck på inmatningsfältet på kontrollpanelen för att visa tangentbordet.
 3. Skriv med hjälp av tangentbordet din e-postadress och tryck sedan på Fortsätt. Det visas ett meddelande som informerar om att ditt PIN-nummer har skickats till e-postadressen som du har angett.
 4. Tryck på Fortsätt.
 5. Med hjälp av tangentbordet på kontrollpanelen skriver du PIN-numret som du fick med e-post.
 6. Gå vidare till nästa steg.
    obs!
  Om du nu vill lämna konfigurationen, tryck på Skanna och tryck sedan på ikonen E-post innan du fortsätter till nästa steg.
Steg fyra: Skanna direkt till e-post från skrivareens kontrollpanel
 1. Tryck på Logga in.
 2. Bestäm dig vilken filtyp du vill skanna till e-post.
  Alternativ för skanning
  Beskrivning
  Foto
  Använd den här inställningen för att skanna bilder.
  Dokument
  Använd den här inställningen när du ska skanna textdokument som inte är redigerbara.
 3. För att skicka skanningen till en annan e-postadress än din egen, tryck på Ändra mottagare.
  1. Tryck på Lägg till för att lägga till en ny e-postadress till listan.
  2. Tryck på kryssrutan bredvid varje e-postadress för att markera eller avmarkera adressen.
  3. När du är klar med att välja e-postadresser trycker du på Klar.
 4. Kontrollera informationen och tryck sedan på Fortsätt.
 5. Öppna skannerlocket.
  Figur : Öppna skannerlocket
  Bild: Öppna skannerlocket.
 6. Placera dokumentet eller bilden med utskriftssidan uppåt i det vänstra främre hörnet på skannerglaset.
  Figur : Lägg dokumentet eller bilden på skannerglaset
  Bild: Lägg dokumentet eller bilden på skannerglaset.
 7. Stäng skannerlocket.
 8. Tryck på Skanna till e-post för att skicka skanningen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...