hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Inbäddad HP-webbserver

Med den inbäddade HP-webbservern kan du visa status för skrivaren, ställa in skrivarens nätverksinställningar och hantera utskriftsfunktioner från datorn istället för från skrivarens kontrollpanel. Här följer några exempel på vad du kan utföra med hjälp av den inbäddade HP-webbservern:
 • Visa statusinformation om produkten
 • Bestämma återstående livslängd för förbrukningsartiklar och beställa nya
 • Visa och ändra fackens konfiguration
 • Visa och ändra produktkonfiguration på kontrollpanelen
 • Visa och skriva ut interna sidor
 • Visa meddelande om händelser som rör produkten och förbrukningsmaterialen
 • Visa och ändra nätverkskonfigurationen
För att kunna använda HP Embedded Web Server måste webbläsaren uppfylla följande kriterier:
 • Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 eller senare eller Netscape 6.2 eller senare
 • Mac OS X: Safari eller Firefox med Bonjour eller en IP-adress
 • Linux: Endast Netscape Navigator
 • HP-UX 10 och HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7
När skrivaren är ansluten till ett IP-baserat nätverk fungerar den inbäddade HP-webbservern. Den inbäddade HP-webbservern fungerar inte med IPX-baserade skrivaranslutningar. Du måste inte ha tillgång till Internet för att öppna eller använda den inbyggda HP-webbservern.
När skrivaren är ansluten till nätverket är den inbäddade HP-webbservern automatiskt tillgänglig.

Öppna den inbäddade HP-webbservern

 1. Identifiera skrivarens IP-adress eller värdnamn. Om knappen Nätverk syns på startskärmen på produktens kontrollpanel pekar du på den så att adressen visas. Följ i annat fall dessa anvisningar för att skriva ut eller läsa produktens konfigurationssida:
  1. Bläddra till och tryck på Administration på startskärmen på produktens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Rapporter
   • Konfigurations-/statussidor
   • konfigurationssida
  3. Tryck på Skriv ut eller Visa.
  4. Leta reda på IP-adressen eller värdnamnet på sidan Jetdirect.
 2. Ange produktens IP-adress eller värdnamn i adress-/URL-fältet i datorns webbläsare.

Funktioner i den inbäddade HP-webbservern

Fliken Information

Fliken Inbyggd HP-webbserver Information
Meny
Beskrivning
Enhetens status
Visa produktens status och visa uppskattad återstående livslängd för HP-förbrukningsmaterial. Sidan visar också vilken papperstyp och pappersstorlek som ställts in för varje fack. Du ändrar standardinställningarna genom att klicka på länken Ändra inställningar.
Utskriftslogg
Visar en översikt över alla utskrifter som skrivaren har behandlat.
Konfigurationssida
Visar samma informationen som finns på konfigurationssidan.
Statussida för förbrukningsmaterial
Visar status för förbrukningsmaterial i produkten.
Händelseloggsidan
Visar en lista över alla skrivarhändelser och -⁠fel. Använd länken HP Instant Support (i området Andra länkar på alla inbyggda HP-webbserversidor) för att ansluta till en uppsättning dynamiska webbsidor som hjälper dig att lösa problem. På dessa sidor visas också ytterligare tjänster som är tillgängliga för produkten.
Användningssida
Visar en sammanfattning av antalet sidor som har skrivits ut i skrivaren, grupperade efter storlek, typ och papperets utskriftsbana.
Information om enheten
Visar skrivarens nätverksnamn, adress och modell. Om du vill anpassa inställningarna klickar du på menyn Information om enheten på fliken Allmänt.
Bild på kontrollpanelen
Visar en bild av den aktuella skärmen på kontrollpanelen.
Skriv ut
Överför en klar fil som ska skrivas ut från datorn. Produkten skriver ut filen med standardutskriftsinställningar.
Utskrivbara rapporter och sidor
Innehåller en lista med produktens interna rapporter och sidor. Välj att skriva ut ett eller flera alternativ.

Fliken Allmänt

Fliken Inbyggd HP-webbserver Allmänt
Meny
Beskrivning
Anpassningar av kontrollpanelen
Ordna om, visa eller dölj funktioner på kontrollpanelen och ändra standardspråk.
Inställning av snabbval
Ställ in jobb som finns i området Snabbinställningar på kontrollpanelens startsida.
Varningar
Ställ in e-postaviseringar för olika produkt- och förbrukningsmaterialhändelser.
Administrationsmeny på kontrollpanelen
Visar strukturen för menyn Administration på kontrollpanelen.
obs!
Du kan göra inställningar på den här skärmen, men den inbyggda HP-webbservern har fler avancerade konfigurationsmöjligheter än vad som finns att tillgå på menyn Administration.
AutoSend
Konfigurera skrivaren så att automatiserade e-postmeddelanden om skrivarens inställningar och förbrukningsmaterial skickas till angivna e-postadresser.
Redigera Andra länkar
Lägg till eller anpassa en länk till en annan webbplats. Den här länken visas i området Andra länkar på alla sidor i den inbäddade HP-webbservern.
Beställningsuppgifter
Ange information om beställning av utbytestonerkassetter. Informationen visas på statussidan för förbrukningsmaterial.
Information om enheten
Namnge enheten och tilldela den ett inventarienummer. Skriv namnet och den primära kontaktpersonen som ska få information om skrivaren.
Språk
Ange det språk som du vill visa information om den inbyggda HP-webbservern på.
Datum och tid
Ange datum och tid eller synkronisera med en tidsserver på nätverket.
Ströminställningar
Ange eller ändra uppvakningstid, vilolägestid och tid för energisparläge för produkten. Du kan ställa in olika scheman för alla vardagar och helgdagar. Du kan även ange vilka åtgärder med produkten som får den att vakna från viloläget.
Säkerhetskopiera och återställ
Skapa en säkerhetskopia med produkt- och användaruppgifter. Om det blir nödvändigt kan du återställa data till produkten med den här filens hjälp.
Återställ leveransinställningar
Återställer inställningarna till standardinställningarna.
Lösningsinstallation
Installera program från tredje part som kan utöka produktens funktionalitet.
Uppgradera fast programvara
Hämta och installera uppgraderingsfiler för produktens inbyggda programvara.
Kvot- och statistiktjänster
Tillhandahåller anslutningsinformation om utskriftsstatistiktjänster från tredje part.

Fliken Kopiera/skriv ut

Fliken Kopiera/skriv ut i den inbäddade HP-webbservern
Meny
Beskrivning
Hämta från USB-konfiguration
Aktivera eller inaktivera menyn Hämta från USB på kontrollpanelen.
Hantera lagrade utskrifter
Aktivera eller inaktivera möjligheten att lagra jobb i enhetens minne och ange jobblagringsalternativ.
Justera papperstyper
Om du får problem med utskriftskvaliteten när du använder en särskild papperstyp kan du åsidosätta standardinställningarna.
Allmänna utskriftsinställningar
Ange inställningar för alla utskrifter, inklusive kopiering eller mottagna fax.
Kopieringsinställningar
Konfigurera standardalternativen för kopiering.
Hantera fack
Konfigurera inställningar för pappersfack.

Fliken Skanna/digital sändning

Fliken Skanna/digital sändning i den inbäddade HP-webbservern
Meny
Beskrivning
Adressbok
Lägg till en e-postadress i taget på produkten och redigera de e-postadresser som redan har sparats i produkten. Du kan också använda fliken Importera/exportera för att överföra en lång lista med e-postadresser som ofta används i produkten, i stället för att lägga till en i taget.
Snabbkonfigurationsguider för E-posta och spara i nätverksmapp
Konfigurera produkten så att du kan skicka skannade bilder som bilagor i e-postmeddelanden.
Konfigurera produkten så att skannade bilder sparas i snabbval för nätverksmappen. Snabbval ger dig enkel åtkomst till filer som har sparats på nätverket.
E-postinställning
Ställ in e-poststandardinställningar för digital sändning, däribland dessa:
 • Inställningar för SMTP-servern (utgående post)
 • Standardinställningar för E-postsnabbval
 • Standardinställningar för meddelanden, t.ex. från-adressen och ämnesraden.
 • Inställningar för digitala signaturer och kryptering
 • Inställningar för e-postaviseringar
 • Standardskanningsinställningar för e-postjobb
 • Standardfilinställningar för e-postjobb
Inställning av Spara till mapp på nätverket
Ställ in nätverksmappinställningar för digital sändning, däribland dessa:
 • Standardinställningar för snabbvalsjobb som sparas i en nätverksmapp
 • Inställningar för aviseringar
 • Standardskanningsinställningar för jobb som sparas i en nätverksmapp
 • Standardfilinställningar för jobb som sparas i en nätverksmapp
Inställning av Spara på USB
Ställ in USB-inställningar för digital sändning, däribland dessa:
 • Standardinställningar för snabbvalsjobb som sparas på en USB-flashenhet
 • Inställningar för aviseringar
 • Standardskanningsinställningar för jobb som sparas på en USB-flashenhet
 • Standardfilinställningar för jobb som sparas på en USB-flashenhet
OXPd: Arbetsflöde
Använd arbetsflödesverktyg från någon tredje part.
Inställning av digital sändning
Gör inställningar som rör programmet Digital Sending (tillval).

Fliken Faxa (endast faxmodeller)

Fliken Faxa i den inbäddade HP-webbservern
Meny
Beskrivning
Inställning för faxsändning
Gör inställningar för att skicka fax, däribland dessa:
 • Standardinställningar för utgående fax
 • Standardinställningar för att skicka fax med det interna faxmodemet
 • Inställningar för att använda en faxtjänst i det lokala nätverket
 • Inställningar för att använda en faxtjänst på Internet
Kortnummer
Hantera faxkortnummer. Du kan även importera .CSV-filer med e-postadresser, faxnummer eller användaruppgifter så att de blir tillgängliga i produkten. Du kan också exportera e-post-, fax- eller användaruppgifter från produkten till en fil i datorn. Du kan därefter använda filen för datasäkerhetskopiering eller för att importera poster till en annan HP-produkt.
Faxmottagning, inställ.
Ställ in standardalternativ för utskrift av inkommande fax och ange ett faxutskriftsschema.
Arkivering och vidarebefordran av fax
Aktivera eller inaktivera arkivering och vidarebefordran av fax och gör enkla inställningar för båda alternativen.
 • Arkivering av fax är en metod att skicka ett exemplar av alla inkommande och utgående fax till en e-postadress.
 • Vidarebefordring av fax är en metod att vidarebefordra inkommande fax till en annan fax.
Faxaktivitetslogg
Innehåller en lista över alla fax som har skickats från eller tagits emot av enheten.

Fliken Felsökning

Fliken Inbyggd HP-webbserver Felsökning
Meny
Beskrivning
Allmän felsökning
Välj bland många olika rapporter och tester som gör det enklare att felsöka enheten.
Hämta diagnostikdata
obs!
Alternativet är bara tillgängligt om ett administratörslösenord är inställt från fliken Säkerhet.
Exportera skrivarinformation till en fil som kan vara användbar vid detaljerad problemanalys.
Uppgradera fast programvara
Hämta och installera uppgraderingsfiler för produktens inbyggda programvara.
Återställ leveransinställningar
Återställ inställningarna till standardinställningarna.

Fliken Säkerhet

Fliken Säkerhet i den inbyggda HP-webbservern
Meny
Beskrivning
Allmän säkerhet
Ange ett administratörslösenord så att du kan begränsa åtkomsten till vissa produktfunktioner.
Ställ in PJL-lösenord för bearbetning av PJL-kommandon.
Ställ in säkerhet för filsystemåtkomst och uppgradering av inbyggd programvara.
Aktivera eller inaktivera värdens USB-port på kontrollpanelen eller USB-porten på formateraren för utskrift direkt från en dator.
Visa statusen för alla säkerhetsinställningar.
Åtkomstkontroll
Ange åtkomsten till produktfunktioner för särskilda personer eller grupper. Skapa också användarkonton och välj med vilken metod enskilda personer loggar in på produkten.
Skydda lagrade data
Ställ in och hantera produktens interna hårddisk. Produkten har en krypterad hårddisk för högsta möjliga säkerhet.
Ange inställningar för jobb som lagras på produktens hårddisk.
Certifikathantering
Installera och hantera säkerhetscertifikat för åtkomst till produkten och nätverket.
Självtest
Bekräfta att säkerhetsfunktionerna körs enligt förväntade systemparametrar.

Fliken HP-webbtjänster

Använd fliken HP-webbtjänster när du vill konfigurera och aktivera HP-webbtjänster för skrivaren. Du måste aktivera HP-webbtjänster för att kunna använda HP ePrint-funktionen.

Fliken Nätverk

Använd fliken Nätverk om du vill konfigurera och säkra nätverksinställningar för enheten när den är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Den här fliken visas inte om produkten är ansluten till andra typer av nätverk.

Listan Andra länkar

obs!
Du kan ange vilka länkar som visas på listan Andra länkar genom att använda menyn Redigera Andra länkar på fliken Allmänt. Standardlänkarna är följande.
Listan Inbyggd HP-webbserver Andra länkar
Meny
Beskrivning
HP Instant Support
Ansluter dig till HP:s webbplats, där du kan hitta lösningar på problem med skrivaren.
Köpa förbrukningsmaterial
Ansluter till webbplatsen HP SureSupply där du finner information om hur du kan köpa originaltillbehör från HP, till exempel tonerkassetter och papper.
Produktsupport
Ansluter till supportwebbplatsen för skrivaren där du kan söka efter hjälp om olika ämnen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...