hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart 5520 series - Åtgärda papperstrassel

Är det första gången du stöter på problemet, eller har det hänt förut? Klicka på den länk nedan som motsvarar ditt svar.

Felsökning vid tillfälligt papperstrassel

Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den mest troliga lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du fortsätta att prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.
obs!
Om du inte har försökt ta bort papperet som fastnat ska du gå tillbaka till den elektroniska hjälpen och prova den lösningen först.
Lösning 1: Kontrollera att luckorna och locken sitter ordentligt fast
 1. Öppna luckan till bläckpatronerna.
  Figur : Bild - Öppna åtkomstluckan
 2. Stäng locket över pappersbanan.
  Figur : Bild - Stäng locket över pappersbanan
 3. Stäng luckan till patronerna.
  Figur : Bild - Stäng locket över pappersbanan
 4. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 2: Kontrollera att papperet är rätt placerat i inmatningsfacket
 1. Gör något av följande:
  Fylla på papper i fullstorlek
  1. Dra ut pappersfacket, skjut pappersledarna för bredd utåt och ta därefter bort eventuellt annat material från facket.
   Figur : Skjut pappersledaren för bredd till det yttersta läget
   Fyll på papper:
   • Lägg i en pappersbunt i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.
    Figur : Lägg i en pappersbunt
   • Skjut pappersbunten framåt tills det tar stopp.
   • Skjut pappersledarna för bredd inåt tills det tar stopp mot papperets kanter.
    Figur : Skjut pappersledaren för bredd åt höger
    obs!
    Om du drog ut pappersfacket för att fylla på det, se till att du skjutit in det igen innan du skriver ut.
   • Skjut in pappersfacket igen och öppna sedan förlängningsdelen.
    Figur : Skjut pappersledaren för bredd åt höger
  Fylla på papper i litet format
  1. Dra ut pappersfacket, skjut pappersledarna för bredd utåt och ta därefter bort eventuellt annat material från facket.
   Figur : Skjut pappersledaren för bredd åt vänster
   Fyll på papper:
   • Lägg i en bunt med fotopapper i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.
    Figur : Fylla på fotopapper i fotofacket
   • Skjut in fotopapperet så långt det går.
    Figur : Fylla på fotopapper i fotofacket
    obs!
    Om du använder fotopapper med perforerade flikar placerar du fotopappret så att flikarna hamnar närmast dig.
   • Skjut pappersledarna för bredd inåt tills det tar stopp mot papperets kanter.
    Figur : Skjut pappersledarna för bredd inåt
    obs!
    Om du drog ut pappersfacket för att fylla på det, se till att du skjutit in det igen innan du skriver ut.
   • Skjut in pappersfacket igen och öppna sedan förlängningsdelen.
    Figur : Skjut pappersledaren för bredd åt höger
  Fylla på kuvert
  1. Dra ut pappersfacket, skjut pappersledarna för bredd utåt och ta därefter bort eventuellt annat material från facket.
   Figur : Skjut pappersledaren för bredd till det yttersta läget
   Fyll på kuvert:
   • Lägg i ett eller flera kuvert i mitten av inmatningsfacket med fliken uppåt och till vänster.
    Figur : Bild - Fyll på en bunt kuvert i huvudfacket
   • Skjut kuvertbunten framåt tills det tar stopp.
   • Skjut pappersledarna för bredd inåt tills de ligger mot mot kuvertens kanter.
   • Skjut in pappersfacket igen och öppna sedan förlängningsdelen.
 2. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 3: Kontakta HP Support
 1. Om ingen av dessa lösningar var till hjälp erbjuder HP flera olika alternativ för assisterad support för din produkt.
  För att ditt samtal med support ska gå snabbare bör du ha följande information till hands:
  • Produktnamn (HP Photosmart 5520 series)
  • Modellnummer (anges på insidan av bläckpatronsluckan)
   Figur : Bild – Lokalisera modellumret
  • Serienummer för skrivaren (en kod på 10 tecken)
   Serienumret står angivet på en etikett på baksidan eller undersidan av skrivaren. Serienumret är den kod på etiketten som består av 10 tecken. Det innehåller siffror och bokstäver men inga streck.
 2. Gå till supportsidan för din skrivare genom att följa länken nedan.
  Välj ditt land/region om du blir uppmanad till det och klicka sedan på Kontakta HP för information om hur du får tillgång till teknisk support.
 3. Besök HPs supportforum och kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din skrivare. Följ länken nedan för att komma till forumen. (HPs supportforum är kanske inte tillgängliga på alla språk.)

Felsökning vid ständigt papperstrassel

Prova de lösningar som räknas upp nedan om du ofta råkar ut för papperstrassel. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den troligaste lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.
Lösning 1: Kontrollera vanliga orsaker till "papperstrassel"
 1. Kontrollera att du redan har provat alla lösningar som räknas upp nedan. Om du behöver mer anvisningar kan du bläddra tillbaka till början av sidan och välja alternativet Det är första gången/det inträffar ibland.
  • Ta bort papperet som har fastnat. (Om du vill ha närmare anvisningar, gå till skrivarhjälpen.)
  • Kontrollera att luckan till pappersbanan och bläckpatronsluckan är stängda.
  • Kontrollera att papperet är rätt placerat i inmatningsfacket.
Lösning 2: Se efter om det finns pappersbitar eller skräp i enheten
 1. Ta bort allt papper från pappersfacket.
 2. Öppna luckan till bläckpatronerna.
  Figur : Bild - Öppna åtkomstluckan
 3. Lys med en ficklampa för att se efter om det finns några pappersbitar eller främmande föremål inuti skrivaren och ta om möjligt bort dem.
 4. Om du inte når allt skräp eller om det är svårt att få bort det gör du så här:
  1. När skrivaren fortfarande är på kopplar du ur strömsladden, helst från vägguttaget.
   Låt bläckpatronsluckan vara öppen så att du kan observera skrivaren när du slagit på strömmen igen.
   Vänta i ca 30 sekunder innan du ansluter strömsladden igen.
   Observera skrivarens åtkomstområde när skrivaren startar. Pappersmatningsvalsarna kommer att snurra och eventuellt lossar några av pappersbitarna eller så kan du åtminstone se var det kan finnas skräp.
   Om skrivaren inte slås på automatiskt trycker du på På-knappen.
     varning!
   Stick inte in händer, verktyg eller andra föremål i skrivaren medan den startar. Detta kan orsaka skador.
 5. Om du lyckas rensa bort skräpet ska du lägga i papper i pappersfacket och göra ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 3: Kontrollera skicket på papperet i pappersfacket
 1. Se till att papperet ligger plant i facket.
 2. Kontrollera om kanterna är fläckiga, rivna, böjda eller skrynkliga.
 3. Ta bort eventuellt fläckigt eller skadat papper och fyll på facket på nytt. Försök sedan använda skrivaren igen.
 4. Så här kan du undvika papperstrassel:
  • Justera pappersledarna i pappersfacket så att de ligger tätt mot papperet. Se till att pappersledaren inte böjer papperet i facket.
  • Låt inte utskrivna papper ligga kvar i facket.
  • Skjut inte in papperet för långt i pappersfacket.
  • Lägg inte för mycket papper i pappersfacket. Om facket är för fullt kan det leda till papperstrassel.
  • Undvik papper som är för tunt eller för tjockt, har en glatt struktur eller går lätt att töja ut. Sådana papperstyper kan matas in felaktigt genom pappersbanan och orsaka papperstrassel.
  • Förvara fotomaterial i sin ursprungliga förpackning i en återförslutningsbar plastpåse på ett plant underlag på ett sval och torr plats. När du ska skriva ut tar du endast ut de pappersark som du tänker använda just nu. När du är klar med utskriften lägger du tillbaka alla oanvända fotopapper i plastpåsen.
  • Lämna inte oanvänt fotopapper i pappersfacket. Papperet kan böja sig, vilket kan försämra utskriftskvaliteten. Böjda papper kan även orsaka papperstrassel.
  • Kombinera inte olika papperstyper och -storlekar i pappersfacket; hela pappersbunten i inmatningsfacket måste vara av samma storlek och typ.
  • Undvik kuvert med häftklamrar eller fönster. De kan fastna i valsarna och orsaka papperstrassel. Det är också en bra idé att stoppa in fliken i varje kuvert för att undvika trassel.
  • Se till att etikettarken inte är mer än två år gamla när du skriver ut etiketter. Etiketter på äldre etikettark kan lossna när papperet passerar genom skrivaren, vilket kan orsaka papperstrassel.
  • Använd papperstyper som rekommenderas för skrivaren.
Lösning 4: Justera pappersbunten
 1. Ändra mängden papper i bunten.
  Om pappersbunten bara innehåller lite papper lägger du till fler pappersark. Om bunten är mycket stor tar du bort en del av papperet.
 2. Jämna till buntens kanter mot en plan yta och lägg tillbaka papperet i facket.
 3. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
 4. Om du fortfarande har problem följer du dessa anvisningar:
  1. Ta ut pappersbunten och lufta den så att eventuell statisk elektricitet försvinner.
   Vänd pappersbunten 180 grader och jämna till kanterna mot en plan yta.
   Lägg tillbaka papperet i facket.
   Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 5: Kontakta HP Support
 1. Om ingen av dessa lösningar var till hjälp erbjuder HP flera olika alternativ för assisterad support för din produkt.
  För att ditt samtal med support ska gå snabbare bör du ha följande information till hands:
  • Produktnamn (HP Photosmart 5520 series)
  • Modellnummer (anges på insidan av bläckpatronsluckan)
   Figur : Bild – Lokalisera modellumret
  • Serienummer för skrivaren (en kod på 10 tecken)
   Serienumret står angivet på en etikett på baksidan eller undersidan av skrivaren. Serienumret är den kod på etiketten som består av 10 tecken. Det innehåller siffror och bokstäver men inga streck.
 2. Gå till supportsidan för din skrivare genom att följa länken nedan.
  Välj ditt land/region om du blir uppmanad till det och klicka sedan på Kontakta HP för information om hur du får tillgång till teknisk support.
 3. Besök HPs supportforum och kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din skrivare. Följ länken nedan för att komma till forumen. (HPs supportforum är kanske inte tillgängliga på alla språk.)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...