hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart 5520 e-All-in-One series; HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One series - Beskrivning av produktens kontrollpanel

HP Photosmart 5520 e-All-in-One series; HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One series - Beskrivning av produktens kontrollpanel

 • Tryck på riktningsknapparna om du vill navigera mellan två startskärmar.
   Figur : Kontrollpanelen på HP Photosmart 5520 e-All-in-One series; HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One series
  1. 1 Hem: Återgår till startskärmen, dvs. den skärm som först visas när du startar skrivaren.
  2. 2 Hjälp: På startskärmen visas alla hjälpavsnitt. På andra skärmar visas information eller en animation som en hjälp med den pågående åtgärden.
  3. 3 Riktningsknappar: Låter dig navigera mellan två startskärmar, foton, förhandsgranskningar, apps och menyalternativ på samma nivå.
  4. 4 Bakåt: Återgår till den föregående skärmen.
  5. 5 Avbryt: Avbryter den aktuella åtgärden.
  6. 6 ePrint-ikonen: Öppnar menyn Webbtjänstsammanfattning där du kan få detaljer om ePrint-statusen, ändra ePrint-inställningarna eller skriva ut en infosida.
  7. 7 Ikonen för Trådlöst: Öppnar menyn Sammanfattning trådlöst där du kan kontrollera statusen och ändra inställningarna för den trådlösa funktionen. Du kan också skriva ut en testrapport om trådlöst som hjälper dig att diagnostisera problem med nätverksanslutningen.
  8. 8 Bläck-ikonen: Visar de uppskattade bläcknivåerna per patron. Visar en varningssymbol om bläcknivån understiger den förväntade miniminivån.
  9. 9 Inställningar-ikonen: Öppnar menyn Inställningar där du kan ändra inställningar och använda verktyg för att utföra underhåll.
  10. 10 Foto: Öppnar menyn Foto där du kan visa och skriva ut foton eller reproducera ett utskrivet foto.
  11. 11 Apps: Tillhandahåller ett snabbt och enkelt sätt att komma åt och skriva ut information från webben, som t.ex. kartor, kuponger, färgläggningssidor, pussel och mycket annat.
  12. 12 Kopiera: Öppnar menyn Kopiera där du kan välja kopieringstyp eller ändra kopieringsinställningar.
  13. 13 Skanna: Öppnar Skanna där du kan välja en destination för skanningen.
  14. 14 Snabbformulär: Med HP Snabbformulär kan du skriva ut kalendrar, checklistor, spel, linjerat papper, rutat papper och notpapper.
 • Statuslampa och knapp för trådlöst
  Figur : Statuslampa och knapp för trådlöst
  Statuslampa och knapp för trådlöst
  1
  Statuslampa för trådlöst
  • En blå lampa som lyser med fast sken visar att en trådlös anslutning har upprättats och att du kan skriva ut.
  • En långsamt blinkande lampa anger att den trådlösa funktionen är på, men att skrivaren inte är ansluten till något nätverk. Se till att skrivaren befinner sig inom den trådlösa signalens räckvidd.
  • En snabbt blinkande lampa indikerar ett fel med den trådlösa funktionen. Se meddelandet på skrivardisplayen.
  2
  Knapp för trådlöst
  Tryck på knappen om du vill se trådlös status, IP-adress, nätverksnamn, maskinvaruadress (MAC) och status för Trådlöst direkt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...