hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro 400 M401 - Lösa problem med trådlösa nätverk

obs!
Det här avsnittet gäller bara modellen Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw.

Checklista för trådlös anslutning

 • Kontrollera att nätverkskabeln är inte är ansluten.
 • Kontrollera att skrivaren och den trådlösa routern är påslagna och strömförsörjda. Kontrollera även att den trådlösa radiosignalen i produkten är aktiverad.
 • Kontrollera att rätt SSID (Service Set Identifier) används. Skriv ut en konfigurationssida för att bekräfta SSID. Om du är osäker på att rätt SSID används gör du om den trådlösa konfigurationen.
 • För säkerhetsskyddade nätverk kontrollerar du att säkerhetsinformationen är korrekt. Om säkerhetsinformationen är felaktig gör du om den trådlösa konfigurationen.
 • Om det trådlösa nätverket fungerar korrekt försöker du komma åt andra datorer på det trådlösa nätverket. Om nätverket är anslutet till Internet försöker du ansluta till internet via en trådlös anslutning.
 • Kontrollera att krypteringsmetoden (AES eller TKIP) är samma för skrivaren som för den trådlösa åtkomstpunkten (för nätverk som använder WPA-säkerhet).
 • Kontrollera att skrivaren är inom det trådlösa nätverkets täckning. För de flesta nätverk måste skrivaren vara inom 30 m från den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern).
 • Kontrollera att inga hinder är i vägen för den trådlösa signalen. Ta bort stora metallobjekt mellan åtkomstpunkten och skrivaren. Kontrollera att stolpar, väggar eller stödstrukturer som innehåller metall eller betong inte är i vägen mellan skrivaren och den trådlösa åtkomstpunkten.
 • Kontrollera att skrivaren är placerad bort från elektroniska enheter som kan störa den trådlösa signalen. Många enheter kan störa den trådlösa signalen, t.ex. motorer, trådlösa telefoner, övervakningskameror, andra trådlösa nätverk och vissa Bluetooth-enheter.
 • Kontrollera att skrivardrivrutinen är installerad på datorn.
 • Kontrollera att du har valt rätt skrivarport.
 • Kontrollera att datorn och skrivaren är anslutna till samma trådlösa nätverk.
 • I Mac OS X kontrollerar du att den trådlösa routern stöder Bonjour.

Skrivaren skriver inte ut efter att den trådlösa konfigurationen är slutförd

 1. Kontrollera att skrivaren är på och i Redo-läge.
 2. Stäng av brandväggar från tredje part på datorn.
 3. Kontrollera att nätverket fungerar som det ska.
 4. Kontrollera att din dator fungerar som den ska. Om det behövs startar du om datorn.
 5. Försök att konfigurera produkten manuellt från kontrollpanelen.

Skrivaren skriver inte ut och datorn har en brandvägg från tredje part installerad

 1. Uppdatera brandväggen med den senaste tillgängliga uppdateringen från tillverkaren.
 2. Om program kräver brandväggsåtkomst när du installerar skrivaren eller försöker skriva ut ser du till att programmen tillåts i brandväggen.
 3. Stäng tillfälligt av brandväggen och installera den trådlösa skrivaren på datorn. Aktivera brandväggen när du har slutfört den trådlösa installationen.

Den trådlösa anslutningen fungerar inte efter den trådlösa routern eller skrivaren har flyttats

 1. Kontrollera att routern eller skrivaren ansluter till samma nätverk som datorn ansluter till.
 2. Skriv ut en konfigurationssida.
 3. Jämför SSID (Service Set Identifier) på konfigurationsrapporten med SSID i skrivarkonfigurationen för datorn.
 4. Om dessa nummer inte är identiska betyder det att enheterna inte ansluter till samma nätverk. Gör om den trådlösa konfigurationen för skrivaren.

Det går inte att ansluta flera datorer till den trådlösa skrivaren

 1. Kontrollera att de övriga datorerna är inom den trådlösa täckningen och att inga hinder blockerar signalen. För de flesta nätverk är den trådlösa täckningen inom 30 m från den trådlösa åtkomstpunkten.
 2. Kontrollera att skrivaren är på och i Redo-läge.
 3. Stäng av brandväggar från tredje part på datorn.
 4. Kontrollera att nätverket fungerar som det ska.
 5. Kontrollera att din dator fungerar som den ska. Om det behövs startar du om datorn.

Den trådlösa skrivaren tappar kommunikationen när den är ansluten till ett VPN

 • Du kan normalt inte vara ansluten till ett VPN och andra nätverk samtidigt.

Nätverket visas inte i listan över trådlösa nätverk

 • Kontrollera att den trådlösa routern är påslagen och strömförsörjd.
 • Nätverket är kanske dolt. Du kan dock även ansluta till ett dolt nätverk.

Det trådlösa nätverket fungerar inte

 1. Kontrollera att nättverkskabeln inte är ansluten.
 2. Verifiera att nätverket tappat kommunikationen genom att försöka ansluta till andra enheter i nätverket.
 3. Testa nätverkskommunikationen genom att skicka ett pingkommando till nätverket.
  1. Öppna en kommandoprompt på datorn. För Windows klickar du på Start, klickar på Kör och skriver sedan cmd.
  2. Skriv ping följt av routerns IP-adress.
   I Mac OS X öppnar du nätverksverktyget och anger sedan IP-adressen i tillämpligt fält i rutan Ping.
  3. Om fönstret visar returtider fungerar nätverket.
 4. Kontrollera att routern eller skrivaren ansluter till samma nätverk som datorn ansluter till.
  1. Skriv ut en konfigurationssida.
  2. Jämför SSID (Service Set Identifier) på konfigurationsrapporten med SSID i skrivarkonfigurationen för datorn.
  3. Om dessa nummer inte är identiska betyder det att enheterna inte ansluter till samma nätverk. Gör om den trådlösa konfigurationen för skrivaren.

Göra ett diagnostiskt test av det trådlösa nätverket

Du kan köra ett diagnostiskt test från produktens kontrollpanel som ger information om inställningarna för det trådlösa nätverket.
 1. Tryck på Inställningar  på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer
  • Systeminställn.
  • Självdiagnostik
 3. Tryck på Kör nätverkstest för att starta testet. En testsida skrivs ut med testresultaten.

Reducera störningar i ett trådlöst nätverk

Följande åtgärdstips kan reducera störningarna i ett trådlöst nätverk:
 • Se till att de trådlösa enheterna inte är i närheten av stora metallobjekt, t.ex. arkivskåp, och andra elektromagnetiska enheter, t.ex. mikrovågsugnar och trådlösa telefoner. Sådana föremål kan störa radiosignalerna.
 • Se till att de trådlösa enheterna inte är i närheten av stora murade strukturer och andra byggnadsverk. Sådana objekt kan absorbera radiovågor och försämra signalstyrkan.
 • Placera den trådlösa routern på en central plats utan föremål i vägen mellan routern och de trådlösa enheterna i nätverket.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...