hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Byta skrivhuvudet på HP Photosmart Wireless e-All-in-One-skrivarserie (B110)

Inledning

Det här dokumentet beskriver hur du byter ut skrivhuvudet i din HP-skrivare.

Beställa skrivhuvudenheten

Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
Dessa steg gäller för alla länder/regioner förutom USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya bläckpatroner och ersättningsskrivhuvudet.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Så här köper du, och klickar sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv in CN643A i textrutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.

Byta skrivhuvudenheten

Följ anvisningarna nedan för att byta skrivhuvudenheten.
Viktigt: Ta inte bort det ursprungliga skrivhuvudet innan du är redo att installera det nya skrivhuvudet. I annat fall kan det uppstå fel i bläcksystemet. När du tagit bort det ursprungliga skrivhuvudet ska det nya skrivhuvudet och bläckpatronerna sättas i inom fem minuter.

Steg ett: Fyll på papper

Följ nedanstående steg för att lägga i papper i pappersfacket.
Denna video demonstrerar stegen för att fylla på vanligt papper.
 1. Fäll ner pappersfacket.
 2. Dra ut förlängningen till pappersfacket och öppna pappersfångaren.
   Figur : Förlängning till pappersfack och pappersuppsamlare
   Bild: Förlängning till pappersfack och pappersuppsamlare
  1. Förlängning till pappersfack
  2. Pappersfångare
 3. Skjut pappersledaren för bredd till det yttersta läget.
  Figur : Skjut ut pappersledaren
  Bild: Skjut ut pappersledaren
 4. Lägg i en bunt vanligt papper med utskriftssidan nedåt. Skjut in bunten tills det tar stopp.
  Figur : Lägg papper i pappersfacket
  Bild: Lägg i papper i pappersfacket
  obs!
  Kontrollera att alla papper i bunten är av samma storlek och typ och att de är fria från revor, damm, veck och krökta eller böjda kanter.
 5. Skjut pappersledaren för bredd inåt mot papperets kant tills det tar stopp.
  Figur : Skjut pappersledaren för bredd inåt
  Bild: Skjut pappersledaren för bredd inåt

Steg två: Byt ut skrivhuvudet

Följ dessa steg för att byta ut skrivhuvudet.
  varning!
Ta inte bort de gamla bläckpatronerna förrän du har det nya skrivhuvudet tillgängligt.
 1. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild som visar hur du öppnar patronens åtkomstlucka
 2. Tryck på fliken på bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra bläckpatronen uppåt och ut från sin hållare.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild som visar hur du tar bort bläckpatronen
 3. Upprepa detta steg för att ta bort alla gamla patroner från sina hållare.
 4. Lyft upp spärrhandtaget på vagnen tills det tar stopp.
  Figur : Lyft upp spärrhandtaget
  Bild: Lyft upp spärrhandtaget på skrivarvagnen
 5. Lyft skrivhuvudet rakt upp för att ta bort det.
  Figur : Ta bort skrivhuvudet
  Bild: Lyft skrivhuvudet rakt upp för att ta bort det
 6. Använd våtdukarna som följer med skrivhuvudenheten för att rengöra de elektriska kontakterna inuti skrivaren.
  Torka endast kontakterna uppifrån och ned, dvs. i en enda riktning. Kasta våtdukarna när de blir smutsiga och öppna en förpackning med nya.
    varning!
  Torka inte uppifrån och ned eller från sida till sida eftersom det kan skada skrivaren.
  Figur : Våtdukar
  Bild: Våtdukar
  Figur : Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren
  Bild: Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren
 7. Ta ut det nya skrivhuvudet ur förpackningen.
  Figur : Ta ut det nya skrivhuvudet ur förpackningen
  Bild: Ta ut skrivhuvudet ur förpackningen
 8. Håll skrivhuvudet upprätt med de färgkodade ikonerna vända uppåt.
 9. Lyft spärrhandtaget och sätt sedan i det nya skrivhuvudet. Tryck försiktigt ner skrivhuvudet för att säkerställa att det sitter som det ska.
  Figur : Sätt i skrivhuvudet
  Bild: Sätt i skrivhuvudet
 10. Fäll ner spärrhandtaget försiktigt innan du sätter i de nya bläckpatronerna.
  obs!
  Om spärrhandtaget lämnas i uppfällt läge kanske bläckpatronerna inte sitter som de ska och det kan uppstå problem vid utskrift. Spärren måste vara nedfälld för att bläckpatronerna ska kunna installeras korrekt.
  Figur : Fäll ner spärrhandtaget
  Bild: Fäll ner spärrhandtaget
 11. Ta bort den nya patronen ur förpackningen och ta sedan bort plastfilmen genom att dra den orangefärgade fliken rakt bakåt.
  Figur : Ta bort plastomslaget
  Bild som visar hur du tar bort plastfilmen genom att dra i den orangefärgade fliken
 12. Vrid det orangefärgade locket motsols så att det lossnar.
  Figur : Ta bort det orangefärgade locket
  Bild som visar hur du tar bort det orangefärgade locket från bläckpatronen
 13. Håll patronens kontakter riktade mot skrivhuvudet och för in patronen i rätt hållare med hjälp av de färgkodade ikonerna på patronen och skrivhuvudet. Tryck ned bläckpatronen tills den klickar på plats.
  Figur : Skjut in patronen i hållaren och tryck sedan ned den.
  Bild som visar hur du installerar patronen i skrivhuvudet
 14. Upprepa de här stegen för varje bläckpatron.
 15. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna. Skrivarvagnen flyttas till skrivarens högra sida.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild som visar hur du stänger patronens åtkomstlucka
 16. Vänta tills produkten justerat skrivhuvudena och skrivit ut en inriktningssida. Processen tar ungefär 10 minuter.
  Figur : Exempel på inriktningssida
  Illustration som visar en inriktningssida.
  obs!
  Det är normalt att mekaniska ljud hörs under och efter inriktningen.

Steg tre: Returnera defekta delar till HP

HP analyserar defekta delar för att förbättra sina skrivare i framtiden. Om den nya skrivhuvudenheten levererades med en frankerad returadressetikett och returneringsanvisningar, följer du dessa anvisningar för att returnera de defekta delarna till HP.
obs!
HP begär inte att alla defekta delar ska returneras, så du kan ha en frankerad returadressetikett och returneringsanvisningar. Du kan ignorera dessa steg om du inte fått returneringsdokumenten.
 1. Lägg den gamla skrivhuvudenheten i förpackningen som den nya delen levererades i.
  Figur : Lägg det defekta skrivhuvudet i förpackningen
  Bild: Lägg det defekta skrivhuvudet i förpackningen.
 2. Dra av dekalen märkt “B” från locket och försegla skrivhuvudenhetens förpackning med den.
  Figur : Dra av dekalen B
  Bild: Dra av dekalen B.
  Figur : Försegla förpackningen med dekalen B
  Bild: Försegla förpackningen med dekalen B.
 3. Sätt fast de orangefärgade locken från de nya bläckpatronerna på de gamla patronerna.
  Figur : Sätt fast locken på de gamla patronerna
  Bild: Sätt fast locken på de gamla patronerna.
 4. Lägg de gamla delarna och formuläret som kom med de nya delarna i den förpackning som de nya delarna levererades i. Ta om möjligt med även en utskrift som visar problemet med det gamla skrivhuvudet.
  Figur : Lägg de gamla delarna i förpackningen
  Bild: Lägg de gamla delarna i förpackningen.
 5. Förslut förpackningen, klistra fast den frankerade returadressetiketten och posta förpackningen.
  Figur : Skicka tillbaka förpackningen till HP
  Bild: Skicka tillbaka förpackningen till HP.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...