hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

"Inkompatibelt skrivhuvud", "Skrivhuvudet saknas eller är skadat" eller "Skrivhuvudsproblem" visas för HP Photosmart Wireless e-All-in-One-skrivarserien (B110)

Det här dokumentet är för HP Photosmart Plus e-All-in-One (B110).
Något av följande felmeddelanden visas på skrivarens kontrollpanel och skrivaren skriver inte ut.
 • Inkompatibelt skrivhuvud
 • Skrivhuvudet saknas eller är skadat
 • Skrivhuvudsproblem

Lösning ett: Rengör skrivhuvudet

Följ stegen i den ordning de visas för att rengöra skrivhuvudet.
  varning!
Stäng aldrig av skrivaren när bläckpatroner saknas. Undvik problem som kräver rengöring av skrivhuvudet eller som kan skada bläcksystemet, alltid byta bläckpatronerna så snart som möjligt och Stäng alltid av skrivaren med strömknappen.

Steg 1: Ta bort skrivhuvudet

Följ dessa steg för att ta bort skrivhuvudet.
 1. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
 3. Tryck på fliken på framsidan av respektive bläckpatronen så att patronen lossnar, och ta sedan ut den från hållaren genom att lyfta den.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta bort bläckpatronen från skrivhuvudet
    varning!
  Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Då kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
 4. Lyft upp spärrhandtaget på vagnen tills det tar stopp.
  Figur : Lyft upp spärrhandtaget
  Bild: Lyft upp spärrhandtaget på skrivarvagnen
 5. Lyft skrivhuvudet rakt upp för att ta bort det.
  Figur : Ta bort skrivhuvudet
  Bild: Lyft skrivhuvudet rakt upp för att ta bort det

Steg 2: Rengör de elektriska kontakterna

Det finns tre områden på skrivhuvudet som behöver rengöras: de sluttande plastytorna på båda sidorna av bläckmunstyckena, kanten mellan bläckmunstyckena och de elektriska kontakterna. Följ nedanstående steg för att rengöra skrivhuvudet.
  Figur : Tre områden som ska rengöras
  Bild: De tre områdena på skrivhuvudet som ska rengöras
 1. Sluttande plastyta på sidan om bläckmunstyckena
 2. Kanten mellan bläckmunstyckena och de elektriska kontakterna
 3. De elektriska kontakterna
  varning!
Rör inte vid bläckmunstyckena. Rör inte de elektriska kontakterna med fingret. Använd endast rengöringsmaterial för att vidröra områdena med elektriska kontakter.
Figur : Vidrör inte de elektriska kontakterna
Bild: Vidrör inte de elektriska kontakterna
 1. Du behöver följande för rengöringen:
  • Flera rena, luddfria trasor eller papper. Kaffefilter och rengöringsservetter för glas fungerar bra.
  • Destillerat vatten eller vatten på flaska. Använd inte kranvatten, som kan innehålla föroreningar som kan skada skrivhuvudet.
 2. Fukta en ren, luddfri trasa.
 3. Använd den fuktiga trasan för att torka de elektriska kontakterna nedifrån och upp. Gå inte längre än kanten mellan de elektriska kontakterna och munstyckena. Upprepa tills det inte finns något bläck kvar på de elektriska kontakterna.
  Figur : Rengör de elektriska kontakterna
  Bild: Rengör de elektriska kontakterna
 4. Använd en ren, lätt fuktad luddfri trasa för att torka bort bläck och skräp som samlats på kanten mellan munstyckena och de elektriska kontakterna.
  Figur : Rengör kanten mellan bläckmunstyckena och de elektriska kontakterna
  Bild: Rengör kanten mellan bläckmunstyckena och de elektriska kontakterna
 5. Använd en ren, lätt fuktad luddfri trasa för att torka av de sluttande plastytorna på båda sidorna av bläckmunstyckena.
    varning!
  Torka endast bort från munstyckena.
  Figur : Rengör de sluttande ytorna
  Bild: Rengör de sluttande ytorna
 6. Torka de rengjorda områdena torra med en ren, torr luddfri trasa innan du fortsätter med nästa steg.
 7. Fukta en ren, luddfri trasa med flaskvatten eller destillerat vatten.
 8. Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren genom att torka av dem uppifrån och ner. Upprepa tills det inte finns något bläck kvar på de elektriska kontakterna.
  Figur : Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren
  Bild: Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren
 9. Torka området med en ren, torr och luddfri trasa.

Steg 3: Sätt tillbaka skrivhuvudet

Följ dessa steg för att sätta tillbaka skrivhuvudet.
 1. Lyft spärrhandtaget och sätt sedan i skrivhuvudet igen. Tryck ner försiktigt för att säkerställa att det sitter som det ska.
  Figur : Sätt i skrivhuvudet
  Bild: Sätt i skrivhuvudet igen
 2. Fäll ner spärrhandtaget försiktigt innan du sätter tillbaka bläckpatronerna.
  obs!
  Om spärrhandtaget lämnas i uppfällt läge kanske bläckpatronerna inte sitter som de ska och det kan uppstå problem vid utskrift. Spärren måste vara nedfälld för att patronerna ska kunna installeras korrekt.
  Figur : Fäll ner spärrhandtaget
  Bild: Matcha den färgade ikonen på patronen med samma ikon på patronplatsen, och skjut in patronen på lämplig plats tills den snäpper fast på platsen.Fäll ned spärrhandtaget
 3. Matcha den färgade ikonen på patronen med samma ikon på patronplatsen, och skjut in patronen på lämplig plats tills den snäpper fast på platsen.
  Figur : För in patronen i hållaren
  Bild: För in bläckpatronen i hållaren
  Figur : Snäpp fast bläckpatronen på plats
  Bild: Snäpp fast bläckpatronen på plats
 4. Upprepa det här steget när du sätter in de andra patronerna.
 5. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.

Steg 4: Justera skrivaren

Följ stegen nedan för att justera skrivaren.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på ATM-knappen () intill inställningsikonen () i kontrollpanelens nedre vänstra hörn.
 3. Tryck på högerpilen () för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på högerpilen () för att välja Justera skrivaren och tryck sedan på OK. Skrivaren utför automatiskt en justering och skriver ut en inriktningssida.
 5. Öppna skannerlocket.
 6. Placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset. Använd markeringen bredvid skannerglaset som en guide för placering av inriktningssidan.
 7. Stäng skannerlocket.
 8. Tryck på OK. Skrivaren skannar en justeringssida och slutför justeringen.

Lösning två: Återställ skrivaren

Följ stegen här nedanför för att återställa skrivaren.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
  obs!
  HP rekommenderar att du sätter i nätsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 9. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.

Lösning tre: Byt ut skrivhuvudet

Om du har genomfört alla ovanstående steg, men fortfarande har problem, ska du byta ut skrivhuvudet. Reservdelar som skrivhuvudenheter är endast tillgängliga från HP Support eller auktoriserade serviceleverantörer.
Ta inte bort det ursprungliga skrivhuvudet innan du är redo att installera det nya skrivhuvudet. I annat fall kan det uppstå fel i bläcksystemet. När du tagit bort det ursprungliga skrivhuvudet ska det nya skrivhuvudet och bläckpatronerna sättas i inom fem minuter.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin för bläcket eller tonern går du till Översikt över skrivare och sidkapacitet och läser den begränsade garantin för förbrukningsmaterialet.
Dessa steg gäller för alla länder/regioner förutom USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya bläckpatroner och ersättningsskrivhuvudet.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Så här köper du, och klickar sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv in CN643A i textrutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.

Lösning fyra: Lämna in skrivaren på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...