hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet 3520 e-All-in-One series - Beskrivning av enhetens kontrollpanel

  Figur : Bild – Kontrollpanelen på HP Deskjet 3520 e-All-in-One series
 1. 1 Bakåt: Återgår till den föregående skärmen.
 2. 2 Avbryt: Avbryter den pågående operationen, återställer standardinställningarna.
 3. 3 Inställningar: Sammanhangsberoende knapp som ändras beroende på vad som visas på skärmen.
 4. 4 Val-knapp: Använd den här knappen för att navigera i menyer och välja antal kopior.
 5. 5 Val-knapp: Använd den här knappen för att navigera i menyer och välja antal kopior.
 6. 6 OK: Bekräftar det aktuella valet.
 7. 7 Statuslampa och knapp för Trådlöst: Blått sken indikerar en trådlös anslutning. Tryck på knappen om du vill se status och menyalternativ för den trådlösa funktionen. Starta läget för Wi-Fi Protected Setup (WPS)-tryckknapp genom att trycka in knappen tills lampan börjar blinka.
 8. 8 ePrint-knapp: Om du trycker på den här knappen visas menyn Webbtjänster där du kan se skrivarens e-postadress och göra ePrint-inställningar.
 9. 9 På-knapp: Startar eller stänger av skrivaren.

Statuslampor

Statuslampa för trådlös funktion

Figur : Bild - Statuslampan för trådlöst
Lampans beteende
Lösning
Av
Den trådlösa funktionen är avstängd. Tryck på knappen Trådlöst för att visa menyn för trådlöst på skrivarens display. Aktivera den trådlösa funktionen via den här menyn.
Blinkar långsamt
Den trådlösa funktionen är på men skrivaren är inte ansluten till något nätverk. Om det inte går att upprätta någon anslutning ska du försäkra dig om att skrivaren befinner inom den trådlösa signalens räckvidd.
Blinkar snabbt
Ett fel har uppstått i den trådlösa funktionen. Se eventuella meddelanden på skrivarens display.
Fast sken
En trådlös anslutning har upprättats och du kan skriva ut.

Strömbrytarlampa

Lampans beteende
Lösning
Av
Skrivaren är avstängd.
Pulserar
Indikerar att enheten är i viloläge. Enheten går automatiskt in i viloläge efter 5 minuters inaktivitet.
Blinkar snabbt
Ett fel har uppstått. Se eventuella meddelanden på skrivarens display.
Blinkar långsamt
Skrivaren skriver ut eller kopierar.
Skrivaren är påslagen och redo att skriva ut.

Inställningar för trådlöst

Tryck på knappen Trådlöst om du vill se status och menyalternativ för den trådlösa funktionen.
 • Om skrivaren har en aktiv förbindelse med ett trådlöst nätverk visas statusen Ansluten och skrivarens IP-adress på skrivarens display.
 • Om den trådlösa funktionen är inaktiverad (den trådlösa radion är avstängd) och det trådlösa nätverket inte är tillgängligt visar displayen statusen Trådlöst av.
 • Om den trådlösa funktionen är aktiverad (den trådlösa radion är på) men det inte finns någon aktiv trådlös anslutning, visar displayen antingen statusen Ansluter eller Ej ansluten.
Du kan använda skrivarens display för att ta reda på information om det trådlösa nätverket, slå på och stänga av den trådlösa funktionen och mycket annat.
Hur gör jag?
Anvisningar
Skriv ut en konfigurationssida för nätverket.
Konfigurationssidan för nätverket visar nätverksstatus, värdnamn, nätverksnamn och annat.
Skriv ut testet av trådlöst nätverk.
Testet av trådlöst nätverk visar de diagnostiska resultaten för det trådlösa nätverkets status, styrkan hos den trådlösa signalen, detekterade nätverk och mycket annat.
Återställ nätverksinställningarna till standardinställningarna.
Slå på eller stäng av den trådlösa funktionen.

Snabbformulär

Använd menyn Snabbformulär när du vill skriva ut snabbformulär, kalendrar och spel.
Så här skriver du ut Snabbformulär
 1. På kontrollpanelens startskärm väljer du Snabbformulär.
  obs!
  Om alternativet Snabbformulär inte visas i menyn på skrivarens display trycker du på knappen Bakåt tills alternativet Snabbformulär visas.
 2. Tryck på knapparna Val och Val för att välja Mina snabbformulär, Veckokalender eller Checklista. Tryck sedan på OK.
 3. När du valt den typ av objekt som du vill skriva ut väljer du antalet kopior och trycker på OK.

Autoströmavstängning

Som standard aktiveras autoströmavstängning automatiskt när du slår på skrivaren. När funktionen för autoströmavstängning är aktiverad stängs skrivaren automatiskt av efter 2 timmars inaktivitet i syfte att minska energiförbrukningen. Autoströmavstängning inaktiveras automatiskt när skrivaren upprättar en trådlös nätverksförbindelse eller (om detta stöds) en Ethernet-förbindelse. Du kan ändra inställningen för autoströmavstängning från kontrollpanelen. När du väl ändrat inställningen behåller skrivaren denna inställning. Vid autoströmavstängning stängs skrivaren av helt och hållet så du måste använda strömbrytaren för att slå på den igen.
Så här ändrar du inställningen av autoströmavstängning
obs!
Om du skriver ut via ett trådlöst eller Ethernet-anslutet nätverk bör du inaktivera funktionen för autoströmavstängning så att inga utskriftsjobb går förlorade. Också när funktionen för autoströmavstängning är inaktiverad går skrivaren in i viloläge efter 5 minuters inaktivitet i syfte att spara energi.
 1. På kontrollpanelens startskärm, som visar Kopiera, Skanna och Snabbformulär väljer du Kopieringsinst.
  obs!
  Om inte startskärmen visas trycker du på knappen Bakåt tills du kan se den.
 2. I menyn Kopieringsinst på skrivarens display väljer du Inställningar.
 3. I menyn Inställningar väljer du Autoavstängning.
 4. I menyn Autoavstängning väljer du eller Av och trycker därefter på Fortsätt för att bekräfta inställningen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...