hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro 400 M425 - Lösa problem med kopieringskvalitet

Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt

Med tiden kan smutsfläckar ansamlas på skannerglaset och baksidan i vit plast, och det kan påverka resultatet. Använd följande steg om du vill rengöra skannern.
 1. Stäng av produkten med strömbrytaren och dra sedan ur nätsladden ur eluttaget.
  Figur : Strömanslutning
 2. Öppna skannerlocket.
 3. Rengör skannerglaset, dokumentmatarens glasremsa och baksidan i vit plast med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med glasputsmedel utan slipmedel.
  Figur : Område att rengöra
    varning!
  Använd inte skurmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller karbontetraklorid på någon del av produkten eftersom den då kan skadas. Häll inte vätskor direkt på glaset eller plattan. De kan rinna in och skada enheten.
 4. Torka av glaset och de vita plastdelarna med ett sämskskinn eller en cellulosasvamp för att undvika fläckar.
 5. Sätt i produktens kontakt och sätt på produkten med strömbrytaren.

Kontrollera pappersinställningarna

 1. Tryck på Kopiera på startskärmen på produktens kontrollpanel.
  Figur : Kopiera, knapp
 2. Tryck på knappen Inställningar och bläddra sedan till och tryck på Papper.
 3. Tryck på den pappersstorlek som fyllts på i fack 1 i listan över pappersstorlekar.
 4. Tryck på den papperstyp som fyllts på i fack 1 i listan över papperstyper.
 5. Starta kopieringen genom att trycka på knappen Svart eller Färg.

Optimera för text eller bilder

Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga:
 • Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte spelar roll. Detta är standardinställningen.
 • Blandat: Använd den här inställningen för dokument som innehåller både text och grafik.
 • Text: Använd den här inställningen för dokument som innehåller mest text.
 • Bild: Använd den här inställningen för dokument som innehåller mest grafik.
 1. Lägg dokumentet på skannerglaset eller i dokumentmataren.
  Figur : Dokumentmataren
 2. Tryck på Kopiera på startskärmen på produktens kontrollpanel.
 3. Tryck på knappen Inställningar och bläddra sedan till och tryck på Optimera. Bläddra genom alternativen med hjälp av pilknapparna och välj ett alternativ genom att trycka på det.
 4. Starta kopieringen genom att trycka på knappen Starta kopiering.

Kopiering från kant till kant

Produkten kan inte skriva ut helt från kant till kant. Maximal utskriftsyta är 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 tum), vilket lämmar en 4 mm ej utskrivningsbar marginal runt sidan.
Att ta hänsyn till vid utskrift eller skanning av dokument med tryck från kant till kant:
 • När originalet är mindre än utskriftsstorleken flyttar du originalet 4 mm bort från det hörn som anvisas av ikonen på skannern. Kopiera eller skanna originalet igen.
 • När originalet är lika stort som utskriftsstorleken förminskar du bilden med hjälp av funktionen Förminska/Förstora, så att kopian inte blir beskuren.

Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna

Om du får problem med att produktens dokumentmatare inte hanterar papper rätt, t.ex. papperstrassel eller matning av flera sidor samtidigt, rengör du dokumentmatarens valsar och separeringsdyna.
 1. Öppna dokumentmatningsluckan.
  Figur : Öppna dokumentmatningsluckan
 2. Använd en fuktad, luddfri trasa till att torka bort smuts från både inmatningsvalsarna och separeringsdynan.
    varning!
  Använd inte skurmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller karbontetraklorid på någon del av produkten eftersom den då kan skadas. Häll inte vätskor direkt på glaset eller plattan. De kan rinna in och skada enheten.
  Figur : Torka av dokumentmatarens valsar och dyna
 3. Stäng luckan till dokumentmataren.
  Figur : Stäng luckan till dokumentmataren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...