hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Skrivarserierna HP Deskjet 1000 (J110), 2000 (J210), 3000 (J310) och Deskjet Ink Advantage 2010 (K010a) - Inriktningssidan skrivs inte ut

Problem
Inriktningssidan skrivs inte ut som väntat. Detta problem inträffar vanligtvis när du har installerat produkten eller en ny patron. Lamporna på kontrollpanelen kan också blinka när justeringen misslyckas.
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
Lösning ett: Kontrollera att produkten är klar.
 1. Kontrollera att produkten är påslagen. Tryck på strömknappen () för att starta produkten, om det behövs.
 2. Kontrollera patronluckan. Om luckan är öppen ska du stänga den.
  Figur : Stäng patronens åtkomstlucka
  Illustration: Stäng åtkomstluckan till patronen
 • Om inriktningssidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen.
 • Om inriktningssidan inte skrivs ut fortsätter du med nästa lösning i det här dokumentet.
Lösning två: Se till att papperet har lagts i korrekt
Justeringen misslyckas om det inte finns papper i enheten när inriktningssidan skrivs ut.
Följ dessa steg för att lägga i papperet korrekt.
 1. Om produkten inte redan är påslagen slår du på den genom att trycka på strömknappen ().
 2. Lyft upp pappersfacket.
  Figur : Lyft upp pappersfacket
  Bild: Lyft inmatningsfacket
 3. Fäll ned utmatningsfacket och dra ut fackets förlängare.
  Figur : Fäll ned utmatningsfacket
  Bild: Fälla ned utmatningsfacket
 4. Skjut pappersledaren för bredd till det yttersta läget.
  Figur : Skjut pappersledaren för bredd
  Bild: Skjut pappersledaren till det yttersta läget
 5. Fyll på nytt, vanligt vitt US Letter- eller A4-papper i facket med kortsidan framåt och utskriftssidan uppåt.
  Figur : Lägg papper i pappersfacket
  Bild: Fylla på papper i facket
 6. Skjut pappersledaren tills den stannar vid papperskanten, utan att papperet böjs.
  Figur : Skjut pappersledaren åt höger
  Bild: Skjuta pappersledaren åt höger
Lösning tre: Kontrollera efter förpackningsmaterial eller annat skräp i produkten och utför justeringen igen
Justeringen misslyckas och inriktningssidan skrivs inte ut om det finns förpackningsmaterial eller annat skräp inuti produkten. Följ anvisningarna för att kontrollera att det inte finns förpackningsmaterial och annat skräp i produkten och justera sedan produkten igen.
Följ stegen nedan när du kontrollerar efter hinder i produkten.
 1. Ta bort allt papper från facket.
 2. Öppna patronens åtkomstlucka.
  Figur : Öppna patronens åtkomstlucka
  Bild: Öppna patronens åtkomstlucka
 3. Inspektera området runt vagnen för eventuella hinder.
 4. Ta bort allt förpackningsmaterial, annat skräp eller hinder inuti produkten.
  Figur : Ta bort allt förpackningsmaterial från produktens insida
  Bild: Ta bort allt förpackningsmaterial från produktens insida
 5. Stäng patronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng patronens åtkomstlucka
  Illustration: Stäng åtkomstluckan till patronen
  • Om inriktningssidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen.
  • Om inriktningssidan inte skrivs ut fortsätter du med nästa lösning i det här dokumentet.
Lösning fyra: Ta ut patronerna, kontrollera dem och sätt in dem igen
Så här tar du bort, inspekterar och sätter tillbaka patronerna när produkten ska justeras igen.
 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen () om den inte redan är på.
 2. Öppna patronens åtkomstlucka. Vagnen flyttas till mitten av produkten. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna patronens åtkomstlucka
  Bild: Öppna patronens åtkomstlucka
 3. Lossa trefärgspatronen genom att trycka på dess ovansida och dra sedan ut patronen ur hållaren.
  Figur : Ta ut trefärgspatronen
  Bild: Ta ut trefärgspatronen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 4. Om skyddstejpen sitter kvar på patronen ska du hålla i patronens sidor och ta bort tejpen genom att dra i den rosafärgade fliken på patronen.
  Figur : Ta bort skyddstejpen
  Bild som visar hur du tar bort tejpen från den nya patronen
 5. Kontrollera efter skador eller skräp på patronen.
 6. Skjut in patronen en aning snett uppåt i den tomma hållaren och tryck den sedan försiktigt framåt tills den snäpps fast.
  Figur : Sätt i patronen
  Illustration av hur du installerar en bläckpatron
  • Sätt in trefärgspatronen () i den vänstra hållaren
  • Sätt in den svarta patronen () i den högra hållaren
 7. Upprepa stegen när du ska tar bort, inspektera och sätta tillbaka den svarta patronen.
 8. Stäng patronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng patronens åtkomstlucka
  Illustration: Stäng åtkomstluckan till patronen
  • Om inriktningssidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen.
  • Om inriktningssidan inte skrivs ut fortsätter du med nästa lösning i det här dokumentet.
Lösning fem: Stäng av produkten och slå på den igen
Följ stegen nedan för att återställa utskriftsmekanismen genom att stänga av och starta produkten igen.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att stänga av produkten. Om produkten inte stängs av går du vidare till nästa lösning.
 2. Vänta i 60 sekunder.
 3. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren ().
    obs!
  Produkten kan behöva en uppvärmningsperiod. Lamporna på produkten kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig. Vänta tills uppvärmningsperioden är klar innan du fortsätter.
  • Om inriktningssidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen.
  • Om inriktningssidan inte skrivs ut fortsätter du med nästa lösning i det här dokumentet.
Lösning sex: Slutför programinstallationen och justera produkten manuellt
Om du inte har installerat produktens programvara ska du slutföra steg ett: Slutför programinstallationen. Om produktens programvara redan är installerad ska du gå till steg två: Justera produkten
Steg ett: Slutför programinstallationen
Följ dessa steg för att slutföra programinstallationen.
 • Sätt in programskivan som medföljde produkten. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.
 • Klicka här om du vill hämta och installera den senaste versionen av programmet. Klicka på produktens modellnummer och följ anvisningarna på skärmen för att hämta och installera programvaran.
    obs!
  Spara den här sidan som ett bokmärke i webbläsaren innan du klickar på länken. När du har klickat på länken och hämtat samt installerat programmet kan du använda bokmärket när du vill gå tillbaka till den här sidan och gå vidare med nästa steg.
Steg två: Justera produkten
Följ de här stegen för att rikta in produkten manuellt.
 1. Öppna skrivarprogramvaran.
 2. Dubbelklicka på Skrivaråtgärder och Underhållsåtgärder. HP Toolbox öppnas.
 3. Klicka på fliken Enhetstjänster och sedan på Justera bläckpatronerna. Skrivaren justerar patronerna och skriver sedan ut en justeringssida.
 • Avbryt felsökningen om dessa steg löste problemet.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning sju: Rengör de elektriska kontakterna på patronerna och inuti produkten
 1. Du behöver följande:
  • Torra skumgummipinnar, en luddfri trasa eller något annat mjukt material som inte går sönder eller släpper fibrer (t.ex. kaffefilter)
  • Destillerat, filtrerat eller vatten på flaska (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada patronerna)
     varning!
   Använd inte alkohol eller rengöringsmedel för tryckvalsar när du rengör kontakterna på patronerna. Det kan skada patronen eller produkten.
 2. Om produkten inte redan är påslagen slår du på den genom att trycka på strömbrytaren ().
 3. Öppna patronens åtkomstlucka. Vagnen flyttas till mitten av produkten. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna patronens åtkomstlucka
  Bild: Öppna patronens åtkomstlucka
 4. Lossa trefärgspatronen genom att trycka på dess ovansida och dra sedan ut patronen ur hållaren.
  Figur : Ta ut trefärgspatronen
  Bild: Ta ut trefärgspatronen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 5. Håll i bläckpatronens sidor.
  Figur : Håll i bläckpatronens sidor
  Bild som visar hur du håller i patronens sidor.
 6. Doppa en ren skumgummipinne eller en luddfri trasa i destillerat vatten och krama ur överflödigt vatten.
 7. Torka försiktigt av kopparkontakterna med pinnen. Upprepa proceduren tills det inte längre finns några spår av bläck eller skräp på pinnen.
   Figur : Rengör kontakterna
   Bild: Rengöra patronens kontakter
  1. Kopparkontakter
  2. Bläckmunstycken VARNING: Rengör inte
 8. Lägg patronen på ett rent pappersark med patronens munstycken vända uppåt.
 9. Rengör kontakterna på vagnen inuti skrivaren.
  Figur : Kontakter inuti produkten
  Bild: Kontakter inuti produkten
 10. Låt patronen och de elektriska kontakterna torka i ca 10 minuter eller använd en ny skumgummitopp för att torka dem.
 11. Skjut in patronen en aning snett uppåt i den tomma hållaren och tryck den sedan försiktigt framåt tills den snäpps fast.
  Figur : Sätt i patronen
  Bild: Sätt i patronen
  • Sätt in trefärgspatronen () i den vänstra hållaren
  • Sätt in den svarta patronen () i den högra hållaren
 12. Upprepa de här stegen för att rengöra kontakterna på den andra patronen.
 13. Stäng patronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng patronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng patronens åtkomstlucka
 14. Tryck på knappen bredvid OK på kontrollpanelens display (). Produkten skriver ut en inriktningssida.
  • Om inriktningssidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen.
  • Om inriktningssidan inte skrivs ut fortsätter du med nästa lösning i det här dokumentet.
Lösning åtta: Återställ och flytta produkten
Vid en strömåterställning görs enheten strömlös och återställs sedan till samma inställningar efter omstarten. För att eliminera eventuella fel med strömtillförseln ska du flytta produkten till en annan plats och ansluta den direkt till ett vägguttag. Följ anvisningarna nedan för att återställa och flytta produkten.
 1. Kontrollera att produkten är påslagen. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren () om det behövs.
 2. När produkten är påslagen kopplar du bort strömkabeln från produktens baksida.
 3. Flytta skrivaren till en annan kontakt, helst en kontakt i ett annat rum.
 4. Sätt i strömsladden i ett vägguttag. Använd inte ett grenuttag. Sätt inte tillbaka strömsladden på produktens baksida än.
 5. Lägg i vanligt vitt oanvänt papper i storleken U.S. Letter eller A4 i inmatningsfacket.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren ().
 8. Pröva sedan att justera igen.
  • Om inriktningssidan skrivs ut som den ska kan du avsluta felsökningen.
  • Om inriktningssidan inte skrivs ut fortsätter du med nästa lösning i det här dokumentet.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...