hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet 2510 All-in-One series - Beskrivning av enhetens kontrollpanel

  Figur : Bild - Kontrollpanelen på HP Deskjet 2510 All-in-One series
 1. 1 Strömbrytare: Startar och stänger av enheten. När produkten är avstängd drar den fortfarande ström, även om förbrukningen är minimal. Om du vill koppla bort strömmen helt stänger du av enheten och drar ur strömsladden. Mer information finns i .
 2. 2 Skanna: Initierar ett skanningsjobb från frontpanelen när en anslutning till datorn har upprättats.
 3. 3 Avbryt: Avbryter den aktuella åtgärden.
 4. 4 Sidanpassa: Förstorar eller förminskar det original som placerats på glaset.
 5. 5 Sidanpassningslampa: Anger om funktionen för förstoring eller förminskning har valts.
 6. 6 Starta svartvit kopiering: Startar ett svartvitt kopieringsjobb. Du kan öka antalet kopior genom att trycka på knappen upprepade gånger. Används för att återuppta utskriften när ett utskriftsproblem har lösts.
 7. 7 Starta färgkopiering: Startar en färgkopiering. Du kan öka antalet kopior genom att trycka på knappen upprepade gånger. Används för att återuppta utskriften när ett utskriftsproblem har lösts.
 8. 8 Varningslampa: Anger att det är papperstrassel, att det är slut på papper i skrivaren eller att något har inträffat som kräver din uppmärksamhet.
 9. 9 Kontrollpanelens display: Visar antalet kopior, mediefel, bläcknivå och bläckfel.

Statuslampor

När enheten är påslagen är strömlampan tänd. När enheten bearbetar ett jobb blinkar strömlampan. Ytterligare blinkande lampor indikerar problem som du själv kan lösa. Nedan kan du läsa om vad blinkande lampor betyder och vad du ska göra.
Situation
Orsak och lösning
Strömlampan blinkar och varningslampan lyser.
Figur : Bild - Statuslampor på HP Deskjet 2510 All-in-One series
Du försöker skriva ut när utmatningsfacket är stängt.
Öppna utmatningsfacket.
Ström-, bläcknivå- och varningslampan blinkar.
Figur : Bild - Statuslampor på HP Deskjet 2510 All-in-One series
Bläckpatronsluckan är öppen.
Stäng bläckpatronsluckan.
Båda bläcknivåikonerna blinkar.
Figur : Bild - Statuslampor på HP Deskjet 2510 All-in-One series
Båda bläckpatronerna saknas, har skyddstejpen kvar eller kan vara defekta.
Installera bläckpatronerna, ta bort tejpen från dem eller byt ut de defekta patronerna.
En bläcknivåikon blinkar.
Figur : Bild - Statuslampor på HP Deskjet 2510 All-in-One series
En blinkande ikon betyder att den motsvarande bläckpatronen saknas, har skyddstejpen kvar eller kan vara defekt. Skrivaren kommer att skriva ut i enpatronsläge med en bläckpatron.
Installera den svarta patron eller färgpatron som saknas, ta bort tejpen från patronen eller byt ut den defekta patronen.
Bokstaven "P", medieikonen och varningslampan blinkar.
Figur : Bild - Statuslampor på HP Deskjet 2510 All-in-One series
Det finns inget papper eller så matas inte papperet som det ska.
Fyll på papper och tryck sedan på vilken knapp som helst utom Avbryt för att fortsätta skriva ut.
Bokstaven "J", medieikonen och varningslampan blinkar.
Figur : Bild - Statuslampor på HP Deskjet 2510 All-in-One series
Det har uppstått papperstrassel.
Ta bort papperet som har fastnat. Tryck sedan på vilken knapp som helst utom Avbryt för att fortsätta skriva ut.
Bokstaven "C", medieikonen och varningslampan blinkar.
Figur : Bild - Statuslampor på HP Deskjet 2510 All-in-One series
Vagnen med bläckpatronerna inuti skrivaren har fastnat.
Öppna bläckpatronsluckan och se till att skrivarvagnen inte är blockerad. Flytta vagnen åt höger, stäng luckan och tryck sedan på vilken knapp som helst utom Avbryt för att fortsätta.
Strömlampan, medieikonen och varningslampan blinkar.
Figur : Bild - Statuslampor på HP Deskjet 2510 All-in-One series
Skannern fungerar inte. Tryck på strömbrytaren för att stänga av skrivaren, och slå sedan på den igen.
Om problemet kvarstår kontaktar du HP. Skrivaren kommer fortfarande att skriva ut även om skannern inte fungerar.
Strömlampan, bokstaven "E", medieikonen, bläcknivåikonerna, bläckdroppeikonen och varningslampan blinkar.
Figur : Bild - Statuslampor på HP Deskjet 2510 All-in-One series
Skrivaren befinner sig i ett feltillstånd.
Återställ skrivaren.
En bläcknivåikon och bläckdroppeikonen blinkar och varningslampan lyser.
Figur : Bild - Statuslampor på HP Deskjet 2510 All-in-One series
En blinkande bläcknivåikon betyder att det är problem med den motsvarande bläckpatronen. Bläckpatronen kan vara felaktigt installerad, inkompatibel, defekt, förfalskad eller nästan tom.
 • Läs det meddelande som eventuellt visas på datorskärmen så får du mer information om problemet.
 • Om det inte visas något meddelande på datorskärmen kan du prova med att ta ut patronen och sätta tillbaka den igen.
 • Bekräfta att du använder rätt HP-bläckpatron för din skrivare.
 • Avgör om bläckpatronen är defekt. Gör så här:
  • Ta ut den svarta bläckpatronen.
  • Stäng bläckpatronsluckan.
  • Om Strömbrytare blinkar är det trefärgspatronen som orsakar problemet. Om Strömbrytare inte blinkar är det den svarta bläckpatronen som ska bytas ut.
 • Om utskriftskvaliteten är dålig bör du överväga att byta ut patronen.
Båda bläcknivåikonerna samt bläckdroppeikonen blinkar och varningslampan lyser.
Figur : Bild - Statuslampor på HP Deskjet 2510 All-in-One series
Det är problem med båda patronerna. Bläckpatronerna kan vara felaktigt installerade, inkompatibla, defekta, förfalskade eller nästan tomma.
 • Läs det meddelande som eventuellt visas på datorskärmen så får du mer information om problemet.
 • Om det inte visas något meddelande på datorskärmen kan du prova med att ta ut patronerna och sätta tillbaka dem igen.
 • Bekräfta att du använder rätt HP-bläckpatroner för din skrivare.
 • Avgör om en bläckpatron är defekt. Gör så här:
  • Ta ut den svarta bläckpatronen.
  • Stäng bläckpatronsluckan.
  • Om Strömbrytare blinkar är det trefärgspatronen som orsakar problemet. Om Strömbrytare inte blinkar är det den svarta bläckpatronen som ska bytas ut.
 • Om utskriftskvaliteten är dålig bör du överväga att byta ut patronerna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...