hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

ADM-felmeddelandet Papperstrassel visas på HP Officejet 4610 All-in-One, Officejet 4620, Deskjet Ink Advantage 4610 och 4620 e-All-in-One-skrivarserien

Problem

När du använder den automatiska dokumentmataren (ADM) till att kopiera, skanna eller faxa och felmeddelandet “Originalet har fastnat eller dokumentmataren (ADM) är smutsig. Öppna ADM-höljet för att ta bort originalet. Information om hur du rengör ADM finns i användarhandboken” visas på produktens kontrollpanel.

Lösning ett: Ta bort det papper som sitter fast

Följ dessa steg i den anvisade ordningen för att rensa ett papperstrassel från ADM.

Steg ett: Ta bort papper som har fastnat

Följ dessa steg för att ta bort papper som fastnat inifrån ADM-facket.
 1. Ta bort eventuellt löst papper från in- och utmatningsfacken på ADM.
    varning!
  Ta inte bort det papper som fastnat nu.
  Figur : Ta bort allt löst papper från ADM-facken
  Bild: Ta bort lösa papper från ADM-facket
 2. Lyft upp ADM-luckan.
  Figur : Lyft upp ADM-luckan
  Bild: Lyft upp ADM-luckan
 3. Leta upp flikarna på sidorna av ADM-mekanismen och lyft sedan flikarna varsamt uppåt så att ADM-mekanismen höjs.
  Figur : Höj ADM-mekanismen
  Bild: Leta upp flikarna och höj ADM-mekanismen
 4. Dra försiktigt ut papperet från ADM-mekanismen.
    varning!
  Om papperet går sönder när du tar bort det från ADM-mekanismen bör du kontrollera att det inte finns några pappersrester i valsarna och vid hjulen. Om du inte tar bort alla pappersrester från produkten finns det risk att det uppstår mer papperstrassel.
 5. Fäll ner ADM-mekanismen.
 6. Fäll ned locket på den automatiska dokumentmataren och tryck sedan nedåt med fast hand tills spärren snäpps på plats.

Steg två: Kopiera med ADM:en

Följ de här stegen när du ska kopiera med hjälp av ADM.
 1. Ta tag i båda sidor av huvudinmatningsfacket och dra sedan det ut tills det tar stopp.
 2. Om det behövs för du ut pappersledarna så långt som möjligt.
 3. Fyll på oanvänt, vanligt vitt papper i inmatningsfacket och justera sedan in pappersledaren så att den vilar mot pappret.
  Figur : Fyll på papper i huvudfacket
  Bild: Fyll på papper i huvudfacket
 4. Sätt tillbaka inmatningsfacket i produkten.
 5. Lägg i ett ensidigt originaldokument med den oskadda utskriftssidan uppåt i ADM-inmatningsfacket.
 6. Skjut originalet framåt tills meddelandet “Original ilagt” visas på kontrollpanelen.
 7. Tryck pappersledarna inåt mot papperets kant tills det tar stopp. Skjut inte pappersledarna så kraftigt att de trycker mot pappret.
  Figur : Justera pappersledarna
  Bild: Justera pappersledarna
 8. Tryck på knappen () bredvid Kopiera.
 9. Tryck på knappen intill Kopior.
 10. Skärmen Kopior visas med alternativen (+) och (-). Tryck på knappen bredvid OK för att skriva ut en kopia.
 11. Tryck på knappen bredvid Svartvit kopiering eller Färgkopiering.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning två: Rengör ADM och skannerglasskivan

För att förhindra ADM-trassel, förvissar du dig om att delarna i ADM:en är rena och fria från damm eller klibbigt material. Detta gäller in- och utmatningsfacken, ADM:ens skannerglas, avskiljningsstopp och plockvalsar.

Steg ett: Rengör valsarna i ADM

Följ stegen nedan för att rengöra och kontrollera valsarna i den automatiska dokumentmataren.
 1. Du behöver följande saker.
  • En ren, luddfri trasa
  • Flera rena bomullstoppar
  • Vatten på flaska eller destillerat vatten
 2. Tryck på strömbrytaren () för att stänga av produkten.
 3. Dra ur strömsladden på produktens baksida om den inte redan kopplats bort.
 4. Dra ur USB-kabeln på produktens baksida om den inte redan kopplats bort.
 5. Lyft höljet till ADM-enheten och lokalisera avskiljningsstoppet.
  Figur : Lyft upp ADM-luckan
  Bild: Lyft upp ADM-luckan
  Figur : Avskiljningsstoppet
  Bild: Avskiljningsstoppet
 6. Fukta en ren, luddfri trasa lätt med buteljerat eller destillerat vatten och krama ur trasan ordentligt.
 7. Torka varsamt avskiljningsstoppet. Tryck med måttlig kraft för att avlägsna damm och smutsavlagringar.
 8. Lokalisera flikarna på sidorna av ADM-mekanismen och lyft sedan flikarna varsamt uppåt så att ADM-mekanismen höjs.
 9. Fukta en ren, luddfri trasa lätt med buteljerat eller destillerat vatten och krama ur trasan ordentligt.
 10. Rengör ADM-valsarna. Tryck trasan mot valsarna och rotera dem uppåt med fingrarna. Tryck med måttlig kraft för att avlägsna damm och smutsavlagringar.
  Figur : Rengör ADM-valsarna
  Bild: Rengör ADM-valsarna
 11. Fukta en bomullstopp lätt med buteljerat eller destillerat vatten och krama ur den ordentligt.
 12. Leta reda på valsarna bakom ADM-mekanismen.
  Figur : Leta reda på valsarna bakom ADM-mekanismen
  Bild: Leta reda på valsarna bakom ADM-mekanismen
 13. Rengör valsarna bakom ADM-mekanismen. Tryck bommullstoppen mot valsarna och rotera dem uppåt med fingrarna. Tryck med måttlig kraft för att avlägsna damm och smutsavlagringar.
  Figur : Rengör valsarna bakom ADM-mekanismen
  Bild: Rengör valsarna bakom ADM-mekanismen
 14. Låt valsarna torka helt.
 15. Fukta en ren, luddfri trasa lätt med buteljerat eller destillerat vatten och krama ur trasan ordentligt.
 16. Torka varsamt med den luddfria trasan längs skannerns glasskiva bakom ADM-mekanismen för att rengöra den.
  Figur : Skannerns glasskiva bakom ADM-mekanismen
  Bild: Skannerns glasskiva bakom ADM-mekanismen
 17. Se till att skannerns glasskiva torkar helt och hållet.
 18. Stäng ADM-mekanismen försiktigt.
 19. Leta upp de två valsarna under ADM-luckan.
  Figur : Plockvalsarna under ADM-luckan
  Bild: Plockvalsarna under ADM-luckan
 20. Fukta en ren, luddfri trasa lätt med buteljerat eller destillerat vatten och krama ur trasan ordentligt.
 21. Tryck trasan mot pappersplockningsvalsarna och rotera valsarna uppåt med fingrarna. Tryck med måttlig kraft för att avlägsna damm och smutsavlagringar.
 22. Låt valsarna torka helt.
 23. Fäll ned locket på den automatiska dokumentmataren och tryck sedan nedåt med fast hand tills spärren snäpps på plats.
 24. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 25. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren ().

Steg två: Kopiera med ADM:en

Kopiera igen med ADM:en.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning tre: Återställ produkten

Följ anvisningarna nedan för att återställa produkten.

Steg ett: Utför en strömåterställning

Följ stegen nedan för att utföra en strömåterställning.
 1. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 2. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 3. Vänta i minst 15 sekunder.
 4. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 5. Återanslut strömsladden till skrivaren.
 6. Slå på skrivaren.

Steg två: Kopiera med ADM:en

Kopiera igen med ADM:en.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning fyra: Lämna in produkten på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...