hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet 2510, 2515, 2529-skrivare - Byta bläckpatroner

Inledning

I det här dokumentet beskrivs stegen för byte av bläckpatroner.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.

Byta bläckpatroner

Följande video visar hur du byter ut och justerar patronerna.
Följ dessa steg för att byta ut och justera bläckpatronerna.

Steg ett: Byt ut bläckpatronen

 1. Starta skrivaren, om den inte redan är igång, genom att trycka på strömknappen. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 2. Lägg i vanligt vitt papper i pappersfacket.
 3. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
  obs!
  Skrivarens utsida kanske inte ser exakt likadan ut som för din skrivare, men stegen är desamma.
 4. Du lossar bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och sedan dra ut den från hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena.
 5. Ta ut den nya patronen ur förpackningen och ta bort plasttejpen genom att dra i fliken.
  Figur : Ta bort skyddstejpen
  Bild: Ta bort tejpen från bläckpatronen.
 6. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och för sedan in den på plats. Kontrollera att patronen sitter i rätt hållare.
  Figur : Sätt i rätt patron i facket
  Bild: Sätt i bläckpatronen.
 7. Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
  Figur : Snäpp fast bläckpatronen på plats
  Bild: Snäpp fast bläckpatronen på plats.
 8. Upprepa ovanstående steg för att byta övriga bläckpatroner om det behövs.
 9. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 10. Följ anvisningarna på skärmen.
 11. Vänta ca 30 sekunder tills inriktningssidan skrivs ut automatiskt.
  Figur : Inriktningssidan skrivs ut automatiskt efter 30 sekunder
  Bild: Inriktningssidan skrivs ut automatiskt efter 30 sekunder.
  obs!
  Skrivaren skriver endast ut en inriktningssida automatiskt när en ny skrivarpatron har installerats.

Steg två: Justera bläckpatronerna

Följ de här stegen för att rikta in patronerna.
 1. Öppna skannerlocket.
 2. Placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset. Använd markeringen bredvid skannerglaset som en guide för placering av inriktningssidan.
  Figur : Placera inriktningssidan på skannerglaset
  Bild: Placera inriktningssidan på skannerglaset
 3. Stäng skannerlocket.
 4. Tryck på skanningsknappen () för att starta skanningen. Patronerna justeras automatiskt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...