hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Problem med att skicka fax

Problem med att skicka fax
Fel
Orsak
Åtgärd
Fax skickas långsamt.
Du kanske skickar ett komplext fax, till exempel ett som innehåller en stor mängd grafik.
Komplicerade fax tar längre tid att överföra.
Faxenheten som tar emot faxet har kanske ett långsamt modem.
Faxet skickas med den snabbaste överföringshastighet som den mottagande enheten kan använda. Vänta tills faxöverföringen är klar.
Den upplösning som faxet skickas eller tas emot med är kanske mycket hög. Hög upplösning ger i regel bättre kvalitet men innebär också längre överföringstid.
Minska upplösningen och ändra alternativet Optimera text/bild.
Om telefonlinjen som används är dålig, saktar både produkten och den mottagande faxenheten ner överföringen för att kompensera för eventuella fel som uppstår.
Avbryt och skicka faxet igen. Be teleoperatören att kontrollera telefonlinjen.
Dokumentet kan ha en grå bakgrund, och det kan öka faxöverföringstiden.
Använd funktionen Bildjustering för att ta bort bakgrundsskuggningen.
Faxöverföringen avbryts.
Det kan vara något fel på den mottagande faxmaskinen.
Försök att skicka till en annan faxenhet.
Telefonlinjen kanske inte fungerar.
Koppla loss faxtillbehöret från telefonjacket och anslut en telefon. Se efter om det går att ringa ett samtal för att kontrollera om telefonlinjen är intakt.
Telefonlinjen kan "brusa" eller vara av dålig kvalitet.
Prova med att använda en lägre faxhastighet som gör att överföringen blir mer tillförlitlig. Använd menyn Faxinställningar om du vill ställa in faxhastigheten för att skicka fax.
Funktionen Samtal väntar kan vara aktiverad.
Kontrollera att funktionen Samtal väntar inte är aktiverad på telefonlinjen för fax. Ett meddelande om att samtal väntar kan avbryta ett pågående fax vilket leder till ett kommunikationsfel.
Fax tas emot men kan inte skickas.
Om produkten är ansluten till en telefonväxel, kanske växeln sänder en kopplingston som enheten inte kan upptäcka.
Avaktivera inställningen för kopplingston.
Telefonlinjen är kanske dålig.
Försök igen senare.
Det kan vara något fel på den mottagande faxmaskinen.
Försök att skicka till en annan faxenhet.
Telefonlinjen kanske inte fungerar.
Koppla loss faxtillbehöret från telefonjacket och anslut en telefon. Se efter om det går att ringa ett samtal för att kontrollera om telefonlinjen är intakt.
Återuppringning för utgående fax upprepas oavbrutet.
Faxtillbehöret ringer automatiskt upp ett faxnummer igen om alternativet Återuppringning vid upptaget är aktiverat eller om alternativet Återuppringning vid ej svar är det.
Detta är normalt. Om du inte vill att faxen ringer upp igen ställer du in alternativet Återuppringning vid upptaget på 0, alternativet Återuppringning vid ej svar på 0 och alternativet Fel vid återuppringning på 0.
De faxmeddelanden du skickar kommer inte fram till den mottagande faxenheten.
Den mottagande faxenheten är kanske avstängd eller fungerar inte som den ska, t.ex. för att papperet är slut.
Be mottagaren kontrollera att faxenheten är påslagen och klar att ta emot fax.
Ett fax kan finnas i minnet och vänta på återuppringning av ett upptaget nummer, eller så finns det andra jobb före som väntar på att skickas.
Om faxet lagras i minnet av någon av dessa orsaker visas det som en post i faxloggen. Skriv ut faxaktivitetsloggen och kontrollera kolumnen Resultat för att se vilka jobb som har status Väntar .

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...