hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - Tonerkassetter

Tonerkassettvy

Figur : Kassettkomponenter
1
Plastskydd
2
Bildtrumma
  varning!
Vidrör inte den gröna rullen. Om du gör det kan kassetten skadas.
3
Minneskrets

Information om tonerkassetter

Färg
Kassettnummer
Artikelnummer
Ersättningstonerkassett, svart
651A
CE340A
Ersättningstonerkassett, cyan
651A
CE341A
Ersättningstonerkassett, gul
651A
CE342A
Ersättningstonerkassett, magenta
651A
CE343A
Miljöfunktioner: Återvinn tonerkassetter genom att använda HP Planet Partners-programmet för återvinning.
Mer information om utskriftsmaterial finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande. Den senaste informationen om förbrukningsmaterial finns på www.hp.com/go/lj700colorMFPM775_manuals.

Återvinna tonerkassetter

Returnera en äkta HP-tonerkassett genom att lägga den uttjänta tonerkassetten i förpackningen som den nya kassetten levererades i. Använd den medföljande returetiketten för att skicka den använda produkten till HP för återanvändning. Mer information finns i den återvinningsguide som medföljer alla nya förbrukningsartiklar från HP.

Förvara tonerkassetter

Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan du tänker använda den.
  varning!
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den gröna bildtrumman om tonerkassetten måste tas bort från produkten under en längre tid.

HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare

Hewlett-Packard Company rekommenderar inte att du använder tonerkassetter som inte kommer från HP, vare sig de är nya eller återanvända.
obs!
Eventuella skador som uppstår vid användning av en tonerkassett som inte kommer från HP täcks inte av HP:s garanti eller serviceavtal.

Byta tonerkassetter

Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen tonerkassett: svart (K), magenta (M), cyan (C) och gul (Y).
  varning!
Om du får toner på kläderna torkar du av den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns i tonerkassettens förpackning.
 1. Öppna den främre luckan. Se till att luckan är helt öppen.
  Figur : Öppna luckan
 2. Ta tag i handtaget på den använda tonerkassetten och ta bort den genom att dra den utåt.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 3. Ta ut den nya tonerkassetten ur den skyddande påsen.
  Figur : Ny tonerkassett:
 4. Fatta tag i båda sidorna på tonerkassetten och fördela tonerpulvret genom att försiktigt skaka den.
  Figur : Vippa tonerkassetten
 5. Ta bort plastskyddet från tonerkassetten.
  Figur : Ta bort höljet
    varning!
  Undvik att utsätta patronen för ljus.
    varning!
  Vidrör inte den gröna valsen. Om du gör det kan skador uppstå på patronen.
 6. Rikta in tonerkassetten mot dess spår och för in den tills ett klickljud hörs.
  Figur : Installera tonerkassetten
 7. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...