hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Ta bort och byt ut tangentbordet för notebook-datorerna HP Pavilion dv6-7000, dv6-7100 och HP ENVY dv6-7200, dv6-7300

Det här dokumentet avser notebook-datorer i HP Pavilion dv6-7x00-serien och HP ENVY dv6-7x00 serien.
HP dv6-7x00-seriens notebook-dator

Innan du börjar

  • Du behöver en Phillips-kryssskruvmejsel.
  • Stäng av datorn. Koppla bort Ethernet- eller modemkabeln. Koppla bort strömsladden.
  • Flytta datorn till en ren, plan och stadig arbetsyta på ett golv utan matta.
  • HP rekommenderar starkt att du bär ett antistatiskt armband och använder en ledande skumplastduk när du arbetar med datorn.
  • Ta inte ut någon komponent ur skyddsförpackningen förrän du är redo att installera den.
  varning!
Kanterna på metallpanelerna kan vara vassa. Se till att du inte kommer i kontakt med någon metallkant inuti datorn.
  varning!
Innan du startar proceduren ska du stänga av datorn och vänta på att komponenterna ska svalna.
  varning!
Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. Minska risken för skador orsakade av statisk elektricitet genom att arbeta på ett golv utan matta under, använda en arbetsyta som motverkar statisk elektricitet (till exempel en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet) och bära ett armband som är anslutet till en jordad yta.

Videoöversikt

Se videon innan du börjar med stegen i det här dokumentet.

Ta bort tangentbordet

  varning!
Kontrollera att strömmen till datorn är frånkopplad innan du börjar.
Följ stegen i det här avsnittet för att ta bort tangentbordet.
Steg 1
Ta ur batteriet.
Mer information om hur du tar bort batteriet finns i HP:s supportdokument Ta bort och sätta tillbaka batteriet.
Ta bort batteriet
Steg 2
Ta bort serviceluckan.
Mer information om hur du tar bort serviceluckan finns i HP:s supportdokument Ta bort och sätta tillbaka serviceluckan.
Ta bort serviceluckan
Steg 3
Ta bort CD/DVD-enheten.
Mer information om hur du tar bort CD/DVD-enheten finns i HP:s supportdokument Ta bort och sätta tillbaka CD- eller DVD-enheten.
Ta bort CD/DVD-enheten
Steg 4
Ta bort de två Phillips-krysskruvarna (som identifieras med en tangentbordsikon) som fäster tangentbordet till datorn.
Tangentbordsskruv
Steg 5
Fäll upp bildskärmen och placera datorn så att du enkelt kommer åt CD-/DVD-enheten.
Fäll upp bildskärmen
Steg 6
Peta försiktigt genom hålet med fingret för att frigöra tangentbordet.
Trycka på tangentbordet
Steg 7
Vänd den bärbara datorns högra sida uppåt och öppna den helt.
Vänd tangentbordet med höger sida uppåt
Steg 8
Lyft bakkanten på tangentbordet och vrid det framåt tills du har åtkomst till tangentbordets bandkabel och ZIF-kontakt.
obs!
Lyft inte tangentbordet längre bort från den bärbara datorn än nödvändigt för att få åtkomst till tangentbordets bandkabel och ZIF-kontakt
Lyfta tangentbordet
Steg 9
Lyft varsamt låsstången på tangentbordets ZIF-kontakt och ta bort tangentbordets bandkabel.
  varning!
Var försiktig så att du inte skadar ZIF-kontakten och bandkabeln.
Lyfta låsstången
Steg 10
Ta bort bandkabeln.
obs!
Om tangentbordet är bakgrundsbelyst, kopplar du bort den extra anslutningen från tangentbordet och systemkortet.
Ta bort bandet
Steg 11
Ta bort tangentbordet.
Ta bort tangentbordet

Sätta tillbaka tangentbordet

Följ stegen i det här avsnittet för att sätta tillbaka tangentbordet.
Steg 1
Placera tangentbordet upp och ner så du har åtkomst till bandkabeln och anslutningen.
Rikta in tangentbordet
Steg 2
Sätt i tangentbordets bandkabel i ZIF-kontakten.
  varning!
Var försiktig så att du inte skadar ZIF-kontakten och bandkabeln.
Sätta i bandkabeln i ZIF-kontakten
Steg 3
Tryck ned låsstången för att fästa bandkabeln i anslutningen.
obs!
Om tangentbordet är bakgrundsbelyst, ansluter du den extra anslutningen från tangentbordet till systemkortet.
Trycka låsstången på plats
Steg 4
Vänd på tangentbordet och placera flikarna på tangentbordets nedersta kant i den övre luckan
Vrid tillbaka tangentbordet på plats
Steg 5
Tryck ned tangentbordet och tryck utmed kanterna på tangentbordet för att fästa det till den bärbara datorn.
Sätta i flikar och trycka på kanterna
Steg 6
Vik ned bildskärmen, vänd den bärbara datorn upp och ner och byt ut de två skruvar som fäster tangentbordet till basen.
Tangentbordsskruv
Steg 7
Sätta tillbaka CD-/DVD-enheten.
Mer information om hur du byter ut CD-DVD-enheten finns i HP:s supportdokument Installera eller byt ut CD- eller DVD-enheten.
Sätta i CD-/DVD-enheten
Steg 8
Sätt tillbaka serviceluckan.
Mer information om hur du sätter tillbaka serviceluckan finns i HP:s supportdokument Ta bort och sätta tillbaka serviceluckan.
Skjut in serviceluckan
Steg 9
Sätt tillbaka batteriet.
Mer information om hur du sätter tillbaka batteriet finns i HP:s supportdokument Ta bort och sätta tillbaka batteriet.
Tryck ned batteriet

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...