hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise, HP LaserJet Enterprise MFP, and HP LaserJet Pro MFP - Data lagrade på tonerkassetten

Data lagrade på tonerkassetten

HP-tonerkassetterna som används till den här skrivaren innehåller en minneskrets som hjälper till vid användning av skrivaren.
Dessutom används minneskretsen till att samla in en begränsad mängd information om produktanvändning, som kan inkludera följande information: datum då tonerkassetten installerades första gången, datum när tonerkassetten senast användes, antalet utskrivna sidor med tonerkassetten, sidtäckning och utskriftslägen som använts, eventuella utskriftsfel som inträffat samt produktmodell. Den här informationen hjälper HP att tillverka framtida produkter som uppfyller våra kunders utskriftsbehov.
De data som samlas in på tonerkassettens minneskrets innehåller ingen information som kan användas till att identifiera en kund, eller tonerkassettanvändare eller deras produkt. Användaren kan dock välja att inte lagra användningsinformation på minneskretsen. Det görs via kontrollpanelen.
HP samlar in ett urval av minneskretsar från tonerkassetter som returneras till HP:s kostnadsfria program för återvinning av förbrukade produkter (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Minneskretsarna i det här urvalet registreras och analyseras för att förbättra framtida HP-produkter. HP-partners som deltar i återvinningen av den här tonerkassetten kan också ha tillgång till dessa data.
Eventuell tredje part som har tonerkassetten kan också ha tillgång till den anonyma informationen på minneskretsen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...