hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Officejet 6600, 6700 skrivare - bläckpatronfelmeddelanden

Gäller HP Officejet 6600 och 6700 Premium e-All-in-One-skrivarserie (H711).
När du har satt i en eller flera nya patroner visas något av följande felmeddelanden på skrivarens kontrollpanel och skrivaren skriver inte ut:
 • Bläckpatronproblem
 • Fel på bläckpatron
 • Inkompatibla bläckpatroner
  obs!
Du måste installera SETUP-bläckpatroner under den första skrivarkonfigurationen, annars så visas det ett felmeddelande om bläckpatroner. Till skillnad från ersättningsbläckpatroner kan du inte köpa SETUP-bläckpatroner från återförsäljare. SETUP-bläckpatronerna finns endast i förpackningen tillsammans med en ny skrivare.
Dessa fel inträffar för att skrivaren inte har identifierat bläckpatronen, ofta på grund av att de elektriska kontakterna är smutsiga. Bläckrester kan ansamlas på kontakter genom normal användning. Andra orsaker till att skrivaren inte kan identifiera bläckpatronen omfattar:
 • Bläckpatronen måste ominstalleras eftersom det är ett mellanrum mellan de elektriska kontakterna.
 • Det är ett fel med bläckpatronen.
  obs!
Om din skrivare visas ett felmeddelande om Problem med bläcksystemet omfattas stegen för att lösa problemet inte i det här dokumentet. Gå till Felmeddelandet 'Problem med bläcksystemet' som visas på datorn under installationen för ytterligare information.
Steg 1: Använd äkta HP-bläckpatroner
Se till att de nyligen installerade bläckpatronerna är kompatibla med skrivaren och att de är omodifierade äkta HP-bläckpatroner.
Beskrivning av bläckpatronen
Land/region
Amerika
Europa
Mellanöstern och Afrika
Asien, m stillahavsregionen
Svart bläckpatron
HP 932 svart
HP 932 svart
HP 932 svart
HP 932 svart
Färgpatron
HP 933 cyan
HP 933 magenta
HP 933 gul
HP 933XL (med hög kapacitet) Cyan
HP 933XL (med hög kapacitet) Magenta
HP 933XL (med hög kapacitet) Gul
HP 933XL (med hög kapacitet) Cyan
HP 933XL (med hög kapacitet) Magenta
HP 933XL (med hög kapacitet) Gul
HP 933XL (med hög kapacitet) Cyan
HP 933XL (med hög kapacitet) Magenta
HP 933XL (med hög kapacitet) Gul
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Steg 2: Ta bort, inspektera och sätt tillbaka bläckpatronen
Bläckpatronen har kanske inte den fullständiga elektriska kontakt som behövs. Så här tar du bort, kontrollerar och sätter i bläckpatronerna.
 1. För in fingrarna i öppningen på skrivarens vänstra sida och dra sedan framåt för att öppna bläckpatronens åtkomstlucka. Skrivarvagnen flyttas till skrivarens vänstra sida. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
   Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
   Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
  1. Hål för att öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
    obs!
  Om skrivarvagnen inte rör sig till vänster och du inte kan kontrollera eller byta ut bläckpatronerna går du till meddelandet 'Vagnstopp' som visas på skrivarens kontrollpanel.
 2. Du lossar bläckpatronen genom att trycka framtill på den och sedan dra den mot dig och ut ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
    varning!
  Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 10 minuter. Stäng aldrig av skrivaren när en bläckpatron är borttagen från sin plats. Om bläckpatronplatser lämnas tomma kan det orsaka skada på bläckpatronsystemet.
 3. Se efter om det finns bläckrester eller smuts på de kopparfärgade elektriska kontakterna. Om det finns bläckrester eller smuts på kontakterna går du till Steg 3: Rengör bläckpatronens kontakter för anvisningar om hur du rengör kontakterna. Om det inte finns några bläckrester eller smuts på kontakterna går du vidare till nästa steg.
  Figur : Bläckpatronens kopparfärgade kontakt
  Bild: Bläckpatronens kopparfärgade kontakt.
 4. Se till att den färgade punkten på bläckpatronens etikett matchar den färgade punkten på skrivarvagnsplatsen, sätt försiktigt tillbaka patronen i hållaren och tryck sedan in bläckpatronen framåt tills den snäpper fast.
  Figur : Tryck in patronen i den färgkodade hållaren tills den snäpper fast
  Bild: Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
 5. Upprepa dessa steg för övriga bläckpatroner om det behövs.
 6. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 7. Skriv ut en testsida för att se om samma meddelande visas igen.
Steg 3: Rengör bläckpatronernas kontakter
Ansamling av bläck eller skräp på bläckpatronkontakterna kan orsaka ett vagnfel. Följ de här stegen för att ta bort, inspektera och rengöra problembläckpatronen (den eller de bläckpatroner som indikeras i felmeddelandet).
  varning!
Rengör en bläckpatron i taget. Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 10 minuter. Stäng aldrig av skrivaren när en bläckpatron är borttagen från sin plats. Om bläckpatronplatser lämnas tomma kan det orsaka skada på bläckpatronsystemet.
 1. Du behöver följande:
  • Destillerat vatten (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada bläckpatronen)
  • Bomullspinnar, kaffefilter eller annat mjukt, luddfritt material
  • Ett tomt pappersark
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Skrivarvagnen flyttas till skrivarens vänstra sida. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
 4. Placera bläckpatronen på ett pappersark med kopparremsorna uppåt.
 5. Rengör kopparkontakterna.
  1. Fukta det luddfria materialet lätt med destillerat vatten. Pressa ur överflödigt vatten.
  2. Torka försiktigt rent bläckpatronens kopparkontakter tills det inte finns några spår av bläck eller skräp på trasan.
   Figur : Bläckpatronens kopparfärgade kontakt
   Bild: Bläckpatronens kopparfärgade kontakt.
 6. Sätt försiktigt in bläckpatronen i hållaren och tryck den framåt tills den snäpps fast.
  Figur : Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast
  Bild: Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
    obs!
  Se till att den färgade punkten på etiketten på bläckpatronen matchar den färgade punkten på vagnsplatsen.
 7. Upprepa dessa steg för övriga bläckpatroner om det behövs.
 8. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 9. Om felet kvarstår går du vidare till nästa steg.
Steg 4: Återställ skrivaren
En skrivaråterställning kan lösa vissa bläckpatronsproblem. Följ stegen nedan för att återställa skrivaren.
 1. Tryck på strömbrytaren () för att slå på produkten.
 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten när produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömkabeln till vägguttaget igen.
 6. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömbrytaren () för att starta den.
Steg 5: Upprepa stegen för att rengöra bläckpatronen
Bläckrester på bläckpatronens kontakter kan vara vattenresistenta. Det kan ta flera rengöringar innan en bra elektriska ledning kan uppnås.
 1. Rengör de kopparfärgade kontakterna igen enligt anvisningarna i steg 3.
    varning!
  Använd inte rengöringsalkohol eftersom den kan innehålla perfymer eller andra spårämnen som kan förorena rengöringsytan. Rengöringsprodukter som är gjorda för att rengöra elektronik kan fås från lokala försäljare av kontorsmaterial eller elektronikbutiker.
 2. Vänta i 5 minuter och upprepa sedan rengöringsprocessen. Torka försiktigt rent kopparkontakterna tills det inte finns några spår av bläck eller smuts på trasan.
 3. Om felet kvarstår efter ytterligare rengöring, går du till nästa steg.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
Steg 7: Byt den bläckpatron som orsakar problemet
Följ dessa steg för att byta ut problembläckpatronen.
Följande video visar hur du byter ut en bläckpatron.
  obs!
Den här videon visar HP Officejet 6700 Premium allt-i-ett-skrivarserie (H711), men stegen är desamma för din skrivare.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du spela upp videon på YouTube.
 1. Med enheten påslagen öppnar du åtkomstluckan till bläckpatronen. Skrivarvagnen flyttas till skrivarens vänstra sida. Vänta tills skrivarvagnen inte rör sig längre och är tyst innan du fortsätter.
 2. Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild: Ta ut patronen ur hållaren.
 3. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen.
 4. För in den nya bläckpatronen i hållaren och tryck sedan den försiktigt framåt tills den låses fast.
    obs!
  Se till att den färgade punkten på etiketten på bläckpatronen matchar den färgade punkten på vagnsplatsen.
  Figur : Tryck in patronen i den färgkodade hållaren tills den snäpper fast
  Bild: Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
 5. Upprepa dessa steg för övriga bläckpatroner om det behövs.
 6. Stäng bläckpatronsluckan.
Steg 8: Lämna in skrivaren på service
Om du har provat alla de andra stegen och har bytt ut patronen, lämna in skrivaren på service.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
Relaterade länkar
Utskrift med endast svart bläck
Gå till dokumentet Byta patroner för att lära dig mer om hur du skriver ut med endast svart bläck
Har skrivarvagnen fastnat?
Om skrivarvagnen inte rör sig och du kan inte kontrollera eller byta ut patronerna går du till meddelandet 'Skrivarvagnen har fastnat' som visas på skrivarens kontrollpanel
Är det problem med det svarta bläcket i skrivaren?

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...