hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Spara filer på skiva (Windows 7)

Det här dokumentet gäller alla HP-datorer med en skrivbar skivenhet och Windows 7.
Om datorn har en CD-RW-, DVD-RW- eller DVD+RW-enhet kan du använda den till att bränna en dataskiva som innehåller filer, till exempel säkerhetskopieringar av dina viktiga dokument eller mp3-musikfiler.
  obs!
Om du vill skapa en konventionell musik-CD-skiva (CD-ljud) använder du Microsofts Windows Media Player eller någon annan programvara för att skapa skivan. En skiva som innehåller mp3-filer är inte samma sak som CD-ljud och den kan inte spelas upp i äldre ljudspelare som inte känner igen mp3-ljud.
 1. Klicka på Start och sedan på Dator.
  Figur : Start-menyn
  Startmeny med dator vald
 2. Högerklicka på namnet på CD- eller DVD-enheten och välj sedan Mata ut. Ta ur eventuell skiva från den enhet som har öppnats.
  Figur : Mata ut en skiva
  Utmatning valt
 3. Dubbelklicka på DVD-RW-enhet (E:) så öppnas skivenhetsfacket.
  Figur : Val av DVD-enhet
  DVD RW-enhet vald
 4. Sätt i en tom skiva och stäng skivenhetsfacket.
  Figur : Sätt i skiva
  Sätt i en skiva
 5. Klicka på formateringsalternativ och välj från alternativet Med en CD-/DVD-spelare (Hanterad).
    obs!
  Du kan använda Som en USB-flash-enhet (Live-filsystemet) och skriva filer till skivan många gånger, men skivan kanske inte fungerar i andra datorer och enheter.
  Figur : Formatera skivan
  Alternativet Bränn en formaterad skiva
 6. Klicka på Nästa för att formatera skivan.
 7. Navigera till den mapp som innehåller de filer som du vill kopiera till den tomma skivan. Dra och släpp filerna som du vill bränna i området ”Filer som är redo att skrivas till skivan”.
    obs!
  De filer som du flyttar till det här området tas inte bort från hårddisken. De ikoner som visas i fönstret representerar filerna och mapparna som kopieras till skivan.
  Figur : Dra filerna till CD- eller DVD-enhetsmappen
  Släppa filer
 8. Klicka på Bränn till skiva för att skriva de valda filerna till en inspelningsbar skiva.
  Figur : Bränn till skiva
  Bränn till skiva valt
 9. Ange en titel för skivan (standard är datumet) och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Förbereda skivan
  Förbereda skivan
 10. Klicka på Bränn till skiva.
  Figur : Bränn till skiva
  Bränn till skiva valt
 11. Vänta medan filerna skrivs till skivan och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Skriver till skiva
  Förloppsindikator för diskbränning
 12. När filerna har skrivits till skivan klickar du på Slutförför att avsluta programmet.
  Figur : Filerna har bränts till skivan
  Skivan har bränts
Så här kontrollerar du diskenhetens inspelningsegenskaper:
 1. Högerklicka på DVD-RW-enhet (D:), välj Egenskaper och klicka på fliken Inspelning för att öppna följande fönster.
 2. Klicka på Gobala inställningar och välj om den aktuella UDF-sessionen ska avslutas när antingen en enkelsessionsdisk eller en flersessionsdisk matas ut.
  Figur : Enhetsegenskaper
  Egenskaper för enhet med visad Inspelningsflik
 3. Klicka på OK så sparas ändringarna.
  Figur : Globala inställningar
  Globala inställningar
 4. Klicka på OK för att stänga fönstret.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...