hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Officejet 4610 All-in-One, Officejet 4620, Deskjet Ink Advantage 4610 och Deskjet Ink Advantage 4620 e-All-in-One-skrivarserie - Byta ut bläckpatronerna

Inledning

I det här dokumentet beskrivs stegen för byte av patronerna.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.

Byt bläckpatronerna

Video som visar hur du byter patroner

Följande video visar hur du byter bläckpatroner.
obs!
Den här videon visar HP Officejet 4620 e-All-in-One-skrivarserie, men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner.
 1. Starta skrivaren.
 2. Lokalisera de två öppningarna på skrivarens sidor.
  Figur : Öppningar på vänster och höger sida av skrivaren.
  Bild: Öppningar på vänster och höger sida av produkten
 3. Placera fingrarna i öppningarna på produktens högra och vänstra sidor och lyft sedan för att öppna bläckpatronens åtkomstlucka.
  Vagnen flyttar sig in i åtkomstområdet.
  Figur : Öppna bläckpatronsluckan
  Bild: Öppna bläckpatronsluckan
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 5. Tryck inåt på fliken på den gamla bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren
 6. Dra den orangefärgade dragfliken rakt bakåt för att ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen.
  Figur : Dra den orangefärgade fliken rakt bakåt
  Bild: Dra den orangefärgade fliken rakt bakåt
    varning!
  Se till att ta bort den orangefärgade dragfliken och plastomslaget helt och hållet innan du vrider det orangefärgade locket i nästa steg. I annat fall kan det läcka ut bläck från bläckpatronen. När du tar bort plastomslaget går pappersetiketten på bläckpatronens översida aningen sönder, något som är nödvändigt för att ordentligt ventilera bläckpatronen.
 7. Vrid det orangefärgade skyddslocket moturs så att det lossnar från bläckpatronen.
  Figur : Vrid det orangefärgade locket så att det lossnar från bläckpatronen
  Bild: Vrid det orangefärgade locket så att det lossnar från bläckpatronen
 8. Håll bläckpatronen så att bläckpatronens kontakter är vända mot produkten.
 9. Se till att bläckpatronens färgade punkt överensstämmer med punkten i samma färg på vagnen.
 10. För in den nya bläckpatronen i hållaren och tryck sedan ned den försiktigt tills den snäpps fast.
  Figur : Installera bläckpatronen
  Bild: Installera bläckpatronen
 11. Upprepa dessa steg för övriga bläckpatroner om det behövs.
 12. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...